Разное

Гдз 7 клас географія кобернік коваленко – Решебник (ГДЗ) Географія 7 класс С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко 2015 Зошит практикум

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 46 » Rule.School

§ 33. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

1. Назвіть і покажіть на карті основні тектонічні структури Північної Америки.

ТЕКТОНІЧНІ ОБЛАСТІ

Виступи кристалічного фундаменту давніх докембрійських платформ на поверхню (щити)

Осадовий чохол лавніх докембрійських платформ (плити)

Області байкальської складчастості (900-525 млн. років тому)

Області каледонської складчастості (525-374 млн. років тому)

Області герцинської складчастості (374-235 млн. років тому)

Герцинські крайові прогини

Осадовий чохол молодих платформ

Області мезозойської складчастості (235-65 млн. років тому)

Мезозойські крайові прогини

Області альпійської складчастості (від 65 млн. років до нашого часу)

Кайнозойський вулканічний

2. Поясніть взаємозв’язок між тектонічною будовою та формами рельєфу в Північній Америці. Наведіть приклади.

Усю західну частину Північної Америки займає середня за віком область складчастості, яка сформувалася переважно в мезозойську еру внаслідок зустрічного руху Північноамериканської та Тихоокеанської літосферних плит.

На південному сході материка розташована молода платформа. За геологічною будовою це глибокий прогин фундаменту, заповнений десятикілометровим шаром осадових гірських порід.

3. Як давнє зледеніння вплинуло на рельєф материка?

Рівнини займають 2/3 поверхні материка. Канадському щиту відповідає в рельєфі Лаврентійська височина, яка має пересічні висоти 500-700 м. Вона зазнала впливу давнього зледеніння, яке досягало приблизно 40° пн. ш. Майже 300 тис. років тому льодовик, насуваючись із півночі, згладив виступи твердих скельних порід, розширив річкові долини, а після танення залишив льодовикові відклади — морену, що складається з нагромадження валунів, гальки, піску. Зниження на поверхні, виорані льодовиком, заповнилися водою — так утворилися численні озера.

4. Які корисні копалини є в різних частинах материка?

На всій території відкриті значні родовища корисних копалин. На півночі, у межах Канадського щита, де магматичні породи Північноамериканської платформи виходять на поверхню, багато руд металів — залізних, мідних, нікелевих. Там, де осадовий чохол покриває кристалічні породи, багато родовищ паливних (нафта, природний газ) і нерудних корисних копалин. У Кордильєрах через складність тектонічної будови трапляються різні за походженням корисні копалини: у передгір’ях — осадові (нафта, природний газ, кам’яне вугілля), у межах гірських хребтів — магматичні (руди кольорових металів, золото, уранові руди).

5. Поясніть, чому Кордильєри, й Аппалачі мають різну висоту.

Найбільшими горами материкової частини Північної Америки є Кордильєри та Аппалачі. Кордильєри – одна із наймогутніших гірських систем світу. Їх довжина дорівнює 9000 км, ширина коливається від 800 до 1600 км. Найвищою точкою Кордильєр і материка в цілому є гора Мак-Кінлі з висотою 6193 м. Це молоді гори, які у тектонічному відношенні відповідають складчастому поясу мезозойсько-кайнозойського віку.

Аппалачі розташовані у східній частині материка і значно поступаються за потужністю Кордильєрам. Їх довжина складає 2000 км

Північні Аппалачі, що виникли в епоху каледонської складчастості, складаються із невисоких (1000-1300 м), ізольованих гірських хребтів з куполоподібними вершинами, найбільшими з яких є Грін-Маунтінс і Нотр-Дам. Південні Аппалачі, що виникли в епоху герцинської складчастості. Це середньовисокі відроджені гори і складаються із хребта Блу-Ридж та плато Підмонт.

Кордильєри поділяють на три пояси: західний, центральний і східний. Західний пояс утворюють гірські ланцюги, формування яких почалося в епоху невадійської складчастості і продовжувалося в епоху альпійської складчастості.

Північноамериканської платформи і виникли внаслідок накопичення продуктів руйнування Кордильєр.

6. Назвіть подібне й відмінне в рельєфі Північної та Південної Америки.

Простягаючись більш як на 9 000 км і досягаючи завширшки 800-1 600 км, гірський ланцюг Кордильєр продовжується в Південній Америці. Утворення Кордильєр, як і Анд, безпосередньо пов’язане з формуванням западини Тихого океану. Тут, на заході Америки, Тихоокеанська літосферна плита занурюється під материкову, зминаючи її у величезні складки. Численні розломи на дні Тихого океану продовжуються в хребтах Кордильєр. З ними зв’язані виверження вулканів і руйнівні землетруси, що відбуваються тут і донині.


rule.school

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 2 » Rule.School

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів.Джерела географічної інформації про материки та океани

1. Яку частину поверхні нашої планети займає Світовий океан, яку — суходіл?

Світовий океан займає 71% поверхні нашої планети, а суходіл всього 29%.

2. Назвіть і покажіть на карті всі океани та материки від найбільшого до найменшого.

1) Тихий океан

2) Атлантичний океан

3) Індійський океан

4) Північний Льодовитий океан

3. Чим відрізняються поняття материк і частина світу?

Материки (континенти) — це великі ділянки суходолу, які з усіх боків омиваються водою.

Частина світу — це історично виділені європейцями за часом їх відкриття та освоєння великі ділянки суходолу. їх межі умовні. Крім материків, частини світу включають розташовані біля них острови.

4. Назвіть усі частини світу. Які ви знаєте джерела географічних знань?

Частини світу:

Європа.

Азія.

Африка.

Північна Америка.

Південня Америка.

Антарктида.

Австралія.

Географічні дослідення:

Географічні карти.

Друкованні видання. (Друковані видання підручники, посібники, довідники, енциклопедії газети, журнали.)

Електроннія джерела.

Власні спостереження.

5. За якими ознаками карти поділяють на групи?

За охопленням території

За масштабом

За змістом (тематикою)

6. Поміркуйте, які проблеми може розв’язувати сучасна географія.

Щоб захистити природу нашої планети від небажаних змін, кожен має зрозуміти характер основних природних процесів і явищ, що відбуваються на Землі.

7. Визначте за допомогою карти світу, через які материки проходять лінії екватора, нульового меридіана, Північного й Південного тропіків, Північного й Південного полярних кіл. З’ясуйте, які з континентів належать до материків тропічних широт, які — до материків Північної півкулі.

Екватор перетинають такі материки як Африка, Південна Америка.

Початковий меридіан (нульовий мередіан) перетинає Африку, Єврізію (Іспанію), Антарктиду.

1 — паралель 30° пн. ш.,

2 — нульовий меридіан.

Меридіан 60° зх. д. перетинає Євразію, Антарктиду, Північну і Південну Америки.


rule.school

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 41 » Rule.School

Розділ III. Полярний материк планети

Тема. Антарктида

§ З0. Загальні відомості про Антарктиду

1. Які особливості має географічне положення Антарктиди?

Особливості природи Антарктиди зумовлені незвичністю її розташування на нашій планеті. Майже весь материк розміщений на південь від Південного полярного кола, і тільки частина материка виходить за його межі. Тому тут спостерігаються полярна ніч і полярний день.

2. Чим відрізняються поняття Антарктида й Антарктика?

Антарктида — (протилежний континент Арктиці) — це континент у південній півкулі навколо географічного південного полюса, омивається Південним океаном, охоплює приблизно 10 % суходолу Землі.

Антарктика — в широкому значенні південна полярна область Землі, до складу якої входить материк Антарктида та ділянки Атлантичного, Індійського і Тихого океанів, що межують з Антарктидою.

3. Назвіть найбільші моря біля берегів материка, покажіть їх на карті.

Більшість морів, що прилягає до материка, названі іменами учасників експедицій, які відкрили та вивчали цей континент. Найбільшими з них є моря Ведделла, Росса та Беллінсгаузена. На материку є один великий півострів — Антарктичний.

4. Розкажіть, як було відкрито Антарктиду.

За дві тисячі років до відкриття Антарктиди стародавні географи елліністичного світу прийшли до переконання, що на крайньому півдні є земля, Terra Australis Incognita – Невідома Південна земля. Термін «Антарктика», як протилежність Арктиці, вперше вжив Марін Тірський в II столітті н.е.

5. Які сучасні наукові дослідження проводять на материку?

У льодовиковому покриві Антарктиди 90% об’єму всіх прісних поверхневих вод. Протягом 2001-2006 рр. на території Західної Антарктики була створена Західно-Антарктична GPS-мережа, яка охоплює територію вздовж Західно-антарктичного льодового купола від Моря Росса до Моря Ведела і від Тихоокеанського побережжя до Трансантарктичних гір. Призначення полягає у дослідженні кінематики мікроплит, вивченні динаміки Західноантарктичного льодового купола. Отже, на основі комплексних геодезичних та геолого-геофізичних досліджень створюється геодинамічна модель Антарктики, яка постійно уточнюється у разі появи нових результатів. Останніми роками ц модель доповнюється результатами прецизійних геодезичних вимірювань. Основним методом цих вимірювань є мережа перманентних станцій, яка дає змогу практично в реальному часі відслідковувати сучасні рухи континенту та танення льодовикового купола Антарктики.

6. Поміркуйте, для чого потрібні наукові дослідження Антарктиди, якщо на цьому материку немає постійних жителів.

Основним методом цих вимірювань є мережа перманентних станцій, яка дає змогу практично в реальному часі відслідковувати сучасні рухи континенту та танення льодовикового купола Антарктики. За допомогою досліджень можна знати походження, а також визначення погоди.


rule.school

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 10 » Rule.School

Практична робота 1

Оцінюємо власні здобутки

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою та формами рельєфу

Мета: виявити взаємозв’язок між тектонічними структурами та формами рельєфу планети, порівнюючи відповідні географічні карти; з’ясувати залежність між цими компонентами природи.

Обладнання: тектонічна карта світу (карта будови земної кори), фізична карта світу.

Завдання

1. Запишіть у робочому зошиті визначення понять: рельєф; платформа, пояс (область) складчастості; геологічний час.

2. Спишіть у робочий зошит речення, заповнивши пропуски.

Тектонічні структури показані на … карті. Форми рельєфу зображені на … карті.

3. Заповніть подану таблицю в робочому зошиті за зразком. Для цього проаналізуйте фізичну й тектонічну карти світу:

а) знайдіть на фізичній карті світу зазначені в таблиці форми рельєфу;

б) розгляньте тектонічну карту світу (карту будови земної кори) та з’ясуйте, яким кольором на ній позначені різні за геологічним віком платформи та пояси складчастості;

в) визначте, на яких ділянках земної кори знаходяться наведені в таблиці форми рельєфу.

4. Порівняйте фізичну й тектонічну карти та з’ясуйте положення зазначених у таблиці форм рельєфу в межах літосферних плит (у середині чи на краях літосферних плит сформувалися платформи та різні за віком пояси складчастості).

Взаємозв’язок між формами рельєфу, тектонічними структурами та геологічною будовою території

Форми рельєфу
Тектонічна структура
Положення в межах літосферних плит
Назва
Геологічний вік
Східноєвропейська рівнина
Східноєвропейська платформа
Докембрій (архей, протерозой)
У середині Євразійської літосферної плити
Західносибірська рівнина
Сибірська платформа
Палеозой (силурійський)
У середині Євразійської літосферної плити
Східноафриканське плоскогір’я
Центрально-африканський щит
Докембрій (архейська)
У середині Африканської літосферної плити
Центральні та Великі рівнини (у Північній Америці)
Область нової складчастості
Кайнозойська (неогеновий)
У середині Північно-американськоїлітосферної плити
Скандинавські гори
Балтійський щит
Докембрій (архейська)
На заході Євразійської літосферної плити
Уральські гори
Області герцинської складчатості
Докембрій (архейська)
На заході Євразійської літосферної плити
Великий Вододільний хребет
Області герцинської складчатості
Палеозойська (девонський)
На сході індо-австралійськоїлітосферної плити
Кордильєри
Область альпійської складчатості
Мезозойська (крейдовий)
На заході Північно-Американської літосферної плити
Анди
Області кайнезойської складчатості
Кайнозойська (антропогеновий)
На заході Південно-Американської літосферної плити
Гімалаї
Китайська плита
Мезозойська (крейдовий)
На півночі індо-австралійськоїлітосферної плити

rule.school

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 47 » Rule.School

§ 34. Клімат Північної Америки

1. Поясніть, які основні кліматотвірні чинники впливають на формування клімату Північної Америки.

Оскільки Північна Америка дуже витягнута з півночі на південь, температурні показники її північної і південної частин значно відрізняються. Це пов’язано зі збільшенням кута падіння сонячних променів на земну поверхню. Так, на півночі навіть у липні середня температура на материку не перевищує 0 … +8 °С, а на півдні середньорічна температура вища за +20 °С

2. Як впливають особливості рельєфу материка на кліматичні умови різних його частин? Наведіть приклади.

На більшій частині материка панує західне перенесення — постійні вітри помірних широт.

Суттєво впливає на клімат материка рельєф. Рівнинна поверхня центральної частини Північної Америки сприяє вільному переміщенню над територією різних за властивостями повітряних мас. Узимку далеко на південь легко проникає холодне арктичне повітря, а тропічне спекот- не повітря — на північ.

Істотно впливають на клімат узбережжя морські течії. Так, холодна Каліфорнійська течія зумовлює посушливу й спекотну погоду на південно-західному узбережжі материка. Натомість теплі Аляскинська течія на північному заході та Гольфстрім на сході сприяють надходженню на материк вологих повітряних мас.

3. У яких кліматичних поясах розташована територія Північної Америки? Які з них займають найбільші площі?

Унаслідок значної протяжності з півночі на південь у Північній Америці представлені усі кліматичні пояси Півyічної півкулі, за винятком екваторіального.

Субтропічний пояс.

4. Чим пояснити той факт, що в межах помірного, субтропічного й тропічного кліматичних поясів сформувалося декілька кліматичних областей?

Через близькість морів та океанів, а також унаслідок особливостей форм рельєфу в межах одного кліматичного поясу формуються неоднаковий температурний режим, різна кількість опадів і сезонність їх розподілу. Тому в помірному, субтропічному та тропічному кліматичних поясах виокремлюють кліматичні області.

5. Поміркуйте, які кліматичні пояси й області в Північній Америці є найкомфортнішими для життя й господарської діяльності людини, а які — найекстремальнішими.

В арктичному кліматичному поясі протягом року панує холодне й сухе арктичне повітря. Тут суворі зими (-32 °С) і холодне літо (трохи вище 0 °С). Узимку кілька місяців панує полярна ніч. Річна кількість опадів не перевищує 100 мм.

Субтропічний пояс також має три області. У західній частині поясу сформувалася середземноморська область з вологою й теплою (+ 8 °С) зимою та сухим і спекотним (+ 24 °С) літом. На сході — мусонна область, подібна до такої ж області помірного поясу тільки з вищою температурою повітря. У центрі материка — континентальна область. Опадів протягом року випадає мало (300-500 мм), спостерігають значне коливання температури.

6. Порівняйте клімат Північної та Південної Америки. Поясніть їх відмінності. Які території й чому мають подібний клімат?

Кліматичні пояси й області. Оскільки через північну частину Південної Америки проходить екватор, материк розташований в основному в екваторіальному, субекваторіальному й тропічному кліматичних поясах. Тільки його південна частина знаходиться в субтропічному та помірному поясах.


rule.school

ГДЗ Підручник Географія 7 клас. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. 2015 » Сторінка 79 » Rule.School

Додаток 2. Алфавітний покажчик назв географічних об’єк тів

А
Австралійські Альпи 126
Австралія, країна (столиця Канберра) 139, 140
Агульяс, мис 47, 247
Аденська затока 46, 194
Азовське море 81, 194, 195, 229
«Академік Всрнадський», полярна станція 148
Аконкагуа, гора (6959 м) 90, 96
Алжир, країна (столиця Алжир) 80
Аляска, затока 163, 187
Аляска, півострів 163, 164, 175, 187, 237, 265
Аляскинська течія 162, 169, 187
Альмаді, мис 47
Альпи, гори 15, 19, 200, 205, 209, 214, 223
Амазонка, річка 61, 90, 102, 103, 104, 115, 211
Амазонська низовина 96, 103, 106
Амур, річка 196, 211
Анди, гори 15, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 109, 111,112
Антарктична літосферна плита 253
Антарктичний півострів 146, 150
Анхель, водоспад (1054 м) 104
Апенніни, гори 200
Апеннінеький півострів 194
Аппалачі, гори 166, 167, 168, 171, 172, 182
Аравійське море 194, 207, 252
Аравійський півострів 193, 194, 201, 204, 207, 209, 220, 221
Арафурське море 124
Аргентина, країна (столиця Буенос-Айрес) 112, 113, 114
Ассаль, западина 44
Атакама, пустеля 92, 98, 101, 105, 112, 115
Атлаські гори 52, 53
Африканська літосферна плита 15, 16, 253
Б
Баб-ель-Мандебська протока 46, 81
Байкал, озеро 196, 204, 213, 214, 215
Байрон, мис 122
Балканський півострів 194
Балтійське море 194, 229, 247, 249
Балхаш, озеро 213, 214, 215
Барснцове морс 194, 196, 257
Бассова протока 123
Баффіна, море 247
Беллінсгаузена, морс 146
Бенгальська затока 194, 252, 259
Бенгельська течія 46, 247
Береговий хребет 166
Берингова протока 162, 164, 184, 194, 238, 242, 256
Беринговс морс 194, 237, 242
Беркнер, острів 144
Бермудські острови 187
Біле морс 196
Білий Ніл 60, 62
Біскайська затока 194
Босфор, протока 195, 229
Ботнічна затока 194
Бофорта, морс 255
Бразилія, країна (столиця Бразиліа) 112, 113, 114
Бразильська течія 92, 98, 247
Бразильське плоскогір’я 96, 97, 104, 108
Брахмапутра, річка 211
Брукса, хребет 181
В
Вальдес, півострів 90
Ватикан, держава-місто 228
Ведделла, море 146
Везувій, вулкан 199
Велика Австралійська затока 124
Велика Британія, країна (столиця Лондон) 228, 250
Велика Китайська рівнина 199, 201
Велика Піщана пустеля 122
Велика пустеля Вікторія 122
Велике Ведмеже озеро 175
Велике Невільниче озеро 174
Велике Солоне озеро 175
Великий Бар’єрний риф 123, 140, 242
Великий Басейн, гори 166, 175
Великий Вододільний хребет 126, 127, 129, 130, 140
Великі Антильські острови (Куба, Гаїті, Ямайка) 162, 247
Великі Зондські острови (Калімантан, Суматра, Ява) 195, 199, 200, 207, 222,252
Великі озера (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо) 160, 172, 174, 175, 176, 178, 214
Великі рівнини 166, 167
Великобританія, острів 195, 247
Верхоянськ, місто 204
Вікторія, водоспад 61, 77, 78
Вікторія, озеро 44, 62, 63
Вінніпег, озеро 175
Вінсон, масив 144
Вірменське нагір’я 212
Вісла, річка 210
Вогняна Земля, острів 90, 93,
Волга, річка 212, 213
Г
Гавайські острови 186
Галапагос, острови 110
Гальїнас, мис 92 Ганг, річка 211, 212
Гвіанська течія 92, 98
Гвіанське плоскогір’я 96, 97, 108
Гвінейська затока 47, 51, 53, 56, 64, 80
Гвінейська течія 46 Гекла, вулкан 199
Гібралтарська протока 46, 194
Гімалаї, гори 15, 19, 199, 200, 202, 204, 205, 211, 214, 223, 229
Гобі, пустеля 196, 220, 221
Голубий Ніл, річка 60
Гольфстрім, течія 32, 33, 162, 169, 193, 247, 248, 259
Горн, мис 93, 247
Гренландія, острів 160, 162, 163, 175, 184, 188, 247, 249, 255, 256
Гренландське море 255, 257
Гудзонова затока 163, 177,247, 255
Гудзонова протока 162
Д
Дарданелли, протока 195
Дарлінг, річка 121, 131, 140
Девісова протока 162
Дежньова, мис 194
Декан, плоскогір’я 200, 201
Демократична Республіка Конго, країна (столиця Кіншаса) 76, 80
Джомолунгма (Еверест), гора (8848 м) 38, 192, 200, 202
Дніпро, річка 102, 104, 210
Дністер, річка 210
Драконові гори 52, 53, 55, 57, 62
Дрейка, протока 92, 115
Дунай, річка 210, 211
Е
Ейр, озеро 121, 131
Ельба, річка 210
Емба, річка 195
Еребус, вулкан 149
Етна, вулкан 199
Ефіопське нагір’я 52, 60
Є
Євразійська літосферна плита 15, 16, 198
Євфрат, річка 212
Єгипет, країна (столиця Каїр) 78, 80
Єнісей, річка 196, 209, 210
Ж
Женевське озеро 214
Жовте море 194, 211
З
Замбезі, річка 59, 61, 63
Західних Вітрів, течія 122, 237, 247, 252, 259
Західноавстралійська течія 122
Західноавстралійське плоскогір’я 126, 127
Західносибірська рівнина 199, 200, 201, 207
Зеленого Мису, острови 47
Земля Франца-Йосифа, острови 214
Зондський жолоб (7729 м) 252, 253
Зондські острови 237
І
Ігуасу, водоспад 104
Інд, річка 211
Індія, країна (столиця Делі) 201, 228, 229
Індо-Австралійська літосферна плита 15, 16, 125, 198, 253
Індо-Гангська низовина 200, 211
Індокитай, півострів 194, 201, 207
Індостан, півострів 194, 199, 207, 209
Іранське нагір’я 200
Ірландія, острів 195, 199, 247
Ісалько, вулкан 187
Ісландія, острів 163, 207, 214, 247, 248, 256
Іссик-Куль, озеро 197
Італія, країна (столиця Рим) 228, 250
Й
Йєллоустонський національний парк 165
Йорк, мис 122
К
Кабу-Бранку, мис 92
Кавказ, гори 19, 205, 214
Казахстан, країна (столиця Астана) 201, 228
Калахарі, пустеля 49, 51, 62, 63, 71, 73, 74
Калімантан, острів 192
Каліфорнійська затока 163
Каліфорнійська течія 162, 169, 237
Каліфорнія, півострів 163
Камчатка, півострів 194, 200
Канада, країна (столиця Оттава) 164, 185, 186, 187, 193, 258
Канадський Арктичний архіпелаг 162, 175, 184, 255
Канадський щит 165, 167
Канарська течія 33, 46, 247
Канарські острови 47
Капські гори 52, 53
Каракуми, пустеля 220
Карибське море 92, 105, 247
Карпати, гори 15, 166, 200, 201, 209
Карпентарія, затока 124
Карське море 194, 255
Каспійське море 192, 195, 201, 212, 213, 215
Кейп-Йорк, півострів 124
Керченська протока 229
Кизилкум, пустеля 220
Китай, країна (столиця Пекін) 219, 221, 227, 228, 242, 250
Кіліманджаро, вулкан (5895 м) 44, 52, 53
Ключевська Сопка, вулкан 199
Колорадо, плато 166
Колорадо, річка 166, 174, 176
Колумбія, країна (столиця Богота) 97, 113
Колумбія, річка 174, 176
Конго (Заїр), річка 54, 56, 59, 61, 62, 63, 64
Коралове море 122, 124, 237
Кордильєри, гори 166, 167, 169, 172, 175, 178, 180, 181, 184
Корея, півострів 194
Косцюшко, гора (2228 м) 121, 127
Котопахі, вулкан 97
Кракатау, вулкан 199
Кримський півострів 194
Кримські гори 200
Кукунор, озеро 196
Кумо-Маницька западина 195
Куросіо, течія 193, 207, 237
Л
Лабрадор, півострів 163
Лабрадорська течія 162, 170, 247
Лаврентіївська височина 166, 167, 175
Ладозьке озеро 213, 214, 215
Ла-Манш, протока 195
Лапсруза, протока 195
Ла-Плата, затока 104
Ла-Платська низовина 96
Лена, річка 196, 201, 209, 210
Лімпопо, річка 76
Лобнор, озеро 196
М
Магелланова протока 93
Мадагаскар, острів 44, 47, 79, 80, 81, 252, 253
Мадейра, острів 47
Маккензі, річка 174, 176
Мак-Кінлі, гора (6194 м) 160, 166
Мала Азія, півострів 194, 199, 207
Малайський архіпелаг 201
Малакка, півострів 194, 201, 222
Малаккська протока 195
Малі Антильські острови 162
Маражо, острів 103
Маракайбо, озеро 90, 105
Мараньйон, річка 103
Маріанський глибоководний жолоб (11 022 м) 237
Мармурове море 229
Мар’ято, мис 162
Мауна-Кеа, вулкан (4205 м) 240
Меконг, річка 211
Мексика, країна (столиця Мехіко) 164, 184, 185
Мексиканська затока 32, 166, 172, 247, 250, 259
Мексиканське нагір’я 166, 175, 181, 182
Мертве море 192, 199, 214
Мерчисон, мис 162
Месопотамська низовина 200, 212
Міссісіпі, річка 160, 172, 174, 176
Міссурі, річка 160, 172, 173, 174, 176
Мітчелл, гора 167
Мозамбіцька протока 47
Мозамбіцька течія 46
Молдова, країна (столиця Кишинів) 228
Монблан, гора (4807 м) 200
Муррей, річка 131, 140
Мусонна течія 252, 253
Н
Наміб, пустеля 46, 62, 63, 71, 73, 74, 78
Науру, острів 240
Ніагарський водоспад 175
Нігер, річка 61, 63
Нігерія, країна (столиця Абуджа) 80
Ніл, річка (6671 км) 44, 48, 59, 60, 61, 63, 71
Німеччина, країна (столиця Берлін) 228
Нова Гвінея, острів 123, 126, 237, 240, 241, 252
Нова Зеландія, країна (столиця Веллінгтон) 242
Нова Зеландія, острів 123, 129, 131, 237, 240
Нова Земля, острів 195, 200, 214, 255
Нова Каледонія, острів 240
Норвезька течія 255
Норвезьке море 255, 257
Ньюфаундленд, острів 162, 247
Ньяса, озеро 49, 62, 63
О
Об, річка 196, 209, 210
Огайо, річка 173, 174, 176
Оймякон, місто 204
Оранжева річка 61, 62
Оріноко, річка 104, 105, 115
Орінокська низовина 96, 108
Орісаба, вулкан 165
Охотське море 194, 242
П
Памір, гори 200, 205, 214
Панамський канал 92, 160
Парана, річка 92, 104, 105, 108
Паріньяс, мис 92
Патагонія, плато 96, 101
Патагонія, пустелі та напівпустелі 109
Перська затока 194, 201, 212, 252, 253, 254
Перу, країна (столиця Ліма) 113
Перуанська течія 92, 98, 101, 115, 237
Печора, річка 210
Піай, мис 194
Південна Африка, країна (столиця Преторія) 80
Південна Пасатна течія 237, 247, 252
Південноамериканська літосферна плита 16, 95, 96, 97
Південнокитайське море 194, 201, 237
Південно-Східний, мис 122
Північна Двіна, річка 210
Північна Пасатна течія 33, 237, 247, 252
Північне морс 194, 201, 247, 249, 250
Північноамериканська літосферна плита 16, 165, 198
Північноатлантична течія 33, 207, 257
Північноатлантичний підводний хребет 199
Піренеї, гори 200
Піренейський півострів 194, 207
Польща, країна (столиця Варшава) 228
Прикаспійська низовина 199
Примексиканська низовина 166
Принца Уельського, мис 162
Пуерто-Рико, глибоководний жолоб 247
Р
Рас-Гафун, мис 47
Рейн, річка 210
Рока, мис 194
Росія, країна (столиця Москва) 186, 227, 228, 252
Росса, льодовик 152
Росса, море 146
Руб-ель-Халі, пустеля 221
Сан-Педро, вулкан 97
Саргасовс море 247, 249
Сахалін, острів 195
Сахара, пустеля 46, 60, 62, 63, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81
Святого Лаврентія, річка 174
Сент-Чарльз, мис 162
Середземне море 46, 47, 194, 195, 221, 247, 249, 250
Середньосибірське плоскогір’я 199, 200, 215
Сицилія, острів 195
Сіамська затока 194
Скандинавський півострів 194, 200, 201, 207, 210
Скандинавські гори 200, 214
Скелясті гори 166, 181
Соломонові острови 240
Сомалі, півострів 47
Сомалійська течія 193, 205, 207, 252
Сполучені Штати Америки (США), країна (столиця Вашингтон) 160,164, 175,185,186,187, 258
Стіп-Пойнт, мис 122
Судан, країна (столиця Хартум) 80
Суецький канал 46, 47, 194, 254
Східноавстралійська течія 122, 237
Східноафриканське плоскогір’я 52, 53
Східногренландська течія 255
Східноєвропейська рівнина 19, 199, 201, 204, 209, 214
Східнокитайське море 194
Східносибірське море 194, 229
Сьєрра-Невада, хребет 181
Т
Таймир, півострів 194, 229
Такла-Макан, пустеля 220, 221
Танганьїка, озеро 49, 62, 63
Тасманія, острів 121, 123, 126, 129, 131, 136, 240
Тасманове морс 122, 237 Тибет, гори 196, 200, 205
Тигр, річка 212
Тихоокеанська літосферна плита 165, 239, 241
Тітікака, озеро 105
Тонга, острови 240
Торресова протока 123
Трансантарктичні гори 149
Трансарктична течія 257
Туреччина, країна (столиця Анкара) 201
Тянь-Шань, гори 196, 200, 214
У
Укаялі, річка 90, 103
Україна, країна (столиця Київ) 80, 92, 102, 123, 139, 144, 162, 187, 192, 201,219, 228
Уральські гори 193, 195, 196, 200, 201, 205, 207, 219
Уругвай, річка 108
Ф
Фанді, затока 247
Фіджі, острови 240
Філіппінське море 237
Філіппінські острови 195, 207, 242
Флорида, півострів 163
Фолклендська течія 92, 99
Фолклендські (Мальвінські) острови 93
Франція, країна (столиця Париж) 201, 228
Фроуерд, мис 92
Фудзіяма, вулкан 199
X
Хуанхе, річка 196
Ц
Центральна низовина 126, 127
Центральні рівнини 166, 167
Ч
Чад, озеро 62, 63
Челюскін, мис 194
Черапунджі, поселення 204, 205, 229
Червоне море 46, 47, 48, 52, 194, 229, 252, 253, 259
Чилі, країна (столиця Сантьяго) 97, 112, 113, 114
Чорне море 81, 194, 195, 213, 229, 249
Чукотське море 257
Чукотський півострів 194, 207
Ш
Шатт-ель-Араб, річка 212
Шпіцберген, острів 195, 214, 255
Шпіцбергенська течія 255
Шрі-Ланка, острів 222, 227, 252
Ю
Юкатан, півострів 163, 184
Юкон, річка 174, 176
Я
Янцзи, річка 192, 196, 211
Японія, країна (столиця Токіо) 228
Японське море 194
Японські острови 195, 199, 200, 207, 221, 237, 242

rule.school

ГДЗ до зошита-практикуму з географії 7 клас С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко 2015 рік

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Інші
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова
   • Образотворче мистецтво
   • Основи здоров’я

gdz4you.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *