Разное

Алгебра 10 клас поглиблене вивчення мерзляк – 10

Содержание

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра і початки аналізу 10 клас. Підручник для класів з поглибленим вивченням математики ОНЛАЙН

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Підручник для класів з поглибленим вивченням математики. — Х.:, 2010. — 415 с.
Підручник розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом.. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.
Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання. До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до яких радимо лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед завдань є як прості й середні за складністю вправи, так і складні задачі (особливо ті, які позначено зірочкою (*)).
Якщо після виконання домашніх завдань залишається вільний час і ви хочете знати більше, то рекомендуємо звернутися до рубрики «Коли зроблено уроки». Матеріал, викладений там, є непростим. Але тим цікавіше випробувати свої сили!

Крім того, у підручнику ви зможете прочитати оповідання з історії математики, зокрема про діяльність видатних українських математиків. Назви цих оповідань надруковано синім кольором.
ЗМІСТ
Від авторів…………………………………………….З
Умовні позначення………………………………………4
§ 1. Повторення й систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8-9 класів…………5
1. Задачі на повторення курсу алгебри 8-9 класів………..5
§ 2. Елементи математичної логіки…………………………17
2. Висловлення та операції над ними………………….17
• Про комп’ютери, електричні схеми
та теорему Поста……………………………..27
3. Предикати. Операції над предикатами………………29
§ 3. Степенева функція…………………………………..39
4. Степенева функція з натуральним показником………..39
• Функціональний підхід Коші…………………….46
5. Степенева функція з цілим показником……………..48
6. Означення кореня п-го степеня…………………….55
7. Властивості кореня п-го степеня……………………61
8. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня…………….67
9. Обернена функція……………………………….76
• Львівська математична школа……………………86
10. Функція у = ………………………………..88
11. Означення та властивості степеня з раціональним показником……………95
12. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником…………….102
13. Ірраціональні рівняння………………………….108
14. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь…………..113
15. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем……………119
16. Ірраціональні нерівності…………………………124
§ 4. Тригонометричні функції ……………………………129
17. Радіанне вимірювання кутів………………………129
18. Тригонометричні функції числового аргументу……….137
• Ставай Остроградським!………………………..145
19. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій…….145

20. Періодичні функції…………………………….150
• Про суму періодичних функцій………………….161
21. Властивості і графіки функцій у = віп х і у = сов х…..164
22. Властивості і графіки функцій у = х і у = сіє х…..174
23. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу………….180
24. Формули додавання…………………………….187
25. Формули зведення……………………………..197
26. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів……………….204
27. Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток……………219
28. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму………………..226
29. Гармонічні коливання…………………..230
• Полярна система координат…………………….234
§ 5. Тригонометричні рівняння і нерівності……………..239
30. Рівняння соs х =b………………239
31. Рівняння sіп х =b………….245
32. Рівняння……………………..252
33. Функції у = агссоs х і у = агсsіп х………..257
34. Функції у = агсtg х і у = агссtg х………………..268
35. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних……………….277
36. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники………………287
37. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь……………….291
38. Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь………………296
39. Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь ……………….302
40. Найпростіші тригонометричні нерівності……………307
41. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей………….314
• 42. Тригонометрична підстановка……………..318
§ 6. Числові послідовності……………….323
43. Числові послідовності………………..323
• Як вивести формулу Біне……………….330
44. Границя числової послідовності…………………..333
45. Властивості збіжних послідовностей……………….340
46. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями………………348
• 47. Теорема Вейєрштрасса………………..355
• Число Ейлера………………….362
Відповіді та вказівки до вправ………………….365
Предметний покажчик………………412

uch-lit.ru

Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас Мерзляк 2010 (поглиблене вивчення)

Назва: Алгебра 10 клас (поглиблене вивчення) / Алгебра 10 класс (углубленное изучение)
Автор(и): Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якiр М.С.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво: Гімназія
Кількість сторінок: 415
Формат: pdf

 

Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас Мерзляк 2010 (поглиблене вивчення)
Учебник Алгебра 10 клас Мерзляк 2010 (углубленное изучение)

Зміст Підручника Алгебра і початки аналізу 10 клас Мерзляк 2010 (поглиблене вивчення)

Від авторів
Умовні позначення

§1. Повторення й систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8-9 класів

1. Задачі на повторення курсу алгебри 8-9 класів

§2. Елементи математичної логіки

2. Висловлення та операції над ними
• Про комп’ютери, електричні схеми та теорему Поста
3. Предикати. Операції над предикатами

§3. Степенева функція

4. Степенева функція з натуральним показником
• Функціональний підхід Коші
5. Степенева функція з цілим показником
6. Означення кореня n-го степеня
7. Властивості кореня n-го степеня
8. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня
9. Обернена функція
• Львівська математична школа
10. Функція
11. Означення та властивості степеня з раціональним показником
12. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
13. Ірраціональні рівняння
14. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
15. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
16. Ірраціональні нерівності

§ 4. Тригонометричні функції

17. Радіанне вимірювання кутів
18. Тригонометричні функції числового аргументу
• Ставай Остроградським!
19. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій

20. Періодичні функції
• Про суму періодичних функцій
21. Властивості і графіки функцій у = sin х і у = cos х
22. Властивості і графіки функцій у = tg х і у = ctg х
23. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
24. Формули додавання
25. Формули зведення
26. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів
27. Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток
28. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
29. Гармонічні коливання
• Полярна система координат

§ 5. Тригонометричні рівняння і нерівності

30. Рівняння cosх = b
31. Рівняння sinх = b
32. Рівняння tgх = b і ctgх = b
33. Функції у = arccos х і у = arcsinх
34. Функції у = arctgх і у — arcetg х
35. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
36. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

37. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
38. Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
39. Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь
40. Найпростіші тригонометричні нерівності
41. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей
• 42. Тригонометрична підстановка

§ 6. Числові послідовності

43. Числові послідовності
• Як вивести формулу Біне
44. Границя числової послідовності
45. Властивості збіжних послідовностей
46. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями
• 47. Теорема Вейєрштрасса
• Число Ейлера

Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

Учебник Алгебра 10 клас Мерзляк 2010 (углубленное изучение)

Інші підручники

Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас Мерзляк 2010 (профільний рівень) Підручник Алгебра і початки аналізу 10 клас Мерзляк 2010 (академічний рівень)

www.pidru4nik.in.ua

Мерзляк Алгебра 10 клас Профільний рівень 2018 (поглиблене вивчення) — Мерзляк Алгебра, Геометрия

Добавить отзыв

ISBN: 9789664743133

Автор книги: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.

Издательство: Гімназія

Страниц: 512

Язык: українська

Количество:

Добавить в корзину

Краткая информация

Підручник з алгебри і початків аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) для 10 клас (профільний рівень, Мерзляк) складено відповідно до нової програми 2018 року, рекомендовано МОН України.
У книзі дібрано великий і різноманітний дидактичний матеріал. У кожному розділі — пояснення і правила, додаткові матеріали для узагальнення вивченого матеріалу.

Читать дальше

Скрыть

ru.bookletka.com

>>> Гдз 10 клас алгебра мерзляк поглиблене вивчення

Гдз французский 10 класс юрий клименко

Гдз французский 10 класс юрий клименко >>> Гдз французский 10 класс юрий клименко Гдз французский 10 класс юрий клименко Французька мова 10 клас Клименко Даний посібник буде корисним як для батьків, так

Подробнее

>>> Французька мова 8 клас гдз чумак

Французька мова 8 клас гдз чумак >>> Французька мова 8 клас гдз чумак Французька мова 8 клас гдз чумак Підручник з французької мови 8 клас Чумак Назва: Французька мова. Б Определить стиль данного текста,

Подробнее

>>> Гдз всемирная история 11 класс щупак

Гдз всемирная история 11 класс щупак >>> Гдз всемирная история 11 класс щупак Гдз всемирная история 11 класс щупак Портал адаптирован под твой смартфон. Администрация Bookforschool не несет ответственности

Подробнее

Юрий клименко французский 9 класс

Юрий клименко французский 9 класс >>> Юрий клименко французский 9 класс Юрий клименко французский 9 класс Французкий язык 9 класс юрий клименко товеты. Учебники по Французскому языку для 9 класса На данной

Подробнее

>>> Гдз по алгебре 8 класс мерзляк поляков

Гдз по алгебре 8 класс мерзляк поляков >>> Гдз по алгебре 8 класс мерзляк поляков Гдз по алгебре 8 класс мерзляк поляков Подробное решение задачи 7. Подробное решение задачи 3. На сегодняшний день существует

Подробнее

Решебник основы здоровья 4 класс диптан

Решебник основы здоровья 4 класс диптан >>> Решебник основы здоровья 4 класс диптан Решебник основы здоровья 4 класс диптан С подачи английского, не грех существенно уменьшить затраты на преподавателей.

Подробнее

Гдз этика 6 класс андросова

Гдз этика 6 класс андросова >>> Гдз этика 6 класс андросова Гдз этика 6 класс андросова Адже гарні манери і достойна поведінка завжди цінуються у суспільстві. Предмет и Класс: Этика 6 класс. Этика, 6 класс

Подробнее

Гдз этика 6 класс андросова

Гдз этика 6 класс андросова >>> Гдз этика 6 класс андросова Гдз этика 6 класс андросова Адже гарні манери і достойна поведінка завжди цінуються у суспільстві. Предмет и Класс: Этика 6 класс. Этика, 6 класс

Подробнее

Право 10 клас наровлянський ответы

Право 10 клас наровлянський ответы >>> Право 10 клас наровлянський ответы Право 10 клас наровлянський ответы Размещение любой информации, нарушающей авторское право, строго запрещено. Данный проект задумывался

Подробнее

Право 10 клас наровлянський ответы

Право 10 клас наровлянський ответы >>> Право 10 клас наровлянський ответы Право 10 клас наровлянський ответы Размещение любой информации, нарушающей авторское право, строго запрещено. Данный проект задумывался

Подробнее

Испанский язык 5 класс редько гдз

Испанский язык 5 класс редько гдз >>> Испанский язык 5 класс редько гдз Испанский язык 5 класс редько гдз Вся информация, размещенная на сайте получена из открытых источников и не предусмотрена для коммерческого

Подробнее

Гдз право 10 клас наровлянський онлайн

Гдз право 10 клас наровлянський онлайн >>> Гдз право 10 клас наровлянський онлайн Гдз право 10 клас наровлянський онлайн Правознавство 10 клас Наровлянський Размещение любой информации, нарушающей авторское

Подробнее

Educon ответы 7 класс

Educon ответы 7 класс >>> Educon ответы 7 класс Educon ответы 7 класс Позже Вы сможете с гордостью показывать свой дневник следующему подрастающему поколению. Наш интерфейс полностью адаптирован под ваш

Подробнее

Educon ответы 7 класс

Educon ответы 7 класс >>> Educon ответы 7 класс Educon ответы 7 класс Позже Вы сможете с гордостью показывать свой дневник следующему подрастающему поколению. Наш интерфейс полностью адаптирован под ваш

Подробнее

Гдз павлоцкий 8 класс

Гдз павлоцкий 8 класс >>> Гдз павлоцкий 8 класс Гдз павлоцкий 8 класс Вероятно, им-то в гдз павлоцкий 8 класс очередь и следует адресовать решебники 8 класс по каждому конкретному предмету. Не каждый родитель

Подробнее

Гдз з алгебри 8 клас кравчук

Гдз з алгебри 8 клас кравчук >>> Гдз з алгебри 8 клас кравчук Гдз з алгебри 8 клас кравчук Мы пихали, авось собственно, что мой ральф к груди приличный, повседневный, уравновешенный. Завтра не о нынешнем.

Подробнее

Переклад книжки несвт 6 клас

Переклад книжки несвт 6 клас >>> Переклад книжки несвт 6 клас Переклад книжки несвт 6 клас Замели каждое выполненное тобой дело вместе с нами. Бушкова звучит необычно и наверняка у многих вызовет гнев

Подробнее

Ответы хромова 8 класс

Ответы хромова 8 класс >>> Ответы хромова 8 класс Ответы хромова 8 класс Пособие предназначено для проверки домашних заданий. Вы можете просмотреть все ответы в режиме онлайн с компьютера или мобильного

Подробнее

Ответы хромова 8 класс

Ответы хромова 8 класс >>> Ответы хромова 8 класс Ответы хромова 8 класс Пособие предназначено для проверки домашних заданий. Вы можете просмотреть все ответы в режиме онлайн с компьютера или мобильного

Подробнее

Гдз по информатике 8 класс семакин

Гдз по информатике 8 класс семакин >>> Гдз по информатике 8 класс семакин Гдз по информатике 8 класс семакин Здесь вы можете бесплатно скачать решебник, гдз, ответы к большому информатика 10 класс семакин

Подробнее

Математика 4 класс гейдман решебник

Математика 4 класс гейдман решебник >>> Математика 4 класс гейдман решебник Математика 4 класс гейдман решебник Поурочные планы по учебнику Петерсон. Учебник Математика 4 класс Гейдман часть 1 читать онлайн.

Подробнее

Решебник Математика 3 Класс Богданович

Решебник Математика 3 Класс Богданович >>> Решебник Математика 3 Класс Богданович Решебник Математика 3 Класс Богданович И если вы поднимете, скажем, речь короля Георга 1939 года, когда он объявлял о вступлении

Подробнее

Гдз право наровлянський 10 клас

Гдз право наровлянський 10 клас >>> Гдз право наровлянський 10 клас Гдз право наровлянський 10 клас Правознавство 10 клас Наровлянський. Команда портала очень сильно постаралась чтобы у тебя не возникло

Подробнее

Starlight 5 workbook ответы addon

Starlight 5 workbook ответы addon >>> Starlight 5 workbook ответы addon Starlight 5 workbook ответы addon Авторы учебника: Баранова По этому номеру мы узнаем вас и расскажем о ваших скидках и персональных

Подробнее

docplayer.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.