Разное

Українська мова підручник 7 клас глазова 2019 – Підручник Українська мова 7 клас Глазова 2015. Скачать, читать

Шкільний підручник 7 клас українська мова О.П. Глазова Освіта 2015 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України

gdz4you.com

Скачати підручник 7 клас Українська мова Глазова 2015 рік

ВСТУП

Літературна норма української мови 8

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки в реченнях 17
§ 2. Частини мови 36
§ 3. Вивчені групи орфограм 39

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 42
§ 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив) 47
       Особові форми дієслова 50
§ 6. Не з дієсловами 58
§ 7. Доконаний і недоконаний види дієслова 62
§ 8. Дієслова перехідні та неперехідні 65
§ 9. Часи дієслова
69
§ 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу 72
§ 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу 77
§ 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу 84
§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 92
§ 14. Творення дієслів умовного способу 94
§ 15. Творення дієслів наказового способу 97
§ 16. Безособові дієслова 103
§ 17. Способи творення дієслів 107
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 112
§ 19. Дієприкметниковий зворот 116
§ 20. Відмінювання дієприкметників 123
§ 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення 126
§ 22. Безособові дієслівні форми на
-но,-то
135
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 139
§ 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження 142
§ 25. Не з дієприкметниками 145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 149
§ 27. Дієприслівниковий зворот 152
§ 28. Коми при одиночному дієприслівнику 157
§ 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду 158
§ 30. Не з дієприслівниками 167
§ 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 170
§ 32. Способи творення прислівників 176
§ 33. Ступені порівняння прислівників 181
§ 34. Правопис прислівників 190
        Написання прислівників через дефіс і разом 190
        Написання прислівникових сполук 194
        Літери и та і в кінці прислівників 195
        Літери н та нн у прислівниках 201
        Не і ні з прислівниками 203

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 35. Прийменник як службова частина мови 208
        Види прийменників за будовою 212
§ 36. Сполучник як службова частина мови 220
        Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів 228
§ 37. Частка як службова частина мови 232
        Правопис часток 237
§ 38. Правопис не і ні з різними частинами мови 239
§ 39. Вигук як особлива частина мови 245

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості 12
Повторення вивченого про типи та стилі мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 31
Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій 54
Усний твір-розповідь про виконання дій на основі власних спостережень 67
Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі) 81
Анотація 89
Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи (в художньому стилі) 100
Ділові папери. Розписка 110
Поняття про публіцистичний стиль. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 120
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі 133
Особливості будови опису зовнішності людини 162
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини 166
Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі 186
Портретний нарис у публіцистичному стилі 198
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом 218
Складання і розігрування діалогів 25, 52, 106,
115, 138,
184

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні 251

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок 256
Словничок термінів 260
Словничок назв почуттів 261
Фразеологічний словничок 267
Види помилок у письмовій роботі 271

portfel.info

Скачати підручник 7 клас Рідна мова Глазова 2007 рік

ВСТУП

Мова — скарбниця духовності народу 12
Повторення вивченого про текст 16

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
22
§ 2. Частини мови 37
§ 3. Вивчені групи орфограм 41

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 52
§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова 59
§ 6. Не з дієсловами 67
§ 7. Вид дієслова 72
§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова 75
§ 9. Особа дієслова. Безособові дієслова 79
§ 10. Часи дієслова 84
§ 11. Теперішній час 88
§ 12. Минулий час 93
§ 13. Майбутній час 98
§ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 105
§ 15. Творення дієслів умовного способу 109
§ 16. Творення дієслів наказового способу 112
§ 17. Способи творення дієслів 118
Розбір дієслова як частини мови 117
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 121
§ 19. Дієприкметниковий зворот 126
§ 20. Відмінювання дієприкметників 134
§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників 137
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то 145
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 154
§ 24. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походжання 156
§ 25. Не з дієприкметниками 159
Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова 145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 163
§ 27. Дієприслівниковий зворот 167
§ 28. Творення дієприслівників не доконаного і доконаного виду 177
§ 29. Не з дієприслівниками 182
Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова 181
§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 188
§ 31. Ступені порівняння прислівників 197
§ 32. Способи творення прислівників 206
§ 33. Правопис прислівників 212
Написання прислівників через дефіс і разом 212
Написання прислівникових сполук 221
И та і в кінці прислівників 222
Літери н та нн у прислівниках 225
Не і ні з прислівниками 228
Розбір прислівника як частини мови 203

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ, СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 34. Прийменик як службова частина мови 234
Розбір прийменника як частини мови 242
§ 35. Сполучник як службова частина мови 244
§ 36. Правопис сполучників 251
Розбір сполучника як частини мови 250
§ 37. Частка як службова частина мови 256
§ 38. Правопис часток 261
Розбір частки як частини мови 259
§ 39. Не і ні з різними частинами мови 266
§ 40. Вигук як особлива частина мови 271
Розбір вигука як частини мови 275
Звуконаслідувальні слова 277
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ 279

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок 283
Словничок термінів 286
Види помилок у письмових роботах 287
Послідовність роботи над проектом 287
ГОВОРІННЯ
Складання діалогів 31, 58,
83, 125
Стислий усний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці 71
Усний твір-роздум дискусійного характеру 150
Створення діалогів і монологів дискусійного характеру 153
Усний переказ розповідного тексту з елементами роздуму 169
Складання діалогів із використанням прислівників 202
Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 204
Усний переказ розповідного тексту з творчим завданням 211
Усний твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями (у художньому стилі) 216
Складання й розігрування діалогів 276
ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО
Замітка дискусійного характеру 186
Оповідання за поданим сюжетом 263
ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ
Усне складання висловлювання 48
Особливості будови розповіді про процес праці 62
Письмовий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці 77
Усний твір розповідного характеру про процес праці за власними спостереженнями 92
Усний стислий переказ тексту 107
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 131
Особливості будови опису зовнішності людини 193
Усний твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі 254
Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю 259
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО
Письмовий твір-опис зовнішності людини з уяви 230
ПИСЬМО
Ділове мовлення. Розписка 96
Письмовий докладний переказ тексту наукового стилю 102
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму 176
Контрольний переказ тексту, що містить опис зовнішності людини 265

portfel.info

Шкільний підручник 7 клас українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Зодіак-ЕКО 2007 рік скачати

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші

gdz4you.com

Підручник Українська мова 7 клас Глазова 2015

ВСТУП
Літературна норма української мови 8
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 1. Розділові знаки в реченнях 17
§ 2. Частини мови 36
§ 3. Вивчені групи орфограм 39
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 42
§ 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив) 47
       Особові форми дієслова 50
§ 6. Не з дієсловами 58
§ 7. Доконаний і недоконаний види дієслова 62
§ 8. Дієслова перехідні та неперехідні 65
§ 9. Часи дієслова 69
§ 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу 72
§ 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу 77
§ 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу 84
§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 92
§ 14. Творення дієслів умовного способу 94
§ 15. Творення дієслів наказового способу 97
§ 16. Безособові дієслова 103
§ 17. Способи творення дієслів 107
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 112
§ 19. Дієприкметниковий зворот 116
§ 20. Відмінювання дієприкметників 123
§ 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення 126
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то 135
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 139
§ 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження 142
§ 25. Не з дієприкметниками 145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 149
§ 27. Дієприслівниковий зворот 152
§ 28. Коми при одиночному дієприслівнику 157
§ 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду 158
§ 30. Не з дієприслівниками 167
§ 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 170
§ 32. Способи творення прислівників 176
§ 33. Ступені порівняння прислівників 181
§ 34. Правопис прислівників 190
        Написання прислівників через дефіс і разом 190
        Написання прислівникових сполук 194
        Літери и та і в кінці прислівників 195
        Літери н та нн у прислівниках 201
        Не і ні з прислівниками 203
МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 35. Прийменник як службова частина мови 208
        Види прийменників за будовою 212
§ 36. Сполучник як службова частина мови 220
        Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів 228
§ 37. Частка як службова частина мови 232
        Правопис часток 237
§ 38. Правопис не і ні з різними частинами мови 239
§ 39. Вигук як особлива частина мови 245
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості 12
Повторення вивченого про типи та стилі мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 31
Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій 54
Усний твір-розповідь про виконання дій на основі власних спостережень 67
Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі) 81
Анотація 89
Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи (в художньому стилі) 100
Ділові папери. Розписка 110
Поняття про публіцистичний стиль. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 120
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі 133
Особливості будови опису зовнішності людини 162
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини 166
Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі 186
Портретний нарис у публіцистичному стилі 198
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом 218
Складання і розігрування діалогів 25, 52, 106,
115, 138,
184
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ
Частини мови, їх правопис і використання в мовленні 251
ДОВІДКОВЕ БЮРО
Тлумачний словничок 256
Словничок термінів 260
Словничок назв почуттів 261
Фразеологічний словничок 267
Види помилок у письмовій роботі 271

www.pidru4nik.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.