Разное

Підручник з фізики 7 клас бар яхтар гдз – Відповіді Фізика 7 клас Бар’яхтар 2015. ГДЗ

ГДЗ до підручника з фізики 7 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий 2015 рік

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська літер

gdz4you.com

ГДЗ (відповіді) до підручника фізики для 7 класу авт. В. Г. Бар’яхтар ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді, розв’язання) до підручника “Фізика : підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с.”
Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки — фізики. Сподіваємося, що ви зможете побачити й оцінити все цікаве, що пропонує вам ця дивовижна наука про природу. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.
Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: «фізичне тіло», «речовина», «атоми», «молекули», «дифузія», «механічний рух»,— а й багато нових.
Зміст

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання
§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища
§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми
§ 3. Наукові методи вивчення природи
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин
Лабораторна робота № 1
§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота № 3
§ 6. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики .
Підбиваємо підсумки розділу 1
Розділ 2. Механічний рух
§ 7. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку
§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення
§ 9. Рівномірний рух. Швидкість руху
§ 10. Графіки рівномірного руху
§ 11. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху
§ 12. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
§ 14. Швидкість рівномірного руху по колу
Лабораторна робота № 4
§ 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань
Лабораторна робота № 5
Підбиваємо підсумки розділу 2
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
Частина І. Сила. Види сил
§ 16. Явище інерції
§ 17. Інертність тіла. Маса як міра інертності
Лабораторна робота № 6
§ 18. Густина. Одиниці густини
Лабораторна робота № 7
§ 19. Учимося розв’язувати задачі

§ 20. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил
§ 21. Деформація тіла. Види деформації
§ 22. Сила пружності. Закон Гука
Лабораторна робота № 8
§ 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
§ 24. Тертя. Сили тертя
Лабораторна робота № 9
Завдання для самоперевірки за розділом 3, частина І
Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
§ 25. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
§ 26. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля
§ 27. Гідростатичний тиск
§ 28. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри
§ 29. Сполучені посудини. Манометри
§ 30. Гідравлічні машини. Насоси
§ 31. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
§ 32. Умови плавання тіл
Лабораторна робота № 10
§ 33. Судноплавство та повітроплавання
Завдання для самоперевірки за розділом 3, частина ІІ
Підбиваємо підсумки розділу 3
Енциклопедична сторінка
Теми рефератів і повідомлень
Теми експериментальних досліджень
Розділ 4. Механічна робота та енергія
§ 34. Механічна робота. Одиниці роботи
§ 35. Потужність
§ 36. Енергія. Потенціальна енергія тіла
§ 37. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія
§ 38. Закон збереження і перетворення механічної енергії
§ 39. Момент сили. Умови рівноваги важеля
Лабораторна робота № 11
§ 40. Рухомий і нерухомий блоки
§ 41. Прості механізми. «Золоте правило» механіки
§ 42. Коефіцієнт корисної дії механізмів
Лабораторна робота № 12
Підбиваємо підсумки розділу 4

phys-chem.ru

Шкільний підручник 7 клас фізика В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий Ранок 2015 рік (українська мова навчання)

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика

gdz4you.com

Підручник Фізика 7 клас Бар’яхтар, Довгий читати онлайн » Народна Освіта

 Рік видання: 2015

 Видавництво: “Ранок”

 Автори: В. Г. Баряхтар, С. О. Довгий


Скачати Підручник [натисни тут]

 

Читати Онлайн Підручник Фізика 7 клас Бар’яхтар, Довгий

 

Зміст

 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища
 2. Будова речовини, молекули, атоми
 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розв …
 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин
 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань
 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна то …
 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення
 8. Рівномірний рух. Швидкість руху
 9. Учимося розв’язувати задачі
 10. Графіки рівномірного руху
 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань
 14. Явище інерції
 15. Інертність тіла. Маса
 16. Густина. Одиниці густини
 17. Учимося розв’язувати задачі
 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил
 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука
 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
 21. Тертя. Сила тертя
 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля
 24. Гідростатичний тиск
 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри
 26. Сполучені посудини. Манометри
 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
 28. Умови плавання тіл
 29. Судноплавство та повітроплавання
 30. Механічна робота. Одиниця роботи
 31. Потужність
 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла
 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії
 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля
 35. Рухомий і нерухомий блоки
 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

 


Цього навчального року починається ваша подорож світом нової для вас науки — фізики. Ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Вам зустрінуться не тільки добре відомі з курсу природознавства поняття: «фізичне тіло», «речовина», «атоми», «молекули», «дифузія», «ме

narodna-osvita.com.ua

Скачати підручник 7 клас Фізика Бар’яхтар 2015 рік

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища 6
§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми 13
§ 3. Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики 18
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин 24
§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань 33

Розділ 2. Механічний рух

§ 6. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка 50
§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення 54
§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху 58
§ 9. Учимося розв’язувати задачі 64
§ 10. Графіки рівномірного руху 67
§ 11. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 73
§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання 78
§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань 85

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

Частина І. Сила. Види сил
§ 14. Явище інерції 100
§ 15. Інертність тіла. Маса 105
§ 16. Густина. Одиниці густини 112
§ 17. Учимося розв’язувати задачі 118
§ 18. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил 121
§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука 126
§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 135
§ 21. Тертя. Сила тертя 140

Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 150
§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля 154
§ 24. Гідростатичний тиск 160
§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри 164
§ 26. Сполучені посудини. Манометри 169
§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 175
§ 28. Умови плавання тіл 180
§ 29. Судноплавство та повітроплавання 187

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи 200
§ 31. Потужність 204
§ 32. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла 208
§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії 214
§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля 220
§ 35. Рухомий і нерухомий блоки 228
§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів 233
Етапи роботи над навчальним проектом 247
Таблиці густин деяких речовин 249
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки 250
Алфавітний покажчик 253

portfel.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о