Разное

11 клас алгебра мерзляк – ГДЗ по алгебре за 11 класс Мерзляк А.Г., Новомировский Д.А., Полонский В.Б. онлайн

ГДЗ по алгебре для 11 класса Мерзляк А.Г. Алгоритм успеха

ГДЗ от Путина Найти
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс
   • Математика
   • Английский яз

gdzputina.ru

ГДЗ за 11 класс по Алгебре Мерзляк А.Г., Новомировский Д.А. Базовый уровень

gdz.im Найти

Навигация по гдз

1 класс Русский язык Математика Английский язык Окружающий мир Литература Информатика Музыка Человек и мир 2 класс Русский язык Математика Английский язык Немецкий язык Окружающий мир Литература Информатика Музыка Технология Человек и мир Белорусский язык 3 класс Русский язык Математика Английский язык Немецкий язык Окружающий мир Литература Информатика Музыка Человек и мир Белорусский язык Испанский язык 4 класс Русский язык Математика Английский язык Немецкий язык Окружающий мир Литература Информатика Музыка Человек и мир Белорусский язык Испанский язык 5 класс Русский язык Математика Английский язык Немецкий язык История География Биология Обществознание Физика Литература Информатика Музыка Технология ОБЖ Природоведение Естествознание Человек и мир Белорусский язык

gdz.im

ГДЗ по Алгебре для 11 класса Мерзляк А.Г., Новомировский Д.А., Полонский В.Б. ФГОС

ГДЗ от Путина
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Информатика
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Информатика
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Информатика
   • Музыка
   • Литература

gdzotputina.org

академічний рівень, профільний рівень ОНЛАЙН

Алгебра. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навчальн. закладів : академ. рівень, проф. рівень . — X. : , 2011. — 431 с.
Це видання — підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою, який супроводжується великою кількістю розв’язаних прикладів типових задач. Книга містить також обширний дидактичний матеріал. Для більшості вправ наведено відповіді або вказівки.
Підручник адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, учителям математики, керівникам математичних гуртків, студентам.
ЗМІСТ
Від авторів………………….З
Умовні позначення……………………4
§ 1. Похідна та її застосування
1. Границя числової послідовності…………6
2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці……15
3. Означення границі функції в точці………..21
4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці…………27
5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій……….31
• Перша чудова границя………………..41
6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної…………45
7. Поняття похідної……………………… 53
• Доведення формул похідних функцій …………..67
8. Правила обчислення похідних……………68
9. Рівняння дотичної………………..81
10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа…………89
11. Ознаки зростання і спадання функції………95
12. Точки екстремуму функції……………107
13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку…………….121
14. Друга похідна. Поняття опуклості функції. …….132
15. Побудова графіків функцій…………….139
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 1…..150
§ 2. Показникова і логарифмічна функції
16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція………..154
17. Показникові рівняння……………….166
18. Показникові нерівності………………175
19. Логарифм і його властивості…………..181
20. Логарифмічна функція та її властивості…..193
21. Логарифмічні рівняння……………..202
22. Логарифмічні нерівності…………….216

23. Похідні показникової та логарифмічної функцій………….224
• Моя любов — Україна і математика…….233
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 2…..235
§ 3. Інтеграл та його застосування
24. Первісна……………………238
25. Правила знаходження первісної………….245
26. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл………..254
27. Обчислення об’ємів тіл……………..269
• Розумом він перевершив рід людський…..274
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 3…..278
§ 4. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
28. Комбінаторні правила суми та добутку……282
29. Перестановки, розміщення, комбінації……288
30. Частота та ймовірність випадкової події…..297
31. Статистичний аналіз даних………….311
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 4…..324
§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація
32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь………..328
33. Основні методи розв’язування рівнянь……….340
34. Основні методи розв’язування нерівностей ……..350
§ 6. Тестові завдання для повторення курсу алгебри
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 5…..360
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 6…..363
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 7…..367
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 8…..371
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 9…..374
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 10 ….378
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 11 ….381
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 12 ….384
Відповіді та вказівки до вправ………….388
Відповіді до завдань у тестовій формі
«Перевір себе»………………….424
Предметний покажчик…………….427

uch-lit.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *