Разное

Фізика гдз сиротюк 10 – ГДЗ (ответы) Фізика 10 клас Сиротюк. Відповіді до підручника, решебник онлайн

ГДЗ до підручника з фізики 10 клас В.Д. Сиротюк 2018 рік

Toggle navigation GDZ4YOU

 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші

gdz4you.com

ГДЗ (відповіді) до підручника фізики для 10 класу авт. В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий ОНЛАЙН

ГДЗ (відповіді, розв’язання) до підручника «Сиротюк В.Д. Фізика: підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл,: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта. 2010. — 303 с.»
Підручник містить у собі багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. «Історична довідка» наприкінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.
ЗМІСТ
МЕХАНІКА
Розділ 1. КІНЕМАТИКА
§ 1. Механічний рух тіл. Основна задача механіки та її розв’язання
§ 2. Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку
§ 3. Відносність механічного руху
§ 4. Векторні і скалярні величини. Дії над векторами
Задачі та вправи
§ 5 Траєкторія руху. Шлях і переміщення
§ 6. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла
§ 7. Закон додавання швидкостей
§ 8. Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху
§ 9 Нерівномірний рух. Середня швидкість. Миттєва швидкість
Задачі та вправи
§ 10. Рівноприскорений прямолінійний рух тіла. Прискорення руху тіла
§11. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівно при скореного прямолінійного руху
§ 12. Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху
Загальні зауваження до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1. Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі
§ 13. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
Це цікаво знати
Задачі та вправи
§ 14. Рівномірний рух тіла по колу. Лінійна і кутова швидкості.
Період І частота обертання
§ 15. Доцентрове прискорення тіла
Задачі та вправи

Розділ 2. ДИНАМІКА
§ 16. Механічна взаємодія тіл
§ 17. Сила. Вимірювання сил. Додавання сил
Лабораторна робота № 2, Вимірювання сил
§ 18. Перший закон Ньютона, інерція та інертність
§ 19. Інерціальна система відліку. Механічний принцип відносності Галілея
§ 20. Другий закон Ньютона
§ 21. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
Задачі та вправи
§ 22. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння
Це цікаво знати
§ 23 Гравітаційна стала
§ 24. Сила тяжіння
§ 25. Рух гіл під дією сили тяжіння
§ 26. Вага тіла. Перевантаження і невагомість
Це цікаво знати
§ 27. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики
Задачі та вправи
§ 28. Сила реакції опори. Сили пружності
§ 29. Сили тертя
Задачі та вправи
§ ЗО. Рівновага тіл
§ 31. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили

§ 32. Види рівноваги тіл
Лабораторна робота № 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
Задачі та вправи
§ 33. Імпульс тіла
§ 34. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух
Задачі та вправи
§ 35. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія
§ 36. Закон збереження повної механічної енергії
Задачі та вправи

Розділ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА
§ 37. Основні положення спеціальної теорії відносності. Закон взаємозв’язку маси та енергії
§ 38. Відносність часу. Перетворення Лоренца, Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії
§ 39. Розміри тіл та інтервали часу в різних системах відліку
Задачі та вправи

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Розділ 4. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ
§ 40. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
Розміри атомів і молекул
§ 41. Рух атомів і молекул
§ 42. Взаємодія атомів і молекул
§ 43. Маса атомів і молекул. Кількість речовини
§ 44. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичноі теорії газів
§ 45. Абсолютна температура. Рівняння стану ідеального газу
§ 46. Газові закони для ізопроцесів
Лабораторна робота №4. Дослідне підтвердження закону Бойля—Маріотта .
Задачі та вправи
§ 47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
§ 48. Залежність тиску насиченої пари від температури. Кипіння
§ 49. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря
Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря
§ 50. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини
§ 51.Змочування. Капілярні явища
§ 52. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла
§ 53.Видидеформацій. ЗаконГука
§ 54. Механічні властивості твердих тіл
§ 55. Рідкі кристали та їх властивості
§ 56. Полімери: їх властивості та застосування
Задачі та вправи
Розділ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
§ 57. Внутрішня енергія тіл
§ 58. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла
§ 59. Перший закон термодинаміки
§ 60. Робота термодинамічного процесу
§ 61. Теплові машини. Холодильна машина
Задачі та вправи

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Робота 1. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
Робота 2. Визначення швидкості руху тіла за допомогою балістичного маятника
Робота 3. Дослідна перевірка закону Гей-Люссака
Робота 4, Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води
Робота 5. Визначення модуля пружності (модуля Юнга) гуми

phys-chem.ru

Шкільний підручник 10 клас фізика В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий Освіта 2010 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU

 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика

gdz4you.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *