8 класс

Решебник по химии 8 класс лашевська 2019 – ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника “Хімія 8 клас” Лашевська Г.А., Лашевська А.А. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника “Хімія 8 клас” Лашевська Г.А., Лашевська А.А. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника “Хімія 8 клас” 

Лашевської Г.А., Лашевської А.А.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення 

§ 2. Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. 

Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів. Повяття про лужні, інертві елементи, галогени

§ 5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 8. Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Радіус атома

§ 9. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 10. Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ з теми 1.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 12. Електронна будова хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок

§ 13. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 14. Кристалічні ґратки. 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1

§ 15. Ступінь окиснення

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ з теми 2

Тема 3. Кількість речовими. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 17. Молярна маса

§ 18. Молярний об’єм газів

§ 19. Відносна густина газів

Тестовий контроль знань з теми 3

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. 

§ 21. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 22. Оксиди

§ 23. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

§ 24. Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

§ 25. Хімічні властивості лугів

Лабораторний дослід №2, №3

§ 26. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Термічний розклад нерозчинних основ.

§ 27. Класифікація та фізичні властивості кислот.

§ 28. Хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід №4, №5

§ 29. Хімічні властивості кислот

§ 30. Середні солі, їх поширення у природі та практичне значення, фізичні властивості

§ 31. Хімічні властивості середніх солей

Лабораторний дослід №6

Лабораторний дослід №7

§ 32. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Практична робота 1

§ 33. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

§ 38. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Лабораторний дослід №9

Практична робота 2

Тестовий контроль знань з теми 4

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ по химии для 11 класса Лашевська Г.А.

 • ГДЗ
 • 1 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Основы здоровья
  • Музыка

resheba.me

ГДЗ по Химии за 11 класс Лашевська Г.А., Лашевська А.А.

Решебники, ГДЗ

 • 1 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература

megaresheba.ru

ГДЗ по химии 8 класс Шиманович, Василевская, Сечко

Решебники, ГДЗ

 • 1 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература

megaresheba.ru

ГДЗ по химии для 11 класса Лашевська Г.А.

ГДЗ от Путина Найти
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык

gdzputina.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *