Разное

Гдз хімія 8 клас нова програма лашевська – ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Лашевська Г.А. та ін., 2016 §17 Молярна маса » Допомога учням

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Лашевська Г.А. та ін., 2016 §17 Молярна маса » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Перевірте себе

1. Дайте визначення молярної маси. Молярна маса — маса речовини кількістю 1 моль.

 

2. Яка одиниця вимірювання молярної маси? г/моль.

 

3. Як за хімічною формулою речовини обчислити її молярну масу? Обчислити молекулярну масу речовини і поставити розмірність г/моль. Бо числове значення молярної маси чисельно дорівнює її відносній молекулярній масі. 

 

4. Який взаємозв’язок існує між кількістю речовини та її масою? Існує прямя пропорційна залежність між масою m речовини та її кількістю n.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Розгляньте діаграму Венна й назвіть фізичну величину, яка є спільною для елементів схеми: N(Х)/NA ? m(Х)/M(Х). Кількість речовини n(X).

 

Вправа 2. Обчисліть масу алюмінію кількістю речовини 0,05 моль.

Відомо: v(Al)=0,05 моль. Знайти: m(Al)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(Al)=Ar(Al)=27, тому M(Al)=27 г/моль. 

m(Al)=n(Al)•M(Al)=0,05 моль • 27 г/моль = 1,35 г.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(Al)=Ar(A)=27, тому M(Al)=27 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

Маса 1 моль алюмінію дорівнює 27 г, тоді

маса 0,05 моль алюмінію буде дорівнювати х г.

1 моль / 0,05 моль = 27 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 27 г • 0,05 моль

х = 27 г • 0,05 моль : 1 моль

х = 1,35 г

Відповідь: n(Al)=1,35 г.

 

Вправа 3. Обчисліть кількість речовини етанової (оцтової) кислоти С2Н4О2 масою 300 г.

Відомо: m(С2Н4О2)=300 г. Знайти: n(С2Н4О2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C2Н4О2)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

n(C2H4O2)=m(C2H4O2)/M(C2H4O2)=300 г : 60 г/моль = 5 моль.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(C2Н4О2)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

60 г оцтової кислоти — це маса 1 моль речовини C2Н4О2, тоді

300 г оцтової кислоти — це маса х моль речовини C2Н4О2.

60 г / 300 г = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 60 г = 1 моль • 300 г

х = 1 моль • 300 г : 60 г

х = 5 моль

Відповідь: n(C2Н4О2)=0,1 моль.

 

Вправа 4. Обчисліть молярну масу брому, якщо маса порції брому кількістю речовини 0,1 моль становить 16 г. Визначте хімічну формулу брому.

Відомо: m(Brx)=16 г, n(Brx)=0,1 моль. Знайти: М(Brx)-? х-?

Розв’язування:

I cпосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вrх)=16 г/0,1 моль=160 г/моль,

х=М(Вrх)/М(Вr)=160 г/моль : 80 г/моль = 2,

тому хімічна формула брому Вr2.

ІІ спосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вrх)=16 г/0,1 моль=160 г/моль, тому Мr(Вrх)=160

З формули обчислення молекулярної маси речовини знаходимо кількість атомів.

Мr(Вrх)=х•Ar(Br), x=Mr(Brx)/Ar(Br)=160:80=2,

тому хімічна формула брому Br2.

Відповідь: М(Br2)=160 г/моль, хімічна формула сполуки Br2.

 

Вправа 5. У склянці міститься глюкоза С6Н12О6 масою 180 г. Обчисліть число молекул глюкози в цій порції та число атомів Карбону в ній.

Відомо: m(С6Н12О6)=180 г.

Знайти: N(С6H12O6)-?, N(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C6H12O6)=6•Ar(C)+12•Ar(O)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180,

тому M(C6H12O6)=180 г/моль. 

n(C6H12O6)=m(C6H12O6)/M(C6H12O6)=180 г : 180 г/моль = 1 моль.

У 1 моль будь-якої речовини міститься 6,02•1023 молекул, тому

N(C6H12O6)=6,02•1023.

Молекула глюкози С6H12O6 містить 6 атомів Карбону, тому число атомів Карбону у 6 разів більше, ніж число молекул:

N(C)=N(С6H12O6)•6=6,02•1023 • 6=36,12•1023.

Відповідь: N(C6H12O6)=6,02•1023, N(C)=36,12•1023.

 

Вправа 6. Обчисліть масу кристала флюориту, у якому міститься 1,204•1024 структурних одиниць кальцій флуориду CaF2.

Відомо: N(CaF2)=1,204•1024. Знайти: m(CaF2)-?

Розв’язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

n(CaF2)=N(CaF2)/NA=1,204•1024 : 6,02•1023моль-1=6 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(CaF2)=Ar(Ca)+2•Ar(F)=40+2•19=78, тому M(CaF2)=78 г/моль. 

m(CaF2)=n(CaF2)•M(CaF2)=6 моль • 78 г/моль = 468 г.

Відповідь: m(CaF2)=468 г.

 

Вправа 7. В одній з п’єс Івана Кочерги описано алмаз «Липовецьке жорно». Цей кристал містить 1,33•1024 атомів Карбону. Обчисліть його масу (у грамах і каратах). Перевірте правильність ваших обчислень за текстом твору.

Відомо: N(C)=1,33•1024, 1 карат=0,2 г. Знайти: у грамах і каратах m(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

n(C)=N(C)/NA=1,33•1024 : 6,02•1023моль-1=2,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

m(C)=n(C)•M(C)=2,2 моль • 12 г/моль = 26,4 г.

m(кристалу)=26,4 г : 0,2 г = 132 карата.

Відпоідь: маса кристалу становить 26,4 г або 132 карата.

 

Вправа 8. Обчисліть кількість речовини карбон (IV) оксиду, в якій міститься стільки само молекул, як у воді масою 180 г.

Відомо: m(Н2О)=180 г. Знайти: v(СО2)-?

Розв’язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль. 

n(Н2О)=m(Н2О)/M(Н2О)=180 г : 18 г/моль = 10 моль.

За умовою задачі число молекул однакове, тому однаковими мають бути порції речовин v(СО2)=v(Н2О)=10 моль.

Відповідь: v(СО2)=10 моль.

 

Вправа 9. Порівняйте число атомів у магнії масою 48 г і вуглеці такої самої маси.

Відомо: m(Mg)=48 г, m(C)=48 г. Знайти: N(Mg)-?, N(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини (магнію і вуглецю) обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, тому M(Mg)=24 г/моль. 

n(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=48 г : 24 г/моль = 2 моль.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

v(C)=m(C)/M(C)=48 г : 12 г/моль = 4 моль.

З формули n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=n•NA.

N(Mg)=n(Mg)•NA=2 моль • 6,02•1023моль-1=12,04•1023

N(C)=n(C)•NA=4 моль • 6,02•1023моль-1=24,08•1023

Отже, N(C)>N(Mg)

Число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певних порціях речовин можна порівняти і без їх обчислення. Міркуємо так: в однакових порціях речовини міститься однакове число структурних частинок (атомів, молекул, йонів), тому більше число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) буде міститися у більшій кількості речовини. Оскільки n(C)>n(Mg), тому N(C)>N(Mg).

Відповідь: у однакових масах магнію і вуглецю, що дорівнює 48 г, число атомів Карбону більше, ніж число атомів Магнію.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Лашевська Г.А. та ін., 2016 §18 Молярний об’єм газів » Допомога учням

Інші завдання дивись тут..

Перевірте себе

1. Що таке молярний об’єм газів? Молярний об’єм — об’єм речовини кількістю 1 моль. Як його позначають? Латинською літерою VM.

2. Яка одиниця вимірювання молярного об’єму? л/моль.

 

3. Який молярний об’єм газів за нормальних умов? 22,4 л/моль.

 

4. Які умови називають нормальними? Температура 00С і тиск 101,3 кПа дістали назву нормальні умови. Скорочено позначають (н.у.).

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Обчисліть об’єм (V) кисню (н. у.) кількістю речовини 2,5 моль.

Відомо: n(O2)=2,5 моль. Знайти: V(O2)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули n=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об’єм V=n•VM

V(O2)=n(O2)•VM=2,5 моль • 22,4 л/моль=56 л

II спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль кисню за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

2,5 моль кисню за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 2,5 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л • 1 моль = 22,4 л • 2,5 моль

х = (22,4 л • 2,5 моль) : 1 моль

х = 56 л

Відповідь: кисень кількістю речовини 2,5 моль займе об’єм 56 л (н.у.).

 

Вправа 2. Розгляньте схему й назвіть фізичну величину, яка є спільною для її елементів. m/M=V/VM=N/NA=n. Кількість речовини n.

 

Вправа 3. У кисневій подушці міститься кисень об’ємом 6,72 л (н. у.). Обчисліть кількість речовини (моль) кисню та його масу (г).

Відомо: V(O2)=6,72 л. Знайти: n(NO2)-?, m(NO2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(O2)=V(O2):VM=6,72 л : 22,4 л/моль=0,3 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)•M(O2)=0,3 моль • 32 г/моль = 9,6 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 6,72 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 6,72 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 6,72 л

х = (1 моль • 6,72 л) : 22,4 л

х = 0,3 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr2)=2•Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)•M(O2)=0,3 моль • 32 г/моль = 9,6 г

Відповідь: у кисневій подушці об’ємом 6,72 л міститься кисень кількістю речовини 0,3 моль і масою 9,6 г.

 

Вправа 4. Досліджуючи дихання рослин, французький ботанік і фармацевт Л. Гарро з’ясував, що 12 бруньок бузку виділили протягом доби вуглекислий газ об’ємом 0,07 л (н. у.). Обчисліть масу (г) вуглекислого газу, який виділили бруньки бузку.

Відомо: V(СO2)=0,07 л. Знайти: m(СO2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(СO2)=V(СO2):VM=0,07 л : 22,4 л/моль=0,003125 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(СO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)•M(CO2)=0,003125 моль • 44 г/моль = 0,1375 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль вуглекислого газу, тоді

об’єм 0,07 л за н.у. займуть х моль вуглекислого газу.

22,4 л / 0,07 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 0,07 л

х = (1 моль • 0,07 л) : 22,4 л

х = 0,003125 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(CО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)•M(CO2)=0,003125 моль • 44 г/моль = 0,1375 г

Відповідь: вуглекислий газ об’ємом 0,07 л, що його виділили протягом доби 12 бруньок, має масу 0,1375 г.

 

Вправа 5. Французький хімік, один з фундаторів наукової агрохімії, Ж.Б.Буссенго виявив, що листкова поверхня площею 1 дм2 лавровишні й олеандра під час фотосинтезу поглинає на світлі за одну годину в середньому вуглекислий газ об’ємом 5,28 см3 (н. у.). Обчисліть кількість речовини вуглекислого газу та його масу (г), які можуть бути поглинуті листковою поверхнею (площею 10 дм2) цих рослин за 5 годин.

Відомо: V(СO2)=0,264 л. Знайти: n(СO2)-?, m(СO2)-?

Пояснення:

1) 5,28 см3•10 = 52,8 см3— поглине за годину вуглекислий газ листкова поверхня площею 10 дм2.

2) 52,8 см3•5 = 264 см3 — поглине за 5 годин вуглекислий газ листкова поверхня площею 10 дм2.

3) 1 дм = 10 см, тому см = 0,1 дм.  

264 см3 = 264 см•см•см = 264•0,1 дм•0,1 дм•0,1 дм = 0,264 дм3=0,264 л.

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(СO2)=V(СO2):VM=0,264 л : 22,4 л/моль=0,0118 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(СO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)•M(CO2)=0,0118 моль • 44 г/моль = 0,5192 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль вуглекислого газу, тоді

об’єм 0,264 л за н.у. займуть х моль вуглекислого газу.

22,4 л / 0,264 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 0,264 л

х = (1 моль • 0,264 л) : 22,4 л

х = 0,0118 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(CО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44, M(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)•M(CO2)=0,0118 моль • 44 г/моль = 0,5192 г

Відповідь: листковою поверхнею (площею 10 дм2) цих рослин за 5 годин поглинеться вуглекислий газ кількістю речовини 0,0118 моль та масою 0,5192 г.

 

Вправа 6. Прилад «Кисневий концентратор» призначений для індивідуальної кисневої терапії та для створення сприятливого клімату в приміщеннях. Він виробляє 4 л/хв кисню. Обчисліть кількість речовини (моль) та масу (г) кисню, який (за н. у.) виробить цей прилад за годину.

Відомо: V(O2)=240 л. 

Пояснення: 1 год = 60 хв, тому 4 л/хв•60 хв = 240 л — об’єм.

Знайти: n(O2)-?, m(O2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(O2)=V(O2):VM=240 л : 22,4 л/моль=10,7 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)•M(O2)=10,7 моль • 32 г/моль = 342,4 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 240 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 240 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 240 л

х = (1 моль • 240 л) : 22,4 л

х = 10,7 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr2)=2•Ar(O)=2•16=32, M(O2)=32 г/моль.

m(O2)=n(O2)•M(O2)=10,7 моль • 32 г/моль = 342,4 г

Відповідь: за годину прилад «Кисневий концентратор» виробить кисню кількістю речовини 10,7 моль та масою 342,4 г. 

 

Вправа 7. Молярна маса газу дорівнює 36,5 г/моль. Обчисліть масу (г) цього газу об’ємом 4,48 л (н. у.).

Відомо: М(газу)=36,5 г/моль, V(газу)=4,48 л. Знайти: m(газу)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

n(газу)=V(газу):VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль.

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

m(газу)=n(газу)•M(газу)=0,2 моль • 36,5 г/моль = 7,3 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль газу, тоді

об’єм 4,48 л за н.у. займуть х моль газу.

22,4 л / 4,48 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 4,48 л

х = (1 моль • 4,48 л) : 22,4 л

х = 0,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

m(газу)=n(газу)•M(газу)=0,2 моль • 36,5 г/моль = 7,3 г

Відповідь: цей газ є кількістю речовини 0,2 моль та масою 7,3 г.

Інші завдання дивись тут..

8next.com

Шкільний підручник 8 клас хімія Г.А. Лашевська Генеза 2016 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU

 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники

gdz4you.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *