1 класс

Гдз по биологии 11 класс андерсон: Зошит Біологія 11 клас Андерсон 2019. ГДЗ

Содержание

ГДЗ до робочого зошита з біології 11 клас О.А. Андерсон 2014 рік

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво

Біологія і екологія Андерсон 11 клас Нова програма

Тема 5. АДАПТАЦІЇ

З історії відкриттів

§ 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій

§ 3. Адаптації на молекулярному рівні організації живого

§ 4. Адаптації на клітинному рівні організації живого

§ 5. Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види

§ 6. Адаптивна радіація

§ 7. Життєві форми рослинних і тваринних організмів як адаптації до середовища мешкання

§ 8. Екологічна ніша як наслідок адаптацій до існування в екосистемі

§ 9. Симбіоз та його форми

§ 10. Спряжена еволюція (коеволюція) та коадаптація

§ 11. Способи терморегуляції організмів

§ 12. Основні середовища існування та адаптації до них організмів

§ 13. Організм як середовище існування. Взаємовигідне співіснування організмів

§ 14. Поширення паразитизму поміж різних груп організмів

§ 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем

Практична робота. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Індивідуальні завдання.«Дослідження Гаузе», «Кораблі пустелі», «Мурахи й комахоїдна рослина»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень.«Адаптації»

Тема 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

З історії відкриттів

§ 16. Поняття про здоров’я

§ 17. Поняття хвороби

§ 18. Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами

§ 19. Імунітет і його типи

§ 20. Імунотерапія та її значення

§ 21. Негативний вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків

§ 22. Стрес та його біологічне значення

§ 23. Здоровий спосіб життя

Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров’я

Індивідуальні завдання. «Сучасна терапія онкологічних захворювань», «Малярія»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 7. ЕКОЛОГІЯ

З історії відкриттів

§ 24. Екологія як наука

§ 25. Екологічні чинники

§ 26. Поняття популяції

§ 27. Поняття екосистеми

§ 28. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

§ 29. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

§ 30. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування

Проект. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)

§ 31. Біосфера як глобальна екосистема

§ 32. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

§ 33. Вчення Володимира Вернадського про біосферу та ноосферу

Індивідуальні завдання. «Корабельний черв’як», «Біоми України»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. 

Екологія

Тема 8. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

З історії відкриттів

§ 34. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

§ 35. Забруднення довкілля, його види та критерії

§ 36. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

§ 37. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм

§ 38. Антропічний вплив та охорона ґрунтів

§ 39. Антропічний вплив на біорізноманіття

§ 40. Екологічна політика в Україні

§ 41. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону

Індивідуальне завдання. «Перспективи вироблення біогазу»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

З історії відкриттів

§ 42. Завдання та методи сучасної селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

§ 43. Значення праць М. І. Вавилова для розвитку селекції

§ 44. Сучасна біотехнологія та її основні напрями

§ 45. Генетична інженерія в сучасній селекції

§ 46. Роль біологічних досліджень у розвитку медицини 

§ 47. Генетична інженерія людини

§ 48. Досягнення клітинної інженерії

§ 49. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм і біологічний захист

Проект

§ 50. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

§ 51. Роль біології в розвитку людства

Індивідуальні завдання. «Перепрограмування клітин», «ГМО»

Самоконтроль рівня навчальних досягнень.

«Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Предметний покажчик

ГДЗ (Відповіді, решебник) Робочий Зошит Біологія 11 клас Андерсон

ЗАКРЫТЬ
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • 1 класс для русских школ
  • 2 клас
   • 2 класс для русских школ
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • Підручники
  • 1 клас
  • 2 клас
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • ГДЗ Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • Учебники Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • ДПА
  • Історія України 9 клас
  • Англійська мова 9 клас
  • Біологія 9 клас
  • Географія 9 клас
  • ДПА 4 клас
  • Математика
  • Українська мова
  • Читання
  • ДПА 9 клас
  • Історія України
  • Англ., нім. мова
  • Біологія
  • Географія
  • Математика
  • Українська література
  • Українська мова
  • Математика 9 клас
  • Правознавство 9 клас
  • Українська література
 • ЗНО 2017
  • Історія України
  • Довідник
  • Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецва
  • Англ. нім. мова
  • Математика
  • Тести для підготовки до ЗНО Історія України.
  • Українська література
  • Українська мова
 • ЕГЭ 2017
  • ЕГЭ 2017 по Математике
  • ЕГЭ 2017 по Русскому Языку
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • 1 класс для русских школ
  • 2 клас
   • 2 класс для русских школ
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • Підручники
  • 1 клас
  • 2 клас
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • ГДЗ Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • Учебники Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • ДПА
  • ВсеІсторія України 9 класАнглійська мова 9 класБіологія 9 класГеографія 9 класДПА 4 класМатематикаУкраїнська моваЧитанняДПА 9 класІсторія УкраїниАнгл., нім. моваБіологіяГеографіяМатематикаУкраїнська літератураУкраїнська моваМатематика 9 класПравознавство 9 класУкраїнська література

   ДПА Відповіді до Підсумкових контрольних робіт Біологія 9 клас 2016…

   ДПА Збірник завдань Математика 9 клас 2016 Освіта

   ДПА Збірник диктантів Українська мова 9 клас 2016 Освіта

   ДПА Відповіді до Підсумкових контрольних робіт Англійська мова 9 клас 2016…

 • ЗНО 2017

ГДЗ: готові домашні завдання 11 клас біологія

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова
   • Образотворче мистецтво
   • Основи здоров’я
   • Польська мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Румунська мова
   • Трудове навчання
   • Угорська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон – Нова програма

Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Андерсон - Нова програма

Ця книжка продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, ви маєте пригадати раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів, адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого. Ви вже знаєте, що підручник – не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виокремлювати та запам’ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спочатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його структурою.

Тема 5. Адаптації

§ 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій

§ 3. Адаптації на молекулярному рівні організації живого

§ 4. Адаптації на клітинному рівні організації живого

§ 5. Стратегії адаптацій організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види

§ 6. Адаптивна радіація

§ 7. Життєві форми рослинних і тваринних організмів як адаптації до середовища мешкання

§ 8. Екологічна ніша як наслідок адаптацій до існування в екосистемі

§ 9. Симбіоз та його форми

§ 10. Спряжена еволюція (коеволюція) та коадаптація

§ 11. Способи терморегуляції організмів

§ 12. Основні середовища існування та адаптації до них організмів

§ 13. Організм як середовище існування. Взаємовигідне співіснування організмів

§ 14. Поширення паразитизму поміж різних груп організмів

§ 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем

Практична робота. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Індивідуальне завдання. Дослідження Гаузе

Індивідуальне завдання. Кораблі пустелі

Індивідуальне завдання. Мурахи й комахоїдна рослина

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

§ 16. Поняття про здоров’я

§ 17. Поняття хвороби

§ 18. Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами

§ 19. Імунітет і його типи

§ 20. Імунотерапія та її значення

§ 21. Негативний вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків

§ 22. Стрес та його біологічне значення

§ 23. Здоровий спосіб життя

Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Навчальний проект. Особиста програма зміцнення здоров’я

Індивідуальне завдання. Сучасна терапія онкологічних захворювань

Індивідуальне завдання. Малярія

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 7. Екологія

§ 24. Екологія як наука

§ 24. Екологія як наука

§ 26. Поняття популяції

§ 27. Поняття екосистеми

§ 28. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

§ 29. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

§ 30. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування

Проект. Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)

§ 31. Біосфера як глобальна екосистема

§ 32. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

§ 33. Вчення Володимира Вернадського про біосферу та ноосферу

Індивідуальне завдання. Корабельний черв’як

Індивідуальне завдання. Біоми України

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 34. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

§ 35. Забруднення довкілля, його види та критерії

§ 36. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

§ 37. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм

§ 38. Антропічний вплив та охорона ґрунтів

§ 39. Антропічний вплив на біорізноманіття

§ 40. Екологічна політика в Україні

§ 41. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону

Індивідуальне завдання. Перспективи вироблення біогазу

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

§ 42. Завдання та методи сучасної селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

