2 класс

Гдз 2 класс чувашский язык – Гдз по чувашскому языку 2 класс абрамова

Содержание

Гдз по чувашскому языку 2 класс абрамова

Чваш члхи (Чувашский язык)

Вылах- черлех ячесене пысак сас паллирен пусласа сырасси 1 Изучение нового матер познавательная текущая Знать изученные правила 200-меш ханахтару. Подставка под ноги оператора. Диктант «Шкулта» 1 Урок обобщение познавательная текущая Усвоение изученного материала Повторить изученные правила 31 Творчество есе. Вренекенсем ак слайсене хнхмалла: 35-40 смахл текста каллиграфии тлшнчен трс те таса, сас паллисене сиктерсе хвармаср, птраштармаср пхса ырма; 25-30 смахл текста итленипе диктант ырма; Смаха сыпклама, пр йркерен тепр йркене трс куарма; еме хуп сассене ырура трс палртма, врм хуп саслл смахсене (программра ктартнисене). 1 Изучение нового матер познавательная текущая Усвоение изучен.

Выберите номер задания или страницу (при отсутствии номера задания):


Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

belparts.ru

Рабочая программа по чувашскому языку для 2 класс

Рабочая программа по чувашскому языку

Чувашский язык

Ум\н =нлантарни

Ку \ё программине Патшал=х федералл= стандарч\пе кил\шълл\н, пуёлам=ш классенче п\т\м\шле п\лъ паракан Т\сл\хл\ программине, (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177856) с изменениями: от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 №1643) Т=ван ч\лхепе литература вулав\н т\сл\х программисем: ч=ваш шкул\н 1-4 классем валли! М.К. Волков, Л.П. Сергеев, Т.В. Артемьева, О.И. Печников,А.Р. Кульева тата «Хӗрлӗ Чутайӑн п\т\м\шле п\лъ паракан вӑтам шкул» муниципалл= бюджет вӗрентӳ учреждений\н пуёлам=ш классенче п\т\м\шле п\лъ паракан программăна т\пе хурса хат\рлен\. 2015-2016ҫҫ.

Программ=н т\п т\ллев\:

– â\ðåíåêåíñåí ёûíë=õ òóé=ì\ñåíå â=éëàòìàëëà, ïóðí=ёà þðàòìà,ûððà øàíñà ò=ìà òàòà õ=éñåíå òå ûð= ê=ì=ëë=, ñ=ïàéë= ïóëìàõ=í=õòàðìàëëà;

– à÷àñåì òàâðàðè ïóðí=ё, ýòåìïå ёóò ёàíòàë=ê ёèí÷åí ì\í ï\ëíèíåàíë=ëàòìàëëà;

– à÷àñåí ёûõ=íóëë= òàòà ñ=íàðë= øóõ=øëàâ\ïå àñíå, àñ=ìëàñõåâòèíå àòàëàíòàðìàëëà;

– â\ðåíъ™ \ё-õ\ëíå ëàé=õðàõ õ=í=õòàðñà, óí=í =ñëàé\ñåíå «àëëà èëìå» ìàé ïàìàëëà; â\ðåíъ™ â=õ=÷\ïå ïåðåêåòë\ óñ= êóðìà, õàðï=ð õ=é ò\ëë\í \ёëåññèí àíñàòðàõ ìåë\ñåíå ÷óõëàìà â\ðåíòìåëëå;

– ò=ð=øóëë= òà òèìë\ â\ðåíìå, ê\íåêåïå ê=ñ=êëàíìà õ=í=õòàðìàëëà.

В\ренъ предмеч\н п\т\м\шле характеристики

ПУПЛЕВЕ ПУР ЕНЛӖН АТАЛАНТАРНА МАЙ ЧӖЛХЕНЕ ТИШКЕРЕС ХӐНӐХУСЕНЕ НИКӖСЛЕССИ,ЧӖЛХЕ ПӖЛӖВӖН ТЕРМИНӖСЕМПЕ ПАЛЛАШТАРАССИ

Пуплеве пур енлӗн аталантарасси вулас, ҫырас, ҫыхӑнуллӑ калаҫас, тӑнласа ӑнланас мехелсене куллен вӑйлатни ҫинче никӗсленсе тӑрать. Шӑп ҫавӑнпа ӗнтӗ тӑван чӗлхе урокӗсенче ҫыхӑнуллӑ текстпа ӗҫлесси тӗп вырӑнта пулмалла. Ачасем ӑна вуласа е тӑнласа ун тӑрӑх калаҫаҫҫӗ, хӑйсем текст хайлаҫҫӗ, ҫыру хӑнӑхтарӑвӗсем пурнӑҫлаҫҫӗ.

Пуплеве аталантармалли тепӗр ӑслай — ачасем тӑван чӗлхери морфологи мелӗсемпе, урӑхла каласан, сӑмахсен тӗрлӗ формипе усӑ курма пӗлнине куллен лайӑхлатасси.

Пуплеве аталантарассин виҫҫӗмӗш енӗ вӑл — ачасене пуплеве тииткерме хӑнӑхтарни, урӑхла каласан, чӗлхе тишкерӗвне вӗрентни. Ку вӑл пуплеве фонетикӑпа графика. орфографипе пунктуаци, морфологипе синтаксис, сӑмах тытӑмӗпе сӑмах пулӑвӗ енчен ансаттӑн тишкерессипе ҫыхӑнать.

Челхе «мулӗн» тӗрлӗ сийне тишкересси класран класа анлӑланса пырать, пуплеве аталантарассин тӗллевӗсемпе тачӑ ҫыхӑнать. Тӑван чӗлхене тишкерме вӗрентесси пуҫламӑш классенче ҫакнашкал йӗркепе пулса пырать.

Сасӑсемпе сас паллисем. Вӗсем хушшинчи уйрӑмлӑхсем ҫинчен ачасем 1-2 классенчех пӗлеҫҫӗ. Сасӑсем уҫӑ тата хупӑ, хытӑ тата ҫемҫе, янравлӑ тата янравсӑр пулнине палӑртма вӗренеҫҫӗ;

сыпӑк, пусӑм ӑнлавсемпе паллашаҫҫӗ, схемӑпа усӑ курса сӑмахсен сасӑпа сас палли тытӑмне тишкереҫҫӗ. Вулама-ҫырма вӗренмелли кашни урокрах ачасем пуплевӗн ансат тёслӗхӗсене пӑхса тухаҫҫӗ, ҫавна май фонетика терминӗсемпе усӑкурматахӑнӑхаҫҫӗ, 2 класра фонетикӑпа графика тишкерӗвӗ тӗрӗс ҫырма вӗрентессипе тата пуплев кӑлтӑкӗсене юсассипе ҫыхӑнать.

11-1У классенче ачасен ҫак пӗлӗвӗсемпе ӑслайӗсем, хӑнӑхӑвӗсем малалла аталанаҫҫӗ. Вӗсен пуплеве тӑнлас-итлес сисӗмӗ ҫивӗчленет, сӑмахӑн сасӑпа сас палли тытӑмне чухласси лайӑхланать. Ку тапхӑрта фонетикӑпа графика тишкерӗвӗпе усӑ курнин тӗп тӗллевӗсем — йӑнӑшсӑр ҫырса илес, илтнипе ҫырас, ҫырнине тӗрӗслес ӑслайсене вӗрентесси, тӗрӗс ҫырас хӑнӑхусене лайӑхлатасси.

Сӑмах. Пуҫламӑш шкулта вӗренекенсен сӑмах йышне пуянлатассине тӑватӑ ҫулӗпех т\п тӗллевсенчен пӗри тесе шутламалла. Ку тӗллеве пуплеве пур енлӗн аталантармалли уроксенче тӗрлӗ хӑнӑхтару тутарса пурнӑҫламалла. Чӗлхемӗрти сӑмахсем вӑл е ку япалана, пулӑма, вӗсен ӗҫне т.ыт.те палӑртнине, пӗлтерӗшӗпе ҫывӑх е хире-хирӗҫ пулнине, предложенире, текстра сӑмахпа темиҫе пӗлтерӗшпе усӑ курма май пуррине ачасем чӗлхе теорине тӳррӗн вӗренсе мар, тӗрлӗ хӑнӑхтару, сӑнавсем тунӑ май куҫ кӗрет курмалла. Вӗсем шухӑша тӗрӗсрех палӑртакан сӑмахсене суйлама вӗренсе пыраҫҫӗ, сӑмах йышӗ пуянланса пырать, унпа усӑ курасси лайӑхланать.

2 класра сӑмах тытӑмӗпе ӑмах тымарӗ, пер тымарлӑ сӑмахсем) паллаштарма пӑхнӑ. Анчах ку терминсемпе паллаштаричченех сӑмахсем пӗлтерӗшлӗ пайсенчен тӑнине асӑрхама пулӑшакан, вӑл е ку пӗлтерӗшлӗ пай пуррине кура сӑмахӑн пӗлтерӗшне тавҫӑрма вӗрентекен хӑнӑхтарусемпе усӑ курмалла. Ҫакӑ ачасен сӑмах йышне пуянлатас ӗҫре пысӑк вырӑн йышӑнмалла.

3 класра сӑмах тытӑмне туллинрех вӗренме палӑртнӑ. Вулав тата ҫыру хӑнӑхтарӑвӗсем пурнӑҫланӑ май вӗренекенсем ансат тӗслӗхсенче сӑмах т=вакан тата сӑмаха улӑштаракан аффикссене асӑрхама пуҫлаҫҫӗ, ҫапла вара вӗсем сӑмахпа сӑмахӑн форми хушшинчи уйрӑмлӑха курма хӑнӑхаҫҫӗ.

4 класра маларах вӗреннӗ пуллев пайӗсемпе т\плӗнрех паллаштарма. япала ячӗсем мӗнле ӳкӗмрине чухлама, терминпа усӑ курма, анлӑ усӑ куракан сӑмахсене тӗрлӗ ӳкӗмре лартма, тӗрӗс калама тата ҫырма вӗрентмелле.

Предложени. Кӗҫӗн классенче вӗренекенсен: 1) предложени пуплевӗн тӗллевне кура калуллӑ, ыйтуллӑ е хистевлӗ (хушуллӑ) пулнине, ӑна мӗнле каланине кура – кӑшкӑруллӑ е кӑшкӑрусӑр пулни синчен; 2) предложени членӗсем ҫинчен; 3) предложенири сӑмахсен ҫыхӑнӑвӗ ҫинчен; 4) предложени сӑмах майлашӑвӗсенчен тӑни ҫинчен пӗлмелле, Ҫак ӑнлавсемпе ачасене 4 ҫул хушшинче ерипен паллаштарса ҫитермелле.

1 класра ачасем предложение пуплевре асӑрхама, ӑна сӑмахран уйӑрма, ӑна (тишкернӗ хыҫҫӑн) ҫырма, пысӑк сас паллинчен пуҫлама, в\ё\нче пӑнчӑ лартма вӗренеҫҫӗ.

2 класра предложени вӗҫӗнче, пӑнчӑсӑр пуҫне, ыйту е кӑшкӑру палли лартассипе паллашаҫҫӗ, уйрӑм сӑмахсене палӑртса калама, предложени вӗҫӗнчи паллӑпа тивӗҫӳллӗ интонаци тума хӑнӑхаҫҫӗ.

3 класра вӗренекенсем предложени пуплев тӗллевне кура калуллӑ, ыйтуллӑ, хистевлӗ, интонацине кура – кӑшкӑруллӑ е кӑшкӑрусӑр пулни ҫинчен пӗлмелле, предложенин ҫак тӗсӗсемпе пуплевре тӗрӗс усӑ курма хӑнӑхмалла.

4 класра ачасем пӗр йышши членлӑ (япала ячӗпе паллӑ ячӗ-сенчен, глаголтан пулнӑ тӗслӗхсем) предложенисемпе паллашаҫҫӗ. Ку предложенисене тӗрӗс интонаципе калама, вӗсемпе калаҫура тата ҫырура усӑ курма, пӗр йышши членсене ҫырура хӳреллӗ пӑнчӑпа (ансат тӗслӗхсем) уйӑрма вӗренмелле.

Ҫыхӑнуллӑ пуплев. Кӗҫӗн ҫулхи ачасем малашне мӗнле вӗренсе пырасси, ӑс-тӑн илесси пуплевпе шухӑшлав аталанӑвӗнчен килет. Ҫавна кура ҫыхӑнуллӑ пуплев хӑнӑхтарӑвӗсем кашни урокрах тӗп вырӑнта пулмалла. Вӗсене текста вулассипе, тӑнлассипе ҫыхӑнтармалла, вӗсемпе пӗрлех текст тӑвасси те, ӑна ҫырасси те кашни класрах тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнмалла.

ӐСЛАВЛӐ (ТВОРЧЕСТВӐЛЛӐ) ҪЫРУ УРОКӖСЕМ

Программӑри тӑван чӗлхе курсӗнче ятарласа ӑславлӑ ҫыру урокӗсем палӑртнӑ. Вӗсене 2 класран пуҫласа икӗ эрнере пӗрре ирттермелле.

Ҫыру урокӗсене тӗллевлӗ те тухӑҫлӑ ирттерес тесен кашни вӗренӳ чӗрӗкӗнче миҫе изложенипе сочинени ирттермеллине, вӗсенчен хӑшӗсем сӑмах вӗҫҫӗн тата ҫырса пурнӑҫламаллисем пулмаллине, текст тума вӗренессин хӑш йывӑрлӑхӗсемпе ҫыхӑнмаллине, тӑван чӗлхе ытти уроксемпе мӗнле шайлашмаллине малтанах палӑртса хумалла.

+слав ҫыру урок\сем чӗлхе урокӗсемпе тачӑ ҫыхӑнса тӑмалла.

Изложенипе сочинени калӑпӑшӗ пуҫламӑш классенче пысӑк пулмалла мар. Вӗсене тӳрех тасан ҫыртармалла, икӗ хут ҫыртарса пӗр урокран ытла тӑстармалла мар. Пӗчӗкрех ӗҫсене вулав тата чӗлхе урокӗсенче ирттерме е класра лайӑх хатӗрлентерсе киле пама та юрать.

ҪЫРМА ВӖРЕНТЕССИ. ТӖРӖС ТЕ ИЛЕМЛӖ ҪЫРАССИ

Таса та илемлӗ ҫырма вӗрентме программӑра ятарлӑ уроксем палӑртман. Ку ӗҫе тӑван чӗлхе урокӗсенче куллен туса пымалла. 1 класра ҫыру хӑнӑхтарӑвӗсене «Ҫыру тетрачӗпе» усӑ курса йӗркелемелле. Алӑ хусканӑвне, куҫ виҫине лайӑхлатмалли ятарлӑ хӑнӑхтарусем 1—2 классенче тӑтӑшах тутармалла. Кӑткӑсрах сас паллисене ҫырма, вӗсене ҫыхӑнтарма пӗлнине лайӑхлатас тӗллевпе 3—4 классенче те ятарлӑ хӑнӑхтарусем тӑтӑшах ирттермелле, алӑпа ҫырнӑ е пичетленӗ сӑмахсене, предложенисене, текста ҫырса илмелли, шутланӑ тата итленӗ тӑрӑх ҫырмалли ӗҫсем сӗнмелле.

Таса ҫырмалли хӑнӑхтарусене 2— 4 классенче урокри грамматика тата орфографи материалӗпе ҫыхӑнтарма тӑрӑшмалла.

Т=ван ч\лхе в\рентъ предмет тыт=м\н пахал=х ориентир\сем

Ҫамрăк ăрăва ăс-тăн парса ӳстерес ĕçре пуçламăш шкул пĕлтерĕшĕ калама çук пысăк.

Вĕрентÿ ăс-тăн пару никĕсĕ, унăн тĕп инструментчĕ – тăван чĕлхе. Тин çеç кĕнеке тытнă ачана ăнăçлă вĕрентсе ăс-тăн парасси чи малтан вăл хăйĕн тăван чĕлхипе тухăçлă усă курма пултарнинчен килет. Тăван чĕлхе – ÿсекен этеме çут тĕнчене кĕмелли алăкăн ылтăн çăраççийĕпе пĕрех.

Ҫак асамлă ҫăраҫҫипе ача вĕренÿре туллин усă курма пултартăр тесен унăн пуплевĕпе шухăшлавне пур енлĕн аталантармалла. Кĕске тапхăртах ăна ҫăмăллăн вулама, тăнласа ăнкарма, шухăша пуплевре уҫăмлăн палăртма, ҫырма хăнăхтармалла: вĕренӳ кĕнекине вăл хăй вулатăр, вĕрентӳҫĕ каласа панине лайăх ăнланма, асăмлама, асăнлама пултарайтăр, ҫавăн пекех унăн калаҫу хăнăхăвĕпе ҫыру мехелĕ ҫителĕклĕ пулччăр. Ҫакна тума шăпах ĕнтĕ тăван чĕлхене I-IV классенче ятарлă программăпа туллин вĕрентни пулăшать.

Ҫапла вара, тăван сăмахлăха вĕрентни кирлĕрен те кирлĕ ăслайсемпе хăнăхусене алалантарса ҫирĕплетессипе тӳррĕнех ҫыхăнмалла. Ҫав ăслайсемпе хăнăхусем шутĕнче – ăнланса вуласси тата тăнласси, ҫыхăнуллă калаҫасси, ҫырасси. Ҫавăнпа пĕрлех ачасене чĕлхе ăслăлăхĕпе литература пĕлĕвĕн ансат ăнлавĕсемпе паллаштарнă май харпăр хăйĕн тата юлташĕсен пуплевне сăнас, чĕлхе

илемне туйса ăна тарăнрах пĕлес туртăмне амалантармалла. Пĕтĕм халăх усă куракан литература чĕлхин сасă тытăмĕпе, сăмах пуянлăхĕпе, морфологи тата синтаксис мелĕсемпе паллаштарнă хушăрах вĕсене вырăнти калаҫу уйрăмлăхĕсене курма та вĕрентмелле.

Ача пуплевĕнчи тĕп ĕҫ-хĕлсене (тăнлассине, калаҫассине, вулассине, ҫырассине) аталантарса пынипе пĕрлех тăван чĕлхе вĕрентнĕ чух пуҫламăш шкулта ҫакăн пек пысăк та пархатарлă тĕллевсене пурнăҫламалла:

– вĕренекенсен ҫынлăх туйăмĕсене вăйлатмалла, пурнăҫа юратма, ырра шанса тăма тата хăйсене те ырă кăмăллă, сăпайлă пулма хăнăхтармалла;

– ачасем таврари пурнăҫ, этемпе ҫут ҫанталăк ҫинчен мĕн пĕлнине анлăлатмалла;

– вĕсен ҫыхăнуллă тата сăнарлă шухăшлавĕпе асне, асăмлас хевтине аталантармалла;

– вĕренӳ ĕҫ-хĕлне лайăхрах хăнăхтарса, унăн ăслайĕсене «алла илме» май памалла; вĕренӳ вăхăчĕпе перекетлĕ усă курма, харпăр хăй тĕллĕн ĕҫлессин ансатрах мелĕсене чухлама вĕрентмелле;

– тăрăшуллă та тимлĕ вĕренме, пĕлӳпе пурнăҫ тĕслĕхĕсен ҫăл куҫĕпе – кĕнекепе кăсăкланма хăнăхтармалла.

Программăри вĕренӳ материалĕпе вĕрентӳ меслечĕсем ачасене ҫирĕп пĕлӳсемпе ăслайсем, кирлĕ хăнăхусем паччăр тесен дидактикăн тĕп принципĕсене асра тытса вĕренӳ ăнланулăхĕпе кăсăклăхне, ҫыхăнулăхĕпе тĕллевлĕхне ялан пурнăҫласа пымалла.

Предмет=н в\рентъ план\нчи выр=н\

Ёир\плетн\ в\рентъ план\ пуёламăш шкулта тăван ч\лхе в\рентме 1-2 классенче эрнере 5 сехет, 3 класра- 6- сехет, 4 класра – 5 сехет уйăрнă. 1 класра эрнере т=ват= урок вулама-ёырма в\рентмеллисем (132 сехет), п\ри – литература вулав\н урок\ (33 сехет). Пуплеве аталантарас \ё кашни урокрах пулса пымалла. 2 класра ч\лхе урок\сем валли эрнере 3 сехет (102 сехет), литература вулав\н урок\сем валли – 3 сехет ( 102 сехет) палăртмалла. В\сенчен класс тулаш\нчи вулав тата ăславлă ёыру урок\сем ик\ эрнере п\рер пулмалла.

Предмет=н пулас результач\сем

2 класс

Харкамлӑх результачесем:

— тӑван чӗлхене хаклама, хисеплеме хӑнӑхса пыни;

— кашни халӑхӑн хӑйӗн чӗлхи пулнине, вӑл ыттисенчен уйрӑлса тӑнине ӑнланни;

— чӗлхепе кӑсӑкланма пуҫлани, харпӑр хӑй пуплевне лайӑхлатас кӑмӑл-туйӑм амаланни.

Предметсен пӗрлӗхлӗ результачӗсем:

— пулӑмсене тарӑнрах ӑнланма вӗренсе пыни;

— ӑнлавсене уҫӑмлама, ушкӑнлама х

infourok.ru

⭐ Гдз чувашский язык 2 класс абрамова — Рейтинг сайтов по тематике на RANKW.RU

ГДЗ Спишу.Ру – Решебники и Готовые домашние задания (ГДЗ для 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса)

ГДЗ Спишу.Ру – Решебники и Готовые домашние задания (ГДЗ) для 7, 8, 9, 10 и 11 классов по алгебре, геометрии, физике, химии, а также по русскому и английскому язык

gdz-spishy.ru

гдз спишу.ру, гдз, решебники, 5 класс, 6 класс

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг:

20.5

Книжный магазин Русский язык. 2 класс – у нас Вы можете купить любую книгу Русский язык. 2 класс

Все новые и популярные книги и книжки Русский язык. 2 класс в одном месте купить с доставкой по Москве и России. Русский язык. 2 класс

madru.ru

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг:

20.1

Класс39 | Сайт Елены Ковшиной, учителя начальных классов

klass39.ru

интересное, 3 класс, 4 класс, русский язык, тест

Рейтинг Alexa: #729,749    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 110

Рейтинг:

19.2

К урокам – учебники и учебные пособия для школьников

На сайте представлены учебники, пособия, тетради, дидактические материалы, справочники по всем школьным предметам, ГДЗ и решебники, методическая литература для учителей и родителей. Много дополнительной литературы, которая интересна независимо от того, в каком…

kurokam.ru

учебники, тетради, русский язык, биология, история

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 70

Рейтинг:

16.8

Русский язык в школе – русский язык 5 класс 6 класс русский язык 7 класс 8 класс 9 класс русский язык 10 11 класс

orfografus.ru

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 50

Рейтинг:

16.5

Гдз по русскому 8 класа – Сдам на 5!

ГДЗ Русский язык 8 класс ГДЗ по Русскому языку за 8 класс по учебнику С.Г. Бархударова, написаны для учащихся, которые желают перепроверить себя, – ГДЗ Русский язык 8 класс, Готовые Домашние Задания, Решебники

finoperator.ru

гдз, по, русскому, 8, класа

      

Рейтинг:

16.4

Ищете файл? – Заходите к нам на sertifo-mobile.ru

гдз русский язык чешко 10 класс. Гдз русский язык 10 11 класс греков крючков – гдз русский язык чешко 10 класс

sertifo-mobile.ru

гдз, русский, язык, 10, класс

      

Рейтинг:

16.4

русский язык 6 класс львов львова 1 часть упражнение

2013, Поздравляем русский язык 6 класс львов львова 1 часть упражнение язык Форма take,) – Задачник по аналитической химии [1993, DjVu, RUS] Увидел. Свет сборник задач и упражнений по химии для 9-го класса.

tasmortri.xyz

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг:

15.3

татарский язык 8 класс решебник малафеева

Для татарский язык 8 класс решебник малафеева Скачать бесплатно,По аннотациям или по образцам уроков, представленных на сайте. Формате pdf 6 июня День русского языка, как и дни других официальных языков.

lidmersso.xyz

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг:

15.1

Гдз по английскому 7 класс биболетова скачать – to-sing.ru

"Английский с удовольствием" (7 класс) продолжает серию учебников с этим же Скачать Английский язык. Учебник. Enjoy English. 7 класс. Биболетова  – Английский язык – Скачать учебник, задачник, справочник

to-sing.ru

гдз, по, английскому, 7, класс

      

Рейтинг:

15.0

Чувашский крахмальный завод – производство и продажа картофельного крахмала, ЭКР

Чувашский крахмал производство и продажа картофельного крахмала

krahmal21.ru

чувашский, крахмал, производство, экр, прейскурант

    Google PageRank: 0 из 10    Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг:

14.9

Бесконечный английский язык. английский, английский язык, с русского на английский, английский переводчик, переводчик с английского на русский, класс английского языка, класс по английски, английский онлайн, английский скачать, английский бесплатно, перевод…

rankw.ru

Рабочая программа (2 класс) по теме: Рабочая программа по родному (чувашскому) языку. 2 класс

«Тăван чĕлхе» предмета вĕреннĕ май пулмалли результатсем

Пуплеве пур енлĕн аталантарнă май чĕлхене ансат тишкерме, терминсемпе усă курма вĕрентесси

Харкамлăх результачĕсем:

-тăван чĕлхене хаклама, хисеплеме хăнăхса пыни;

– кашни халăхăн хăйĕн чĕлхи пулнине , вăл ыттисенчен уйрăлса тăнине ăнланни;

-чĕлхепе кăсăкланма пуçлани, харпăр хăй пуплевне лайăхлатас кăмăл – туйăм    амаланни.

Предметсен пĕрлĕхлĕ результачĕсем:

– пулăмсене тарăнрах ăнланма вĕренсе пыни;

-ăнлавсене уçăмлама, ушкăнлама хăнăхса пыни;

-тишкерÿ –  пĕтĕçтерÿ, танлаштару хăнăхăвĕсем çирĕпленсе пыни.

Предметăн пайрам результачĕсем:

-ачасем алфавитри сас паллисене, вĕсен пĕлтерĕшĕсене, уçă тата хупă сасăсен уйрăмлăхĕсене, сăмахри уçă сасă çине пусăм ÿкни – ÿкменнине, сасăсем хытă тата çемçе пулнине, сăмахсене пĕр йĕркерен теприне мĕнле куçармаллине;

-35 – 40 сăмахлă текста каллиграфи тĕлĕшĕнчен тĕрĕс те таса, сас паллисене сиктерсе хăвармасăр, пăтраштармасăр пăхса çырма пултарни;

– 25 – 30 сăмахлă  текста итленипе (диктант) çырма вĕренсе пыни;

– сăмаха сыпăклама, пĕр йĕркерен тепĕр йĕркене тĕрĕс куçарма, çемçе хупă сасăсене çырура тĕрĕс палăртма, вăрăм хупă сасăллă сăмахсене  тĕрес çырни;

– çын ячĕпе хушаматне, ашшĕ ятне, выльăхсемпе  чĕр чунсен уйрăм ячĕсене, хула, ял, урам, юхан шыв ячĕсене пысăк сас паллипе пуçласа çырма пултарни;

– сăмахсен сасă  тытăмне тишкерме ( вĕсене сыпăклама, уçă тата хупă сасăсене, сасăсемпе сас паллисен йĕркине тата хисепне палăртма) пĕлни;

– япалана, унăн ĕçне, паллине пĕлтерекен сăмахсене ыйтăвĕ  тăрăх ушкăнлама пултарни;

– предложенин тĕп членĕсене – подлежащипе сказуемăя – тупма пĕлни;

– ыйтусем тăрăх ансат предложени членĕсем хушшинчи çыхăнăва палăртма вĕренни;

-предложение пысăк сас паллирен пуçласа çырма, ун вĕçне, интонацие кура, пăнчă, ыйту е кăшкăру палли лартма пĕлни;

– 30 – 45 сăмахлă текст тăрăх ыйтусене хуравласа изложени  çырма, 2 – 3 предложениллĕ текст тума пултарни.

Вĕренÿ предмечĕн  содержанийĕ  (102 сехет)    

1? 1-м.ш класра в.реннине аса илни (4 сехет)

Хёрушсёрлёх правилисене аса илесси? Предложени: сёмах: сасё: сас палли? +ырса илни?  

2? Сасё тата сас палли (28 сехет)

Алфавит? У=ё сасёсемпе хупё сасёсем? «К.ркунне» темёпа калав =ырасси? Хытё у=ё сасёсемпе =ем=е у=ё сасёсем? Хытё хупё сасёсемпе =ем=е хупё сасёсем?    Сывлёх сунасси? Сывпуллашасси?  Хытё у=ё сасёллё сёмахсенче =ем=ел.х палли (ь) =ырасси?   Уйёракан =ем=ел.х палли (ь) =ырасси? Вёрём хупё сасса ик. п.р пек сас палли =ырса палёртни? Тёван-хурёнташлёх сёмах.сем? Ыйтусене хуравласа \керч.к тёрёх калав =ырасси? Вырёс ч.лхинчен йышённё хёш-п.р сёмахсене =ырасси? Орфографи словар.?   Сёмах сыпёк.? Сёмахсене п.р й.ркерен теп.р й.ркене ку=арасси?  Текст?

 

3. Сёмах? Япала яч.? (19 сехет)

Кам? М.н? ыйтуллё сёмахсем? +ыхёнуллё пуплев?   П.р япалана п.лтерекен сёмахсем? Япала нумайине п.лтерекен сёмахсем? +ын ятне: хушаматне: ашш. ятне пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси? Паллашу сёмах.сем? Выльёх- ч.рл.х яч.сене пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси?   Хула: ял: юхан шыв яч.сене пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси? П.лтер\ =ырасси?

4? ,=е п.лтерекен сёмахсем (18 сехет)

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем? /керч.ксем тёрёх план туса калав =ырасси? М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем? М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем? Ыйтусене хуравласа п.ч.к калав =ырасси? М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем?   Хир.=ле тата п.решкел п.лтер.шл. глаголсем? Тав тёвасси?  

5. Япала паллине пĕлтерекен сăмахсем (12  сехет)

Япала паллине п\лтерекен сăмахсене м\нле? ыйту лартса тупасси.   Т\се п\лтерекен с=махсем.  . Ёынна с=нлакан с=махсем. Ёыру ёырасси. Хир\ёле п\лтер\шл\ палл= яч\сем (антонимсем). П\решкел п\лтер\шл\ палл= яч\сем (синонимсем).

6. Предложени (13 сехет)

Пуплеве предложенисем ёине уй=расси. Предложенин т\п член\семпе к\ё\н член\сем.   Предложении член\сем хушшинчи ёых=ну  Калулл=, ыйтулл= предложенисем. К=шк=рулл= предложенисем. Ёырса илни «Тавайккинче». Укерчĕк тарах ыйтулла предложенисем йеркелесе ёырасси

7. Вĕреннине пĕтĕмлетни (8 сехет)

Япала ячĕ, глагол тата палла ячĕ  ёинчен вĕреннине аса илсе пĕтĕмлетесси.   Предложени ёинчен вĕреннине аса илсе пĕтĕмлетесси.   Вĕреннине аса илсе пĕтĕмлетесси.

п/п

Разделён №

Урок теми

Сехет шуч.

1-м.ш класра в.реннине аса илни (4 сехет)

 

1

1

Предложении: сёмах: сасё: сас палли?

3

2

2

Предложении: сёмах: сасё: сас палли?

 

3

3

Предложении: сёмах: сасё: сас палли?

 

4

4

+ырса илни? «Манён юлташ – сунчёк»

1

Сасё тата сас палли (21 сехет)

 

5

1

Алфавит

1

6

2

«К.ркунне» темёпа калав =ырасси

1

7

3

У=ё сасёсемпе хупё сасёсем

1

8

4

Хытё у=ё сасёсемпе =ем=е у=ё сасёсем

1

9

5

Хытё хупё сасёсемпе =ем=е хупё сасёсем

2

10

6

Хытё хупё сасёсемпе =ем=е хупё сасёсем

11

7

Сывлёх сунасси? Сывпуллашасси?

1

12

8

Творчество .=.? Сывлёх сунмалли: сывпуллашмалли сёмахсене усё курса диалог =ырасси

1

13

9

Хытё у=ё сасёллё сёмахсенче =ем=ел.х палли (ь) =ырасси

1

14

10

Диктант «+ил м.нле пулать»

1

15

11

Уйёракан =ем=ел.х палли (ь) =ырасси

1

16

12

Вёрём хупё сасса ик. п.р пек сас палли =ырса палёртни

2

17

13

Вёрём хупё сасса ик. п.р пек сас палли =ырса палёртни

18

14

Изложени? «Ёшё чух»

1

19

15

Тёван-хурёнташлёх сёмах.сем

1

20

16

Вырёс ч.лхинчен йышённё хёш-п.р сёмахсене =ырасси

1

21

17

 Орфографи словар.

1

22

18

Сёмах сыпёк.? Диктант Шупашкар

1

23

19

Сёмахсене п.р й.ркерен теп.р й.ркене ку=арасси

1

24

20

Ыйтусене хуравласа \керч.к тёрёх калав =ырасси

1

25

21

Текст

1

Сёмах? Япала яч.? (17 сехет) 

 

26

27

28

1

2

3

Кам? М.н? ыйтуллё сёмахсем?

Кам? М.н? ыйтуллё сёмахсем?

Кам? М.н? ыйтуллё сёмахсем?

3

29

4

+ыхёнуллё пуплев? 168 – м.ш хёнёхтару тёрёх калав туни

1

30

5

Диктант Пыл ху=исем

1

31

6

П.р япалана п.лтерекен сёмахсем

1

32

7

Япала нумайине п.лтерекен сёмахсем

1

33

8

+ын ятне: хушаматне: ашш. ятне пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси

1

34

9

Паллашу сёмах.сем

1

35

10

Выльёх- ч.рл.х яч.сене пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси

1

36

11

/керч.к тёрёх калав й.ркелесе =ырасси

1

37

12

+ырса илни Кампур

1

38

39

13

14

Хула: ял: юхан шыв яч.сене пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси

Хула: ял: юхан шыв яч.сене пысёк сас паллинчен пу=ласа =ырасси

2

40

41

15

16

П.лтер\ =ырасси

П.лтер\ =ырасси

2

42

17

Диктант . Юман.

1

Глагол? (18 сехет)

 

43

44

45

46

47

1

2

3

4

5

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем?

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем?

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем?

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем?

М.н тёвать? М.н тёва==.? ыйтури глаголсем?

5

48

6

/керч.ксем тёрёх план туса калав =ырасси

1

49

50

51

52

7

8

9

10

М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем  

М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем

М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем

М.н тур.=?  М.н тур.?  ыйтури глаголсем

4

53

11

Диктант? +ёлтёрсем ч.не==.?

1

54

12

Ыйтусене хуравласа п.ч.к калав =ырасси?

1

55

56

57

13

14

15

Хир.=ле тата п.решкел п.лтер.шл. глаголсем?

Хир.=ле тата п.решкел п.лтер.шл. глаголсем?

Хир.=ле тата п.решкел п.лтер.шл. глаголсем?

3

58

16

Тав тёвасси?

1

59

17

+ырса илни? Надежда Павлова?

1

60

18

/керч.к тёрёх калав й.ркелесе =ырасси?

1

Паллё яч. (14 сехет)

 

61

62

63

1

2

3

Япала паллине п\лтерекен сăмахсене м\нле? ыйту лартса тупасси.

Япала паллине п\лтерекен сăмахсене м\нле? ыйту лартса тупасси.

Япала паллине п\лтерекен сăмахсене м\нле? ыйту лартса тупасси.

 3

64

4

Диктант. Ирхине.

 1

65

66

5

6

Т\се п\лтерекен с=махсем

Т\се п\лтерекен с=махсем

 2

67

7

Изложени. Йыт=па ун=н м\лки.

 1

68

8

Ёынна с=нлакан с=махсем.

 1

69

70

9

10

Ёыру ёырасси.

Ёыру ёырасси.

 2

71

72

11

12

Хир\ёле п\лтер\шл\ палл= яч\сем (антонимсем)

Хир\ёле п\лтер\шл\ палл= яч\сем (антонимсем)

 2

73

74

13

14

П\решкел п\лтер\шл\ палл= яч\сем (синонимсем)

П\решкел п\лтер\шл\ палл= яч\сем (синонимсем)

 2

Предложени  (16 сехет)

 

75

76

1

2

Пуплеве предложенисем ёине уй=расси.

Пуплеве предложенисем ёине уй=расси.

 2

77

3

Предложенин т\п член\семпе к\ё\н член\сем

 1

78

4

Сочинении. Ёуркунне ёывхарать.

 1

79

5

Предложенин т\п член\семпе к\ё\н член\сем

 1

80

81

82

6

7

8

Предложени член\сем хушшинчи ёых=ну

Предложени член\сем хушшинчи ёых=ну

Предложени член\сем хушшинчи ёых=ну

 3

83

9

Диктант. Йыт= ёури.

 1

84

10

Изложени. Ч\р\п.

 1

85

86

11

12  

Калулл=, ыйтулл= предложенисем.

Калулл=, ыйтулл= предложенисем.

 2

87

88

 13

14

К=шк=рулл= предложенисем.

К=шк=рулл= предложенисем

 2

89

15

+ырса илни «Тавайккинче»

 1

90

16

/керч.к тёрёх ыйтуллё предложенисем й.ркелесе =ырасси

 1

2-м.ш класра в.реннине =ир.плетни (12 сехет)

 

91

1

Сасёсемпе сас паллисем: алфавит =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетни?

 2

92

2

  Сасёсемпе сас паллисем: алфавит =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетни

93

3

Япала яч.: глагол тата паллё яч. =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

 3

94

4

  Япала яч.: глагол тата паллё яч. =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

95

5

  Япала яч.: глагол тата паллё яч. =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

96

6

Изложени «Таша ёсти»

 1

97

7

  Япала яч.: глагол тата паллё яч. =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

 2

98

8

  Япала яч.: глагол тата паллё яч. =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

99

9

Предложени =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

 2

100

10

Предложени =инчен в.реннине аса илсе п.т.млетесси?

101

11

Т.р.слев диктанч. «Коля»

 1

102

12

Сочинени «2-м.ш класри чи кил.шн. урок»

 1

Пур.

102

Диктантсем.

Ун юлташĕ – сунчăк.

        Илемпи çумăртан хăрамасть. Унăн юлташ пур. Вăл сунчăк ятлă. Çумăр çума пуçлать. Илемпи сунчăкне алла илет.

Çил мĕнле пулать.

Çил сывлăш куçнипе пулать. Ăшă сывлăш çÿлелле хăпарать. Ун вырăнне сивĕ сывлăш пырса йышăнать. Çапла пуçланать çил.

Çулталăкĕпех ĕил вĕрекен вырăнсенче çил арманĕсем те лартаççĕ.

Шупашкар.

        Шупашкар – илемлĕ хула. Хулара фабрикăсемпе заводсем нумай. Чечек клумбисем, садсем илем кÿреççĕ хулана. Автобуссемпе троллейбуссем нумай. Поезд сасси илтĕнет. Тÿпере самолёт вĕçет.

Пыл хуçисем.

Ачасем вăрман уçланкинче чечек пухаççĕ. Тунката умĕнче пыл хурчĕсем хĕвĕшеççĕ.

Юнашарах çăка ÿсет. Ун çумĕнче – лутра йывăç. Варри – хăвăл. Унта пыл хурчĕсем кĕре-кĕре тухаççĕ. Ĕçлеме пĕр самантлăха та чарăнмаççĕ.

Юман.

Авал пирĕн тăрăхра юман йышлă ÿснĕ. Юманлăх тенĕ çав вырăнсене. Пысăк юманлăх халĕ сайра тĕл пулать. Юманран авалах тĕрлĕ япала тунă. Юман хăми карап тума кайнă. Чăваш юманне те карап тума нумай турттарнă. Хăш-пĕр юман пин çул таран пурăнать.

Çăлтăрсем чĕнеççĕ.

Паян Андриянăн техникумра юлашки экзамен.

Ĕç кĕтет ăна. Çакăн çинчен ĕмĕтленет Андриян. Ĕмĕтĕн çуначĕсем асамлă…

Тÿпе тăрă.Çăлтăрсем çиçеççĕ. Хăйсен илемне кăтартаççĕ. Вĕсем хăйсем патне чĕнеççĕ.

Ирхине

Ăшă çил вĕрет. Симĕс чăрăшсемпе хырсем хуллен хумханаççĕ. Сарă хĕвел курăнчĕ. Симĕс курăк çинче чĕрĕ сывлăм ялтăрать. Шăрăх кун çывхарать.

Хирте сарă тулă хумханать.

Йытă çури

Альма пĕчĕк ачасене питĕ кăмăллать. Кунĕпех выляма хатĕр вăл вĕсемпе. Кайри ури çине тăрса тăрăх сикет. Малти урине алă панă пек пама пĕлет. Ачасемшĕн – хаклă чĕр чун хура сăмса.

Коля.

Коля – тирпейлĕ ача. Вăл шкулта та лайăх вĕренет. Унăн кĕсйинче шурă сăмса тутăрĕ. Коля кĕсьене ытлашши япала чикмест. Çавăнпа унăн кĕсйи яланах таса.

nsportal.ru

>>> Гдз по чувашскому языку 2 класс абрамова

Гдз чувашский язык 3 класс абрамова

Гдз чувашский язык 3 класс абрамова >>> Гдз чувашский язык 3 класс абрамова Гдз чувашский язык 3 класс абрамова Теги: чувашский, класс, абрамова учебник технологии 3 класс тема качалка вылетает фифа 14

Подробнее

Чувашский язык 2 класс абрамова

Чувашский язык 2 класс абрамова >>> Чувашский язык 2 класс абрамова Чувашский язык 2 класс абрамова Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Навеселе

Подробнее

Чувашский язык 2 класс абрамова

Чувашский язык 2 класс абрамова >>> Чувашский язык 2 класс абрамова Чувашский язык 2 класс абрамова Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Навеселе

Подробнее

Гдз чувашский язык 5 класс абрамова

Гдз чувашский язык 5 класс абрамова >>> Гдз чувашский язык 5 класс абрамова Гдз чувашский язык 5 класс абрамова Решебник 5 класс по чувашскому языку абрамова краснова Для выработки навыков письма использовали:

Подробнее

Английский язык 9 класс комарова гдз

Английский язык 9 класс комарова гдз >>> Английский язык 9 класс комарова гдз Английский язык 9 класс комарова гдз Разделы Категории, инфо, тема название Учебник Комарова, Макбет Английский язык Ларионова

Подробнее

Русский язык 8 класс быстрова гдз

Русский язык 8 класс быстрова гдз >>> Русский язык 8 класс быстрова гдз Русский язык 8 класс быстрова гдз Качественные решения и подробные гдз по русскому языку для учеников 8 класса с родным нерусским

Подробнее

Русский язык 8 класс быстрова гдз

Русский язык 8 класс быстрова гдз >>> Русский язык 8 класс быстрова гдз Русский язык 8 класс быстрова гдз Качественные решения и подробные гдз по русскому языку для учеников 8 класса с родным нерусским

Подробнее

Полякова русский язык 4 класс решебник

Полякова русский язык 4 класс решебник >>> Полякова русский язык 4 класс решебник Полякова русский язык 4 класс решебник Решебник по русскому языку 4 класс полякова упр 1 Клуб. Авторы учебника: Полякова

Подробнее

Starlight 5 workbook ответы addon

Starlight 5 workbook ответы addon >>> Starlight 5 workbook ответы addon Starlight 5 workbook ответы addon Авторы учебника: Баранова По этому номеру мы узнаем вас и расскажем о ваших скидках и персональных

Подробнее

>>> Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник

Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник >>> Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник Чтобы скачать решебник Выберите номер задания или страницу при отсутствии номера

Подробнее

Математика 4 класс гейдман решебник

Математика 4 класс гейдман решебник >>> Математика 4 класс гейдман решебник Математика 4 класс гейдман решебник Поурочные планы по учебнику Петерсон. Учебник Математика 4 класс Гейдман часть 1 читать онлайн.

Подробнее

Access workbook 2 гдз онлайн

Access workbook 2 гдз онлайн >>> Access workbook 2 гдз онлайн Access workbook 2 гдз онлайн Наумова гдз click on 2 workbook student s гдз access 2 workbook 2008 virginia evans гдз enjoy english 5 workbook

Подробнее

Гдз математика 3 класс гейдман

Гдз математика 3 класс гейдман >>> Гдз математика 3 класс гейдман Гдз математика 3 класс гейдман В данной книги изложены ответы и решения, которые помогут вам справиться с домашним заданием. Используйте

Подробнее

Окружающий мир 4 класс поглазова шилин

Окружающий мир 4 класс поглазова шилин >>> Окружающий мир 4 класс поглазова шилин Окружающий мир 4 класс поглазова шилин Школьники учатся исследовать, рассуждать, развивать творческие способности. Все

Подробнее

Физика 10 класс грачев погожев гдз

Физика 10 класс грачев погожев гдз >>> Физика 10 класс грачев погожев гдз Физика 10 класс грачев погожев гдз Физика 10 класс учебник базовый и профильный уровни, грачев, боков, погожев, салецкий: рецензии

Подробнее

Физика 10 класс грачев погожев гдз

Физика 10 класс грачев погожев гдз >>> Физика 10 класс грачев погожев гдз Физика 10 класс грачев погожев гдз Физика 10 класс учебник базовый и профильный уровни, грачев, боков, погожев, салецкий: рецензии

Подробнее

Русский язык 4 класс решебник полякова

Русский язык 4 класс решебник полякова >>> Русский язык 4 класс решебник полякова Русский язык 4 класс решебник полякова Данный решебник это довольно объёмное пособие, подготовленное по материалам двух

Подробнее

>>> Rencontres niveau 2 рабочая тетрадь гдз

Rencontres niveau 2 рабочая тетрадь гдз >>> Rencontres niveau 2 рабочая тетрадь гдз Rencontres niveau 2 рабочая тетрадь гдз Включите JavaScript в вашем браузере. Пожалуйста пройдите проверку ниже для перехода

Подробнее

Starlight 3 класс решебник

Starlight 3 класс решебник >>> Starlight 3 класс решебник Starlight 3 класс решебник Гдз starlight 3 класс Заглянув на наш сайт, школьники смогут скачать нужный или посмотреть ответы онлайн по любому предмету.

Подробнее

>>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс

Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс >>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Так говорят потому, что математика, а именно базовые знания по данной дисциплине нужны абсолютно

Подробнее

>>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс

Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс >>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Так говорят потому, что математика, а именно базовые знания по данной дисциплине нужны абсолютно

Подробнее

>>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс

Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс >>> Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Гдз по алгебре дорофеев за 8 класс Так говорят потому, что математика, а именно базовые знания по данной дисциплине нужны абсолютно

Подробнее

Гдз по истории россии 9 класс

Гдз по истории россии 9 класс >>> Гдз по истории россии 9 класс Гдз по истории россии 9 класс Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. Россия в XX начале XXI века. Россия в XX начале XXI века.

Подробнее

гдз русский ладыженская

ГДЗ к учебнику по русскому языку для 8 классов общеобразовательных учреждений Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 984342658 Онлайн готовые домашние задания (гдз, решебник и ответы) по

Подробнее

Алгебра 10 класс жижченко гдз

Алгебра 10 класс жижченко гдз >>> Алгебра 10 класс жижченко гдз Алгебра 10 класс жижченко гдз Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Гдз по алгебре 10 11 класс колмогоров 2010, гдз, гдз по алгебре 10

Подробнее

Л я федченко решебник по геометрии

Л я федченко решебник по геометрии >>> Л я федченко решебник по геометрии Л я федченко решебник по геометрии Why did this happen? Год випуска: История Украины 9 класс Турченко. Книга: Геометрия 9 класс

Подробнее

docplayer.ru

Контрольные работы по чувашскому языку, 2 класс

Хушамат Ят ____________________________________________________________

Контрольная работа по чувашскому языку

 1. Найди соответствие:

 1. Перечисли домашних животных

__________________________________________________________________________

Перечисли домашнюю птицу

__________________________________________________________________________

Перечисли фрукты

Перечисли овощи

 1. Переведи текст на чувашский язык.

Корова.

Это корова. Её зовут Зорька. Корова большая. Зорька черного цвета. У неё есть теленок. Телёнок маленький. Он любит молоко.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Составь текст про любой один овощ или фрукт на чувашском языке. (4 – 5 предложений)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хушамат Ят ____________________________________________________________

Контрольная работа по чувашскому языку

 1. Переведи:

 • Это лес. ________________________________________

 • В лесу живут животные и птицы. ________________________________________________________________

 • В лесу растут цветы, деревья и грибы.

________________________________________________________________

 1. Переведи предложения и дополни их.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Переведи.

Ёжик.

Это ёжик. Его зовут Тимка. Ёжик живет в лесу. Ёжик любит ягоды и грибы. Ёжик маленький, веселый, красивый.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хушамат Ят ____________________________________________________________

Контрольная работа по чувашскому языку

 1. Собери слова: (связаны слова с зимой)

аапккл рекке еллхе

_____________ ___________ ____________

 1. Переведи текст на чувашский язык.

Зима.

Вот зима. На улице холодно. Дует ветер. Небо серого цвета. Солнце светит. Идет белый снег. Дети играют на улице. Коля и Петя катаются на лыжах. Таня катается на коньках. Дети счастливые. __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Переведи текст на русский язык.

Таня – шкул ачи. Вал таххарта. Таня иккемеш классра веренет. Хер ача литература урокне юратать. Вал лайах вулать. Таня асла хер ача.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ответь на вовпросы:

Эсе мен ятла?_______________________________________

Эсе мисе султа? ____________________________________________

Эсе мисемеш классра веренетен?___________________________________

Эсе хелле мен таватан?__________________________________________

infourok.ru

>>> Гдз по чувашскому языку 2 класс абрамова

Гдз чувашский язык 5 класс абрамова

Гдз чувашский язык 5 класс абрамова >>> Гдз чувашский язык 5 класс абрамова Гдз чувашский язык 5 класс абрамова Решебник 5 класс по чувашскому языку абрамова краснова Для выработки навыков письма использовали:

Подробнее

>>> Гдз з хм 8 клас дячук гладюк гдз

Гдз з хм 8 клас дячук гладюк гдз >>> Гдз з хм 8 клас дячук гладюк гдз Гдз з хм 8 клас дячук гладюк гдз Мы готовы с ними поспорить. Підручник Хімія 8 клас Дячук 2016. Вдосконалення технічних помічників

Подробнее

>>> Гдз зошит з хм 8 клас дубовик

Гдз зошит з хм 8 клас дубовик >>> Гдз зошит з хм 8 клас дубовик Гдз зошит з хм 8 клас дубовик Мова навчання: Українська Автор підручника: Feb 22, 2016 at 12:24pm. Автор работы: Герасимов Робочий зошит

Подробнее

Биология 7 класс тс котик ответы

Биология 7 класс тс котик ответы >>> Биология 7 класс тс котик ответы Биология 7 класс тс котик ответы Компаний готовы инвестировать 1 млрд долларов в агросектор Украины: В Европейском банке реконструкции

Подробнее

Чувашский язык 2 класс абрамова

Чувашский язык 2 класс абрамова >>> Чувашский язык 2 класс абрамова Чувашский язык 2 класс абрамова Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Навеселе

Подробнее

Чувашский язык 2 класс абрамова

Чувашский язык 2 класс абрамова >>> Чувашский язык 2 класс абрамова Чувашский язык 2 класс абрамова Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Навеселе

Подробнее

>>> Гдз укр мова 8 клас тихоша караман

Гдз укр мова 8 клас тихоша караман >>> Гдз укр мова 8 клас тихоша караман Гдз укр мова 8 клас тихоша караман Как еще более улучшить качество получаемых знаний, их усвоение и запоминание? Посылочка очень

Подробнее

Решебник основы здоровья 4 класс диптан

Решебник основы здоровья 4 класс диптан >>> Решебник основы здоровья 4 класс диптан Решебник основы здоровья 4 класс диптан С подачи английского, не грех существенно уменьшить затраты на преподавателей.

Подробнее

>>> Гдз бологя 7 клас зошит соболь

Гдз бологя 7 клас зошит соболь >>> Гдз бологя 7 клас зошит соболь Гдз бологя 7 клас зошит соболь Sorry, there is no user with the name Гдз бологя 7 клас зошит соболь. Вам на протяжении седьмого класса

Подробнее

Гдз французский 10 класс юрий клименко

Гдз французский 10 класс юрий клименко >>> Гдз французский 10 класс юрий клименко Гдз французский 10 класс юрий клименко Французька мова 10 клас Клименко Даний посібник буде корисним як для батьків, так

Подробнее

Гдз павлоцкий 7 класс

Гдз павлоцкий 7 класс >>> Гдз павлоцкий 7 класс Гдз павлоцкий 7 класс Объемы домашних работ с каждым годом увеличиваются, не смотря на то, что времени на их проработку не становится больше. Учебное пособие

Подробнее

Биология гдз 8 класс яременко

Биология гдз 8 класс яременко >>> Биология гдз 8 класс яременко Биология гдз 8 класс яременко На странице вы отыщите 7 класс гдз тетрадь по биологии яременко гусева скачать. Портал адаптирован под твой

Подробнее

Право 10 клас наровлянський ответы

Право 10 клас наровлянський ответы >>> Право 10 клас наровлянський ответы Право 10 клас наровлянський ответы Размещение любой информации, нарушающей авторское право, строго запрещено. Данный проект задумывался

Подробнее

Право 10 клас наровлянський ответы

Право 10 клас наровлянський ответы >>> Право 10 клас наровлянський ответы Право 10 клас наровлянський ответы Размещение любой информации, нарушающей авторское право, строго запрещено. Данный проект задумывался

Подробнее

Гдз ольга данилко 4 клас

Гдз ольга данилко 4 клас >>> Гдз ольга данилко 4 клас Гдз ольга данилко 4 клас Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 Захарійчук This means that Yandex will not be able to remember you in the future.

Подробнее

docplayer.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *