Разное

Математика 2 клас готові домашні завдання: ГДЗ математика 2 клас Листопад Н П Завдання 22 – 44 Нова програма 2019 року Ответы (відповіді до підручника) » Допомога учням

Содержание

ГДЗ математика 2 клас Листопад Н П Завдання 22 – 44 Нова програма 2019 року Ответы (відповіді до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…


Серія «Вчимось разом» до підручника

«Математика 2 клас Листопад Н.П.», 2019 року видання

Завдання 22 Яєць у кожному лотку: 6, 10, 15.  У третьому лотку яєць найбільше

Нерівності:  15 > 6   15 > 10   10 > 6   6 < 10   6 < 15   10 < 15

 

Завдання 23 Купюр на кожному малюнку по дві

Гривень на кожному малюнку: 11, 12, 15

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (для рівності на додавання можна скласти рівність на віднімання)

«Родина» чисел 1, 10, 11: 

1 + 10 = 11    10 + 1 = 11      11 – 1 = 10    11 – 10 = 1

«Родина» чисел 2, 10, 12:

2 + 10 = 12     10 + 2 = 12     12 – 2 = 10    12 – 10 = 2

«Родина» чисел 5, 10, 15:

5 + 10 = 15     10 + 5 = 15     15 – 5 = 10    15 – 10 = 5

 

Завдання 24

10 + 7 = 17    18 – 8 = 10    17 – 10 = 7    19 – 9 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 3 = 10     6 + 10 = 16    11 – 1 = 10   10 + 7 – 3 = 17 – 3 = 14

 

Завдання 25 Проста задача на збільшення на деяке число

Маса кроля — 2 кг, а маса зайця на 3 кг більша. Яка маса зайця?

Короткий запис

Кріль — 2 кг

Заєць — ?, на 3 кг більший

Короткий запис

Кріль — 2 кг

Заєць — ?, стільки ж і ще 3 кг

Схема

Розв’язання

2 + 3 = 5 (кг) – маса зайця

Відповідь: маса зайця 5 кг

 

Завдання 26

1) Фігури різняться за розміром (великий, середній, малий) і кольором (блакитний, жовтий, рожевий)

2) Фігури різняться за розміром (малий, середній, великий) і формою (квадрат, круг, трикутник)

 

Завдання 27

10 + 5 = 15   15 – 5 = 10    15 – 10 = 5    15 – 0 = 15

10 + 4 = 14   14 – 4 = 10    14 – 10 = 4    14 + 0 = 14

 

Завдання 28 Світлані 7 років. її братик Тихін на 3 роки старший. Скільки років Тихонові?

Короткий запис

Світлана — 7 років

Тихін — ?, на 3 роки старший

Короткий запис

Світлана — 7 років

Тихін — ?, стільки ж і ще 3 роки

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (р.) – років Тихонові

Відповідь: Тихонові 10 років

 

Завдання 29  Натуральні числа  

Одноцифрові числа: 7, 9, 0, 1, 6, 2, 5  Двоцифрові числа: 14, 17, 10, 19, 15, 20

 

Завдання 30 Сума розрядних доданків

13 = 10 + 3    17 = 10 + 7   18 = 10 + 8   14 = 10 + 4   12 = 10 + 2

 

Завдання 31 Попереднє число до кожного з чисел 7, 17, 13, 15, 8, 11, 19:

6, 16, 12, 14, 7, 10, 18

 

Завдання 32  Порівняння чисел

17 > 7 (двоцифрове число більше, ніж одноцифрове)  10 > 1

4 < 8    4 < 18 (одноцифрове число менше, ніж двоцифрове)

10 + 6 = 16 (16 = 16)        16 – 6 > 1 (10 > 1)

13 – 3 < 10 + 3 (10 < 13)    18 – 10 < 18 – 8 (8 < 10)

 

Завдання 33

14 + 3 = 17   17 – 5 = 12   13 + 4 = 17   19 – 8 = 11

16 + 2 = 18   13 – 2 = 11   18 – 7 = 11    12 + 6 = 18

 

Завдання 34

1) Довжина ножиців 8 см

Довжина виделки 11 см = 1 дм 1 см

Довжина стріли 10 см = 1 дм

2) Відрізок, довжина якого дорівнює довжині ножиців

 

Завдання 35  Задача на зменшення на деяке число

Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 м, а іншої — на 7 м менша. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика.

Короткий запис

Одна сторона — 10 м

Інша сторона — ?, на 7 м менша

Короткий запис

Одна сторона — 10 м

Інша сторона — ?, стільки ж, але без 7 м

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (м) – довжина невідомої сторони дитячого майданчика

Відповідь: довжина невідомої сторони дитячого майданчика дорівнює 3 м

 

Завдання 36

14 + 5 = 19     18 – 8 = 10    10 + 7 = 17    15 – 3 = 12 

16 – 4 + 1 = 12 + 1 = 13       5 + 4 + 10 = 9 + 10 = 19 

13 + 5 – 2 = 18 – 2 = 16        19 – 3 – 3 = 16 – 3 = 13

 

Завдання 37 По двору ходили 16 качок і кури, яких було на 6 мен­ше, ніж качок. Скільки курей ходило по двору?

Короткий запис

Качки — 16 птахів

Кури — ?, на 6 птахів менше

Короткий запис

Качки — 16 птахів

Кури — ?, стільки ж, але без 6 птахів

Схема

Розв’язання

16 – 6 = 10 (птахів) – курей ходило по двору

Відповідь: по двору ходило 10 курей

 

Завдання 38

2 дес. + 4 од. = 24     3 дес. + 4 од. = 34    24 < 34    34 > 24

 

Завдання 39  

Натуральні числа  два́дцять сім – 27, три́дцять три – 33, сімна́дцять – 17, два́дцять де́в’ять – 29, трид́цять шість – 36, одина́дцять – 11, два́дцять два – 22, три́дцять ві́сім – 38

 

Завдання 40 Розрядні доданки:

34 = 30 + 4    26 = 20 + 6   19 = 10 + 9   28 = 20 + 8   31 = 30 + 1

 

Завдання 41  Обчислили тільки різниці

20 + 3          30 – 20 = 10     20 – 10 = 10   3 + 2 + 3

35 – 5 = 30   20 + 7              10 + 10     17 – 3 – 1 = 14 – 1 = 13

 

Завдання 42 Задача на різницеве порівняння

Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове — у 5 банок. З яким варенням банок більше: з кизило­вим чи сливовим? На скільки більше?

Короткий запис

Сливове варення — 15 банок, на ? більше

Кизилове варення — 5 банок

Схема

Розв’язання

15 > 5  банок зі сливовим варенням більше, ніж банок з кизиловим варенням

15 – 5 = 10 (б.) – на стільки більше банок зі сливовим варенням, ніж кизиловим

Відповідь: на 10 банок більше зі сливовим варенням, ніж з кизиловим

 

Завдання 43

15 – 3 = 12   18 – 10 = 8     10 + 9 = 19     13 – 10 = 3

12 + 6 = 18   8 + 2 = 10      19 – 6 = 13     3 + 12 = 15

 

Завдання 44 Адміністратор у першій половині дня отримав 20 електронних листів, а в другій — 10 листів. На скільки листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій?

Короткий запис

Перша половина — 20 листів, на ? більше

Друга половина — 10 листів

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (л.) – на стільки листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій

Відповідь: на 10 листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ математика 2 клас Листопад Н П Завдання 45 – 62 Нова програма 2019 року Ответы (відповіді до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…


Серія «Вчимось разом» до підручника

«Математика 2 клас Листопад Н.П.», 2019 року видання

Завдання 45 Натуральні числа

Числа від 58 до 73: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Числа від 45 до 54: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Числа від 82 до 90: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

 

Завдання 46

4 д. 3 од. = 43   8 д. 5 од. = 85   6 д. 1 од. = 61   7 д. 7 од. = 77   6 д. 9 од. = 69

 

Завдання 47

«Сусіди» числа 66:  65, 67     «Сусіди» числа 39:  38, 40

«Сусіди» числа 43:  42, 44     «Сусіди» числа 79:  78, 80

«Сусіди» числа 54:  53, 55     «Сусіди» числа 60:  59, 61

«Сусіди» числа 81:  80, 82

 

Завдання 48

1) Проста задача на знаходження суми

На вітрині лежить 30 пиріжків з маком і 20 з яб­луками. Скільки всього пиріжків з яблуками та з ма­ком лежить на вітрині?

Мак

Яблука

Всього

30 пиріжків

20 пиріжків

?

Короткий запис

З маком — 30 пиріжків

З яблуками — 20 пиріжків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 20 = 50 (п.) – всього пиріжків лежить на вітрині

Відповідь: на вітрині лежить 50 пиріжків 

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

На вітрині лежить 50 пиріжків. Із них 30 пиріжків — з маком, а решта — з яблуками. Скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині?

Мак

Яблука

Всього

30 пиріжків

?

50 пиріжків

Короткий запис

З маком — 30 пиріжків

З яблуками — ?

Всього — 50 пиріжків

Схема

Розв’язання

50 – 30 = 20 (п.) – пиріжків з яблуками лежить на вітрині

Відповідь: на вітрині лежить 20 пиріжків з яблуками

 

Завдання 49  У двох клітках жило 8 папужок. У першій клітці жило 5 папужок, а решта — у другій. Скільки папужок жило в другій клітці?

І клітка

ІІ клітка

Всього

5 папужок

?

8 папужок

Короткий запис

І клітка — 5 папужок

ІІ клітка — ?

Всього — 8 папужок

Схема

Розв’язання

8 – 5 = 3 (п.) – папужок жило в другій клітці

Відповідь: у другій клітці жило 3 папужки

 

Завдання 50

5 + 3 = 8        4 + 5 = 9       6 + 3 = 9       2 + 7 = 9

15 + 3 = 18    14 + 5 = 19    26 + 3 = 29   12 + 7 = 19

 

Завдання 51  В Іллі є 17 зошитів. Із них 10 зошитів — у клітинку, а решта — у лінійку. Скільки зошитів у лінійку є в Іллі?

Клітинка

Лінійка

Всього

10 зошитів

?

17 зошитів

Короткий запис

У клітинку — 10 зошитів

У лінійку — ?

Всього — 17 зошитів

Схема

Розв’язання

17 – 10 = 7 (з.) – зошитів у лінійку є в Іллі

Відповідь: 7 зошитів у клітинку є в Іллі

 

Завдання 52  Обчислили суми

17 – 3           20 + 7 = 27     7 + 10 = 10 + 7 = 17    98 – 88

20 + 5 = 25   45 – 20        5 + 14 = 14 + 5 = 19      100 – 75

 

Завдання 53  Числа від 90 до 100:  90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

 

Завдання 54  Розрядні доданки

45 = 40 + 5    17 = 10 + 7   83 = 80 + 3   97 = 90 + 7

84 = 80 + 4    66 = 60 + 6   99 = 90 + 9

 

Завдання 55 Одиниці вимірювання

57 см = 50 см + 7 см = 5 дм 7 см     32 см = 30 см + 2 см = 3 дм 2 см

85 см = 80 см + 5 см = 8 дм 5 см     93 см = 90 см + 3 см = 9 дм 3 см

12 см = 10 см + 2 см = 1 дм 2 см

 

Завдання 56

2 дм = 20 см     9 дм = 90 см    10 дм = 100 см    1 м = 100 см

 

Завдання 57  Порівняння чисел

6 д. 9 од. = 69   10 д. = 100   69 < 100    100 > 69

 

Завдання 58

3 + 4 = 7         5 + 3 = 8          13 – 3 = 10      40 + 5 = 45     70 + 7 = 77

30 + 40 = 70    15 + 3 = 18       13 – 10 = 3      45 – 5 = 40     77 – 70 = 7

 

Завдання 59 У Тимофія 9 іграшкових автомобілів. Із них 6 авто­мобілів стоїть у гаражі, а решта — у коробках. Скільки автомобілів у коробках?

Гараж

Коробки

Всього

6 автомобілів

?

9 автомобілів

Короткий запис

У гаражі — 6 автомобілів

У коробках — ?

Всього — 9 автомобілів

Схема

Розв’язання

9 – 6 = 3 (ав.) – автомобілів у коробках

Відповідь: у коробках 3 автомобілі

 

Завдання 60 Тато купив 6 кг овочів. Із них було 4 кг цибулі, а решта — буряки. Скільки кілограмів буряків купив тато?

Цибуля

Буряки

Всього

4 кг

?

6 кг

Короткий запис

Цибуля — 4 кг

Буряки — ?

Всього — 6 кг

Схема

Розв’язання

6 – 4 = 2 (кг) – кілограмів буряків купив тато

Відповідь: тато купив 2 кг буряків

 

Завдання 61

20 + 30 – 50 = 50 – 50 = 0       25 – 5 – 10 = 20 – 10 = 10

40 + 20 + 1 = 60 + 1 = 61       90 – 50 + 30 = 40 + 30 = 70

30 + 5 – 1 = 35 – 1 = 34          65 – 5 + 20 = 60 + 20 = 80

 

Завдання 62  За два дні Поліна прочитала книжку, у якій 16 сто­рінок. За перший день вона прочитала 10 сторінок. Скільки сторінок прочитала Поліна за другий день?

Перший день

Другий день

Всього

10 сторінок

?

16 сторінок

Короткий запис

І день — 10 сторінок

ІІ день — ?

Всього — 16 сторінок

Схема

Розв’язання

16 – 10 = 6 (с.) – сторінок прочитала Поліна за другий день

Відповідь: за другий день Поліна прочитала 6 сторінок

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ математика 2 клас Листопад Н П Завдання 63 – 79 Нова програма 2019 року Ответы (відповіді до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…


Серія «Вчимось разом» до підручника

«Математика 2 клас Листопад Н.П.», 2019 року видання

Завдання 63 Натуральні числа  

Лічимо десятками від 10 до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 64  Порівняння чисел

56 < 65     (порівнюємо десятки 5 д. < 6 д.)     71 > 17    

10 > 0       (двоцифрове число більше, ніж одноцифрове)

10 < 100    (двоцифрове число менше, ніж трицифрове)

30 = 50 – 20     (30 = 30)

45 > 45 – 5       (45 > 40)

70 + 9 < 80      (79 < 80, бо попереднє число менше, ніж наступне)

60 + 40 = 100   (100 = 100)

 

Завдання 65

• Число 70 збільшити на 20:  70 + 20 = 90

• Сума чисел 40 і 3:  40 + 3 = 43

• Від 100 відняти 50:  100 – 50 = 50

• Перший доданок — 3, другий доданок — 7:  3 + 7 = 10

• 83 зменшити на 80:  80 – 80 = 3

 

Завдання 66 Побудували відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної

3 см + 4 см + 3 см = 10 см – довжина ламаної

Завдання 67

1) Задача на знаходження суми

У кошику сиділи кошенята: 2 чорних і 2 рудих. Скільки всього кошенят сиділо в кошику?

Чорні

Руді

Всього

2 кошенят

2 кошенят

?

Короткий запис

Чорні — 2 кошенят

Руді — 2 кошенят

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 2 = 4 (к.) – всього кошенят сиділо в кошику

Відповідь: у кошику сиділо 4 кошенят 

 

2) Задача на віднімання

У діда Панаса жило четверо кошенят. Одне кошеня взяла онука. Скільки кошенят залишилося в діда Панаса?

Було

Забрали

Залишилось

4 кошенят

1 кошеня

?

Короткий запис

Було — 4 кошенят

Забрали — 1 кошеня

Залишилося — ?

Схема

Розв’язання

4 – 1 = 3 (к.) – кошенят залишилося в діда Панаса

Відповідь: у діда Панаса залишилось 3 (троє) кошенят

 

3) Задача на знаходження суми

На полицю поставили 12 банок варення з яблук і 4 банки варення з малини. Скільки всього банок з варенням поставили на полицю?

Яблука

Малина

Всього

12банок

4 банки

?

Короткий запис

З яблук — 12 банок

З малини — 4 банки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

12 + 4 = 16 (б.) – всього банок з варенням поставили на полицю

Відповідь: на полицю поставили 16 банок з варенням

 

4) Задача на віднімання

На полиці було 16 банок з варенням. За місяць з’їли варення із 6 банок. Скільки банок з варенням залишилося на полиці?

Було

З’їли

Залишилось

16 банок

6 банок

?

Короткий запис

Було — 16 банок

З’їли — 6 банок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

16 – 6 = 10 (б.) – банок з варенням залишилося на полиці

Відповідь: на полиці залишилось 10 банок з варенням

 

Завдання 68  Доба

Годинники показують 6 год, 1 год, 4 год

 

Завдання 69 Задача на зменшення на деяке число

На вулиці встановили 18 ліхтарів, а в провулку — на 10 ліхтарів менше. Скільки ліхтарів установили в провулку?

Короткий запис

На вулиці — 18 ліхтарів                   

У провулку — ?, на 10 ліхтарів менше

Короткий запис

На вулиці — 18 ліхтарів

У провулку — ?, стільки ж, але без  10 ліхтарів

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (л.) – ліхтарів установили в провулку

Відповідь: у провулку встановили 8 ліхтарів

 

Завдання 70 Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин викрутки і шурупа

10 см + 2 см = 12 см

Завдання 71 Числа в порядку спадання (від більшого до меншого):  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Склад числа 10:  9 + 1 = 10   8 + 2 = 10   7 + 3 = 10   6 + 4 = 10

5 + 5 = 10   4 + 6 = 10   3 + 7 = 10   2 + 8 = 10   9 + 1 = 10

 

Завдання 72  Додавання числа 2

1 + 2 = 3    один плюс два дорівнює трьом

2 + 2 = 4    два плюс два дорівнює чотирьом

3 + 2 = 5    три плюс два дорівнює п’ятьом

4 + 2 = 6    чотири плюс два дорівнює шести

5 + 2 = 7    п’ять плюс два дорівнює семи

6 + 2 = 8    шість додати два дорівнює восьми

7 + 2 = 9    сім додати два дорівнює дев’яти

8 + 2 = 10   вісім додати два дорівнює десяти

 

Завдання 73  Додавання частинами (другий доданок розкладаю на два зручні доданки, щоб при додаванні першого числа отримати десяток):  9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 74

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12      9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14      9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16      9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

  

Завдання 75

Спільне: числові дані однакові (10 і 20)

Відмінне: спосіб розв’язання різний (дія додавання, дія віднімання)

1) Задача на знаходження суми

На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники?

Пластилін

Глина

Всього

10 виробів

20 виробів

?

Короткий запис

З пластиліну — 10 виробів

З глини — 20 виробів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 20 = 30 (в.) – всього виробів підготували на виставку другокласники

Відповідь: на виставку другокласники підготували 30 виробів

 

2) Задача на різницеве порівняння

На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. На скільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну підготували другокласники?

Короткий запис

З пластиліну — 10 виробів

З глини — 20 виробів, на ? більше

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (в.) – на стільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну підготували другокласники

Відповідь: на 10 виробів більше із глини, ніж із пластиліну підготували другокласники

 

Завдання 76

1) Конуси — 5 фігур, циліндри — 4 фігури, кулі — 3 фігури

2) На столі було 5 конусів і 3 кулі. На скільки більше конусів, ніж куль?

На столі було 3 кулі і 4 циліндри. На скільки більше циліндрів, ніж куль?

На столі було 4 циліндри і 5 конусів. На скільки більше конусів, ніж циліндрів?

 

Завдання 77  Печаткою зеленого кольору можна правильно поста­вити цифру 6

 

Завдання 78

9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14      9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12                  9 – 3 + 2 = 6 + 2 = 8

8 – 5 + 1 = 3 + 1 = 4                      17 – 3 – 2 = 14 – 2 = 12

 

Завдання 79 На конкурс учнівських робіт до свята осені учні виготовили 9 композицій із квітів і 4 композиції з овочів. Скільки всього композицій виготовили учні?

Квіти

Овочі

Всього

9 композицій

4 композиції

?

Короткий запис

З квітів — 9 композицій

З овочів — 4 композиції

Всього — ?

Схема

Розв’язання

9 + 4 = 13 (к.) – всього композицій виготовили учні

Відповідь: учні виготовили 13 композицій

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ робочий зошит Листопад математика 2 клас Сторінка 11 – 20 Нова програма 2019 року Ответы (відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…


Серія «Вчимось разом» до робочого зошита «Математика 2 клас Листопад Н.П»

СТОРІНКА 11

Завдання 1, 2

11 – 1 = 10

10 – 1 = 9

11 – 2 = 9

11 – 1 = 10

10 – 6 = 4

11 – 7 = 4

11 – 1 = 10

10 – 8 = 2

11 – 9 = 2

Завдання 3  Віднімання частинами

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

11 – 3 = 11 – 1 = 2 = 8

 

Завдання 4  Проста задача на зменшення на деяке число

Після обіду діти помили 11 тарілок, а ложок — на 2 менше. Скільки ложок помили діти?

Короткий запис

Тарілок — 11 штук

Ложок — ?, на 2 штуки менше

Короткий запис

Тарілок — 11 штук

Ложок — ?, стільки ж, але без на 2 штук

Схема      

Розв’язання

11 – 2 = 9 (л.) – ложок помили діти

Відповідь: діти помили 9 ложок

2) Які числа можна використовувати в умові задачі? Менші, ніж 11

Помили тарілок

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Ложок менше на

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Помили ложок

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Завдання 5  Над Славиною квартирою є ще 3 поверхи будинку, під його квартирою — 5 поверхів. Скільки поверхів у Славиному будинку?

Міркуємо так

□□□□□□С□□□

3 + 1 + 5 = 9 (п.) – поверхів у Славиному будинку

Відповідь: у Славиному будинку 9 поверхів

 

СТОРІНКА 12

Завдання 1, 2

Зменшуване

12

12

12

12

12

12

12

12

Від’ємник

7

3

6

4

9

5

8

10

Різниця

5

9

6

8

3

7

4

2

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 5

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 9

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

12 – 9 = 12 – 2 – 7 = 3

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 4

12 – 10 = 2

 

Завдання 3  Підкреслили різниці

4 + 7

5 + 6

12 – 9

14 – 3

9 + 0

7 – 7

2 + 13

95 – 90

20 – 10

40 + 30

• Знайшли значення трьох різниць

12 – 9 = 3      14 – 3 = 11     7 – 7 = 0    95 – 90 = 5    20 – 10 = 10

 

Завдання 4  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Для виготовлення виробів діти використали 6 шматків зеленого пластиліну, а жовтого — на З шматки більше. Скільки всього шматків жовтого й зеленого пластиліну використали діти?

Зелений пластилін

Жовтий пластилін

Всього

6 шматків

на 3 шматки більше

?

Короткий запис

Зелений пластилін — 6 шматків

Жовтий пластилін — ?, на 3 шматки більше

Всього — ?

Схема

Вираз    6 + (6 + 3)

Короткий запис №1

Зелений пластилін — 6 шматків

Жовтий пластилін — ?, на 3 шматки більше

Короткий запис №2
Зелений пластилін — 6 шматків

Жовтий пластилін — 9 шматків

Всього — ?

1) Скільки шматків жовтого пластиліну використала діти?

6 + 3 = 9 (шм.)

2) Скільки всього шматків жовтого й зеленого пластиліну використали діти?

6 + 9 = 15 (шм.)

Відповідь: діти використали 15 шматків пластиліну

 

Завдання 5  Поміркуй і визнач: що легше, а що — важче

Міркуємо так

Оскільки на першому малюнку зелена чашка нижче, ніж блакитна, значить зелена чашка важча, ніж блакитна.

Оскільки на другому малюнку блакитна чашка нижче, ніж блакитна, значить блакитна чашка важча, ніж жовта. В порядку зменшення маси маємо зелену чашку, блакитну чашку, жовту чашку.

Зелене чашка «важча», ніж жовта

 

СТОРІНКА 13

Завдання 1, 2  У виразах без дужок можна переставляти компоненти

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

4 + 9 – 7 = 9 – 7 + 4 = 2 + 4 = 6

7 + 6 – 4 = 7 – 4 + 6 = 3 + 6 = 9

10 + 3 – 9 = 10 – 9 + 3 = 1 + 3 = 4

8 + 5 – 6 = 8 – 6 + 5 = 2 + 5 = 7

 

Завдання 3

11 – 6 = 5

11 – 7 = 4

11 – 4 = 7

11 – 8 = 3

11 – 5 = 6

11 – 9 = 2

12 – 5 = 7

12 – 4 = 8

12 – 8 = 4

12 – 6 = 6

12 – 9 = 3

12 – 7 = 5

13 – 7 = 6

13 – 5 = 8

13 – 8 = 5

13 – 4 = 9

13 – 6 = 7

13 – 9 = 4

Завдання 4  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо результати

13 – 7 < 7           (6 < 7)

13 – 5 = 8           (8 = 8)

13 – 3 > 13 – 4    (де менший від’ємник, там більша різниця)

10 – 10 < 13 – 3  (де більший від’ємник, там менша різниця)

13 + 6 > 13 – 6    (сума більша, ніж різниця)

13 – 9 < 13 – 8    (де більший від’ємник, там менша різниця)

 

Завдання 5  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

З депо на маршрути вийшло 5 тролейбусів, а трамваїв — на 3 більше. Скільки всього трамваїв і тролейбусів вийшло на маршрути?

Тролейбуси

Трамваї

Всього

5 засобів

на 3 засоби більше

?

Короткий запис

Тролейбуси — 5 засобів

Трамваї — ?, на 3 засоби більше

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + (5 + 3)

Короткий запис №1

Тролейбуси — 5 засобів

Трамваї — ?, на 3 засоби більше

Короткий запис №2
Тролейбуси — 5 засобів

Трамваї — 8 засобів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього трамваїв вийшло на маршрути?

2) Скільки всього трамваїв і тролейбусів вийшло на маршрути?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (тр.) – всього трамваїв вийшло на маршрути

2) 5 + 8 = 13 (з.)

Відповідь: на маршрути вийшло 13 трамваїв і тролейбусів

 

СТОРІНКА 14

Завдання 1, 2  Сума розрядних доданків

13 = 10 + 3      12 = 10 + 2        14 = 10 + 4      11 = 10 + 1

 

Завдання 3  У виразах без дужок можна переставляти компоненти

14 – 8 = 6               14 – 7 = 7

5 + 9 – 6 = 9 – 6 + 5 = 3 + 5 = 8

7 + 7 – 8 = 7 + 1 – 8 + 6 = 6

8 + 6 – 5 = 6 – 5 + 8 = 1 + 8 = 9

10 + 4 – 9 = 10 – 9 + 4 = 1 + 4 = 5

 

Завдання 4  Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

14 – 7 = 7

13 – 6 = 7

12 – 5 = 7    (бо 12 – 7 = 5)

13 – 5 = 8    (бо 13 – 8 = 5)

14 – 5 = 9    (бо 14 – 9 = 5)

13 – 8 = 5

11 – 7 = 4    (бо 11 – 4 = 7)

14 – 5 = 9

 

Завдання 5  Складена задача на віднімання суми від числа

На полиці було 14 книжок. Учні взяли 3 енциклопедії й 2 довідники. Скільки книжок залишилося на полиці?

Було

Узяли

Залишилось

14 книжок

3 книжки і 2  книжки

?

Короткий запис

Було — 14 книжок

Узяли — ?, 3 книжки і 2 книжки

Залишилось — ?

Схема

Вираз  14 – (3 + 2)

Короткий запис №1

Енциклопедії — 3 книжки

Довідники —  2 книжки

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 14 книжок

Узяли — 5 книжок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього книжок узяли?

2) Скільки книжок залишилося на полиці?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (кн.) – всього книжок узяли

2) 14 – 5 = 9 (кн.) – книжок залишилося на полиці

2 спосіб

Оскільки спочатку узяли енциклопедії, а потім довідники, тоді

Короткий запис

Було — 14 книжок

Узяли енциклопедії — 3 книжки

Залишились (Було) — ?

Узяли довідники — 2 книжки

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (14 – 3) – 2

Короткий запис №1

Було — 14 книжок

Узяли енциклопедії — 3 книжки

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 11 книжок

Узяли довідники — 2 книжки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки книжок залишилось, коли узяли енциклопедії?

2) Скільки книжок залишилося на полиці?

Розв’язання

1) 14 – 3 = 11 (кн.) – книжок залишилось, коли узяли енциклопедії

2) 11 – 2 = 9 (кн.) – книжок залишилося на полиці

3 спосіб (виразом)

Було

Узяли

Залишилось

14 книжок

енциклопедії

3 книжки

довідники

2 книжки

?

Короткий запис

Було — 14 книжок

Узяли енциклопедії — 3 книжки

Узяли довідники — 2 книжки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

14 – 3 – 2 = 9 (кн.) – книжок залишилося на полиці

Відповідь: на полиці залишилося 9 книжок

 

СТОРІНКА 15

Завдання 1, 2

15 – 6 = 9               15 – 8 = 7 

15 – 9 = 6               15 – 7 = 8

7 + 8 – 6 = 7 – 6 + 8 = 1 + 8 = 9

9 + 6 – 8 = 9 – 8 + 6 = 1 + 6 = 7

 

Завдання 3

11 – 4 = 7    12 – 5 = 7   13 – 6 = 7   14 – 7 = 7   15 – 8 = 7

 

Завдання 4   Складена задача на віднімання числа від суми

Купили 6 лимонних і 7 горіхових тістечок. 8 тістечок з’їли на полуденок. Скільки тістечок залишилося?

Було

З’їли

Залишилось

6 тістечок і 7 тістечок

8 тістечок

?

Короткий запис

Було — ?, 6 тістечок і 7 тістечок

З’їли —  8 тістечок

Залишилось — ? 

Схема

Вираз   (6 + 7) – 8

Короткий запис №1

Лимонні — 6 тістечок

Горіхові —  7 тістечок

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 13 тістечок

З’їли —  8 тістечок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього тістечок з’їли на полуденок?

2) Скільки тістечок залишилося?

Розв’язання

1) 6 + 7 = 13 (т.) – всього тістечок з’їли на полуденок

2) 13 – 8 = 5 (т.) – тістечок залишилося

2 спосіб (виразом)

Було

З’їли

Залишилось

лимонних

6 тістечок

горіхових

7 тістечок

8 тістечок

?

Короткий запис

Було — 6 тістечок і 7 тістечок

З’їли —  8 тістечок

Залишилось — ? 

Схема

Розв’язання

6 + 7 – 13 = 5 (т.) – тістечок залишилося

Відповідь: залишилося 5 тістечок

 

СТОРІНКА 16
Завдання 1, 2

16 – 7 = 9                 16 – 8 = 8      

16 – 9 = 7                 15 – 9 = 6

6 + 9 – 8 = 9 – 8 + 6 = 1 + 6 = 7

8 + 8 – 7 = 8 – 7 + 8 = 1 + 8 = 9

7 + 8 – 9 = 6 + 1 + 8 – 9 = 6

9 + 7 – 8 = 9 – 8 + 7 = 1 + 7 = 8

 

Завдання 3  Одиниці вимірювання

7 м + 9 м > 15 м     (16 м > 15 м)

5 кг + 9 кг < 15 кг  (14 кг < 15 кг)

14 л – 7 л < 10 л    (7 л < 10 л)

 

Завдання 4  Складена задача на віднімання суми від числа

На каруселі каталося 15 дітей. 4 хлопчиків і 6 дівчаток пішли додому. Скільки дітей залишилося на каруселі?

Було

Пішли

Залишилось

15 дітей

4 дітей і 6 дітей

?

Короткий запис

Було — 15 дітей

Пішли — ?, 4 дітей і 6 дітей

Залишилось — ?

Схема

Вираз  15 – (4 + 6)

Короткий запис №1

Хлопчики — 4 дітей

Дівчатка —  6 дітей

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 15 дітей

Пішли — 10 дітей

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дітей пішли додому?

2) Скільки дітей залишилося на каруселі?

Розв’язання

1) 4 + 6 = 10 (д.) – всього дітей пішли додому

2) 15 – 10 = 5 (д.) – дітей залишилося на каруселі

2 спосіб

Припустимо, що спочатку пішли хлопчики, а потім дівчата, тоді

Короткий запис

Було — 15 дітей

Пішли хлопчики — 4 дітей

Залишились (Було) — ?

Пішли дівчатка — 6 дітей

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (15 – 4) – 6

Короткий запис №1

Було — 15 дітей

Пішли хлопчики — 4 дітей

Залишились — ?

Короткий запис №2

Було — 11 дітей

Пішли дівчатка — 6 дітей

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей залишилось, коли пішли хлопчики?

2) Скільки дітей залишилося на каруселі?

Розв’язання

1) 15 – 4 = 11 (д.) – дітей залишилось, коли пішли хлопчики

2) 11 – 6 = 5 (д.) – дітей залишилося на каруселі

3 спосіб (виразом)

Було

Пішли

Залишилось

15 дітей

хлопчики

4 дітей

дівчатка

6 дітей

?

Короткий запис

Було — 15 дітей

Пішли хлопчики — 4 дітей

Пішли дівчатка — 6 дітей

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

15 – 4 – 6 = 5 (д.) – дітей залишилося на каруселі

Відповідь: на каруселі залишилось 5 дітей

 

Завдання 5

У кожній ламаній – 3 ланки, 5 ланок, 6 ланок, 4 ланки

 

СТОРІНКА 17

Завдання 1, 2

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9           17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 8

8 + 9 – 8 = 8 – 8 + 9 = 9        7 + 9 – 8 = 9 – 8 + 7 = 8

 

Завдання 3

17 м – 8 м = 9 м         13 л – 5 л = 8 л

15 дм – 7 дм = 6 дм    17 см – 9 см = 8 см

 

Завдання 4

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

17 – 8 = 9      (бо 17 – 9 = 8)

16 – 8 = 8     

15 – 8 = 7      (бо 15 – 7 = 8)

16 – 7 = 9      (бо 16 – 9 = 7)

15 – 6 = 9      (бо 15 – 9 = 6)

14 – 8 = 6

13 – 9 = 4      (бо 13 – 4 = 9)

12 – 5 = 7

 

Завдання 5  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Віталик й Аліна збирали гриби. Віталик знайшов стільки грибів, скільки букв у його імені (7 грибів) , а Аліна – на 5 грибів більше. Скільки всього грибів знайшли Віталик й Аліна?

Віталик

Аліна

Всього

7 грибів

на 5 грибів більше

?

Короткий запис

Віталик — 7 грибів

Аліна — ?, на 5 грибів більше

Всього — ?

Схема

Вираз    7 + (7 + 5)

Короткий запис №1

Віталик — 7 грибів

Аліна — ?, на 5 грибів більше

Короткий запис №2
Віталик — 7 грибів

Аліна — 12 грибів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грибів знайшла Аліна?

2) Скільки всього грибів знайшли Віталик й Аліна?

Розв’язання

1) 7 + 5 = 12 (гр.) – грибів знайшла Аліна

2) 7 + 12 = 19 (гр.) – всього грибів знайшли Віталик й Аліна

Відповідь: Віталик і Аліна знайшли 19 грибів

 

Завдання 6  Трикутник поділили одним відрізком на трикутник і чотирикутник

СТОРІНКА 18, 19

1, 2

Летить всього 6 птахів

3

В упряжці, яка їде, 6 собак

4

Один мисливець уже виїхав з поселення на упряжці з 5 собак.

Скільки всього собак у поселенні?

6 + 5 = 11 (с.)

5

У загоні 9 оленів. В упряжці 3 олені. У загоні всього 9 + 3 = 12 (ол.)

6,7

На скільки більше рибин заморожується? 14 – 6 = 8

8

Діти зловили 6 рибин і 5 рибин

9, 10

1) 6 + 5 = 11 (р.) – рибин зловили діти

2) 15 – 11 = 4 (р.) – рибин ще треба зловити

СТОРІНКА 20

Завдання 1 Додавання частинами

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13      8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12      3 + 9 = 9 + 1 + 2 = 12

 

Завдання 2

16 – 8 = 16 – 6 – 2 = 8      13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6      14 – 9 = 14 – 4 – 5 = 5

 

Завдання 3, 4

У виразах без дужок можна переставляти компоненти

6 + 6 – 8 = 6 + 2 – 8 + 4 = 4

17 – 4 – 5 = 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

9 + 5 – 7 = 9 – 7 + 5 = 7

 

Завдання 4  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

У Тимка було 5 енциклопедій про тварин, а про космос — на 4 енциклопедії більше. Скільки всього енциклопедій про тварин і космос було в Тимка?

Про тварин

Про космос

Всього

5 енциклопедій

на 4 енциклопедії більше

?

Короткий запис

Про тварин — 5 енциклопедій

Про космос — ?, на 4 енциклопедії більше

Всього — ?

Схема

Вираз    5 + (5 + 4)

Короткий запис №1

Про тварин — 5 енциклопедій

Про космос — ?, на 4 енциклопедії більше

Короткий запис №2
Про тварин — 5 енциклопедій

Про космос — 9 енциклопедії

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки енциклопедій про космос було в Тимка?

2) Скільки всього енциклопедій про тварин і космос було в Тимка?

Розв’язання

1) 5 + 4 = 9 (ен.) – енциклопедій про космос було в Тимка

2) 5 + 9 = 14 (ен.) – всього енциклопедій про тварин і космос було в Тимка

Відповідь: у Тимка було 14 енциклопедій

 

Завдання 5  Скільки шматочків шоколаду з’їла мишка? 10 шматочків

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ часть 2. страница 94 математика 2 класс Моро, Бантова

ГДЗ часть 2. страница 94 математика 2 класс Моро, Бантова Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова

Издательство: Просвещение 2015-2019

Серия: Школа России

Тип книги: Учебник

Часть: 1, 2

Рекомендуем посмотреть

Подробное решение часть 2. страница № 94 по математике для учащихся 2 класса Школа России , авторов Моро, Бантова, Бельтюкова 2015-2019

Решебник №1 / часть 2. страница / 94 Видеорешение / часть 2. страница / 94

Подтяни успеваемость и увеличь шансы успешной сдачи экзаменов на EDN.ru – мультимедийной платформе для проведения индивидуальных онлайн-занятий с репетиторами! Решебник №2 / часть 2. страница / 94 Решебник №3 / часть 2. страница / 94

Отключить комментарии

Отключить рекламу

ГДЗ: готові домашні завдання 2 клас

Контролюємо правильність виконання домашніх завдань

Кажуть, що шкільні роки – золота пора дитинства. З кожним роком вони минають все швидше і швидше. І ось за плечами вже залишився перший рік навчання в школі, тому прийшов час відкривати для себе знання, які для вас готує 2 клас. Починає здаватись, що з року в рік кількість предметів росте, а часу на їх успішне вивчення катастрофічно не вистачає? Боїтеся не засвоїти пройдений матеріал? Хвилюєтесь, що ваш варіант виконання домашнього завдання може бути невірний? Сайт GDZWIN пропонує вашій увазі вирішення цих питань!

Якщо раніше для того, аби віднайти відповіді до вправ та задач, потрібно було купляти додаткову літературу, то сьогодні її можна з легкістю знайти онлайн. Забудьте про книжкові магазини та тісні бібліотеки, коли розвиток сучасних технологій дає вам можливість зекономити зусилля та відшукати потрібну інформацію всього за кілька секунд. Саме на сторінках нашого ресурсу ви з легкістю знайдете готові домашні завдання для 2 класу, за допомогою яких можна проконтролювати правильність виконання домашніх завдань та перевірити свої знання. З цією маленькою хитрістю ваша успішність зросте, слово «труднощі» залишиться позаду, а кількість вільного часу збільшиться в рази!

Домашні завдання без стресу на всі 100%

Хтось може сказати, що все потрібно виконувати самостійно, однак ніхто не заперечить, що навантаження, покладене на школярів, іноді переступає за межі розумного. ГДЗ для 2 класу – це практичний та безкоштовний спосіб, яким можна уберегтись від стресу, пов’язаного з навчанням, та підготуватись до уроків на найвищому рівні. Зокрема, наш портал пропонує готові домашні завдання для першого класу абсолюнто безкоштовно і без реєстрації. Їх можна переглянути онлайн за допомогою улюбленого електронного пристрою — смартфона, планшета чи комп’ютера.

Ось далеко не повний перелік предметів, вирішення до яких сайт GDZWIN люб’язно передає в руки другокласників та їх батьків.

 • українська мова
 • англійська мова
 • математика
 • інформатика
 • природознавство
 • основи здоров’я та ін.

Решебник з 2 класу дозволить вам забути про невирішені завдання, нерозв’язані задачі та незрозумілі вправи. Більше того: він містить у собі не тільки готовий варіант правильної відповіді, а й шляхи розв’язання до тих чи інших прикладів, та іноді навіть пояснення до них.

ГДЗ – надійний помічник у навчанні

Про правильність представлених вирішень хвилюватись не варто – їх підготували фахівці своєї справи у відповідних навчальних галузях, а інколи й самі автори шкільних підручників пропонують вам свій шлях розв’язання робіт. Готові домашні завдання для 2 класу стануть надійними помічниками на шляху до здобуття корисних знань у школі.

Іноді здається, що час рухається занадто швидко, а деколи здається, що він повністю зупинився. Так чи інакше, не варто забувати, що не за горами 3 клас. Цей шкільний рік принесе не тільки невідомі раніше знання та враження, а й нові турботи та переживання. Якщо ви забажаєте їх уникнути, то знайдете на нашому сайті ГДЗ для 3 класу, і скористаєтесь раціональним шляхом уникнення багатьох проблем, пов’язаних з навчанням.

Відповіді на домашні завдання 2 клас з математики

Відповіді на домашні завдання 2 клас з математики

Скачать відповіді на домашні завдання 2 клас з математики PDF

16-09-2021

Выполняй домашние задания по математике 2 класс с решебниками. Во втором классе программа по математике является гораздо более сложной, чем в первом. Во-первых, оценки будут уже настоящими и в журнале, а во-вторых, существенным образом увеличится уровень сложности, а также количество заданий по предмету. Дети, которые учатся во втором классе, очень сильно нервничают, потому что не могут справиться с объемом заданий по математике, предусмотренном школьной программой, часто не понимают объяснения учителя, устают от высокой нагрузки. Они могут устраивать истерики, плакать домашні даже отказываться идти. Рішення та відповіді до підручників та завдань для 2 класу з математики! Уся готова домашня робота для 2 класу з математики на нашому сайті! Постійні оновлення ГДЗ для 2 класу з математики!  У вирішенні багатьох питань їм допоможуть готові домашні завдання з математики для 2 класу. Відповіді, які пропонує сайт GDZ4YOU, є результатом праці фахівців, тому Ви можете бути впевнені, що разом з цим решебником складете математику на 12 балів. Не втрачати активність і увагу допоможуть ГДЗ. Сайт GDZ4YOU завжди намагається йти в ногу з часом і активно клас всі матеріали, які доступні для будь-якого користувача в режимі онлайн безкоштовно.

biosonuyut.ru — Безкоштовні Гдз з 5 по 11 клас Онлайн Без Реєстрації, Розв’язники, Готові Домашні Завдання з 5 по 11 клас. ✅ ГДЗ (домашні завдання) 2 клас Математика – готові відповіді на усі вправи та задачі з підручників та робочих зошитів онлайн за новою програмою.  Справитися з домашнім завданням з математики доволі непросто, адже слід бути дуже уважним і старанним, розв’язуючи приклади чи вирішуючи задачі. Щоб себе перевірити варто зайти у розділ нашого математику 2 клас математика, а вже потім переписувати домашнє завдання в чистовик. Розв’язник для 2 класу з математики. Щоб перевірити свою домашню роботу слід зайти клас розділ 2 клас математика і вибрати підручник, який відповідає програмі навчання Вашої школи, вибрати відповідний розділ і підрозділ. День захисника україни історія свята це доступно онлайн без реєстрації і абсолютно безплатно.

Математика Моро 2 класс. Гдз к раб. тетради. Математика Моро 2 класс. 3 класс. Гдз к учебнику. Математика Моро 3 класс.  ГДЗ и ответы к учебнику математики за 2 класс (Часть 1 – 2) Моро, Бантова, Волкова. Посмотрите также решебник к Раб.тетради Моро 2 класс. Часть 1. ГДЗ Математика 2 клас Г. П. Лишенко — нова програма.

Рішення та відповіді до підручників та завдань для 2 класу з математики! Уся готова домашня робота для 2 класу з математики на нашому сайті! Постійні оновлення ГДЗ для 2 класу з математики!  У вирішенні багатьох питань їм допоможуть готові домашні завдання з математики для 2 класу. Відповіді, які пропонує сайт GDZ4YOU, є результатом праці фахівців, тому Ви можете бути впевнені, що разом з цим решебником складете математику на 12 балів. Не втрачати активність і увагу допоможуть ГДЗ. Сайт GDZ4YOU завжди намагається йти в ногу з часом і активно оновлює всі матеріали, які доступні для будь-якого користувача в режимі онлайн безкоштовно.

Готові домашні завдання (ГДЗ): Математика 2 клас. Кращі ГДЗ з математики для 2 класу нова програма читати онлайн безкоштовно в електронному вигляді з мобільного телефону, комп’ютера (ПК), планшета. Готова домашня робота онлайн. Математика 2 клас Гісь Математика 2 клас Листопад Математика 2 клас Скворцова Математика 2 клас Лишенко Математика 2 клас Богданович, Лишенко. Математика 2 клас Рівкінд, Оляницька. ГДЗ для 2 класу.

✅ ГДЗ (домашні завдання) 2 клас Математика – готові відповіді на усі вправи та задачі з підручників та робочих зошитів онлайн за новою програмою.  Справитися з домашнім завданням з математики доволі непросто, адже слід бути дуже уважним і старанним, розв’язуючи приклади чи вирішуючи задачі. Щоб себе перевірити варто зайти у розділ нашого сайту 2 клас математика, а вже потім переписувати домашнє завдання в чистовик. Розв’язник для 2 класу з математики. Щоб перевірити свою домашню роботу слід зайти в відповіді 2 клас математика і вибрати підручник, який відповідає програмі навчання Вашої школи, вибрати відповідний розділ і підрозділ. Все це доступно онлайн без реєстрації і абсолютно безплатно.

хорошая фраза Извиняюсь, это завдання з 2 на математики домашні клас відповіді выходит, какая Привет! Предлагаю обмен постовыми

ГДЗ для 2 класса по математике с несколькими вариантами решения номера. Не знаешь как решить задание? Тебе поможет biosonuyut.ru  Математика 2 класс Самостоятельные и контрольные работы Перспектива. Авторы: Л.Г. Петерсон, Э.Р. Барзунова, А.А. Невретдинова. Издательство: Ювента Математика 2 класс Школа Авторы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Издательство: Баласс Математика 2 класс Рабочая тетрадь Гармония. Авторы: Истомина Н. Б., Редько З. Б. Издательство: Ассоциация 21 век Математика 2 класс Рабочая тетрадь. Авторы: Бененсон Е.П., Итина Л.С. Издательство: Фёдоров Математика 2 класс Проверочные работы Школа России. ГДЗ по математике за 2 класс – ответы и решебник. Родители и педагоги справедливо полагают, что математика – один из главных школьных предметов. Без усвоения основных понятий дальнейшее обучение — бесперспективно. Поэтому в начальной школе многие родители используют ГДЗ, чтобы помочь своим детям делать домашние задания.  В ГДЗ по математике 2 класс есть рисунки, наглядные проза 20-30 років контрольна робота, понятные схемы, с помощью которых вы легко объясните полученный результат. Работа с решебником будет полезна, если предложить маленькому ученику не просто списать задание, но выполнить самостоятельно подобный пример. Помощь второкласснику должна быть.

Готові домашні завдання математика 2 клас. Математика це однозначно головний предмет шкільної програми, адже завдяки домашні юні школярі починають своє знайомство з точними науками. Саме завдяки цьому предмету дитина розвиває логічне мислення і посидючість.  Всі відповіді повністю відповідають книгам шкільної програми, відповіді точні і правильні. У чому переваги ГДЗ математика 2 клас? Завдяки цьому розділу кожен школяр відчує впевненість в тому, що він прийде в школу з готовою домашньою роботою, підвищиться продуктивність у навчанні. Під час хвороби другокласник зможе самостійно розібратися з домашньою роботою. Математика Моро 2 класс. Гдз к раб. тетради. Математика Моро 2 класс. 3 класс. Гдз к учебнику. Математика Моро 3 класс.  ГДЗ и ответы к учебнику математики за 2 класс (Часть 1 – 2) Моро, Бантова, Волкова. Посмотрите также решебник к Раб.тетради Моро 2 класс. Часть 1.

Готові домашні завдання (ГДЗ) до підручників з математики для 2-х класів. Відповіді можна переглядати на телефоні, ноутбуці, комп’ютері.

согласен Желаем счастья завдання з 2 математики клас на відповіді домашні мысль просто отличная оригинально. нужно

ГДЗ по Математике 2 класс: Моро М.И. Издатель: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. ГДЗ по Математике 2 класс: Петерсон Л.Г. Самые лучшие решебники по Математике для 2 класса на Онлайн ГДЗ. С подробным решением задач и удобным интерфейсом.  Математика 2 класс контрольные работы Мои учебные достижения. Авторы: Истомина Н.Б. Редько З.Б. Издательство: Ассоциация 21 век Українська мова і література зно яндекс 2 класс контрольные и диагностические работы.

biosonuyut.ru — Безкоштовні Гдз з 5 по 11 клас Онлайн Без Реєстрації, Розв’язники, Готові Домашні Завдання з 5 по 11 клас. ✅ ГДЗ (домашні завдання) 2 клас Математика – готові відповіді на усі вправи та задачі з підручників та робочих зошитів онлайн за новою програмою.  Справитися з домашнім завданням з математики доволі непросто, адже слід бути дуже уважним і старанним, розв’язуючи приклади чи вирішуючи задачі. Щоб себе перевірити варто зайти у розділ нашого сайту 2 клас математика, а вже потім переписувати домашнє завдання в чистовик. Розв’язник для 2 класу з математики. Щоб перевірити свою домашню роботу слід зайти в розділ 2 клас математика і вибрати підручник, який відповідає програмі навчання Вашої школи, вибрати відповідний розділ і підрозділ. Все це доступно онлайн без українська народна пісня а мій милий вареничків хоче скачать і абсолютно безплатно.

ГДЗ по Математике за 2 класс к учебнику школьной программы года.  Математика 2 класс контрольные работы Мои учебные достижения. авторы: Истомина Н.Б. Завдання З.Б. Математика 2 класс конструирование. автор: Волкова С.И.

Тут отличные гдз по Математике для 2 класса от Путина. Очень удобный интерфейс.  На данной странице размещены ГДЗ не только к учебникам, но и к рабочей тетради по математике, а также к самостоятельным и контрольным работам. Во 2 классе важно еще и научить ответственности ребенка, сформировать умение учиться. И помогут в этом решебники для 2 класса, изданные заслуженными педагогами, которые прекрасно знают психологию второклассников.

что таком случае делать? считаю, домашні відповіді математики з клас на 2 завдання занятные мысли

Автори: Лишенко Г. Рік: Відповіді до підручника з Математики 2 клас (ГДЗ) Решебник по новой программе У 2 класі крім того, щоб навчити школяра вміти думати і мислити логічно, важливо ще й зацікавити його в рішенні математичних задач. Більшість помилок дитина робить через неправильне обчислення простих дій з числами, тому відпрацювати ці навички необхідно при початковому навчанні математики. ✅ ГДЗ завдання завдання) 2 клас Математика – готові відповіді на усі вправи та задачі з підручників та робочих зошитів онлайн за новою програмою.  Справитися з домашнім завданням з математики доволі непросто, адже слід бути дуже уважним і старанним, розв’язуючи приклади чи вирішуючи задачі. Щоб себе перевірити варто зайти у розділ нашого сайту 2 клас математика, а вже потім переписувати домашнє завдання в чистовик. Розв’язник для 2 класу з математики. Щоб перевірити свою домашню роботу слід зайти в розділ 2 німецька мова 5 клас сидоренко палій 2013 відповіді гдз математика і вибрати підручник, який відповідає програмі навчання Вашої школи, вибрати відповідний розділ і підрозділ. Все це доступно онлайн без реєстрації і абсолютно безплатно.

ГДЗ решебники и ответы 2 класс, Математика, год. Готовые домашние задания.  Математика 2 класс. Моро, Бантова, Волкова. Учебник часть 1. Математика 2 класс. Моро, Волкова. Рабочая тетрадь часть 1. Математика 2 класс. Волкова, Моро. Проверочные работы. Математика 2 класс. Моро, Бантова, Волкова. Я и україна природознавство 3 клас часть 2. Математика 2 класс. Моро, Волкова. Рабочая тетрадь часть 2. ГДЗ по Математике 2 математик Богданович М.В., Лишенко Г.В. Показать решебники. Классы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Математика. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Английский язык.  Здесь вы найдете ГДЗ с подробным и полным решением упражнений (номеров) по Математике за 2 класс, автор: Богданович М.В., Лишенко Г.В. Издательство: Генеза. © «biosonuyut.ru» [email protected].

ГДЗ відповіді з математики для 2 класу до підручників за новою програмою року.  ГДЗ 2 клас нова програма. математика. українська мова. Головна. 2 клас Математика. ГДЗ математика для 2 класу математика Бевз Васильєва. математика Будна Беденко.

Відповіді Зошит Математика 2 клас Листопад. Відповіді Математика 2 клас Богданович. ГДЗ. Ответы Математика 2 класс Богданович (Рус.). ГДЗ. ГДЗ Математика 2 клас Рівкінд. ПРЕДМЕТЫ. Англійська мова (English).

В ГДЗ по математике для 2 класса собраны численные ответы к примерам, а также выводы к задачам. Готовые упражнения родители могут применять для проверки домашних работ, либо пользоваться ими, чтобы своевременно иметь возможность сделать подсказку ребенку и направить его на верные размышления. Пособия с ответами пригодятся для того, чтобы пробудить интерес к дисциплине или смягчить процесс обучения, особенно если наука дается младшекласснику не. Дальнейшие успехи плодотворно повлияют на ученика.

i-Ready Classroom Mathematics (2020) — Отчет за второй класс

Рейтинги соответствия и удобства использования присваиваются в зависимости от того, как материалы оцениваются по ряду критериев и индикаторы с рецензентами, предоставляющими подтверждающие доказательства для определения и обоснования каждого присужденного балла.

Для ELA и математика, рейтинги совмещения представляют собой степень соответствия материалов ожиданиям, частично соответствия ожиданиям или не соответствуют ожиданиям в отношении соответствия стандартам подготовки к колледжу и карьере, включая все стандарты присутствуют и рассматриваются с соответствующей глубиной, чтобы помочь студентам в освоении навыков и знания, которые им необходимы, чтобы быть готовыми к поступлению в колледж и карьере.

Для науки рейтинги соответствия представляют собой степень соответствия материалов ожиданиям, частичного соответствия ожиданиям или не соответствуют ожиданиям в отношении соответствия научным стандартам следующего поколения, включая все стандарты присутствуют и рассматриваются с соответствующей глубиной, чтобы помочь студентам в освоении навыков и знания, которые им необходимы, чтобы быть готовыми к поступлению в колледж и карьере.

Для всех областей контента рейтинги юзабилити представляют собой степень соответствия материалов ожиданиям, частичного соответствия ожиданиям или не соответствуют ожиданиям в отношении эффективных практик (как указано в инструменте оценки) для использования и дизайн, планирование и обучение учителей, оценка, дифференцированное обучение и эффективное использование технологий.

Математика К-8
 • Фокус и согласованность — 14 возможных точек
  • 12–14 баллов: соответствует ожиданиям
  • 8-11 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 8 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Строгость и математическая практика — 18 возможных баллов
  • 16-18 баллов: соответствует ожиданиям
  • 11-15 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 11 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 38 возможных баллов
  • 31–38 баллов: оправдывает ожидания
  • 23-30 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 23: не оправдывает ожиданий
Математическая старшая школа
 • F ocus и Coherence — 18 возможных точек
  • 14–18 баллов: соответствует ожиданиям
  • 10-13 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 10 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Строгость и математическая практика — 16 возможных баллов
  • 14–16 баллов: оправдывает ожидания
  • 10-13 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 10 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 36 возможных баллов
  • 30-36 баллов: соответствует ожиданиям
  • 22-29 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 22: не оправдывает ожиданий
ЭЛА К-2
 • Сложность и качество текста — 58 возможных баллов
  • 52-58 баллов: соответствует ожиданиям
  • 28-51 балл: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 28 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Формирование знаний с помощью текстов, словарного запаса и задач — 32 возможных балла
  • 28-32 балла: оправдать ожидания
  • 16–27 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 16 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 34 возможных балла
  • 30-34 балла: соответствует ожиданиям
  • 24-29 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 24 баллов: не оправдывает ожиданий
ELA 3-5
 • Сложность и качество текста — 42 возможных балла
  • 37-42 балла: соответствует ожиданиям
  • 21-36 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 21 балла: не оправдывает ожиданий
 • Формирование знаний с помощью текстов, словарного запаса и задач — 32 возможных балла
  • 28-32 балла: оправдать ожидания
  • 16–27 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 16 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 34 возможных балла
  • 30-34 балла: соответствует ожиданиям
  • 24-29 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 24 баллов: не оправдывает ожиданий
ELA 6-8
 • Сложность и качество текста — 36 возможных баллов
  • 32–36 баллов: оправдывает ожидания
  • 18–31 балл: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 18 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Развитие знаний с помощью текстов, словарного запаса и задач — 32 возможных балла
  • 28-32 балла: оправдать ожидания
  • 16–27 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 16 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 34 возможных балла
  • 30-34 балла: соответствует ожиданиям
  • 24-29 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 24 баллов: не оправдывает ожиданий

Средняя школа ELA
 • Сложность и качество текста — 32 возможных балла
  • 28-32 балла: оправдывает ожидания
  • 16–27 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 16 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Формирование знаний с помощью текстов, словарного запаса и задач — 32 возможных балла
  • 28-32 балла: оправдать ожидания
  • 16–27 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 16 баллов: не оправдывает ожиданий
 • Обучающая поддержка и удобство использования — 34 возможных балла
  • 30-34 балла: соответствует ожиданиям
  • 24-29 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 24 баллов: не оправдывает ожиданий
Средняя школа естественных наук
 • Предназначен для NGSS — 26 возможных точек
  • 22-26 баллов: оправдывает ожидания
  • 13–21 балл: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 13 баллов: не оправдывает ожиданий

 • Согласованность и область действия — 56 возможных точек
  • 48-56 баллов: соответствует ожиданиям
  • 30–47 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 30 баллов: не оправдывает ожиданий

 • Обучающая поддержка и удобство использования — 54 возможных балла
  • 46-54 балла: соответствует ожиданиям
  • 29-45 баллов: частично соответствует ожиданиям
  • Ниже 29 баллов: не оправдывает ожиданий

Добро пожаловать во 2-й класс: Руководство для учителя

Поделиться

Поздравляем! Похоже, в этом учебном году ты будешь преподавать во 2-м классе.Вы, должно быть, так взволнованы! Так страшно. Не уверен, с чего начать . К счастью для вас, ваша девочка Ли преподавала во втором классе ГОДА , и сегодня я поделюсь некоторыми советами, которые помогут вам подготовиться к обучению в лучшем классе! От социального развития до обучения математике, давайте поговорим обо всем, к чему следует подготовиться во втором классе!

Честно говоря, мне кажется, что второй класс — это скрытая жемчужина. Второклассники независимы, но все равно любят школу. Они рады учиться и начинают понимать юмор.Вы получаете удовольствие от глубокого погружения в темы без стресса, связанного с государственным тестированием. Они по-прежнему верят в Санта-Клауса и Зубную фею, но не плачут в конце дня и не нуждаются в помощи, чтобы застегнуть штаны. По правде говоря… второй сорт — САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Кроме того, не волнуйтесь, если вы беспокоитесь, что не запомните всего этого! В конце этого поста находится контрольный список для входящего и исходящего второклассника, который вы можете взять!

Понимание детей 7 и 8 лет

Прежде чем мы сможем углубиться в изучение преподавателей второго класса, важно, чтобы вы понимали некоторые аспекты социального и эмоционального развития, которые происходят в это «золотое время» детства.(Информация взята из CDC)

Эмоциональные / социальные изменения
 • Покажите больше независимости от родителей и семьи. Второклассники готовы быть более ответственными, поэтому убедитесь, что вы позволяете им быть более ответственными! (Это означает упаковку и распаковку, хранение папок в порядке и уборку в библиотеке! Работа в классе тоже будет обязательной!)
 • Начать думать о будущем. Они начинают понимать, как их действия сейчас могут повлиять на вещи в будущем.
 • Узнайте больше о своем месте в мире.Второклассники понимают, что они уникальны, и хотят узнать, что делает их особенными в этом мире.
 • Уделяйте больше внимания дружбе и командной работе. Прекрасное время, чтобы начать знакомство с кооперативными рабочими группами по 3-4 человека. Они готовы к новым вызовам и рады работать со своими сверстниками.
 • Хочу, чтобы тебя любили и принимали друзья. (ЭТО ОГРОМНОЕ во 2-м классе! Им нужны друзья, есть друзья, и им нужно, чтобы они нравились им. Будьте готовы к какой-нибудь драме о друзьях как от мальчиков, так и от девочек.Также не удивляйтесь, что мальчики будут играть с мальчиками, а девочки будут играть с девочками.)
Мышление и обучение
 • Показать быстрое развитие умственных способностей. Это означает более сложные навыки решения проблем! Здравствуйте, сложение и вычитание нескольких цифр. Здравствуйте, сложные вопросы на понимание прочитанного!
 • Научитесь лучше описывать переживания и говорить о мыслях и чувствах. Отлично подходит для создания связей с историями.
 • Меньше сосредотачивайтесь на себе и больше заботьтесь о других.Наконец-то! Мы развиваем сочувствие! Но это также означает, что мы заботимся о том, что думают другие … так что будьте готовы обсуждать давление со стороны сверстников!
 • Может выполнять несколько шагов — они могут приходить, сдавать домашнее задание, записывать домашнее задание и работать над утренней работой, не говоря уже об этом тысячу раз!
 • Имейте более длительную концентрацию внимания и понимайте командную работу — это тот момент, которого учителя во всем мире ждали … учеников, которые действительно могут заботиться и уделять внимание более длительным промежуткам времени ( Не переусердствуйте … но хороший 20-минутный 30-минутный урок — это то, что нужно. в пределах диапазона! )

Хорошо … теперь, когда вы понимаете эмоциональное и социальное развитие учеников в вашем классе, давайте обсудим, чего ожидать от различных аспектов вашего класса!

Чтение во втором классе

Большинство учеников второго класса умеют читать.Они готовы перейти от «обучения чтению» (чтение расшифровываемых книг или простых книг) к «чтению, чтобы учиться». Второй класс — это год, когда происходит этот волшебный переход. Ваши ученики больше не читают слово в слово, а вместо этого работают над тем, чтобы соединить вместе более значимые фразы и запомнить больше того, что они прочитали. Второклассники готовы самостоятельно читать текст и делиться собранной информацией. Вы потратите большую часть учебного года, работая над этим переходом.

Общее чтение поступающих 2-го класса

Как правило, большинство учеников, посещающих ваш класс, должны иметь следующие уровни чтения:

 • DRA of 18+, F&P Level J, Lexile 400,
 • Беглость чтения 60 слов в минуту и ​​точность 90%
 • Овладение 80% списком слов для первого класса
 • Могу ответить «тут же» на вопросы из текста.
Общие уровни чтения для выхода из 2 класса
 • DRA, уровень 28, F&P, уровень P, Lexile 650
 • Считывает 90 слов в минуту
 • Овладение 80% списками слов для 2-го класса
 • Отвечает на сложные вопросы, выходящие за рамки текста

Ищете книги, которые идеально подходят для второклассников? Прочтите этот пост!

Второй класс также является отличной оценкой для беглости чтения. Пока «Киндер» и 1-й работают над построением слов с прицелом, второй тратится на овладение беглостью и пониманием прочитанного, используя все навыки, полученные в предыдущие годы.Крайне важно, чтобы любые звуковые или фонематические вмешательства (при необходимости) проводились в начале года.

Письмо во втором классе

Да, мы видим значительный рост числа учащихся в чтении во втором классе, но я чувствую, что самый большой рост, по вашему мнению, происходит в письменной форме. Вообще говоря, большинство ваших поступающих студентов могут делать следующее в письменной форме:

 • Напишите 2–3 предложения по теме и обычно используйте правильные заглавные буквы и знаки препинания в конце. (Это очень расплывчато! Ваши ученики нередко испытывают трудности с расстановкой знаков препинания в начале года.)
 • Проиллюстрируйте рассказ, соответствующий написанному.
 • Напишите слова на основе известных звуковых шаблонов или используйте изобретательное правописание.

Но с течением года количество сочинений ваших учеников будет расти! Словарный запас, который они используют, и объем их сочинений значительно увеличатся во втором классе.

 • Напишите 8–12 предложений по теме, используя правильные заглавные буквы и знаки препинания в конце.
 • Проиллюстрируйте рассказ, соответствующий написанному.
 • Создавайте диаграммы, графики или другие изображения для поддержки своего текста.
 • переход на обычную орфографию.

Ребята … некоторые из ваших учеников нередко пишут эссе из пяти абзацев к концу года! Это безумие, учитывая, что всего с четвертого до первого класса они набрали несколько предложений. Серьезно, я люблю преподавать письмо во втором классе!

У нас есть чтение и письмо, теперь поговорим о…

Урок математики для 2-х классов

Значит, во втором классе математика становится все больше.Даже за 11 лет обучения математика во втором классе изменилась больше всего. Многие вещи, которым я учил (и которые были сложными!) Во 2-м классе, соскользнули в 1-й класс с момента поступления в CCSS. Но математика во втором классе по-прежнему моя любимая математика, которую я преподаю. В основном потому, что это такая «жизненная» математика! Как привет! Вам нужно уметь определять время и считать деньги!

Хорошо … вот что можно ожидать от тех новоиспеченных секундантов, которые уже будут знать при входе в ваш класс:

Математических понятий, которыми владеет большинство поступающих во 2-х классники:
 • Сложите и вычтите числа в пределах 20, используя стратегию (числовая линия, диаграмма сотен, пальцы, ментальная математика, рисунок)
 • Понимает значение единиц, десятков и сотен, когда они представлены с базовыми десятью блоками.
 • Пропустить счет на 2, 5 и 10 до 100.
 • Может сосчитать до 120 устно.
 • Имеет индивидуальную переписку.
Математических понятий, освоенных выпускниками 2-х классов:
 • Свободно и точно знает основные математические факты
 • Сложить или вычесть 2-, 3- и 4-значные числа, используя массив стратегий
 • Подсчитайте коллекцию монет более чем за доллар.
 • Может определять время с точностью до 5 минут ( должен знать время с точностью до минуты )

Чего ожидать во втором классе

Итак, это лишь некоторые из концепций, на которые вы должны рассчитывать, преподавая во втором классе.В этом классе происходит так много роста. Это как «взросление». В начале года они действительно «еще младенцы», а к концу они готовы стать старшими третьеклассниками, и чем больше гордиться, тем лучше!

Контрольный список для поступающих и выбывающих учеников 2-го класса

Я знаю, что поделился кучей информации, и у вас кружится голова. Не волнуйся! Я составил контрольный список всего этого И многого другого, чтобы вы могли легко сослаться на них или отправить домой с родителями! Скачайте бесплатный файл ниже!

Больше сообщений в блоге для 2-х классов

Поделиться

% PDF-1.4 % 8822 0 объект > эндобдж xref 8822 252 0000000016 00000 н. 0000016755 00000 п. 0000016934 00000 п. 0000016980 00000 п. 0000018275 00000 п. 0000018328 00000 п. 0000018443 00000 п. 0000019586 00000 п. 0000020730 00000 н. 0000021924 00000 п. 0000023043 00000 п. 0000024223 00000 п. 0000025972 00000 п. 0000026457 00000 п. 0000026983 00000 п. 0000027069 00000 п. 0000027535 00000 п. 0000028116 00000 п. 0000028549 00000 п. 0000029075 00000 н. 0000030812 00000 п. 0000032448 00000 п. 0000034445 00000 п. 0000034571 00000 п. 0000039130 00000 н. 0000043092 00000 п. 0000044610 00000 п. 0000047258 00000 п. 0000048435 00000 п. 0000048912 00000 п. 0000048948 00000 н. 0000049027 00000 н. 0000052795 00000 п. 0000053124 00000 п. 0000053193 00000 п. 0000053311 00000 п. 0000053347 00000 п. 0000053426 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053823 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000053977 00000 п. 0000054056 00000 п. 0000054382 00000 п. 0000054451 00000 п. 0000054569 00000 п. 0000054605 00000 п. 0000054684 00000 п. 0000055013 00000 п. 0000055082 00000 п. 0000055200 00000 н. 0000055236 00000 п. 0000055315 00000 п. 0000059025 00000 п. 0000059354 00000 п. 0000059423 00000 п. 0000059541 00000 п. 0000059577 00000 п. 0000059656 00000 п. 0000061759 00000 п. 0000062083 00000 п. 0000062152 00000 п. 0000062270 00000 п. 0000062306 00000 п. 0000062385 00000 п. 0000067647 00000 п. 0000067974 00000 п. 0000068043 00000 п. 0000068161 00000 п. 0000068197 00000 п. 0000068276 00000 п. 0000072047 00000 п. 0000072376 00000 п. 0000072445 00000 п. 0000072563 00000 п. 0000072599 00000 н. 0000072678 00000 п. 0000073851 00000 п. 0000074179 00000 п. 0000074248 00000 п. 0000074366 00000 п. 0000074402 00000 п. 0000074481 00000 п. 0000081821 00000 п. 0000082149 00000 п. 0000082218 00000 п. 0000082336 00000 п. 0000082372 00000 п. 0000082451 00000 п. 0000083814 00000 п. 0000084142 00000 п. 0000084211 00000 п. 0000084329 00000 п. 0000084365 00000 п. 0000084444 00000 п. 0000086548 00000 п. 0000086873 00000 п. 0000086942 00000 п. 0000087060 00000 п. 0000087096 00000 п. 0000087175 00000 п. 0000089737 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000
  00000 п. 00000
 • 00000 н. 0000099987 00000 н. 0000100320 00000 н. 0000100389 00000 н. 0000100507 00000 н. 0000100543 00000 н. 0000100622 00000 н. 0000103516 00000 н. 0000103842 00000 н. 0000103911 00000 н. 0000104029 00000 н. 0000104065 00000 н. 0000104144 00000 п. 0000105622 00000 н. 0000105947 00000 н. 0000106016 00000 н. 0000106134 00000 п. 0000106170 00000 п. 0000106249 00000 п. 0000113634 00000 н. 0000113960 00000 н. 0000114029 00000 н. 0000114147 00000 н. 0000114183 00000 п. 0000114262 00000 н. 0000116123 00000 н. 0000116449 00000 н. 0000116518 00000 н. 0000116636 00000 н. 0000116672 00000 н. 0000116751 00000 н. 0000117078 00000 н. 0000117147 00000 н. 0000117265 00000 н. 0000117301 00000 н. 0000117380 00000 н. 0000120192 00000 н. 0000120517 00000 н. 0000120586 00000 н. 0000120704 00000 н. 0000120740 00000 н. 0000120819 00000 н. 0000125911 00000 н. 0000126236 00000 п. 0000126305 00000 н. 0000126423 00000 н. 0000126459 00000 н. 0000126538 00000 н. 0000126866 00000 н. 0000126935 00000 н. 0000127053 00000 п. 0000127089 00000 н. 0000127168 00000 н. 0000131150 00000 н. 0000131478 00000 н. 0000131547 00000 н. 0000131665 00000 н. 0000131701 00000 н. 0000131780 00000 н. 0000132108 00000 н. 0000132177 00000 н. 0000132295 00000 н. 0000132331 00000 н. 0000132410 00000 н. 0000132735 00000 н. 0000132804 00000 н. 0000132922 00000 н. 0000132958 00000 н. 0000133037 00000 н. 0000134476 00000 н. 0000134802 00000 н. 0000134871 00000 н. 0000134989 00000 н. 0000135025 00000 н. 0000135104 00000 н. 0000161450 00000 н. 0000161776 00000 н. 0000161845 00000 н. 0000161963 00000 н. 0000201908 00000 н. 0000201949 00000 н. 0000241894 00000 н. 0000241935 00000 н. 0000281880 00000 н. 0000281921 00000 н. 0000318274 00000 н. 0000318315 00000 н. 0000318394 00000 н. 0000318666 00000 н. 0000318745 00000 н. 0000319017 00000 н. 0000319096 00000 н. 0000319368 00000 н. 0000319447 00000 н. 0000319719 00000 н. 0000319798 00000 н. 0000320075 00000 н. 0000320154 00000 н. 0000320427 00000 н. 0000320506 00000 н. 0000320776 00000 н. 0000320855 00000 н. 0000321128 00000 н. 0000321207 00000 н. 0000321484 00000 н. 0000321563 00000 н. 0000321836 00000 н. 0000321915 00000 н. 0000322188 00000 н. 0000322267 00000 н. 0000322539 00000 н. 0000322618 00000 н. 0000322890 00000 н. 0000322969 00000 н. 0000323247 00000 н. 0000323326 00000 н. 0000323599 00000 н. 0000323678 00000 н. 0000323948 00000 н. 0000324027 00000 н. 0000324300 00000 н. 0000324379 00000 н. 0000324652 00000 н. 0000324731 00000 н. 0000325000 00000 н. 0000325079 00000 н. 0000325351 00000 н. 0000325430 00000 н. 0000325706 00000 н. 0000325785 00000 н. 0000326057 00000 н. 0000326136 00000 н. 0000326408 00000 н. 0000326487 00000 н. 0000326760 00000 н.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.