Разное

Гдз хімія 8 клас савчин 2019 книга – Підручник Хімія 8 клас Савчин 2016. Скачать, читать. Новая программа

ГДЗ: готові домашні завдання 8 клас хімія

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Інші
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова
   • Образотворче мистецтво
   • Основи здоров’я
   • Польська мова
   • При

gdz4you.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Савчин М.М. §33 ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Сформулюйте визначення явища амфотерності. Амфотерність — це здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних оксидів, основ і кислот). 

 

Вправа 2. Назвіть елементи, що проявляють здатність утворювати амфотерні сполуки. Берилій, Алюміній, Цинк, Ферум, Хром, Плюмбум, Станум. 

Назвіть ці сполуки. Be(OH)2 - берилій гідроксид, Al(OH)3 - алюміній гідроксид, Zn(OH)2 - цинк гідроксид, Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид, Cr(OH)3 - хром (ІІІ) гідроксид, Pb(OH)2 - плюмбум (ІІ) гідроксид, Sn(OH)2 -станум (ІІ) гідроксид.

 

Вправа 3. Допишіть один із продуктів реакцій та поставте коефіцієнти:

a) Zn(OH)2 + 2HNO3= Zn(NO3)2 + 2Н2O;

б) H2ZnО2+ 2КОН (розч.) = K2[Zn(OH)4].

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій взаємодії хром (ІІІ) гідроксиду з: а) хлоридною кислотою; б) розчином натрій гідроксиду, якщо в результаті утвориться комплексна сполука складу Na3[Cr(OH)6]

a) Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O

б) H3CrO3 + 3NaOH (розч.) = Na3[Cr(OH)6]

 

Вправа 5. До свіжоосадженого цинк гідроксиду масою 0,99 г додали розчин сульфатної кислоти в надлишку. Обчисліть масу утвореного цинк сульфату.

Відомо: m(Zn(OH)2)=0,99 г. Знайти: m(ZnSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,99  г                 x г

  Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2

   99 г                   161 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк сульфату ZnSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99,  

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. Маса 1 моль=99 г

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161,  

M(ZnSO4)=161 г/моль. Маса 1 моль=161 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк сульфату.

0,99 г / 99 г = x г / 161 г, звідси

х г • 99 г = 0,99 г • 161 г

х = 0,99 г • 161 г : 99 г

х = m(ZnSO4)=1,61 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4↓+2H2

Обчислюємо кількість речовини цинк гідроксиду масою 0,99 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99,  

M(Zn(OH)2)=99 г /моль. 

v(Zn(OH)2)=m(Zn(OH)2) : M(Zn(OH)2)=0,99 г : 99 г/моль=0,01 моль.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк сульфату ZnSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає цинк гідроксид кількістю речовини 0,01 моль, то утвориться цинк сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(ZnSO4)=v(Zn(OH)2)=0,01 моль.

Обчислюємо масу цинк сульфату кількістю речовини 0,01 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr

(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161, M(ZnSO4)=161 г/моль.

m(ZnSO4)=v(ZnSO4)•M(ZnSO4)=0,01 моль•161 г/моль=1,61 г.

Відповідь: m(ZnSO4)=1,61 г. 

 

Вправа 6. Поясніть спосіб добування амфотерних гідроксидів у лабораторних умовах. Амфотерні гідроксиди добувають шляхом взаємодії розчинної солі відповідного металічного елемента з розчинами лугів.

 

Вправа 7. До двох порцій свіжоосадженого цинк гідроксиду клькістю речовини по 0,2 моль долили: у першу — розчин нітратної кислоти в надлишку; у другу — розчин натрій гідроксиду до повного розчинення осаду. Обчисліть маси та кількість речовин утворених солей. Назвіть ці солі. 

Відомо: v(Zn(OH)2)=0,2 моль. Знайти: m(Zn(NO3)2)-?, v(Zn(NO3)2)-?, 

m(Na2[Zn(OH)4])-?, v(Na2[Zn(OH)4])-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо два рівняння реакцій:

 0,2 моль                   х г

Zn(OH)2  +  2HNO3 = Zn(NO

3)2 + 2H2O  (1)

 1 моль                    189 г

 0,2 моль                                  y г

Zn(OH)2  +  2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

1 моль                                     179 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2. За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=65+2•14+6•16=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль. Маса 1 моль = 189 г.

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2•Ar(Na)+Ar(Zn)+4•Ar(O)+4•Ar(H)=2•23+65+4•16+4•1=179, 

M(Na2[Zn(OН)

4)=179 г/моль. Маса 1 моль = 179 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівняннях реакцій.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк нітрату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 189 г, звідси

х г • 1 моль = 0,2 моль • 189 г

х = 0,2 моль • 189 г / 1 моль

х = m(Zn(NO3)2)=37,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій цинкату.

0,2 моль / 1 моль = у г / 179 г, звідси

у г • 1 моль = 0,2 моль • 179 г

у = 0,2 моль • 179 г / 1 моль

y = m(Na2[Zn(OH)4])=35,8 г

Знаходимо кількість речовини  заданої маси за формулою v=m/M.

v(Zn(NO3)2)=m(Zn(NO3)2)/M(Zn(NO3)2)=37,8 г : 189 г/моль=0,2 моль

v(Na2[Zn(OН)4])=m(Na2[Zn(OН)4])/M(Na2[Zn(OН)4])=35,8 г : 179 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо два рівняння реакцій:

  0,2 моль                  х моль

Zn(OH)2  +  2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  (1)

 1 моль                     1 моль

 0,2 моль                              y моль

Zn(OH)2  +  2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

1 моль                                 1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2. За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк нітрату.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль / 1 моль

х = v(Zn(NO3)2)=0,2 моль.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини натрій цинкату.

0,2 моль / 1 моль = у моль / 1 моль, звідси

у моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

у = 0,2 моль • 1 моль / 1 моль

у = v(Na2[Zn(OH)4])=0,2 моль.

Знаходимо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Mг/моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=65+2•14+6•16=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль.

m(Zn(NO3)2)=v(Zn(NO3)2)•M(Zn(NO3)2)=0,2 моль•189 г/моль=37,8 г.

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2•Ar(Na)+Ar(Zn)+4•Ar(O)+4•Ar(H)=2•23+65+4•16+4•1=179, 

M(Na2[Zn(OН)4)=179 г/моль.

m(Na2[Zn(OН)4)=v(Na2[Zn(OН)4)•M(Na2[Zn(OН)4)=0,2моль•179г/моль=35,8 г.

ІІІ спосіб

Записуємо два рівняння реакцій. 

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  (1)

Zn(OH)2 + 2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2. За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Кількості речовини однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль цинк гідроксиду, то утвориться цинк нітрат й натрій цинкат однакової кількості речовини, тому 

v(Na2[Zn(OН)4])=v(Zn(NO3)2)=v(Zn(OH)2)=0,2 моль.

Знаходимо масу заданої кількістю речовини за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=65+2•14+6•16=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль.

m(Zn(NO3)2)=v(Zn(NO3)2)•M(Zn(NO3)2)=0,2 моль•189 г/моль=37,8 г.

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2•Ar(Na)+Ar(Zn)+4•Ar(O)+4•Ar(H)=2•23+65+4•16+4•1=179, 

M(Na2[Zn(OН)4)=179 г/моль.

m(Na2[Zn(OН)4)=v(Na2[Zn(OН)4)•M(Na2[Zn(OН)4)=0,2 моль•179 г/моль=35,8 г.

Відповідь: m(Zn(NO3)2)=0,2 моль, v(Zn(NO3)2)=37,8 г, 

m(Na2[Zn(OН)4])=35,8 г, v(Na2[Zn(OН)4])=0,2 моль.

Інші завдання дивись тут...

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Савчин М.М. §26 СПОСОБИ ДОБУВАННЯ ОКСИДІВ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть відомі вам перетворення речовин, унаслідок чого утворюються оксиди.

1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) з киснем.

2. Взаємодія складних речовини з киснем.

3. Розклад нерозчинних основ, деяких кислот та солей за нагрівання.

