Для учащихся

Укр мова 10 клас плющ книга – Підручник Українська мова 10 клас Плющ. Скачать, читать

Читати Підручник Українська мова 10 клас Плющ онлайн

Читати Підручник Українська мова 10 клас Плющ онлайн

 

 • Найменування: Плющ М.Я.
 • Мова книги: Українська
 • Видавник: Освіта
 • Рік публикації: 2010
 • Формат даних: PDF
 • Тип: Книга (електронний підручник)
 • Всього сторінок: 426
 • Предмет: Українська мова
 • Клас: 10

Читати онлайн:

– Jakśmiesz мене про це типі схожі ?! – скрикнув Вільга злякався і сів на крісло, кашель нервово.Стерн побажав він торкнувся цієї теми. Він знав, як погано де Брі постраждали від рук цього божевільного. Психопат тримав її будинку протягом двох днів, а потім поїхав в інвалідному візку на ринку під фонтан Діани з наміром підірвати.

Українська мова 10 клас Плющ

Тільки Stern співпраці з інспектором і зябликом щасливого збігу означало, що втік з-під гніт життя. Після цього інциденту, однак, він почав вести себе так, як ніби вони більше не розраховувати на Стерн. Травмовані, після чого багато людей ніколи б не взяли.

– Вибачте, я просто випалив, – сказав він, не піднімаючи голови. – Смерть старого канцлера, звичайно, не має ніякого відношення до Kańskim. Я тільки повторити те, що було сказано в університеті. Тому що він заплатив за диплом.

Вільга нервова вже готується відповісти на нього, але як раз в цей момент задзвонив телефон. Журналіст взяв трубку.

– Так, я розумію, звичайно. Я буду з вами протягом декількох хвилин. Це Manio – сказав Стерн. – Цікаво, що він прийшов знову.

Джейкоб утримався від коментарів. Що зацікавило його, що Вільга вперше звернувся до глави на вас. Вона повинна була отримати його в дружніх відносинах, і він почав в його попереджувальної голову дзвони.

Українська мова 10 клас Плющ

Стерн уже давно відомий манії. Він завжди ставить на молодих і не робити це наосліп. Саме він вів свою кар’єру в журналістиці Нетрі. Найбільш він цінував у ньому, що він здатний, готовий до всього і незалежним. Після трагічної смерті її батьків в авіакатастрофі під Познань був єдиним сварливим тітка, від якого вона хоче бути вільним. Манкевич так дав їй шанс. Вільга придбала у філії Лодзі в «Кур’єрі», і тепер, мабуть, виступає за це.

Джеймс відмовився від смішних спогадів. Він закрутив нову карту в машину, маючи намір взяти важку роботу, але де Брі взяв його ще один запит.

Чи будете ви зробити що-небудь для мене? – запитала вона. Добре, скажіть мені, що відбувається. Дивіться його! Kogo? лейтенант Фролов. Тепер візьміть його в театр. Де вона належить, а не – вказала на кут кімнати – шафа редакційної дезінтеграції. У мене є відчуття, ідіотське, який тримав нас слухати.Штерн кивнув dlaświętego світу і Вільга, не чекаючи, щоб змінити свою думку, вона пішла на співбесіду з новим колегою.

hbok.ru

Підручник Українська мова 10 клас Плющ 2010 (профільний рівень)

Назва: Українська мова 10 клас /  Украинский язык 10 класс
Автор(и): Плющ М.Я.
Рік видання: 2010
Мова: Українська
Видавництво:

 Освіта
Кількість сторінок: 426
Формат: pdf

 

 

Підручник Українська мова 10 клас Плющ 2010
Учебник Украинский язык 10 класс Плющ 2010

Зміст Підручника Українська мова 10 клас Плющ 2010

Шановні старшокласники!3

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 1. Мова як суспільне явище4§ 2. Основні функції мови8§ 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову12§ 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови15§ 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов17Розвиток мовлення24Стилістика і культура мовлення27До джерел знань31

З історії розвитку української мови

§ 6. Основні етапи формування і розвитку української національної мови32§ 7. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов’янських систем письма35§ 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича39Розвиток мовлення45§ 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт47Стилістика і культура мовлення50До джерел знань54

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§ 10. Форми існування мови55§ 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови58Розвиток мовлення61§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села65Стилістика і культура мовлення70До джерел знань72

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних73§ 14. Основні фонетичні одиниці української мови78§ 15. Звук мовлення і фонема79Розвиток мовлення81§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних84§ 17. Спрощення в групах приголосних86§ 18. Подовження і подвоєння приголосних87§ 19. Чергування звуків89§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни91§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення94Стилістика і культура мовлення96Назустріч тестуванню102До джерел знань103

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень104§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах108Розвиток мовлення112§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм115Стилістика і культура мовлення118До джерел знань121

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§ 25. Українська графіка122§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії .127Розвиток мовлення130§ 27. Правопис м’якого знака та апострофа134§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ137§ 29. Написання слів іншомовного походження142Розвиток мовлення143§ 30. Складоподіл в українській мові147§ 31. Правила переносу слів із рядка в рядок151Стилістика і культура мовлення152Назустріч тестуванню154До джерел знань156

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова157Розвиток мовлення159§ 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень162Стилістика і культура мовлення165§ 34. Омоніми. Пароніми169§ 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд173§ 36, Антоніми та їхні види178Стилістика і культура мовлення182§ 37. Лексика української мови за походженням. Споконвічно українська лексика186Розвиток мовлення189§ 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови194Стилістика і культура мовлення199§ 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією202Розвиток мовлення210Стилістика і культура мовлення214Назустріч тестуванню218До джерел знань221

Фразеологія як розділ мовознавства

§ 40. фразеологія як розділ мовознавства222§ 41. Фразеологічні одиниці української мови224Розвиток мовлення226§ 42. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології229§ 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів232Розвиток мовлення234Стилістика і культура мовлення237Назустріч тестуванню240До джерел знань257

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§ 44. Словники як відображення історії й культури українського народу. Загальні відомості про словники242Розвиток мовлення246§ 45. З історії української лексикографії248Розвиток мовлення252Стилістика і культура мовлення254До джерел знань257

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§ 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ258§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору261Стилістика і культура мовлення267§ 48. Історичні зміни в морфемному складі слова269Розвиток мовлення271§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників272§ 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів275Стилістика і культура мовлення278Назустріч тестуванню280До джерел знань281

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень282

Самостійні частини мови

§ 52. Іменник як частина мови286§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників288§ 54. Категорія числа іменників292§ 55. Категорія відмінка іменників294Розвиток мовлення301Стилістика і культура мовлення307Назустріч тестуванню310§ 56. Прикметник як частина мови311§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників315§ 58. Словозміна прикметників318Розвиток мовлення322Стилістика і культура мовлення325Назустріч тестуванню328§ 59. Займенник як частина мови329Стилістика і культура мовлення333Назустріч тестуванню336§ 60. Числівник як частина мови337Розвиток мовлення342Стилістика і культура мовлення344Назустріч тестуванню347§ 61. Дієслово як частина мови348§ 62. Перехідні й неперехідні дієслова352§ 63. Спосіб, час, особа дієслів356§ 64. Дієвідмінювання359Розвиток мовлення364§ 65. Дієприкметник як особлива форма дієслова366§ 66. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова371Стилістика і культура мовлення375Назустріч тестуванню377§ 67. Прислівник як частина мови379§ 68. Правопис прислівників384Розвиток мовлення385Стилістика і культура мовлення387Назустріч тестуванню390

Службові частини мови

§ 69. Прийменник391§ 70. Сполучник394§ 71. Частка397Розвиток мовлення401§ 72. Вигук402Стилістика і культура мовлення404Назустріч тестуванню407До джерел знань409Тлумачний словник410Термінологічний словник411Діалектологічний словник412

Учебник Украинский язык 10 класс Плющ 2010

 

Інші підручники

Підручник Українська мова 10 клас Глазова 2010 (академічний рівень) Підручник Українська мова 10 клас Бондаренко 2010

www.pidru4nik.in.ua

Українська мова 10 клас – М. Я. Плющ

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 1. МОВА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§ 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОВИ

§ 3. МОВА І ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВУ

§ 4. МОВНИЙ «СУРЖИК», ЙОГО ПРИЧИНИ.ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 5. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. УКРАЇНСЬКА МОВА В КОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

§ 6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

§ 7. ПОЯВА ПИСЕМНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН. СТВОРЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО АЛФАВІТУ. РОЛЬ КИРИЛА І МЕФОДІЯ У СТАНОВЛЕННІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. КИРИЛИЦЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СЛОВ’ЯНСЬКИХ СИСТЕМ ПИСЬМА

§ 8. ВИДИ ПИСЬМА В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ПИСЕМНОСТІ. «ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА» МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО. ПЕРША РУКОПИСНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІВАНА УЖЕВИЧА

Сучасна українська літературна мова як ваша форма існування національної мови

§ 9. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

§ 10. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МОВИ

§ 11. ПОНЯТТЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ МОВУ. ПИСЕМНА Й УСНА ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

§ 12. ДІАЛЕКТИ ЯК ІСТОРИЧНА БАЗА ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ І СОЦІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ. МОВА МІСТА Й СЕЛА

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. МІСЦЕ ФОНЕТИКИ В СИСТЕМІ МОВИ. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ

§ 14. ОСНОВНІ ФОНЕТИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 15. ЗВУК МОВЛЕННЯ І ФОНЕМА

§ 16. ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 17. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 18. ПОДОВЖЕННЯ І ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 19. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

§ 20. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ПРИ СЛОВОЗМІНІ ТА СЛОВОТВОРЕННІ, МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ

§ 21. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПИСУ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимова

§ 22. ОСНОВНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ, ДЕЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУЧЕНЬ

§ 23. ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У ДЕЯКИХ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМАХ

§ 24. НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ЙОГО ВИДИ. РОЛЬ НАГОЛОСУ В РОЗРІЗНЕННІ СЛІВ І ЇХНІХ ФОРМ

Українська графіка, українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правал написання слів

§ 25. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА

§ 26. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

§ 27. ПРАВОПИС М”ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА

§ 28. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ. НАПИСАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, ПРІЗВИЩ

§ 29. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 30. СКЛАДОПОДІЛ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

§ 31. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. СЛОВО ЯК ОДИНИЦЯ МОВИ. ОЗНАКИ СЛОВА

§ 33. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ

§ 34. ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ

§ 35. СИНОНІМИ ТА ЇХНІ ВИДИ. СИНОНІМІЧНИЙ РЯД

§ 36. АНТОНІМИ ТА ЇХНІ ВИДИ

§ 37. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. СПОКОНВІЧНО УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА

§ 38. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ МОВИ

§ 39. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА СФЕРОЮ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ І СТИЛІСТИЧНОЮ ДИФЕРЕНЦІАЦІЄЮ

subject.com.ua

Решебник «Українська мова 10 клас, М. Я Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Караман, О. В. Караман»М. Я Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Караман, О. В. Караман

Решебник «Українська мова 10 клас, М. Я Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Караман, О. В. Караман»

Идет загрузка решебника …

загрузка…

Другие решебники:

Уважаемые пользователи сайта 12 баллов! Оставляя коментарий, положительный или отрицательный, придерживайтесь простых норм приличия. Оскорбление и угрозы в адрес посетителей сайта, ненормативная лексика, унижающая человеческое достоинство – без предупреждения удаляются! . На странице сайта 12ballov.net Вы можете воспользоваться сервисом онлайн – готовые домашние задания – ГДЗ. Почти у каждого ученика возникают трудности при выполнении домашнего задания. Наш сервис поможет Вам в решении или проверке упражнений по предмету Українська мова. Предлагаем вам Решебник «Українська мова 10 клас, М. Я Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Караман, О. В. Караман» , с помощью которого вы повысите свои оценки за короткий срок. Этот Решебник «Українська мова 10 клас, М. Я Плющ, В. І. Тихоші, С. О. Караман, О. В. Караман» будет полезен не только учащимся но и их родителям, при помощи которого они освежат в памяти знания полученные много лет назад. Готовые домашние задания по учебнику Українська мова уже просмотрело 280180 человек. Важной особенностью сервиса решебник онлайн есть то что всеми гдз можно пользоваться безплатно, без регистрации. 

12ballov.net

ГДЗ (решебник) Українська мова 10 клас Плющ

Решебники, ГДЗ

 • 1 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Музыка
  • Окружающий мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Русский язык
  • Белорусский язык
  • Английский язык
  • Информатика
  • Украинский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Человек и мир
  • Основы здоровья
  • Музыка

megaresheba.ru

ГДЗ Українська мова 10 клас Плющ онлайн

Читати ГДЗ (Відповіді, решебник) Українська мова 10 клас Плющ онлайн

 

 • Найменування: Українська мова
 • Автори: Українська
 • Видавник: Киев, «Освiта»
 • Рік публикації: 2010
 • Формат даних: PDF
 • Тип: Книга (електронний посібник)
 • Всього сторінок: 122
 • Предмет: Українська мова
 • Клас: 10

Читати онлайн:

Я поставив ще одну захист – «дзеркало», але воно не знадобилося. Тиск спало нанівець, інтерес пропав – зовсім. Як же це виявляється добре, коли тобі не тиснуть на мізки. Цієї суботи я знову відчув спробу проникнення, звично вже, поставив захист і розлютився – так якого ж хрена! ХТО Ж ТИ ТАКИЙ і де тебе шукати, а головне як ?! І АДЖЕ ЗНАЙШОВ !!!

Українська мова 10 клас Плющ

Поставивши захист, я став подумки сканувати простір навколо себе. Мене навчив цього мій командир – там, за «річкою». Ти ніби-то перетворюєшся на багатофункціональний локатор, який вловлює найменші прояви звуку, світла, руху, запаху, коливань повітря, порівнює їх зі стандартом і виділяє невідповідності. Ну а я до цього підключив котрі виникли у мене незначні екстрасенсорні, як зараз кажуть, здібності, що проявили себе під час першого бою. За секунду до пострілу в мене я відчув небезпеку і перекотився за інший камінь випустивши в перекаті коротку – в три патрона чергу в того, хто стріляв в мене «духу». І, що дивно, потрапив! Я спеціально, після бою, ходив подивитися на першого вбитого мною ворога.

Його вигляд не викликав у мене майже ніяких емоцій на зразок істерики, втрати свідомості, нудоти або блювоти. Для мене, молодого ще тоді пацана, все було просто – він мало не вбив мене я, захищаючись, вбив його. Він не зумів, а я зумів. І все: тема закрита і не навіщо страждати. Командир це помітив і став вчити мене премудростям війни. Вірніше вчив він всіх молодих, але мені приділяв особливу увагу, чим викликав навіть невдоволення деяких старих.

Українська мова 10 клас Плющ

Це невдоволення розрулити буквально після наступного бою, коли я попередив про засідку попереду і мінах, поставлених на стежці. Точно також я звів воєдино свої ментальні здібності і можливості свого організму і засік таки цього засранця. Він стояв в протилежному від мене ряду і робив вигляд що щось там розглядає, а сам в цей час намагався протиснути мій захист. Українська мова 10 клас Плющ. Тиск все посилювався і посилювався – скоро моя захист стала піддаватися. Але я не став смикатися, як в минулий раз, а підготував йому сюрприз, який, якщо я правильно все розрахував, дуже його здивує. Неприємно здивував! Так воно і вийшло.

У тій же книзі, де пояснювали як ставити пасивний захист «кокон», давали ще одну пасивний захист – «дзеркало» і пояснювали: скомбінувавши дві ці захисту в одну в першому варіанті отримуємо більш потужний захист, а в другому – потужне атакуючий вплив. 

hbok.ru

ГДЗ по украинскому языку для 10 класса Плющ М.Я.

 • ГДЗ
 • 1 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Природоведение
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Технология
 • 3 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Испанский язык
 • 4 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Белорусский язык
  • Украинский язык
  • Информатика
  • Основы здоровья
  • Музыка
  • Литература
  • Окружающий мир
  • Человек и мир
  • Испанский язык

resheba.me

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *