Разное

Алгебра мерзляк 10 клас книжка – Підручник Алгебра 10 клас Мерзляк. Академічний рівень. Скачать бесплатно, читать

Шкільний підручник 10 клас алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський Гімназія 2010 рік (академічний рівень)

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література

gdz4you.com

Шкільний підручник 10 клас алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський Гімназія 2010 рік (підручник для класів з поглибленим вивченням)

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література

gdz4you.com

Скачати підручник 10 клас Алгебра Мерзляк (профільний рівень) 2010 рік

Анотація відсутня

Від авторів
Умовні позначення

§1. Множини. Операції над множинами

1.Множина та її елементи
2.Підмножина. Операції над множинами
3.Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність
4.Нескінченні множини. Зліченні множини
•«Я бачу це, але ніяк не можу цьому повірити!»

§2. Функції, многочлени, рівняння і нерівності

5.Повторення та розширення відомостей про функцію
6.Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції
7.Парні і непарні функції
8.Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
9.Як побудувати графіки функцій у = f (|х|) і у = | f(x) |, якщо відомо графік функції у = f(х)
10.Обернена функція
• Львівська математична школа
11.Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Рівносильні нерівності
12.Метод інтервалів
13.Рівняння і нерівності з параметрами
14.Рівняння і нерівності, які містять знак модуля
15.Рівняння з двома змінними та його графік
16.Нерівності з двома змінними
17.Системи нерівностей з двома змінними

18.Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу
19.Алгебраїчні рівняння
20.Метод математичної індукції

§3. Степенева функція

21.Степенева функція з натуральним показником
22.Степенева функція з цілим показником
23.Означення кореня n-го степеня
24.Властивості кореня n-го степеня
25.Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня
26.Функція
27.Означення та властивості степеня з раціональним показником
28.Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
29.Ірраціональні рівняння
30.Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
31.Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
32.Ірраціональні нерівності

§4. Тригонометричні функції

33.Радіанне вимірювання кутів
34.Тригонометричні функції числового аргументу
35.Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
36.Періодичні функції

37.Властивості і графіки функцій у = sin х і у = cos х
38.Властивості і графіки функцій у = tg х і у = ctg x
39.Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
40.Формули додавання
41.Формули зведення
42.Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів
43.Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток
44.Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
45.Гармонічні коливання
• Ставай Остроградським!

§5. Тригонометричні рівняння і нерівності

46.Рівняння cos х = b
47.Рівняння sin х = b
48.Рівняння tg х = b і ctg х = b
49.Функції у = аrссов х і у = arcsin х
50.Функції у = arctg х і у = arcctg х
51.Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
52.Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
53.Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
54.Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь

55.Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь
56.Найпростіші тригонометричні нерівності
57.Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

portfel.info

Скачати підручник 10 клас Алгебра Мерзляк (поглиблене вивчення) 2010 рік

Від авторів
Умовні позначення

§1. Повторення й систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8-9 класів

1. Задачі на повторення курсу алгебри 8-9 класів

§2. Елементи математичної логіки

2. Висловлення та операції над ними
• Про комп’ютери, електричні схеми та теорему Поста
3. Предикати. Операції над предикатами

§3. Степенева функція

4. Степенева функція з натуральним показником
• Функціональний підхід Коші
5. Степенева функція з цілим показником
6. Означення кореня n-го степеня

7. Властивості кореня n-го степеня
8. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня
9. Обернена функція
• Львівська математична школа
10. Функція
11. Означення та властивості степеня з раціональним показником
12. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
13. Ірраціональні рівняння
14. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
15. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
16. Ірраціональні нерівності

§ 4. Тригонометричні функції

17. Радіанне вимірювання кутів
18. Тригонометричні функції числового аргументу
• Ставай Остроградським!
19. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
20. Періодичні функції
• Про суму періодичних функцій
21. Властивості і графіки функцій у = sin х і у = cos х
22. Властивості і графіки функцій у = tg х

і у = ctg х
23. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
24. Формули додавання
25. Формули зведення
26. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів
27. Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток
28. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
29. Гармонічні коливання
• Полярна система координат

§ 5. Тригонометричні рівняння і нерівності

30. Рівняння cosх = b
31. Рівняння sinх = b
32. Рівняння tgх = b і ctgх = b
33. Функції у = arccos х і у = arcsinх
34. Функції у = arctgх і у — arcetg х
35. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
36. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
37. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
38. Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
39. Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь

40. Найпростіші тригонометричні нерівності
41. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей
• 42. Тригонометрична підстановка

§ 6. Числові послідовності

43. Числові послідовності
• Як вивести формулу Біне
44. Границя числової послідовності
45. Властивості збіжних послідовностей
46. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями
• 47. Теорема Вейєрштрасса
• Число Ейлера

Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

 

portfel.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.