 

Вправа 2. Допишіть праві частини рівнянь реакцій i поставте коефіцієнти, де це потрібно:

а) 2Мg + O2= 2MgO ;

б) 4Р + 5O2= 2P2O5 ;

в) 2H2 + O2 = 2H2O;

г) 3Fe + 2O2= Fe3O4.

Назвіть утворені речовини. Оксиди: магній оксид MgO, фосфор (V) оксид P2O5, вода H2O, магнітний залізняк Fe3O4.

 

Вправаи 3. Поставте коефіцієнти, де це потрібно, та вкажіть, яким способом добувають оксиди за участю цих реакцій:

a) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SО2

б) 2РН3 + О2 = Р2О5 + 3Н2О;

в) 4FeS2 + 11О2 = 2Fe2О3 + 8SО2;

г) СбН12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О.

Оксиди добувають взаємодією складних речовин з киснем. 

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) Н2О2 -> O2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4;

2H2O2 = O2 + 2H2O (при t0, каталізатор MnO2)

O2 + S = SO2 

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

б) HgO -> О2 -> СаО -> Са(ОН)2 -> Ca(NО3)2.

2HgO = 2Hg + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Вправа 5. Обчисліть масу кальцій оксиду й об'єм карбон (ІV) оксиду, що утворяться внаслідок термічного розкладу кальцій карбонату масою 50 кг. Розв'язувати такі задачі будете на наступному уроці (дивись §27 підручника).

 

Вправа 6. Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці отримаєте загальну назву одного з класів неорганічних сполук. Оксиди

1. Складова ядра. Протон

2. Назва солей, що утворюються від взаємодії цинк оксиду з лугами. Цинкати

3. Назва речовин, до складу яких входять катіони Гідрогену. Кислоти

4. Назва солей хлоридної кислоти. Хлориди

5. Найпоширеніший на Землі оксид. Вода

6. Назва солей йодидної кислоти. Йодиди.

Інші завдання дивись тут...

8next.com

ГДЗ. Відповіді (сторінка 98) до робочого зошита "Хімія 8 клас" М.М.Савчин » Допомога учням

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ ТА КИСЛОТ»

Завдання 1. Впишіть у таблицю рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оксидів та кислот.

ОСНОВНІ властивості оксидів.

1. K2O+H2O=2KOH;                   1. BaO+H2O=Ba(OH)2

2. K2O+SO3=K2SO4;                      2. BaO+CO2=BaCO3

3. MgO+2HCl=MgCl2+H2O.            3. BaO+2HCl=BaCl2+H2О

КИСЛОТНІ властивості оксидів.

1. CO2+H2О=H2CO3                      1. N2O5+H2O=2HNO3

2. CaO+CO2=CaCO3                      2. N2O5+BaO=Ba(NO3)2

3. CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O         3. N2O5+2NaOH=2NaNO3+H2O

АМФОТЕРНІ властивості оксидів.

1) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O              1) Al2O3+6HCl=2AlCl+3H2O

2) ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O           2) Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O

Хімічні властивості кислот (на прикладі HNO3)

1) Змінюють забарвлення індикаторів: лакмус->червоне, метилоранж->рожеве

2) Взаємодіють з основними оксидами:  2HNO3+CuO=Cu(NO3)2+H2O

3) Взаємодіють з амфотерними оксидами: 2HNO3+ZnO=Zn(NO3)2+H2O

4) взаємодіють з лугами:  HNO3+NaOH=NaNO3+H2O

5) взаємодіють з нерозчинними основами: 2HNO3+Cu(OH)2=Cu(NO3)2+2H2O

 

Завдання 2. Розв’яжіть задачі.

1. Обчисліть та позначте масу негашеного вапна, що можна добути розкладом кальцій карбонату масою 250 кг (якщо вважати, що він не мав домішок).

А.136 г. Б. 144 г. В. 140 г. Г. 138 г.

Відповідь:___В__

Дано: m(CaCO3)=250 кг=250000 г. Знайти: m(CaO)-?  

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      250000 г             xг                       

       CaCO3     =    CaO       +    CO2     

        100 г               56 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розкладом 1 моль кальцій карбонату можна отримати  1 моль негашеного вапна.

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100,

M(CaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  

M(CaO)=56 г/моль.  Маса 1 моль=56 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

250000 г / 100 г= х г / 56 г, звідси х=250000 г•56 г/100г=140000г=140кг.

Відповідь: m(CaO)=140 кг.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: CaCO3=CaO+CO2 

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин.

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100,  M(CaCO3)=100 г/моль. 

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  M(CaO)=56 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 250000 г за формулою y=m/M.

y(CaCO3)=250000 г: 100 г/моль=2500 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Розкладом 1 моль кальцій карбонату можна отримати  1 моль негашеного вапна, кількість речовини однакова, тому  y(CaCO3)=2500 моль.

Обчислоюємо масу негашеного вапна кількістю речовини 2500 моль за формулою m=y•M:

m(CaO)=2500 моль•56 г/моль=140000г=140 кг.

Відповідь: m(CaO)=140 кг.

2. Обчисліть та позначте масу та кількість речовини ортофосфатної кислоти, що утворилася внаслідок сполучення фосфор(V) оксиду масою 56,8 г з водою.

А. 78,4 г, 0,8 моль. Б. 87,4 г, 0,89 моль. В. 83,3 г, 0,85 моль. Г. 88,2 г, 0,9 моль.

Відповідь:___А_____

Дано: m(P2O5)=56,8 г. Знайти: m(H3PO4)-?  y(H3PO4)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

      56,8 г                          xг                       

       P2О5      + 3H2O = 2H3PO4     

       142 г                         196 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль фосфор (V) оксиду з утворенням 2 моль гашеного вапна. 

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(P2О5)=2•Ar(P)+5•Ar(О)=2•31+5•16=142,

M(P2О5)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98,  M(H3PO4)=98 г/моль.

Маса 1 моль=98 г, а маса 2 моль=196 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

56,8 г / 142 г= х г / 196 г, звідси х=56,8 г•196 г/ 142 г=78,4 г.

Обчислюємо кількість речовини ортофосфатної кислоти масою 78,4 г за формулою y=m/M.

y(H3PO4)=78,4 г : 98 г/моль=0,8 моль.

Відповідь: m(H3PO4)=78,4 г; y(H3PO4)=0,8 моль.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: P2О5+3H2O=2H3PO4  

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин.

Mr(P2О5)=2•Ar(P)+5•Ar(О)=2•31+5•16=142, M(P2О5)=142 г/моль. 

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98,  M(H3PO4)=98 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини фосфор (V) оксиду масою 56,8 г за формулою y=m/M.

y(P2О5)= 56,8 г: 142 г/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль фосфор (V) оксиду з утворенням 2 моль гашеного вапна, кількість речовини гашеного вапна є у 2 рази більшою, тому y(P2О5)=0,8 моль.

Обчислоюємо масу негашеного вапна кількістю речовини 0,8 моль за формулою m=y•M:

m(H3PO4)=0,8 моль•98 г/моль=78,4 г.

Обчислюємо кількість речовини ортофосфатної кислоти масою 78,4 г за формулою y=m/M.

y(H3PO4)=78,4 г : 98 г/моль=0,8 моль.

Відповідь: m(H3PO4)=78,4 г; y(H3PO4)=0,8 моль.

3. На суміш порошків міді й магнію масою 8,4 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л (н.у.). Обчисліть масовий склад суміші.

Дано: m(суміші)=8,4 г, V(H2)=4,48 л. Знайти: m(Mg)-? ω(Mg)-?  m(Cu)-? ω(Cu)-? 

Розв'язання.

З двох металів (мідь і магній) з розчином хлоридної кислоти взаємодіє лише магній Mg (розміщений до водню Н2 у ряді активності металів).

Записуємо рівняння реакції:  Mg+2HCl=MgCl2+H2↑ 

Обчилюємо кількість речовини водню об'ємом 4,48 л. за формулою y=V/Vм, де Vм - постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

y(Н2)=4,48 л: 22,4 л/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагував 1 моль магнію Mg з виділенням 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому y(Mg)=0,2 моль.

Обчислюємо масу магнію кількістю речовини 0,2 моль.

З формули y=m/M, де М г/моль=Mr, знаходимо m=y•М.

Mr(Mg)=24, М(Mg)=24г/моль,  m(Mg)=0,2 моль•24г/моль=4,8 г.

Обчислюємо масу міді.

m(Cu)=m(суміші)-m(Mg)=8,4 г - 4,8 г = 3,6 г.

Обчислюємо масову частку магнію у суміші за формулою: ω(Mg)=m(Mg)/m(суміші) :

ω(Mg)=4,8 г : 8,4=0,571 (57,1%)

Обчислюємо масову частку міді у суміші:

ω(Cu)=100%-57,1%=42,9%

Відповідь m(Mg)=4,8г; ω(Mg)=57,1%;  m(Mg)=3,6г; ω(Cu)=42,9%

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Савчин М.М. §21 ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу метану (СН4). якщо відносна густина його за воднем становить — 8:

Відомо: Dh3(СН4)=8. Знайти Mr(СН4)-?

Розв'язування:

Dh3(СН4)=Mr(СН4)/Mr(H2), тому Mr(СН4)/Mr(H4)=8, звідси

Mr(СН4)=8•Mr(H2)=8•2•Аr(H)=8•2•1=16

Відповідь: Mr(СН4)=16

 

Вправа 2. Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу кисню (О2), якщо відносна густина його за воднем — 16:

Відомо: Dh3(O2)=16. Знайти Mr(O2)-?

Розв'язування:

Dh3(O2)=Mr(O2)/Mr(H2), тому Mr(O2)/Mr(H2)=16, звідси

Mr(O2)=16•Mr(H2)=16•2•Аr(H)=16•2•1=32

Відповідь: Mr(O2)=32

 

Вправа 3. Установіть відносну густину нітроген (ІV) оксиду за воднем:

Відомо: оксид NO2, Н2. Знайти DН2(NO2)-?

Розв'язування:

Застосуємо формулу: DН2(NO2)=Mr(NO2)/Mr(H2)

Знайдемо відносні молекулярні маси нітроген (IV) оксиду й водню:

Mr(NO2)=Ar(N)+2•Аr(O)=14+2•16=46, Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2.

Dh3(NO2)=46/2=23

Відповідь: Dh3(NO2)=23

 

Вправа 4. Визначте відносну густину хлору за повітрям (середня молекулярна маса повітря — 29):

А 3,1 Б 2,2 В 2,45 Г 2,3

Відомо: Cl2, Mr(повітря)=29. Знайти Dповітря(Cl2)-?

Розв'язування:

Застосуємо формулу: Dповітря(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(повітря)

Знайдемо відносну молекулярну масу хлору:

Mr(Cl2)=2•Аr(Cl)=2•35,5=71, 

Dповітря(Cl2)=71/29=2,45

Відповідь: Dповітря(Cl2)=2,75

 

Вправа 5. Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об'ємом: A-2 -III , Б-1-I, B-4-II

Кількість

речовини

 

Число структурних

частинок

Об'єм порції

А 3 моль СО2

Б 0,25 моль N2

В 0,4 моль H2S

1 1,505•1023

2 18,06•1023

3 2,48•1023

4 2,408•1023

І 5,6 л;

ІІ 8,96 л;

ІІІ 67,2 л;

IV 6,72 л.

 

З формули v=N/NA, де NA-стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=v•NА

A. N(CO2)=v(CO2)•NA=3 моль • 6,02•1023моль-1=18,06•1023.

Б. N(N2)=v(N2)•NA=0,25 моль • 6,02•1023моль-1=1,505•1023.

В. N(H2S)=v(H2S)•NA=0,4 моль • 6,02•1023моль-1=2,408•1023

З формули v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=v•VМ

А. V(CO2)=v(CO2)•VM=3 моль • 22,4 л/моль=67,2 л

Б. V(N2)=v(N2)•VM=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л

В. V(H2S)=v(H2S)•VM=0,4 моль • 22,4 л/моль=8,96 л

 

Вправа 6. Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці прочитаєте прізвище відомого італійського вченого, який обчислив число структурних частинок у кількості речовини 1 моль. Авогадро

КРОСВОРД

1. Назва групи речовин, структурними частинками яких є атоми. Атомні

2. Позначення масової частки. Дубльве.

3. Заряджена частинка. Йон

4. Речовина, що є серцевиною олівця. Графіт

5. Найтвердіша речовина, яку застосовують для виготовлення коштовних прикрас. Алмаз

6. Прізвище російського вченого, який відкрив періодичний закон. Менделєєв

7. Складова атома, що містить протони й нейтрони. Ядро

8. Одиниця кількості речовини. Моль

Інші завдання дивись тут...

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Савчин М.М. §5 ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА » Допомога учням

Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Поясніть, яку основну ознаку Д. І. Менделєєв обрав для класифікації хімічних елементів і чому. Обрав відносну атомну масу, тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома. Вона не змінюється при утворенні елементом простої або складної речовини.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення періодичного закону. Властивості елементів, а тому й властивості утворених ними простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від величини їх атомних мас.

 

Вправа 3. Поясніть, чому графічне відображення періодичного закону Д.І.Менделєєв назвав періодичною системою. Поняття «система» означає цілісність, що складена з частин, проте ці частини взаємопов'язані певними залежностями. Періодичний закон встановлює залежність властивостей хімічних елементів від атомних мас і об'єднує всі хімічні елементи в чітку наочну структуру, де кожний елемент отримав своє місце й відповідну характеристику.

 

Вправа 4. Наведіть приклади підтвердження правильності періодичного закону. Експериментальне підтвердження змінених Д. І. Менделєєвим відносних атомних мас (на прикладі Берилію) та передбачення існування ще не відкритих хімічних елементів, властивостей елементів та їхніх сполук (на прикладі Галію і Германію).

 

Вправа 5. Поясніть, користуючись таблицею 2, зміну валентності елементів у вищих оксидах, гідратах оксидів, летких сполуках неметалічних елементів з Гідрогеном. Валентність елементів у вищих оксидах, гідратах оксидів співпадає з номером групи, в якій розміщений хімічний елемент, тому у третьому періоді із зростанням порядкового номера елемента валентність елементів зростає від І до VII. Валентність неметалічних елементів у летких сполуках з Гідрогеном визначається різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому в третьому періоді із зростанням порядкового номера елемента валентність неметалічних елементів спадає від IV до I.

Інші завдання дивись тут...

8next.com

ГДЗ. Відповіді (сторінка 57) до робочого зошита "Хімія 8 клас" М.М.Савчин » Допомога учням

Домашнє завдання. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну.

1. Напишіть рівняння взаємодії хлоридної кислоти з речовинами (де це можливо), запропонованими в схемі.

KOH+HCl=KCl+H2O

Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O

HgO+2HCl=HgCl2+H2O

Mg+2HCL=MgCl2+H2

NaOH+HCl=NaCl+H2O

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

З Hg і SO2 хлоридна кислота не взаємодіє.

 

І та ІІ рівні.

2. На кальцій оксид подіяли хлоридною кислотою масою 3,65 г. Яка маса кальцій оксиду витратилася?

Дано: m(HCl)=3,65 г. Знайти: m(CaO)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

       x г      3,65 г

     CaO  +   2HCl = CaCl2+H2

      56 г      72 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду з 2 моль хлоридної кислоти. Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль CaO і масу 2 моль HCl:

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  M(CaO)=56 г /моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35=36,  M(HCl)=36 г/моль.

Маса 1 моль=36 г, а маса 2 моль=72 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 56г= 3,65г / 72г, звідси х=3,65г•56г/72г=2,8 г.

Відповідь. m(CaO)=2,8 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  CaO+2HCl=CaCl2+H2O  

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) кальцій оксиду і хлоридної кислоти.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56,  M(CaO)=56 г /моль. 

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35=36,  M(HCl)=36 г/моль. 

Обчислюємо кількість речовини  HCl масою 3,65 г за формулою y=m/M.

y(HCl)=3,65г : 36г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Кількість речовини кальцій оксиду прорегувало у два рази меньше, тому y(CaO)=0,05 моль. Знаходимо масу кальцій оксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=y•M.

m(CaO)=0,05 моль•56 г/моль=2,8 г.

Відповідь. m(CaO)=2,8 г.

ІІІ рівень 

3. На залізо подіяли хлоридною кислотою кількістю речовини 0,6 моль. Обчисліть кількість речовини та масу заліза, що прореагували.

Дано: y(HCl)=0,6 моль. Знайти  y(Fe)-?  m(Fe)-?

І спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції:

  x моль      0,6 моль

   Fe     +    2HCl   = FeCl2+H2 

 1 моль       2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза з 2 моль хлоридної кислоти. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х моль / 1моль = 0,6моль / 2моль, звідси х=0,6моль•1моль/2моль=0,3моль.

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,3 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56,  M(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=0,3 моль • 56 г/моль = 16,8 г.

Відповідь: y(Fe)=0,3 моль; m(Fe)=16,8 г. 

ІІ спосіб.

Розв'язання.

Записуємо рівняння реакції: Fe+2HCl=FeCl2+H2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль заліза з 2 моль хлоридної кислоти, тобто кількість речовини заліза є у 2 рази меншою, тому y(Fe)=0,3 моль.

Обчислюємо масу заліза кількістю речовини 0,3 моль. 

З формули y=m/M знаходимо m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56,  M(Fe)=56 г/моль

m(Fe)=0,3 моль • 56 г/моль = 16,8 г.

Відповідь: y(Fe)=0,3 моль; m(Fe)=16,8 г.  

ІV рівень 

3. На ферум (ІІІ) оксид кількістю речовини 3 моль подіяли нітратною кислотою в надлишку. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції (правильно: речовин, що прореагували або реагентів).

Дано: y(Fe2O3)=3 моль. Знайти    y(HNO3)-?  m(HNO3)-? m(Fe2O3)-?

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

  3 моль      x моль

   Fe2O3  + 6HNO3  = 2Fe(NO3)3+3H2O

  1 моль     6 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ферум (ІІІ) оксиду Fe2O3  з 6 моль нітратної кислоти HNO3. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин  у рівнянні реакціїі.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

3моль / 1моль = х моль / 6моль, звідси х=3моль•6моль/1моль=18 моль.

Обчислюємо масу нітратної кислоти кількістю речовини 18 моль. 

З формули y=m/M знаходимо масу речовини m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+34+3•16=83,  M(HNO3)=83 г/моль

m(HNO3)=18 моль • 83г/моль = 1494 г.

Обчислюємо масу ферум (ІІІ) оксиду  кількістю речовини 3 моль. 

Mr(Fe2O3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160, M(Fe2O3)=160г/моль

m(Fe2O3)=3 моль • 160г/моль = 480 г.

Відповідь: y(HNO3)=18 моль;  m(HNO3)=1494 г; m(Fe2O3)=480 г.

 ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  Fe2O3+6HNO3=2Fe(NO3)3+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль ферум (ІІІ) оксиду Fe2O3  з 6 моль нітратної кислоти HNO3, тобто кількість речовини нітратної кислоти є у 6 раз більшою, тому y(HNO3)=18 моль.

Обчислюємо масу нітратної кислоти кількістю речовини 18 моль. 

З формули y=m/M знаходимо масу речовини m=y•M, де М г/моль = Mr.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+34+3•16=83,  M(HNO3)=83 г/моль

m(HNO3)=18 моль • 83г/моль = 1494 г.

Обчислюємо масу ферум (ІІІ) оксиду  кількістю речовини 3 моль. 

Mr(Fe2O3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160, M(Fe2O3)=160г/моль

m(Fe2O3)=3 моль • 160г/моль = 480 г.

Відповідь: y(HNO3)=18 моль;  m(HNO3)=1494 г; m(Fe2O3)=480 г.

8next.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *