5 класс

5 класс природоведение гдз – ГДЗ / Відповіді до підручника “Природознавство 5 клас” Ярошенко 2018 рік, 2013 рік НОВА ПРОГРАМА » Допомога учням

ГДЗ / Відповіді до підручника “Природознавство 5 клас” Ярошенко 2018 рік, 2013 рік НОВА ПРОГРАМА » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

 ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

“Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко , В.М. Бойко

 

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Нова програма  2018 року

Програма 2013 року зі змінами

Сторінка 6 – 9 § 1 Значення природничо-наукових знань для людини, науки, що вивчають природу

Сторінка 10 – 11  § 2 Джерела знань про природу

Сторінка 11 – 15  § 3 Методи вивчення природи

Сторінка 16 – 20  § 4 Обладнання для вивчення природи

Сторінка 20 – 23  § 5 Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи. навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

Сторінка 24 – 29 § 6  Характеристики тіла, їх вимірювання

Сторінка 29 – 33 § 7  Речовини, фізичні властивості речовин

Сторінка 34 – 38 § 8  Атоми й молекули

Сторінка 39 – 43 § 9  Різноманітність речовин

Сторінка 44 – 47 § 10  Чисті речовини і суміші

Сторінка 48 – 51 § 11  Способи розділення сумішей

Сторінка 52 – 55 § 12  Явища природи

Сторінка 55 – 61 § 13  Різноманітність фізичних явищ

Сторінка 61 – 63 § 14  Хімічні явища, їх ознаки

Сторінка 64 – 69 § 15  Горіння, повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі, Тестові завдання до розділу І.

Сторінка 70 – 76 § 16  Небо. Небесна сфера

Сторінка 76 – 79 § 17  Зорі та сузір’я

Сторінка 80 – 83 § 18  Загальна будова Сонячної системи

Сторінка 83 – 86 § 19  Всесвіт та його складові

Сторінка 87 – 91 § 20  Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт

Сторінка 92 – 93 Тестові завдання до розділу II

Сторінка 94 – 98 § 21  Форма Землі

Сторінка 99 – 101 § 22  Розміри Землі

Сторінка 101 – 103 § 23  Внутрішня будова Землі

Сторінка 104 – 107 § 24  Рухи Землі

Сторінка 108 – 112 § 25  Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

Сторінка 112 – 115 § 26  Місяць — супутник Землі

Сторінка 116 – 120 § 27  Способи зображення Землі

Сторінка 121 – 124 § 28  Ґрунт

Сторінка 124 – 126 § 29  Повітря — суміш газів

Сторінка 127 – 129 § З0  Властивості повітря

Сторінка 130 – 132 § 31  Вода на Землі

Сторінка 133 – 137 § 32  Властивості води

Сторінка 138 – 139 Тестові завдання до розділу III, теми 1

Сторінка 140 – 146 § 33  Організм і його властивості, клітинна будова організмів

Сторінка 147 – 151 § 34  Рослини і тварини

Сторінка 152 – 156 § 35  Гриби і бактерії

Сторінка 156 – 159 § 36  Отруйні рослини, тварини, гриби

Сторінка 160 – 162 § 37  Визначення організмів за визначниками

Сторінка 162 – 166 § 38  Чинники середовища життя на планеті Земля.

Сторінка 167 – 172 § 39  Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

Сторінка 172 – 176 § 40  Наземно-повітряне середовище життя організмів

Сторінка 176 – 180 § 41  Водне середовище життя організмів

Сторінка 181 – 184 § 42  Ґрунтове середовище життя організмів

Сторінка 184 – 188 § 43  Взаємозв’язки між організмами, співіснування й угрупування організмів

Сторінка 188 – 193 § 44  Екосистеми. Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

Сторінка 194 – 195 Тестові завдання до розділу III, теми 2

Сторінка 196 – 201 § 45  Людина — частина природи

Сторінка 202 – 206 § 46  Екологічні проблеми та їх розв’язування

Сторінка 206 – 210 § 47  Охорона природи, Червона книга

Сторінка 211 – 215 § 48  Заповідники, заказники, національні парки

 

Нова програма  2013 року

Сторінки 6 – 9       § 1. Науки, що вивчають природу

Сторінки 9 – 11     § 2. Джерела знань про природу

Сторінки 11 – 15   § 3. Методи вивчення природи

Сторінки 16 – 20   § 4. Обладнання для вивчення природи

Сторінки 20 – 23   § 5. Видатні вчені-натуралісти

Сторінки 24 – 29   § 6. Характеристики тіл

Сторінки 29 – 34   § 7. Речовини, фізичні властивості речовин

Сторінки 34 – 37   § 8. Молекули. Рух молекул

Сторінки 38 – 41   § 9. Атоми. Хімічні елементи

Сторінки 41 – 45   § 10. Різноманітність речовин

Сторінки 46 – 49   § 11. Чисті речовини і суміші

Сторінки 50 – 53   § 12. Способи розділення сумішей

Сторінки 54 – 57   § 13. Явища природи

Сторінки 57 – 62   § 14. Різноманітність фізичних явищ

Сторінки 63 – 65   § 15. Хімічні явища, їх ознаки

Сторінки 66 – 71   § 16. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищу природі Тестові завдання 

Сторінки 72 – 78   § 17. Небо. Небесна сфера

Сторінки 78 – 81   § 18. Зорі та сузір’я

Сторінки 82 – 84   § 19. Сонце 

Сторінки 84 – 89   § 20. Планети 

Сторінки 89 – 92   § 21. Малі небесні тіла

Сторінки 92 – 95   § 22. Загальна будова Сонячної системи

Сторінки 95 – 98   § 23. Всесвіт та його складові

Сторінки 99 – 105  § 24. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт Тестові завдання  

Сторінки 106 – 110 § 25. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі 

Сторінки 110 – 114 § 26. Форма і розміри Землі

Сторінки 114 – 116 § 27. Внутрішня будова Землі

Сторінки 117 – 120 § 28. Рухи Землі у просторі

Сторінки 121 – 125 § 29. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі 

Сторінки 125 – 129 § 30. Місяць — супутник Землі

Сторінки 130 – 134 § 31. Способи зображення Землі

Сторінки 135 – 137 § 32. Масштаб

Сторінки 138 – 141 § 33. Ґрунт

Сторінки 141 – 143 § 34. Склад і властивості повітря

Сторінки 144 – 146 § 35. Нагрівання й переміщення повітря

Сторінки 147 – 149 § 36. Вода на Землі

Сторінки 150 – 155 § 37. Властивості води Тестові завдання

Сторінки 156 – 162 § 38. Організм. Властивості організмів 

Сторінки 163 – 167 § 39. Рослини і тварини 

Сторінки 168 – 172 § 40. Гриби і бактерії 

Сторінки 172 – 175 § 41. Отруйні рослини, тварини, гриби 

Сторінки 176 – 180 § 42. Чинники середовища життя на планеті Земля 

Сторінки 180 – 185 § 43. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища 

Сторінки 185 – 188 § 44. Визначення організмів за визначниками. 

Сторінки 188 – 192 § 45. Наземно-повітряне середовище життя організмів 

Сторінки 192 – 196 § 46. Водне середовище життя організмів

Сторінки 197 – 200 § 47. Ґрунтове середовище життя організмів

Сторінки 200 – 204 § 48. Взаємозв’язки між організмами у природі

Сторінки 204 – 211 § 49. Екосистеми Тестові завдання

Сторінки 212 – 217 § 50. Зв’язок людини з природою

Сторінки 218 – 222 § 51. Екологічні проблеми та їх подолання

Сторінки 222 – 226 § 52. Охорона природи. Червона книга

Сторінки 227 – 231 § 53. Заповідники, заказники, національні парки

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ Природоведение 5 класс. Учебник Ярошенко О.Г., Бойко В.М. 2018 » Rule.School


Содержание


Введение

§ 1. Значение естественно-научных знаний для человека. Науки, изучающие природу.
Проверка знаний
§ 2. Источники знаний о природе
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 3. Методы изучения природы
Проверка знаний
Станьте исследователями природы несмотря на старательное размешивание веществ
§ 4. Оборудование для изучения природы
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 5. Вклад выдающихся ученых естествоиспытателей в изучение природы
Проверка знаний
Учебный проект «Живая и неживая природа вокруг нас


РАЗДЕЛ 1. Тела, вещества и явления вокруг нас

§ 6. Характеристики тела, их измерение
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
§ 7. Вещества. Физические свойства веществ
Проверка знаний
§ 8. Атомы и молекулы
Проверка знаний
§ 9. Разнообразие веществ
Проверка знаний
§ 10. Чистые вещества и смеси
Проверка знаний
§ 11. Способы разделения смесей
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 12. Явления природы
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 13. Разнообразие физических явлений
Проверка знаний
§ 14. Химические явления, их признаки
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 15. Горения. Повторяемость и взаимосвязь явлений в природе
Проверка знаний
Тестовые задачи к разделу 1


РАЗДЕЛ 2. Вселенная

§ 16. Небо. Небесная сфера
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 17. Звезды и созвездия
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Станьте исследователями природы
§ 18. Общее строение Солнечной системы
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 19. Мироздание и его составляющие
Проверка знаний
§ 20. Астрономия — наука, изучающая Вселенную
Проверка знаний
Тестовые задания к разделу 2


РАЗДЕЛ 3. Земля — планета Солнечной системы

Тема 1. Земля как планета

§ 21. Форма Земли
Проверка знаний
§ 22. Размеры Земли
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 23. Внутреннее строение Земли
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 24. Движения Земли
Проверка знаний
§ 25. Распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 26. Луна — спутник Земли
Проверка знаний
§ 27. Способы изображения Земли
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 28. Грунт
Проверка знаний
§ 29. Воздух — смесь газов
Проверка знаний
§ З0. Свойства воздуха
Проверка знаний
§ 31. Вода на Земле
Проверка знаний
§ 32. Свойства воды
Проверка знаний
Тестовые задания к разделу 3, Тема 1


Тема 2. Планета Земля как среда жизни организмов

§ 33. Организм и его свойства. Клеточное строение организмов
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 34. Растения и животные
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 35. Грибы и бактерии
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 36. Ядовитые растения, животные, грибы
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 37. Определение организмов с определителями
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
§ 38. Факторы среды жизни на планете Земля
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 39. Приспособление организмов к периодическим изменениям условий среды
Проверка знаний
§ 40. Наземно-воздушная среда жизни организмов
Проверка знаний
§ 41. Водная среда жизни организмов
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 42. Грунтовое среда жизни организмов
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 43. Взаимосвязи между организмами. Сосуществование и группировки организмов
Проверка знаний
Станьте исследователями природы
§ 44. Экосистемы
Проверка знаний
Тестовые задания к разделу 3, Тема 2


Тема 3. Человек на планете Земля

§ 45. Человек — часть природы
Проверка знаний
§ 46. Экологические проблемы и их решения
Проверка знаний
§ 47. Охрана природы Красная книга
Проверка знаний
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
§ 48. Заповедники, заказники, национальные парки
Проверка знаний


rule.school

ГДЗ по Природоведению для 5 класса


gdz.im

Найти

Навигация по гдз

1 класс

Русский язык

Математика

Английский язык

Окружающий мир

Литература

Информатика

Музыка

Человек и мир

2 класс

Русский язык

Математика

Английский язык

Немецкий язык

Окружающий мир

Литература

Информатика

Музыка

Технология

Человек и мир

Белорусский язык

3 класс

Русский язык

Математика

Английский язык

Немецкий язык

Окружающий мир

Литература

Информатика

Музыка

Человек и мир

Белорусский язык

Испанский язык

4 класс

Русский язык

Математика

Английский язык

Немецкий язык

Окружающий мир

Литература

Информатика

Музыка

Человек и мир

Белорусский язык

Испанский язык

5 класс

Русский язык

Математика

Английский язык

Немецкий язык

История

География

Биология

Обществознание

Физика

Литература

Информатика

Музыка

Технология

ОБЖ

Природоведение

Естествознание

Человек и мир

Белорусский язык

Украинский язык

Французский язык

gdz.im

ГДЗ по природоведению для 5 класс от Путина

ГДЗ от Путина

Найти

  • 1 класс

   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс

   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс

   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык

gdzputina.ru

Решебник (ГДЗ) по природоведению за 5 класс

Решебники, ГДЗ

 • 1 Класс

  • Математика

  • Русский язык

  • Английский язык

  • Информатика

  • Немецкий язык

  • Литература

  • Человек и мир

  • Природоведение

  • Основы здоровья

  • Музыка

  • Окружающий мир

 • 2 Класс

  • Математика

  • Русский язык

  • Белорусский язык

  • Английский язык

  • Информатика

  • Украинский язык

  • Немецкий язык

  • Литература

  • Человек и мир

  • Природоведение

  • Основы здоровья

  • Музыка

  • Окружающий мир

  • Технология

 • 3 Класс

  • Математика

  • Русский язык

  • Белорусский язык

  • Английский язык

  • Информатика

  • Украинский язык

  • Немецкий язык

  • Литература

  • Человек и мир

  • Музыка

  • Окружающий мир

  • Испанский язык

 • 4 Класс

  • Математика

  • Русский язык

  • Белорусский язык

  • Английский язык

  • Информатика

  • Украинский язык

  • Немецкий язык

  • Литература

  • Человек и мир

  • Основы здоровья

megaresheba.ru

ГДЗ и Решебник по природоведению для 5 класса автор Плешаков, Сонин

Авторы: Плешаков А.А. Сонин Н.И.
Класс: 5
Предмет: Природоведение
Год издания: 2011

Природоведение – один из важных предметов. Это начальный этап перед изучением таких дисциплин как география, экология и биология. Решебник по природоведению для 5 класса А. А. Плешакова, Н. И. Сонина поможет школьника не потерять интерес к этой дисциплине. При выполнении домашнего задания ГДЗ вам поможет изучать новые термины, понятия и явления. Благодаря решебнику вы с лёгкостью сможете получать только хорошие оценки.

В пособии находятся ответы на те задания, которые даются в рабочей тетради, показываются правильные построения графиков и заполнения таблиц. Школьники должны будут самостоятельно наблюдать за погодой и записывать показатели. В сборнике ГДЗ показано, как правильно это сделать. Авторы решебника помогут вам понять, как необходимо наблюдать за погодой и какие выводы записывать. Многие практические работы рассмотрены в данном учебнике. Поэтому вам будет совсем несложно правильно заполнить таблицу или построить график. При выполнении задания ученик может подсматривать в сборник по ГДЗ для того, чтобы предмет лучше запоминался.

Если родители участвуют в учёбе своего ребёнка, тогда для них ГДЗ – упрощённый вариант проверки домашнего задания. Для этого не требуется много времени, знаний и сил. Таким образом, родители будут спокойны, что их школьник выполнил домашнее задание правильно.

В этом учебнике вы сможете найти ответы на вопросы:

 1. Что такое вселенная?
 2. Что такое воздух и вода?
 3. Для чего нужны горные породы?
 4. Особое тело природы – почва.
 5. Растения, животные и грибы.
 6. Жизнь на земле.

Решебник по природоведению для 5 класса А. А. Плешакова, Н. И. Сонина откроет вам новый мир знаний. Если внимательно его прочитаете, тогда проблем с учёбой у вас не будет.

Оценка решебника:

igdz1.ru

ГДЗ Природа 5 класс онлайн. Решебники по природе для 5-го класса

Природоведение по праву считается одним из самых любимых учебных предметов современных школьников. Ведь что же для них может быть увлекательнее, чем узнавать о разных птичках, рыбках, букашках что-то новое и интересное. Земля, космос, подводные миры – все это настолько манит неизвестностью, что ребята готовы с открытыми ртами дни напролет сидеть и слушать рассказы учителя. Но одно дело – просто узнавать невероятные факты о живой природе, а другое – самостоятельно рассказать все услышанное на следующем уроке. Ведь те же пятиклассники изучают уже довольно непростые темы, которые трудно запомнить, как сказочку. А дома все восстановить в памяти только с помощью учебника очень непросто, как и сложно порой решить заданные на дом задания. В этом случае очень выручит решебник по природоведению, 5 класс, в котором школьники найдут объяснение всем непонятным вопросам.

Зачем нужен решебник по природе 5 класс

По программе природоведения для пятого класса дети на уроках рассматривают разные новые для них темы, включая возникновение и дальнейшее развитие земли. Это не только фантастические для ребенка, но и отчасти философские понятия. Ведь детям вовсе не просто объяснять, как образовалась вселенная, каковы размеры этой безграничной субстанции, насколько на самом деле велика наша планета.

И чтобы пятиклассник смог быстрее понять эти вопросы, рекомендуется использовать сборник с ГДЗ для 5 класса по природоведению. С его помощью школьник сможет самостоятельно сделать и проверить качество выполнения домашнего задания, подготовиться к урокам и в случае необходимости повторно разобрать не совсем понятную тему. А еще в решебнике приводятся разные теории и взгляды на одно и то же событие. Каждое творческое задание расписано по нескольким вариантам, и под каждым из них есть список соответствующей терминологии. Это позволяет пятикласснику при работе с решебником без труда разбираться с домашним заданием, не прибегая к подмоге родителей. А тем не придется самим искать ответы на вопросы, в которых они не очень разбираются, или нанимать репетитора для объяснения их ученику смысла изучаемых терминов и понятий.

Важный плюс решебника еще и в том, что каждый ответ в нем представлен именно в том формате, который требует программа и преподаватель. Поэтому при последовательной работе с пособием ученик начнет получать хорошие оценки, как по результатам выполнения домашней работы, так и за контрольную работу. Даже к практическим работам по природоведению в сборнике готовых домашних заданий приведены грамотные разъяснения и схемы их выполнения.

Как использовать ГДЗ природа 5 класс

В каждом задании по природоведению есть и простые моменты, и довольно сложные, требующие от пятиклассников множество усилий и времени для поиска правильного решения. И чтобы не тратить бессмысленно драгоценные силы и время, школьник может проверить собственные знания и умения в онлайн режиме или по скачанному на компьютер цифровому решебнику.

Как правильно использовать ГДЗ по природоведению, 5 класс, для самопроверки

Но эта сверка тоже должна быть грамотно осуществлена. Ведь просто копирование ответа не даст ничего хорошего. И чтобы учеба была небесполезной, следует:

 • скачать или использовать ГДЗ по природоведению, 5 класс, онлайн

 • сверить предварительно сделанное задание с решебником

 • если обнаружены фактические разбежности, уточнить их причину

 • повторить теоретический материал, по которому оказалось недостаточно знаний

 • если ошибки формальные, исправить неправильно оформленную работу

 • внести правки по обнаруженным фактическим ошибкам

Такой порядок выполнения домашних заданий по природоведению вовсе не трудный. И если преодолеть первоначальное упрямство и лень, то школьник очень быстро сможет достичь хороших результатов в овладении этой очень интересной наукой.

www.obozrevatel.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о