§ 43. Значення праць М. І. Вавилова для розвитку селекції

§ 44. Сучасна біотехнологія та її основні напрями

§ 45. Генетична інженерія в сучасній селекції

§ 46. Роль біологічних досліджень у розвитку медицини

§ 47. Генетична інженерія людини

§ 48. Досягнення клітинної інженерії

§ 49. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм і біологічний захист

Проект. Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти

§ 50. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

§ 51. Роль біології в розвитку людства

Індивідуальне завдання. Перепрограмування клітин

Індивідуальне завдання. ГМО

Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»ГДЗ до робочого зошита з біології 10 клас О.А. Андерсон, М.А. Вихренко 2018 рік

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво

Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма

Шановні десятикласники та десятикласниці! 3

Вступ

 
§ 1 Біологія та екологія як науки 5
§ 2 Фундаментальні властивості живого 9
§ 3 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства 13

Тема 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

17
З історії відкриттів 18
§ 4 Систематика – наука про різноманітність організмів 19
§ 5 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції 23
§ 6 Віруси та їхня біологічна роль 27
§ 7 Пріони та віроїди 31
§ 8 Прокаріоти – найдавніші організми на планеті 33
§ 9 Різноманітність прокаріотичних організмів 37
§ 10 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів 41
§ 11 Одноклітинні еукаріоти 43
§ 12 Біорізноманіття рослин 47
§ 13 Біорізноманіття тварин 51
§ 14 Біорізноманіття грибів 55
Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу 57
Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями 58
Індивідуальні завдання.«Відкриття нових видів в Індокитаї», «Ліси України» 59,60
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Вступ. Біорізноманіття» 61

Тема 2. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

63
З історії відкриттів 64
§ 15 Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем 65
§ 16 Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів 67
§ 17 Вуглеводи та ліпіди 71
§ 18 Білки, їхня біологічна роль 75
§ 19 Ферменти та їхня біологічна роль 79
§ 20 Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ 83
§ 21 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 87
§ 22 Структури клітини та метаболізм 91
§ 23 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму 95
§ 24 Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин 97
Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків ворганізмі людини 100
§ 25 Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини 101
§ 26 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 105
§ 27 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму організму людини 107
Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза», «Кисень і висота» 109,110
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Обмін речовин та перетворення енергії» 111

Тема 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ

113
З історії відкриттів 114
§ 28 Генетика як наука 115
§ 29 Зберігання генетичної інформації в клітинах 117
§ 30 Передавання генетичної інформації з покоління в покоління 121
§ 31 Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК 123
§ 32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак 125
§ 33 Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем 129
§ 34 Неменделівське успадкування ознак 135
§ 35 Зчеплене успадкування ознак 141
§ 36 Цитоплазматична спадковість 147
§ 37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість 149
§ 38 Модифікаційна мінливість 155
Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості 156
§ 39 Регуляція активності генів 157
§ 40 Популяційна генетика 161
§ 41 Генетична варіабельність людини 163
§ 42 Еволюція геному людини 165
§ 43 Медична генетика 167
Практична робота. Розв’язування генетичних задач 173
Проект 174
Індивідуальні завдання. «ХворобаДауна», «Аутофагія» 175,176
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Спадковість та мінливість» 177

Тема 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК

179
З історії відкриттів 180
§ 44 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 181
§ 45 Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин 183
§ 46 Статеві клітини й запліднення 187
Лабораторна робота. Будова статевих клітин 188
§ 47 Особливості репродукції людини 189
§ 48 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини 191
§ 49 Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції 193
Лабораторна робота. Вивчення етапів ембріогенезу 196
§ 50 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів 197
§ 51 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання 201
§ 52 Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини 205
Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту» 207,208
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Репродукція та розвиток» 209
Предметний покажчик 211
Список додаткових джерел інформації, використаних при створенні підручника 213

NCERT Book for Class 11 Biology скачать бесплатно pdf

NCERT Books Class 11 Biology Hindi Medium PDF Download

NCERT Class 11 Biology Jeev Vigyan जीव जगत

NCERT Class 11 Biology Jeev Vigyan कोशिका चक्र और 9000 विभाजन 9000 विभाजन NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan में परिवहन

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan, खनिज पोषण

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan, पादप में शवसन

,

, NCERT, शवसन शवसन शवसन

,

, NCERT. Вигян पादप वृद्धि एवं परिवर्धन

NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan, पाचन एवं अवशोषण

,

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan शवासन और गैसों का विनिमय

,

NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan, शरीर द्रव तथा परिसंचरण

,

, Jeev Vigyan, класс NCERT, 110003,

, Jeev Vigyan. उत्पाद एवं उनका निष्कासन

NCERT Класс 11 Биология Джив Вигян जीव जगत का वर्गीकरण

NCERT Класс 11 Биология Джив Вигьян गमन एवं संचलन

NCERT Класс 11 Биология Джив Вигьян तंत्रकीय नियंत्रण एवं समन्वय

NCERT Биология 11 класса Джив Вигьян रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण

NCERT Класс 11 Биология Джив Вигян वनस्पति जगत

Джив Вигян Класс 11 प्राणि जगत

NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan पुष्पी पादपों पादपों की

,

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan पादपों का शरीर

,

, NCERT, класс 11, биология, Jeev Vigyan प्राणियों में संरचनात्मक संगठन

,

, NCERT, класс 11, Biology, Jeev Vigyan.

NCERT Класс 11 Биология Jeev Vigyan जैव अणु

Вышеупомянутые книги NCERT для класса 11 биологии были опубликованы NCERT для последней академической сессии 2020 года .Учебник NCERT для 11 класса биологии используется различными школами и почти всеми советами по образованию в Индии. Учителя всегда рекомендовали учащимся обращаться к электронным учебникам NCERT, поскольку экзамены по биологии в 11 классе всегда проводятся в соответствии с учебной программой, определенной в этих электронных книгах. Студенты, которые находятся в Стандарте 11 и изучают биологию, должны следовать книгам, выпущенным NCERT, чтобы подготовиться к экзаменам и пересмотреть весь учебный план, концепции, используя эти книги. Эти книги по биологии для 11 класса также включают сборник вопросов.Мы также предоставили решения NCERT для биологии 11 класса, которые были разработаны преподавателями сайта StudiesToday.com после тщательного изучения последней книги и на основе набора вопросов на предстоящих экзаменах для учеников 11 класса.

Преимущества книг NCERT по биологии 11 класса

a) Книга NCERT по биологии 11 класса была разработана опытными преподавателями биологии после серьезных исследований по всем темам.

b) Книги и решения NCERT по биологии класса 11 NCERT были созданы таким образом, чтобы предоставить полные и всесторонние знания по каждой теме на легком и понятном языке.

c) Вы также обнаружите, что некоторые вопросы, которые входят в экзамен по биологии для класса 11, взяты из самого учебника NCERT.

г) Почти все школы, аффилированные с CBSE, преподающие в классе 11 по биологии, рекомендуют своим ученикам использовать книги NCERT, поскольку они соответствуют учебной программе CBSE 2020 года.

NCERT Книги и решения CBSE Class 11 Biology доступны для бесплатного скачивания на сайте StudiesToday.com. Мы предлагаем самую эксклюзивную и самую большую последнюю базу данных бесплатных загружаемых книг для 1–12 классов.Все электронные книги можно распечатать, и они были тщательно составлены для всех студентов по каждой главе. Вы можете загрузить PDF-файл для любой главы в своей книге, щелкнув любую ссылку выше. Получите последние электронные книги в формате PDF по биологии для класса 11 и используйте их для ежедневного чтения. Посмотрите программу для 11 класса и загрузите последнюю книгу 2020 года по темам, которые вы изучали сегодня. Это поможет понять каждую тему. Читайте хотя бы одну главу CBSE Grade 11 Biology book ежедневно, чтобы получить более высокие оценки на тестах.

Также щелкните поля ниже, чтобы загрузить последние образцы документов CBSE, решенные по биологии класса 11, контрольные работы за прошлый год (предыдущий год / 10 лет), рабочие листы для печати в формате pdf, последние бесплатные книги NCERT и решения NCERT для класса 11 по биологии на основе CBSE NCERT KVS учебная программа и книги. Учебный материал для 11 класса по биологии был подготовлен опытными учителями ведущих школ Индии и доступен для бесплатного скачивания в формате pdf только на сайте StudiesToday.com

.

Шестой класс Планы уроков биологии / естествознания, домашние задания, викторины

Шестой класс планы уроков биологии / естествознания, домашние задания, викторины

Шестой класс Биология / Науки о жизни

  • Шестой класс
  • 44,236 Просмотры
  • 15 Избранные

  Научный метод

  Кристофер Каллен из Roxbury Prep, кампус Mission Hill

  Расположение: 6 класс естествознания

  Описание: Этот модуль знакомит студентов с процессом научного исследования.На протяжении всего курса мы будем использовать научный метод, исследуя ряд научных дисциплин…

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 25,023 Просмотры
  • 9 Избранные

  Классификация уровней экосистемы

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: Анализируя изображения и делая наблюдения, YWBAT: идентифицировать и объяснять категории, которые экологи используют для организации экосистем.

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Пятый класс
   Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс еще 3 …, Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 51,567 Просмотры
  • 6 Избранные

  Введение биотических и абиотических факторов

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: 1) Определите и объясните разницу между живыми и неживыми существами 2) Определите биотику, абиотику и экологию

  • Пятый класс
   Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс еще 3…, Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 6,511 Просмотры
  • 5 Избранные

  Методы выборки населения

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: Объяснить различные методы, используемые для оценки размера популяции определенного вида.

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Пятый класс
   Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс еще 3 …, Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 31,859 Просмотры
  • 6 Избранные

  Пищевые цепи

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT:
  1) Создайте пищевую цепочку
  2) Объясните разницу между производителем, потребителем и декомпозитором

  • Пятый класс
   Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс еще 3…, Шестой класс, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 11,490 Просмотры
  • 2 Избранные

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2…, Седьмой класс, Восьмой класс
 • Большая идея: При чтении очень важно найти основную идею, потому что это помогает читателю запомнить важную информацию и является ключом к хорошему пониманию.

  Ресурсы (14)

  Размышления (1)

  Избранные (70)

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2…, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 7,410 Просмотры
  • 7 Избранные

  Пищевые сети и уровни потребителей

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: 1) Определите и объясните разницу между каждым уровнем потребителей.2) Создайте пищевую сеть, которая правильно отображает поток энергии между различными…

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 11,387 Просмотры
  • 2 Избранные

  Изучение факторов, влияющих на размер популяции (ограничивающие факторы)

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: 1) Подробно объясните хотя бы три фактора, которые могут повлиять на размер популяции.2) Определите ограничивающие факторы и объясните, как они могут повлиять на…

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 10,912 Просмотры
  • 3 Избранные

  Естественный отбор, адаптации и камуфляж ящерицы

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: 1) Модель естественного отбора 2) Объясните роль, которую адаптации играют в выживании вида

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2…, Седьмой класс, Восьмой класс
  • Шестой класс
  • 11,277 Просмотры
  • 2 Избранные

  2 – Что такое наука?

  Кристофер Каллен из Roxbury Prep, кампус Mission Hill

  Местонахождение: Scientific Method

  Цель: SWBAT определить науку.

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс еще 6 …, Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс
  • 1,208 Просмотры
  • 1 любимец

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс еще 6…, Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс
  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс еще 6 …, Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс
  • 886 Просмотры

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс еще 6…, Седьмой класс, Восьмой класс, Девятый класс, Десятый класс, Одиннадцатый класс, Двенадцатый класс
  • Пятый класс
   Шестой класс 1 еще …, Шестой класс
  • 6,794 Просмотры

  Различать клетки растений и животных

  Андреа Рикаурте

  Местонахождение: Блок 1: Клеточная биология

  Цель: SWBAT сравнить и сопоставить клетки растений и животных.

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2 …, Седьмой класс, Восьмой класс
  • 2,581 Просмотры
  • 1 любимец

  Удивительный проект адаптации

  Дэвид Куявски из Bird Middle

  Местонахождение: Наука об окружающей среде

  Цель: YWBAT: 1) Изучите адаптации различных организмов, чтобы определить роль, которую каждый играет в выживании вида

  • Шестой класс
   Седьмой класс, Восьмой класс еще 2…, Седьмой класс, Восьмой класс

Что-то пошло не так. Смотрите подробности для получения дополнительной информации

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *