Разное

Підручник 11 клас алгебра нелін – Скачати підручник 11 клас Алгебра Нелін 2011 рік

Скачати підручник 11 клас Алгебра Нелін 2011 рік

Передмова 3

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 1.Поняття границі функції в точці та неперервності функції 4
§ 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст 15
§ 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції 31
§ 4. Похідні елементарних функцій  41
§ 5. Застосування похідної до дослідження функцій 46
5.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції 46
5.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка 67
5.3. Найбільше і найменше значення функції 79
§ 6. Поняття й основні властивості границі функції та границі послідовності 92
6.1. Доведення основних теорем про границі 92
6.2. Односторонні границі 102
6.3. Неперервні функції 103
6.4. Границя функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Границя послідовності 106
6.5. Границя відношення sinx/x при х ® 0 109
6.6. Практичне обчислення границі функції 111
§ 7. Асимптоти графіка функції 115
§ 8. Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної 121
§ 9. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції 125
§ 10. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей 136
10.1. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей 136
10.2. Застосування похідної до доведення нерівностей 147
§ 11. Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами 150
§ 12. Диференціал функції 155

Розділ 2. ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ

§ 13. Показникова функція, її властивості та графік 162
§ 14. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей 173
14.1. Найпростіші показникові рівняння 173
14.2. Розв’язування більш складних показникових рівнянь та їх систем 178
14.3. Розв’язування показникових нерівностей 185
§ 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів 192
§ 16. Логарифмічна функція, її властивості та графік 202
§17. Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей 209
17.1. Розв’язування логарифмічних рівнянь 209
17.2. Розв’язування логарифмічних нерівностей 221
§ 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій 229
§ 19. Розв’язування показниково-степеневих рівнянь та нерівностей 241
§ 20. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності 251

Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

§ 21. Елементи комбінаторики й біном Ньютона 264
21.1. Елементи комбінаторики 264
21.1.1. Правило суми й добутку. Упорядковані множини. Розміщення 266
21.1.2. Перестановки 272
21.1.3. Комбінації 276
21.2. Біном Ньютона 282
§ 22. Основні поняття теорії ймовірностей 287
22.1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності 287
22.2. Операції над подіями. Властивості ймовірностей подій 299
22.3. Відносна частота випадкової події. Статистичне означення ймовірності  306
22.4. Геометричне означення ймовірності 311
22.5. Незалежні події 317
22.6. Поняття випадкової величини та її розподілу. Математичне сподівання випадкової величини  321
§ 23. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних  329
23.1. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка 329
23.2. Табличне й графічне представлення даних. Числові характеристики рядів даних 337

Розділ 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

§ 24. Первісна та її властивості 348
§ 25. Визначений інтеграл та його застосування 360
25.1. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла 360
25.2. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначених інтегралів 372
§ 26. Найпростіші диференціальні рівняння 379

Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 27. Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення й систематизація  387
27.1. Рівняння і нерівності 387
27.2. Системи рівнянь і нерівностей 392

Додаток. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

1. Алгебраїчна форма комплексного числа 413
2. Тригонометрична форма комплексного числа 422
Відповіді та вказівки до вправ  433
Позначення, які застосовано в підручнику  443
Предметний покажчик 444

portfel.info

Шкільний підручник 11 клас алгебра Є.П. Нелін Гімназія 2011 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова
   • Образотворче мистецтво
   • Основи здоров’я
   • Польська мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Румунська мова
   • Трудове навчання

gdz4you.com

Шкільний підручник 11 клас алгебра Є.П. Нелін, О.Є. Долгова Гімназія 2011 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика

gdz4you.com

Шкільні підручники для 11 класу з алгебри скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова

gdz4you.com

академічний рівень, профільний рівень ОНЛАЙН

Нелін Є. П. Алгебра. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень, проф. рівень / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. — X., 2011. — 448 с. : іл.
Підручник з алгебри і початків аналізу спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання та організацію особистісно-орієнтованого навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріал відповідає чинній програмі з математики для класів академічного та профільного рівнів, а також може використовуватися в класах з поглибленим вивченням математики.
Підручник орієнтований на підготовку учнів до успішної здачі державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Зміст
Передмова для учнів ……….. 3
Передмова для вчителя…………………. 4
Розділ 1. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 1 Дійсні числа та їх властивості ……….6
§ 2 Поняття границі функції в точці та неперервності функції…………18
§ 3 Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст ………….29
§ 4 Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції……….45
§ 5 Похідні елементарних функцій ……….54
§ 6 Застосування похідної до дослідження функцій …………61
6.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання функції та екстремумів функції ……..61
6.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка………. 81
6.3. Найбільше і найменше значення функції………….. 98
§ 7 Поняття і основні властивості границі функції і границі послідовності………….. 110
7.1. Доведення основних теорем про границі ……………. 110
7.2. Односторонні границі ………. 119
7.3. Неперервні функції………. 121
7.4. Границя функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Границя послідовності………….. 123
7.5. Границя відношення при х …………. 126
7.6. Практичне обчислення границі функції………….. 128
§ 8. Асимптоти графіка функції ………… 131
§ 9. Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної ……….. 137
§ 10. Друга похідна і похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції……….. 141
§ 11. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей ……………. 152
11.1. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей………… 152
11.2. Застосування похідної до доведення нерівностей……….. 164
§ 12. Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами ……………… 169
§ 13 Диференціал функції …………….. 175
Додаткові вправи до розділу 1………….. 178
Відомості з історії………….. 182
Розділ 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
§ 14. Первісна та її властивості …………… 186
§ 15. Визначений інтеграл та його застосування……………. 198
15.1. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.. 198
15.2. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначених інтегралів………….. 209
§ 16. Найпростіші диференціальні рівняння…………. 216
Додаткові вправи до розділу 2……….. 221

Відомості з історії………… 223
Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ
§ 17. Множини та операції над ними…………. 224
§ 18. Елементи комбінаторики і біном Ньютона………….. 231
18.1. Елементи комбінаторики……….. 231
18.1.1. Правило суми і добутку. Впорядковані множини. Розміщення…………. 233
18.1.2. Перестановки………… 239
18.1.3. Комбінації…………. 243
18.2. Біном Ньютона……….. 248
§ 19 Основні поняття теорії імовірностей………….. 255
19.1. Поняття випадкової події і випадкового експерименту. Статистичне означення імовірності………. 255
19.2. Операції над подіями ………….. 266
19.3. Аксіоматична побудова теорії імовірностей. Класичне означення імовірності………. 272
19.4. Геометричне означення імовірності ………….. 282
19.5. Умовні імовірності………… 288
19. 6. Незалежні події………… 292
19. 7. Схема Бернуллі. Закон великих чисел ………….. 297
19.8. Поняття випадкової величини та її розподілу ………… 303
19.9. Полігони і гістограми частот………… 309
§ 20 Вступ до статистики………… 316
20.1. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка………. 316
20. 2. Статистичні характеристики рядів даних. Математичне сподівання випадкової величини ………. 322
20.3. Відхилення від середнього значення, дисперсія і середнє квадратичне відхилення………. 330
20.4. Нормальний розподіл. Правило трьох сигм ………… 337
§ 21 Сполуки з повтореннями. Розв’язування більш складних комбінаторних задач ……….. 342
21.1. Сполуки з повтореннями …………. 342
21.1.1. Розміщення з повтореннями………….. 343
21.1.2. Перестановки з повтореннями………… 347
21.1.3. Комбінації з повтореннями………… 349
21.2. Розв’язування більш складних комбінаторних задач….. 351
§ 22. Комплексні числа…………… 355
22.1. Алгебраїчна форма комплексного числа……….. 355
22.2. Тригонометрична форма комплексного числа ………… 365
Додаткові вправи до розділу 3 ………. 375
Відомості з історії…………… 379
Довідковий матеріал ……………. 383
Відповіді та вказівки до вправ………….. 401
Позначення, які зустрічаються в підручнику…………… 409
Предметний покажчик………… 410

uch-lit.ru

Алгебра 11 клас — шкільні підручники читати онлайн

Мова навчання: Російська.

Автор підручника: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2009

Кількість сторінок: 96

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М.С. Якір

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2011

Кількість сторінок: 96

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Російська.

Автор підручника: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владимирова

Видавництво підручника: Київ, «Освіта».

Рік видавництва: 2011

Кількість сторінок: 400

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: Є.П. Нелін, О.Є. Долгова

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2011

Кількість сторінок: 448

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: Є.П. Нелін, О.Є. Долгова

Видавництво підручника: Харків, «Світ дитинства».

Рік видавництва: 2006

Кількість сторінок: 416

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Українська.

Автор підручника: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2011

Кількість сторінок: 446

Формат: PDF Читати підручник →

Мова навчання: Російська.

Автор підручника: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир

Видавництво підручника: Харків, «Гімназія».

Рік видавництва: 2009

Кількість сторінок: 96

Формат: PDF Читати підручник →

pidruchniki.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.