Разное

Ненашев 10 клас фізика – Решебник (ГДЗ) Фізика 10 класс Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев 2010 Рівень стандарту

ГДЗ до підручника з фізики 10 клас Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашева 2010 рік

Toggle navigation GDZ4YOU

 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література

gdz4you.com

Скачати підручник 10 клас Фізика Генденштейн 2010 рік

Анотація відсутня

До вчителя та учня
Вступ
1. Зародження та розвиток фізики як науки
2. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства
3. Методи наукового пізнання
4. Фізика і техніка в Україні

РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА

§ 1. Механічний рух
1. Основне завдання механіки
2. Фізичне тіло та матеріальна точка
3. Система відліку. Відносність руху
4. Траєкторія, шлях і переміщення
5. Векторні величини у фізиці
§ 2. Прямолінійний рівномірний рух
1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху
2. Графіки прямолінійного рівномірного руху
3. Середня швидкість
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух
1. Миттєва швидкість
2. Прискорення
3. Прямолінійний рівноприскорений рух
4. Вільне падіння
§ 4. Приклади розв’язування задач
1. Рівняння руху
2. Робота з графіками
3. Шляхи, які проходить тіло за послідовні рівні проміжки часу
4. Задачі, в умові яких не дано часу руху
5. Середня швидкість під час прямолінійного рівноприскореного руху
§ 5. Рівномірний рух по колу
1. Модуль та напрям швидкості за умови рівномірного руху по колу
2. Кутова швидкість
3. Період обертання та обертова частота
4. Прискорення за умови рівномірного руху по колу

РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА

§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона
1. Коли швидкість тіла змінюється?
2. Закон інерції
3. Інерціальні системи відліку та перший закон Ньютона
4. Застосування явища інерції
6. Чи очевидний перший закон Ньютона?
§ 7. Взаємодії та сили
1. Сили в механіці
2. Чим характеризується кожна сила?
3. Приклади дії сил
4. Вимірювання сил
5. Додавання сил
§ 8. Другий закон Ньютона
1. Співвідношення між силою та прискоренням
2. Маса
3. Другий закон Ньютона
4. Рух тіла під дією сили тяжіння
5. Чи очевидний другий закон Ньютона?
§ 9. Третій закон Ньютона
1. Третій закон Ньютона
2. Властивості сил, з якими тіла взаємодіють
3. Приклади виявлення та застосування третього закону Ньютона
4. Вага і невагомість
5. Чи очевидний третій закон Ньютона?
6. Межі застосовності законів Ньютона
§ 10. Закон всесвітнього тяжіння
1. Закон всесвітнього тяжіння
2. Рух штучних супутників Землі та космічних кораблів
3. Як було відкрито закон всесвітнього тяжіння?
4. Як «зважили» Землю?
5. Як визначити першу космічну швидкість?
§ 11. Сили тертя
1. Сила тертя ковзання
2. Сила тертя спокою
3. Сила опору під час руху в рідині або газі
§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил
1. Рух тіла під дією декількох сил
2. Умови рівноваги тіл
§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу
1. Імпульс
2. Закон збереження імпульсу
3. Реактивний рух
4. Непружне зіткнення рухомих тіл
§ 14. Механічна робота. Потужність
1. Механічна робота
2. Яку роботу треба виконати, щоб розігнати тіло?
3. Робота різних сил
4. Потужність
5. Коли робота дорівнює нулю?
6. Робота декількох сил
§ 15. Енергія
1. Механічна енергія
2. Коли механічна енергія зберігається?
3. Приклад розв’язування задачі
4. Закон збереження енергії

РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності
1. Принцип відносності Ґалілея
2. Чи можна поширити принцип відносності на всі фізичні явища?
3. Основні положення спеціальної теорії відносності
§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності
1. Відносність одночасності
2. Відносність проміжків часу
3. Енергія тіла
4. Чи скасовує теорія відносності класичну механіку?

РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

§ 18. Молекулярно-кінетична теорія
1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
2. Основне завдання молекулярно-кінетичної теорії
§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро
1. Відносна молекулярна (атомна) маса
2. Кількість речовими
§ 20. Температура
1. Температура та її вимірювання
2. Абсолютна шкала температур
§ 21. Газові закони
1. Ізопроцеси
2. Рівняння стану газу
§ 22. Стани речовини
1. Порівняння газів, рідин і твердих тіл
2. Кристали, аморфні тіла та рідини
3. Інші стани речовики
§ 23. Фазові переходи
1. Плавлення та кристалізація
2. Випаровування та конденсація

РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА

§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки
1. Внутрішня енергія
2. Закон збереження енергїі в теплових явищах
§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери
1. Теплові двигуни
2. Холодильники та кондиціонери
§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища
1. Необоротність теплових процесів
2. Енергетична та екологічна кризи
Лабораторні роботи
1. Вимірювання прискорення тіла під час рівноприскореного руху
2. Вимірювання сил
3. Дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил
4. Дослідна перевірка закону Бойля—Маріотта
5. Вимірювання відносної вологості повітря
Відповіді
Предметно-іменний покажчик

portfel.info

Підручник фізика Генденштейн, Ненашев 10 клас

Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев

ФІЗИКА
П І Д Р У Ч Н И К

10
клас

Рівень стандар т у
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Харків
«Гімназія»
2010

УДК 373.167.1:53
ББК 22.3я721

Г34

Видано за рахунок державних коштів
Продаж заборонено
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
(лист № 544 від 08.06.2010 р.)

Генденштейн Л. Е.
Г34

Фізика. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч.
закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн,
І. Ю. Ненашев. — Х. : Гімназія, 2010. — 272 с. : іл.
ISBN 978-966-474-098-9.
УДК 373.167.1:53
ББК 22.3я721

ISBN 978-966-474-098-9
2

© Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев, 2010
© ТОВ ТО «Гімназія», оригінал-макет,
художнє оформлення, 2010

ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).
Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною
загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з
історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів.
Чітка структура підручника полегшує розуміння навчального
матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.
Виклад ведеться у формі діалогу: багато розділів починаються
із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.
Один параграф підручника розраховано приблизно на один
навчальний тиждень.

3

ВСТУП
1. Зародження та розвиток фізики як науки
2. Роль фізичного знання в житті людини
й розвитку суспільства
3. Методи наукового пізнання
4. Фізика і техніка в Україні

1. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЗИКИ ЯК НАУКИ

Слово «фізика» походить від давньогрецького слова «природа». Так назвав першу відому нам наукову працю про природні явища давньогрецький учений Арістотель, який жив
у 4-му столітті до нашої ери.
Книга Арістотеля служила основним «підручником фізики» протягом майже двох тисячоліть. Наступний важливий
крок у розвитку фізики зробив великий італійський учений
Ґалілео Ґалілей (1564–1642). Його вважають основоположником фізики в її сучасному розумінні — як дослідної (експериментальної) науки. Ґалілей спростував на дослідах деякі
важливі положення вчення Арістотеля.
Фізика досліджує механічні, теплові, електромагнітні,
світлові явища, а також будову речовини. Завданням фізики, як і інших наук, є пошук законів, за допомогою яких
можна пояснювати та передбачати широке коло явищ.

2. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Й РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Навчившись передбачати фізичні явища і керувати ними,
людина стала «велетнем»: вона створила двигуни, у мільйони разів потужніші за людські руки, комп’ютери, що розширили можливості науки, техніки та мистецтва, об’єднала
всіх людей Землі надійними системами зв’язку.
Чудеса сучасної техніки з’явилися насамперед завдяки
фізиці: без знання фізичних законів неможливо проектувати
й використовувати машини, механізми, прилади, космічні
апарати тощо.
Однак справа не тільки в «практичній» цінності фізики:
знання фізики необхідне кожному з нас, щоб задовольнити
природну цікавість у розумінні навколишнього світу.
4

Фізичні знання та методи народжують нові науки, наприклад біофізику, геофізику, астрофізику.

3. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ, НАУКОВА ГІПОТЕЗА Й ЕКСПЕРИМЕНТ

Явища світу, що нас оточує, надзвичайно складні, адже кожне з них залежить від дуже багатьох причин. Але, уважно спостерігаючи те чи інше явище, ми зауважуємо, що якісь причини більш істотні для його протікання, а якісь — менш істотні.
Зі спостережень виникають припущення, що для цілого
кола явищ існують певні закономірності. Такі припущення
називають науковими гіпотезами.
Щоб перевірити гіпотезу, учені проводять досліди (експерименти) з метою з’ясувати, як змінюється перебіг явищ
у разі зміни умов їх перебігу. Для цього створюються спеціальні умови. Наприклад, в експериментах з вивчення руху
Ґалілей намагався зменшити роль тертя.
Так від спостережень учені переходять до експериментів,
тобто починають «ставити запитання природі».
НАУКОВІ МОДЕЛІ ТА НАУКОВА ІДЕАЛІЗАЦІЯ

Для формулювання гіпотези, постановки експерименту
та пояснення його результатів необхідно побудувати модель
певного об’єкту, явища або процесу — спрощене, схематизоване уявлення, у якому виділено найбільш важливі риси.
Прикладами таких моделей є матеріальна точка — тіло,
розмірами якого в даній задачі можна знехтувати, або ідеальний газ — такий газ, розміри молекул якого нехтувано малі,
причому взаємодія між молекулами відбувається тільки під
час їх зіткнень.
Повністю усунути в експерименті «перешкоди», як правило, не вдається. Але за результатами експерименту іноді
можна здогадатися про те, що мало б спостерігатися в «ідеальній» ситуації, тобто в разі, коли всі перешкоди було б
усунуто цілком. Цю ідеальну ситуацію називають науковою
ідеалізацією. Саме вона дозволяє побачити простоту законів,
що криються за зовнішньою складністю явищ.
З прикладами наукової ідеалізації ми будемо неодноразово зустрічатися в нашому курсі.
З поняттям наукової ідеалізації пов’язане поняття уявного експерименту, тобто експерименту, проведеного за допомогою уяви. При цьому особливе значення має логічна несуперечність результатів уявного експерименту.
5

Важливим прикладом наукової ідеалізації є так зване
«вільне тіло», тобто тіло, на яке не діють інші тіла. Цілком
вільних тіл зазвичай не існує: навіть галактики, що віддалені
одна від одної на величезну відстань, взаємодіють між собою.
Однак, поставивши уявний експеримент, тобто подумки продовживши закономірність, виявлену на дослідах з реальними
тілами, можна уявити тіло, що зовсім не взаємодіє з будьякими іншими тілами. Роздуми про те, як рухатимуться такі
тіла, привели Ґалілея до відкриття закону інерції.
НАУКОВИЙ ЗАКОН І НАУКОВА ТЕОРІЯ

Коли гіпотеза про перебіг фізичних явищ підтверджується експериментом, вона стає фізичним законом.
Основний зміст механіки становлять три закони, сформульовані видатним англійським ученим Ісаком Ньютоном
(знамениті «три закони Ньютона»), закон всесвітнього тяжіння (відкритий теж Ньютоном), а також закономірності
для сил пружності та сил тертя. Для газових процесів відкрито закони, що описують залежність між тиском, об’ємом
і температурою газу. Взаємодія електрично заряджених частинок, що перебувають у спокої, підпорядковується закону,
відкритому французьким фізиком Шарлем Кулоном.
Сукупність законів, що описують широке коло явищ, називається науковою теорією. Наприклад, закони Ньютона
становлять зміст класичної механіки.
Поряд із законами наукова теорія містить означення фізичних величин і понять, за допомогою яких формулюються закони цієї теорії. Дуже важливо, щоб усі обумовлені у
фізичній теорії величини могли бути виміряні на досліді,
оскільки справедливість фізичних законів і теорій може бути
перевірено тільки дослідним шляхом.
ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ

Поява нової фізичної теорії не скасовує «стару» теорію,
а уточнює та доповнює її. Однією з найважливіших вимог
під час створення нових фізичних теорій є принцип відповідності, згідно з яким передбачення нової теорії повинні
збігатися з передбаченнями «старої» теорії в межах її застосовності. Це означає, що нова теорія має включати «стару»
теорію як окремий, граничний випадок. Принцип відповідності сформулював на початку 20-го століття данський фізик Нільс Бор — один із творців квантової механіки.
6

Так, передбачення спеціальної теорії відносності стосуються головним чином руху тіл зі швидкостями, порівнянними зі швидкістю світла, але вони збігаються з передбаченнями класичної механіки, якщо швидкості руху тіл набагато менші від швидкості світла. Квантову механіку було
розроблено для опису рухів частинок з надзвичайно малою
масою (наприклад, електронів), але вона «перетворюється»
на класичну, якщо маси тіл досить великі.
СУЧАСНА ФІЗИЧНА КАРТИНА СВІТУ

Сучасна фізична картина світу заснована на уявленні про
те, що речовина складається з дрібних частинок, між якими
існує кілька видів фундаментальних взаємодій. Це — сильні взаємодії, електромагнітні, слабкі та гравітаційні. У другій половині 20-го століття електромагнітні взаємодії було
об’єднано зі слабкими в «електрослабку» взаємодію. Сьогодні продовжуються інтенсивні спроби побудови «великого
об’єднання» — теорії, що дозволила б об’єднати усі відомі
види взаємодій.

4. ФІЗИКА І ТЕХНІКА В УКРАЇНІ

Уся історія людства — це драматична історія пізнання
людиною невідомого в довколишньому середовищі та спроби
поставити собі на службу це невідоме. Завдяки цим спробам
виникли природничі науки: астрономія, біологія, географія,
хімія. Фізика з цілковитою підставою посідає серед них головне місце. Адже саме фізика впродовж століть визначала
науково-технічний прогрес людства. Транспорт, енергетика,
польоти в космос, сучасна електроніка — наше сучасне життя неможливе без використання досягнень фізичної науки.
У майбутньому фізика напевно відіграватиме більш важливу
та значну роль у розвитку людства. І судити про країну будуть
по тому, якого рівня розвитку досягнула фізика в цій країні.
Наша країна може гордитися рівнем наукових досліджень, які проводяться у численних науково-дослідних центрах, рівнем технічного втілення наукових відкриттів.
Ядерна фізика і фізика плазми, фізика твердого тіла і фізика напівпровідників, сучасна електроенергетика, створення
перших електронно-обчислювальних машин, авіа- і гелікоптеробудування, ракетна техніка і виробництво автомобілів, суднобудування і виробництво залізничного транспорту, сучасна
техніка радіолокації — ось неповний перелік тих галузей фізики і техніки, у яких Україна є розвиненою державою.
7

ЯДЕРНА ФІЗИКА

В історії людства не було наукової події, видатнішої за наслідками, ніж відкриття ділення ядер урану та опанування
ядерною енергією. Людина отримала у своє розпорядження
могутнє джерело енергії, зосереджене в ядрах атомів.
Дослідження в галузі атомної фізики в Україні розпочалися в 1928 році, коли в Харкові, за ініціативою відомого вченого А. І. Іоффе, було створено Український фізикотехнічний інститут (УФТІ). Через кілька років після заснування інституту, у 1932 році, молоді співробітники Антон
Вальтер, Георгій Латишев, Олександр Лейпунський і Кирило
Синельников уперше в Європі розщепнули ядро атома — це
було ядро літію  (рис. В-1). У 30-х роках під керівництвом
Льва Ландау в інституті починаються теоретичні дослідження атомного ядра та ядерних процесів. Квантова механіка,
фізика твердого тіла, магнетизм, фізика низьких температур, фізика космічних променів, гідродинаміка, квантова
теорія поля, фізика атомного ядра і фізика елементарних
частинок, фізика плазми — у всіх цих галузях фізики Ландау вдалося зробити відкриття. Про нього говорили, що у
«величезній будівлі фізики 20-го століття для нього не було
замкнених дверей».

Рис. В-1

8

Ландау був нагороджений Нобелівською премією з фізики, обраний членом Лондонського королівського товариства
та академій наук Данії, Нідерландів, США, Франції, Лондонського фізичного товариства. Немає у світі жодного фізикатеоретика, який не знає знаменитого «Курсу теоретичної фізики», основним автором якого був Ландау.
Дослідження взаємодії нейтронів з ядрами урану, проведені в 1939–1941 роках, свідчили про принципову можливість здійснення ланцюгової ядерної реакції і вивільнення внутрішньоядерної енергії. У 1940 році Фрідріх Ланге,
Володимир Шпінель і Віктор Маслов подали заявку на винахід атомної бомби і здобуття в промислових масштабах
урану.
Учені України внесли істотний вклад до пошуку методів
отримання й використання атомної енергії в мирних цілях.
Із середини 20-го століття дослідження атомного ядра проводяться в Інституті фізики і Інституті ядерних досліджень
України (Київ). Результати цих досліджень — ядерні реактори і системи управління ядерними процесами, а також атомна промисловість.
На сьогодні в Україні більше ніж половина електроенергії виробляється на чотирьох атомних електростанціях: Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій і ПівденноУкраїнській АЕС.
Запорізька АЕС — найпотужніша атомна електростанція
в Європі і третя за потужністю у світі.
ФІЗИКА ПЛАЗМИ

Плазма — це газоподібний стан речовини, за якого значна частина атомів йонізовані, тобто розпалися на позитивно заряджені йони та електрони. Дослідження плазми почалися ще в 19 столітті, коли розвиток вакуумної техніки дав
змогу фізикам виготовити перші газорозрядні трубки. Дослідження газового розряду — а це один з видів плазми —
привели до відкриття рентгенівських променів і електрона,
створення нових джерел світла та апаратів з плазмової обробки поверхонь.
У земних умовах плазму можна зустріти хіба що в газорозрядних трубках і плазмових телевізорах, а у Всесвіті
практично вся речовина знаходиться в стані плазми. Опанування плазми дозволить людині отримати нові джерела енергії, двигуни для космічних апаратів.
9

Рис. В-2

В Україні є декілька наукових центрів, у яких ведуться
роботи з дослідження плазми. Передусім це Інститут фізики
плазми (м. Харків) та Інститут фізики (м. Київ).
Плазма викликає інтерес у вчених здебільшого тому, що
саме з нею пов’язано майбутнє енергетики Землі — термо­
ядерний синтез. Саме термоядерний синтез є джерелом
енергії зір. Щоб на Землі запалити зорю, потрібно нагрівати до десятків мільйонів градусів водневу плазму. Зробити це можна лише в спеціальних установках за допомогою
магнітних і  електричних полів. В Інституті фізики плазми
працює установка «Ураган», у якій удалося створити руко-
творне Сонце (рис. В-2). І хоча від цієї установки ще далеко
до створення промислового термоядерного реактора, результати, отримані на установці «Ураган», поза сумнівом, будуть
покладені в основу конструкції майбутніх термоядерних реакторів.
ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА І ФІЗИКА НАПІВПРОВІДНИКІВ

Сучасну фізику недаремно називають фізикою твердого
тіла. Успіхи математичної та експериментальної фізики кінця 19-го і початку 20-го століть створили умови для бурхливого розвитку всіх напрямів фізики твердого тіла: фізики
кристалів, теорії металів, фізики напівпровідників.
В Україні дослідження в галузі фізики твердого тіла і
фізики напівпровідників почали проводитися в другій половині 20-го століття. У Києві було засновано Інститут фізики напівпровідників, який сьогодні є провідним науковим
центром. В Інституті проводяться дослідження напівпровідникових структур, створюються нові матеріали та прилади
мікроелектроніки.
10

У Харківському університеті на кафедрі теоретичної
фізики і в теоретичному відділенні Харківського фізикотехнічного інституту Ілля Ліфшиц розробив електронну теорію металів — теоретичні основи сучасної електроніки. Крім
того, І. М. Ліфшиц є одним із творців сучасної динамічної
теорії твердого тіла і фізики квантових кристалів.
ПЕРШІ КОМП’ЮТЕРИ

У Києві в одній з лабораторій Інституту електротехніки
наприкінці 40-х років було створено першу в СРСР і континентальній Європі електронно-обчислювальну машину,
прообраз сучасних комп’ютерів (рис. В-3). Потрібно було
вирішувати досить багато завдань, які вимагали швидких
і складних обчислень. У першу чергу це управління польотами балістичних і космічних ракет. Надалі лабораторію
було перетворено на Інститут кібернетики, який створив ряд
комп’ютерних систем. Найбільше досягнення Інституту —
створення сучасних суперкомп’ютерів для вирішення задач
ядерної фізики, управління складними системами, проведення космічних досліджень.
Рис. В-3

ГЕЛІКОПТЕРО- І АВІАБУДУВАННЯ

Україна має право пишатися Ігорем Сікорським і Олегом Антоновим. Ігор Сікорський всесвітньо відомий як творець першого серійного гелікоптера, а з Олегом Антоновим
пов’язане створення в Україні сучасної авіаційної промисловості, повного циклу виробництва літаків, яким можуть
похвалитися не більш як десять країн світу. У Сполучених
Штатах Америки, куди Сікорський емігрував у 1919 році,
він створив свої найкращі гелікоптери. І сьогодні у всьому
світі знають гелікоптери Сікорського. Їх використовують як
у цивільних, так і у військових цілях не лише у Сполучених
Штатах Америки, але й у багатьох країнах світу.
11

Рис. В-4

Олег Антонов набув світової популярності, обіймаючи посаду директора Київського конструкторського бюро літакобудування. Він створив всесвітньо відомі літаки Ан-2, Ан-10,
Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-24. Останнє творіння нашого знаменитого земляка — найбільший транспортний літак Ан-124
«Руслан», що випускають серійно.
У 1984 році ім’ям Олега Антонова було названо Київський
авіаційний науково-технічний комплекс (АНТК) зі створення та виробництва літаків — АНТК ім. Антонова. Найкращим пам’ятником великому конструктору стало створення
надважкого транспортного літака Ан-225 «Мрія» (рис. В-4),
призначеного для перевезення радянського космічного ко-
рабля «Буран». АНТК ім. Антонова розробив і випустив понад 100 типів літаків цивільного і військового призначення.
І  сьогодні Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова належить до найвідоміших авіабудівних фірм світу.
КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Наприкінці 18-го століття в Україні було побудовано великі кораблебудівні заводи, поблизу яких виникли міста Миколаїв і Херсон. Спочатку на цих заводах будували дерев’яні
парусні військові кораблі та цивільні судна. З розвитком
техніки заводи розширювалися: дерев’яні парусні судна замінилися на пароплави, які мали сталеві корпуси.
У 19–20-му століттях кораблебудування України бурхливо розвивалося — наша країна перетворилася на одну з
найбільших кораблебудівних держав Європи. Під кінець
12

20-го століття на 11 машинобудівних і приладобудівних заводах Миколаєва, Херсона, Керчі, Севастополя, Києва, Одеси було зосереджено близько 10 % усього обсягу світового
кораблебудування. Гордістю українського суднобудування
були і залишаються ракетні й авіаносні крейсери, великі
протичовнові кораблі та транспортні судна, криголами. Серед кораблебудівних заводів України — найбільший у Європі Чорноморський суднобудівельний завод неподалік від
Миколаєва (рис.  В-5). Ми впевнені, що вам, сьогоднішнім
старшокласникам, удасться вписати нові сторінки в славний
літопис українських кораблебудівників.
РАКЕТОБУДУВАННЯ

Уперше бойові ракети в Європі застосували в 1515 році
запоріжці під командуванням гетьмана Бо

freedocs.xyz

Відповіді до підручника Фізика 10 клас Генденштейн, Ненашев » storinka.click

Відповіді

§ 2. 10. 20 м/с; 5 м/с; у 4 рази. 12. 2,5 м/с, у додатному; через 12 с. 13. 80 км/год. 14. 75 км/год; тому що з меншою швидкістю тіло рухається протягом більшого проміжку часу.

§ 3. 12. 2 м/с2; через 5 с. 13. Через 2 с. 14. На північ; на південь. 16. Через 1 с. 17. Рівномірно зі швидкістю 10 м/с.

19. Не відповідає; vlx — 1 + 0,251; v2x — 3 — 0,5f.

§ 4. 9. 80 км, 120 км, 180 км. 10. Друге; у 2 рази. 12. 5 м. 13. 10 см, ЗО см, 50 см. 15. 6 м/с. 16. 1 хв. 17. 100 м.

19. 8-Ю4 м/с2; 2,5 мс. 20. 51 км/год.

§ 5. 9. у 12 разів. 10. 15 мкм/с; 170 мкм/с; 1 см/с. 11. 316 м/с2.

12. 1 км/с; потрібно використовувати тривалість місячного місяця (близько 29 діб). 13. 15,3 км. 14. 80 м.

§7. 17 . Для жителів Харкова практично однаковий, для жителів Землі — ні. 19. Першої; у 2,5 разе. 20. 12 см; 1 кН/м.

21. 2 Н або 8 Н залежно від напряму сил. 22. 5 Н.

§ 8. 11. ю Н. 12. 5 кН. 13. Під час піднімання. 14. У найвищій. 15. ЗО або 70 Н залежно від напряму сил. 16. 5 м/с2.

§9. 12. Прискорення однакові. 17. На коня діє напрямлена

вперед сила тертя спокою з боку землі, і ця сила більша, ніж сила пружності, з якою візок тягне коня назад.

§ Ю. 11. ga/gM * 6; gc/g3 = 28. 12. 1,7 км/с. 13. На середині відрізка, що сполучає центри куль 1 і 2. 14. На відрізку, що сполучає центри куль 1 і 4 кг, на відстані 1 м від кулі 1 кг. 15. Другого.

§ 11. 11. Від 70 до 90 м. 12. 2 м/с. 13. Не менше 3,6 Н. 14. 0,3.

§ 12. 6. 920 Н. 7. ЗО с. 8. 6 м/с2. 9. 9,6 Н. 10. 90 і 120 Н відповідно. 11. 360 і 540 Н відповідно.

§ 13. 13. З м/с. 14. 4 м/с. 15. ЗО кг. 16. 1 м/с .

§ 14. 14. У 4 рази. 16. 0,5 Дж. 17. 60 Дж. 19. 60 Вт. 20. 35 кВт.

§15. 16. 40 кДж. 17. 20 кН/м. 18. 90 Дж. 19. У 4 рази.

20. 5,4 м. 21. З м/с. 23. 36 %. 24. 20 м/с або 72 км/год; це більше за швидкість автомобіля в 1,2 разе.

§ 17. 6. У тій системі, де події відбуваються в одній точці. 7. Годинник на станції. 8. 4,6-10 5с. 9. 1,44-1021 Дж. 10. 3-Ю16 Дж. 11. 1000 МВт.

§ 18. 12. Розмір молекули олії приблизно дорівнює 1,6-10 9 м.

§19. 13. 56 молів. 15. 2,7-10 28 кг. 17. 1.4-1022. 18. 20 молів.

19. 3,3-1021. 20. 6,7-1024. 21. 0,3 см3. 22. Однакова кількість.

§20. 12. Рідина внаслідок нагрівання розширюється сильніше, ніж скло. 13. Вода в діапазоні температур від 0 °С до 4 °С.

§21. 19. Зменшилася на 40 %. 20. Зменшилася на 17 %.

21. Маса азоту в 14 разів більша.

§ 22. 11. 3,7 — 10  м3; приблизно у 1000 разів.

§ 23. 11. Між краплею та сковорідкою виникає прошарок пари, а пара, як і будь-який газ, погано проводить тепло.

• 14. 36 %.

§24. 15. У ході ізобарного нагрівання не тільки збільшується внутрішня енергія газу, але й газ виконує роботу. 17. Віддає. 19. Роботу було здійснено над тілом. 20. 20 кДж.

§ 25. 11. У 3 рази. 12. 25 %. 14. 62,5 %, у 2 рази.

 

Це матеріал з підручника Фізика 10 клас Генденштейн, Ненашев

 

www.storinka.click

ГДЗ (відповіді) до підручника фізики для 10 класу Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді, розв’язання) до підручника «Генденштейн Л.Б. Фізика. 10 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. — X. : Гімназія, 2010. — 272 с.»
• Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).
• Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів.
• Чітка структура підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.
• Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються Із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.
• Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.
Зміст
Вступ
1. Зародження та розвиток фізики як науки
2. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства
3. Методи наукового пізнання
4. Фізика і техніка в Україні
РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА
§ 1. Механічний рух
§ 2. Прямолінійний рівномірний рух
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух
§ 4. Приклади розв’язування задач
§ 5. Рівномірний рух по колу
РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА
§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона
§ 7. Взаємодії та сили
§ 8. Другий закон Ньютона
§ 9. Третій закон Ньютона
§ 10. Закон всесвітнього тяжіння

§ 11. Сили тертя
§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил
§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§ 14. Механічна робота. Потужність
§ 15. Енергія
РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА
§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності
§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності.
РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
§ 18. Молекулярно-кінетична теорія
§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро
§ 20. Температура
§ 21. Газові закони
§ 22. Стани речовини
§ 23. Фазові переходи
РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА
§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки
§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери
§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища
Лабораторні роботи
1. Вимірювання прискорення тіла під час рівноприскореного руху
2. Вимірювання сил
3. Дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил
4. Дослідна перевірка закону Бойля—Маріотта
5. Вимірювання відносної вологості повітря

phys-chem.ru

Фізика 10 клас Нова програма 2018

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий

Видавництво підручника: Київ, «Освiта».

Рік видавництва: 2010

Кількість сторінок: 304

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова

Видавництво підручника: Харків, «Ранок».

Рік видавництва: 2010

Кількість сторінок: 256

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Російська.

Автор підручника: Е.В. Коршак, А.И. Ляшенко, В.Ф. Савченко

Видавництво підручника: Київ, «Перун».

Рік видавництва: 2004

Кількість сторінок: 312

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: Генденштейн Л.Е., Ненашев Ю.І.

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2010

Кількість сторінок: 272

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: Т.М. Засєкіна, М.В. Головко

Видавництво підручника: Київ, «Педагогічна думка».

Рік видавництва: 2010

Кількість сторінок: 304

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Російська.

Автор підручника: Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю.

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2011

Кількість сторінок: 110

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.

Видавництво підручника: Київ, «Генеза».

Рік видавництва: 2010

Кількість сторінок: 192

Формат: PDF Читати підручник →

pidruchniki.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *