Разное

Українська мова 4 вашуленко: Відповідь вправа стор 43 (4) — СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Содержание

Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу 2 семестр (за підручником Вашуленко, Васильківська, Дубовик) – 3,5 год

                                               Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу 2 семестр

(за підручником Вашуленко, Васильківська, Дубовик) – 3,5 години на тиждень

урока

                             Тема уроку

Сторінки

підручн.

Дата

                 Примітки

 

                      Частини мови

                          Іменник

 

 

 

55.

Поняття про іменники з абстрактним значенням. Навчаюся розпізнавати іменники з абстрактним значенням.

с. 76 — 77

10.01

 

56.

Рід і число іменників. Навчаюся визначати рід і число іменників.

с. 78 — 79

11.01

 

57.

Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся визначати відмінок іменника в реченні та початкову форму іменника.

с. 80 — 82

12.01

 

58.

Навчаюся змінювати іменники за числами і відмінками.

с. 83 — 84

14.01

 

59.

Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників приголосні г, к, х перед закінченням –і на з’, ц’,с’.

с. 84 — 87

17.01

 

60.

Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників голосний (і) на (о), (е).

с..87-90

18.01

 

61.

Розвиток зв’язного мовлення №9.

 

21.01

 

62.

Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини.

с.90-92

24.01

 

63.

Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини.

с.92-94

25.01

 

64.

Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.

с.95-97

26.01

 

65.

Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду на –р в орудному відмінку однини.

с.98-100

28.01

 

66.

Навчаюся використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному й місцевому відмінках однини.

с.100-103

31.01

 

67.

Діагностувальна робота. Списування.

 

01.02

 

68.

Розвиток зв’язного мовлення №10.

 

 

04.02

 

69.

Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

с.104-107

07.02

 

70.

Навчаюся правильно вживати літературні форми іменників у місцевому відмінку множини із прийменником по.

с.107-109

08.02

 

71.

Узагальнення і систематизація знань за розділом «Іменник».

с.109

09.02

 

72.

Діагностувальна робота. Мовна тема «Іменник».

 

11.02

 

 

Прикметник як частина мови

 

 

 

73.

Навчаюся визначати прикметники в тексті.

 

с.110-111

14.02

 

74.

Рід і число прикметників. Навчаюся змінювати прикметники за родами і числами.

с.112-113

15.02

 

75.

Розвиток зв’язного мовлення №11.

 

 

18.02

 

76.

Відмінювання прикметників. Навчаюся правильно записувати прикметники із твердим приголосним основи в різних відмінкових формах.

с.114-116

21.02

 

77.

Навчаюся правильно записувати прикметники з м’яким приголосним основи у різних відмінкових формах.

с.116-118

22.02

 

78.

Навчаюся визначати рід, число, відмінок прикметника за іменником, з яким він зв’язаний.

с.118-119

23.02

 

79.

Утворення ступенів порівняння прикметників. Навчаюся утворювати форми прикметників.

с. 120-121

25.02

 

80.

Вимова і написання прикметників на –ський, -зький, -цький. Навчаюся правильно вимовляти і записувати прикметники на –ський, -зький, -цький.

с.122-123

28.02

 

81.

Пряме і переносне значення прикметників. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Навчаюся використовувати прикметники у прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми.

с.124-125

01.03

 

82.

Розвиток зв’язного мовлення №12.

 

 

04.03

 

83.

Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прикметник».

с.125

09.03

 

84.

Діагностувальна робота. Диктант.

 

11.03

 

 

Числівник як частина мови

 

 

 

85.

Навчаюся розпізнавати в мовленні числівники, які відповідають на питання скільки? Котрий?

с.126-127

12.03

 

86.

Навчаюся правильно вимовляти і писати форми родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100.

 

с.128-129

14.03

 

87.

Навчаюся вживати правильні форми числівників на позначення часу протягом доби.

с.129-130

15.03

 

88.

Навчаюся вживати числівники у власному мовленні.

 

с.131

18.03

 

89.

Узагальнення і систематизація знань за розділом «Числівник».

с.131

21.03

 

90.

Розвиток зв’язного мовлення №13.

 

 

22.03

 

 

Займенник як частина мови. Особові займенники.

 

 

 

91.

Навчаюся розпізнавати займенники і пояснювати їхню роль.

с.132-133

23.03

 

92.

Навчаюся визначати особові займенники, ставити до них питання.

с.134-135

25.03

 

93.

Навчаюся відмінювати особові займенники.

 

с.135-138

28.03

 

94.

Навчаюся правильно вживати займенники з прийменниками.

с.138-139

29.03

 

95.

Навчаюся використовувати займенники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Займенник».

с.139

01.04

 

 

Дієслово як частина мови.

 

 

 

96.

Навчаюся визначати дієслова в реченнях і текстах.

 

с.140-141

11. 04

 

97.

Розвиток зв’язного мовлення №14.

 

 

12.04

 

98.

Неозначена форма дієслова. Навчаюся розпізнавати неозначену форму дієслів.

 

с.142-143

13.04

 

99.

Діагностувальна робота. Диктант.

 

15.04

 

100.

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Навчаюся вживати дієслова у відповідних часових формах.

с.144-145

18.04

 

101.

Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у теперішньому часі.

с.145-147

19. 04

 

102.

Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у майбутньому часі.

с.147-148

22.04

 

103.

Навчаюся писати закінчення дієслів 1-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу.

с.148-149

26.04

 

104.

Розвиток зв’язного мовлення №15.

 

 

27.04

 

105.

Навчаюся писати закінчення дієслів 2-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу.

с.150-151

29.04

 

106.

Навчаюся писати закінчення дієслів 3-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу.

с.151-153

03.05

 

107.

Навчаюся ставити дієслова минулого часу у відповідну родову форму.

с.154-155

06.05

 

108.

Вимова і написання дієслів на –ся. Навчаюся правильно вимовляти і записувати дієслова на –ся.

с.156-157

10.05

 

109.

Навчаюся вживати дієслова у власному мовленні.

 

с.158-159

13.05

 

110.

Розвиток зв’язного мовлення №16.

 

 

16.05

 

111.

Узагальнення і систематизація знань за розділом «Дієслово».

с. 159

17.05

 

112.

Діагностувальна робота. Мовна тема «Дієслово».

 

20.05

 

 

Прислівник як частина мови

 

 

 

113.

Навчаюся розпізнавати прислівники.

с.160-161

23.05

 

114.

Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми. Навчаюся добирати до прислівників синоніми та антоніми.

с.162-163

24.05

 

115.

Написання найуживаніших прислівників. Навчаюся правильно писати найуживаніші прислівники.

с.164-165

25.05

 

116.

Навчаюся доречно вживати прислівники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прислівник».

с.165-167

27.05

 

117.

Розвиток зв’язного мовлення №17.

 

 

30.05

 

118.

Узагальнюю знання про частини мови.

 

с.167-168

31.05

 

119.

Узагальнення та систематизація знань учнів.

 

 

01.06

 

120.

Підсумковий урок за рік.

 

 

03.06

 

ГДЗ до підручника з української мови 4 клас М.С. Вашуленко, С.

Г. Дубовик 2015 рік

Готова домашня робота з української мови для 4 класу

Рішення та відповіді до підручника з української мови для 4 класу

М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик

Українська мова на 12 балів – це реально разом з ГДЗ

Не знати рідної мови – здавалося б, що може бути ганебнішим для громадянина, який стверджує, що любить свою державу? У той же час чимало українців справді погано орієнтуються у всіх тонкощах мови, якою спілкуються. І мова йде не тільки про пересічних людей, а й про тих, хто займає високі керівні посади! Виховувати в собі інтелігента, який відмінно володіє українською мовою потрібно ще з дитинства. У четвертому класі цьому чудово допомагає підручник авторства М.С. Вашуленко та С.Г. Дубовик. Однак часом доволі складно без допомоги інших зрозуміти, що мав на увазі автор, коли пропонував четвертокласнику певний тип завдань. Роз’яснити всі теми допоможуть готові домашні завдання з української мови для 4 класу, у яких зібрано відповіді до всіх вправ, які можна знайти в підручнику. Рішення зручно поділені по сторінках, тому знайти необхідний варіант відповіді буде доволі легко.

Труднощі позаду, коли поруч є готові відповіді

Стверджувати, що ГДЗ вбивають саму суть самостійного виконання домашніх завдань – це, як мінімум, несправедливо. Відповіді з української мови для 4 класу будуть служити додатковим джерелом інформації, до якого можна звернутись в будь-який момент – особливо тоді, коли поруч немає вчителя чи батьків. Окрім цього, рішення привчають четвертокласників до самостійності, адже навіть маючи перед собою готовий варіант відповіді, треба вміти проаналізувати його і зрозуміти, як застосовувати набуті знання в подальшому вивченні предмета. Разом з готовими домашніми завданнями шкільна програма буде легко проходити, тому що теми можна буде розглянути з точки зору фахівців. Приємним бонусом до отриманих знань буде також висока успішність – школяр з легкістю складе державну підсумкову атестацію, якщо добре попрацює протягом року з ГДЗ.

Рішення у вільному доступі

Шукаєте портал, разом з яким можна вчитися безкоштовно і без реєстрації? Саме таким є сайт GDZ4YOU, який не вимагає від Вас плати за матеріали, які Ви тут знайдете. Також не потрібно заповнювати нудних форм – усі ГДЗ можна переглянути онлайн, скориставшись улюбленим електронним носієм.

Літературне читання покращує Ваше знання мови

Якщо Ви не любите вчити правила і запам’ятовувати винятки, то є один дієвий спосіб вивчити мову. Для цього потрібно багато читати. Готові домашні завдання з літературного читання для 4 класу посприяють тому, щоб Ваші знання з української мови стали міцними і закріплювалися з кожним прочитаним твором.

Украинский язык. 4-й класс. I семестр (по учебнику Вашуленко, Дубовик, Мельниченко)

Орієнтовне календарно-тематичне планування . . . 6

Мова і мовлення . . 9

Урок 1. Мова — скарбниця історії народу . . 9

Урок 2. Безперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. Вимова і написання слова аеропорт . . . 12

Урок 3. Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування . . . 16

Текст . . . 20

Урок 4. Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок. Вимова і написання слова футбол . . . 20

Урок 5. Поділ тексту на частини, складання плану за допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців. Визначення теми висловлювання у текстах, формулювання основної думки . . . 25

Урок 6. Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, що не відповідають темі, додавання кінцівки (заключного речення) . . . 29

Урок 7. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті . . . 34

Урок 9. Текст-опис. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів . . . 38

Урок 10. Складання художніх та науково-популярних описів. Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлення порад щодо їхнього доопрацювання . . . 42

Урок 11. Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків. Визначення теми висловлювання у текстах-міркуваннях, формулювання основної думки. Вимова і написання слова температура . . . 46

Урок 12. Побудова тексту-міркування, добирання переконливих доказів, формулювання висновку . . . 50

Урок 13. Вправляння у написанні замітки до стіннівки . . . 53

Речення . . . 56

Урок 15. Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні та другорядні члени речення. Розділові знаки в кінці речень. Інтонаційно правильне читання речень, різних за метою висловлювання, окличних речень. Вимова та написання слова океан . . . 56

Урок 17. Встановлення зв’язку слів у реченні. Визначення, за допомогою чого пов’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень). Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком та схемою. Відновлення змісту деформованих речень. Вимова та написання слова трамвай . . . 60

Урок 18. Поняття про однорідні члени речення. Граматичні питання до однорідних членів речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення . . . 64

Урок 19. Головні та другорядні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення. Вимова і написання слова гардероб . . . 68

Урок 20. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях. Вимова і написання слова кілометр . . . 72

Урок 21. Узагальнювальний урок з розділу «Речення» . . . . 76

Слово. Значення слова. Частини мови . . . 80

Урок 23. Повторення й узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих і форм одного з таких слів. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість . . . 80

Урок 25. Повторення й узагальнення знань і вмінь про лексичне значення слова. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо). Класифікація на групи слів, що відповідають на питання різних частин мови. Вимова і написання слова дисципліна . . . 84

Урок 26. Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо). Вживання іменників у прямому і переносному значеннях. Багатозначність окремих іменників. Український алфавіт. Вимова та написання слів: врівноваженість, наполегливість, справедливість, творчість (продовження) . . . 88

Урок 27. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Спостереження за точним і влучним вживанням із ряду синонімів тих слів, що найбільше відповідають змістові. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова і написання слова оптимізм . . . . 92

Урок 28. Рід іменників. Віднесення іменників до одного з родів. Змінювання іменників за числами. Вимова і написання слова спільнота . . 96

Урок 29. Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники у початкову форму. Використання орфографічного словника для перевірки закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку. Вимова і написання слова держава . . . 100

Урок 30. Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням -і в іменниках різного роду. Правопис іменників, у яких відбулося це чергування. Вимова і написання слова шеренга . . . 104

Урок 31. Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний. Правопис іменників, у яких відбулося це чергування . . . 108

Урок 33. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш] . . . 112

Урок 34. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини: закінчення –ею в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на -ія . . . 116

Урок 35. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини: закінчення -ем в іменниках з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення –єм в іменниках з основою на [й]. Вимова і написання слова мізинець . . . 120

Урок 37. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр. Використання орфографічного словника для перевірки написання найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр . .. 124

Урок 38. Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду — назв істоту давальному та місцевому відмінках однини. Український алфавіт . . . 127

Урок 39. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини . . . 131

Урок 41. Спостереження за закінченням іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині . . . 135

Урок 42. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках. Вимова та написання слова тролейбус . . . 139

Урок 43. Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по . . . 143

Урок 44. Узагальнювальний урок з розділу «Іменник» . . . 147

Прикметник . . . 151

Урок 46. Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті. Спостереження за їхньою роллю в мовленні. Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях . . 151

Урок 47. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів. Вимова та написання слова життєрадісний . . . 154

Урок 49. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без уживання термінів) . . . 158

Урок 50. Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками . . . 162

Урок 51. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками . . . 165

Урок 52. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях . . . 169

Урок 53. Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст . . . 173

Урок 54. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання). Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником . . . 176

Урок 55. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині (таблиця відмінювання). Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях . . . 179

Урок 58. Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині. Виконання мисленнєвих ситуацій . . . 183

Урок 59. Вживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини . . . 187

Урок 60. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в множині (таблиця відмінювання) . . . 191

Урок 61. Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Правопис закінчення –і у називному відмінку множини (вимова та правопис) . . . 195

Урок 62. Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький . . . 199

Урок 63. Узагальнення і систематизація знань та вмінь з розділу «Прикметник» . . . 203

Література та Інтернет-ресурси . . . 207

Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів початкових класів

 ВСТУП ………………………………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ 1.1 Поняття компетентнісного підходу до навчання 1.2 Структура компетентності МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 2.1. СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 2. 2 ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ  КУРСУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості. Результатом такого процесу має бути сформованість загальної компетентності людини, яка включає сукупність ключових компетенцій і є інтегрованою характеристикою особистості.

Актуальність розробки.    Впровадження компетентнісного підходу у школі є одним із важливих концептуальних положень оновлення змісту та якості освіти. Сучасний навчальний заклад має сприяти розвиткові демократичної культури, формуванню, необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Важливим нині є не тільки об’єм знань, а й уміння ними оперувати, бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати у школяра та дорослої людини вміння вчитися. Це вміння формується шляхом компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання. Ідея компетентнісного підходу — одна із відповідей на запитання, який результат освіти необхідний особистості і затребуваний сучасним суспільством. Формування компетентності учня на сьогоднішній день є однією із актуальних проблем освіти і може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що виникла через протиріччя між необхідністю забезпечити якість освіти та неможливістю вирішити цю проблему традиційним шляхом.  Компетентнісно-орієнтовані завдання будуть забезпечувати учня не відокремленими предметними знаннями, а формувати цілісне уявлення про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання, навчати дитину здобувати ці знання і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань. Практична значущість досвіду. У сучасних умовах учень повинен отримати в школі те, що допоможе йому утвердитися в житті: моральне ставлення до себе і людей, усвідомлення своїх громадянських почуттів, ключові компетентності, що дозволяють успішно функціонувати в будь-якій сфері діяльності. Тому, в даний час перед школою поставлені завдання: формування навчального середовища, яке мотивує учнів самостійно здобувати, обробляти отриману інформацію, швидко орієнтуватися в інформаційному просторі; створення умов, що сприяють розвитку ключових компетенцій. Саме розвиток в особистості життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Одним із головних завдань вчителя є зміна організації традиційного уроку, включення спеціально організованої діяльності учнів в освітній процес на основі використання компетентнісно-орієнтованих завдань. Провідна ідея досвіду. Основним завданням компетентнісного підходу є не лише оволодіння предметними знаннями, але й вміння ефективно застосовувати їх на практиці як інструмент розв’язання різноманітних життєвих завдань.  Тому провідною ідеєю представленого досвіду є розкриття технології створення компетентністних завдань, спрямованих на формування та перевірку сформованості компетентності. Інноваційна значущість. Сучасна початкова школа не може залишатися осторонь від процесів модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та інновації: особистісно орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них належить і компетентнісний підхід, поява якого пов’язана, насамперед, з кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими вимогами до учня, запитами суспільства і потребами самої особистості в освіті. Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, в якій володіння знаннями, вміннями і навичками є необхідним, але недостатнім результатом освіти. Від людини вимагаються вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, самонавчатися, шукати і використовувати нові знання, володіти такими якостями, як універсальність мислення, динамізм, мобільність.У зв’язку з цим навчання на основі компетентнісного підходу є однією із світових тенденцій сучасної освіти. Метою роботи є представлення досвіду розроблення компетентнісно- орієнтованих завдань для формування ключових та предметних компетентностей, впровадження компетентнісного підходу до навчання молодших школярів. Науково-теоретична база роботи.    На сучасному етапі розвитку освітньої галузі перед початкової школою постає завдання створити сприятливі умови для розвитку й саморозвитку особистості учня, забезпечити його пізнавальними засобами, необхідними для ефективного функціонування у суспільстві. Передумовою для виконання такого завдання виступає формування нового змісту навчання як педагогічної моделі втілення культури людства – системи наукових знань про людину, суспільство, природу, техніку; способів діяльності, відображених у правилах, інструкціях, алгоритмах; досвіду творчості; емоційно-ціннісних орієнтацій і ставлень до об’єктів навколишньої дійсності, а також ставлень до оточуючих і самого себе, мотивів і потреб у навчальній, суспільній, трудовій діяльності (В. І. Загвязинський, В. В. Краєвський, О. М. Новиков, М. М. Скаткін та ін.).
Питання розроблення змісту навчання актуальне упродовж всього існування школи. Особливо воно загострюється в часи реформування, як тепер, коли в освіті реалізовується ідея компетентнісного підходу.

Проблема формування змісту початкового навчання на засадах компетентнісного підходу нині перебуває у центрі уваги вітчизняних науковців і практиків. Теорію освітніх компетенцій і компетентностей обґрунтовано в роботах вітчизняних учених – Н. М. Бібік, О. Я. Савченко,
С. Е. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкриваються у публікаціях науковців – Т. М. Байбари, М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко,
Н. А. Глузман, І. П. Ґудзик, К. І. Пономарьової. Загальний аналіз сутності поняття «компетентність», порівняльну характеристику ключових компетентностей у європейських освітніх системах здійснили О. І. Овчарук,
О. І. Пометун, О. І. Локшина.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ 1.1 Поняття компетентнісного підходу до навчання

 

Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу.

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу. Більшість учених підкреслюють, що поняття «компетенція» не зводиться ні до знань, ані до вмінь, ані до навичок, під цим терміном розуміється, передусім, коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. У межах своєї компетенції особа може бути компетентною або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати компетентність (компетентності) у певній сфері діяльності. Одним із результатів освіти має бути набуття людиною набору компетентностей. Головне завдання сучасної системи освіти — створення умов для якісної освіти, впровадження компетентнісного підходу — це найважливіша умова, що працює на підвищення якості освіти. Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися у процесі навчання і містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. За визначенням експертів країн Європейського Союзу поняття «компетентність» слід розглядати як здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в міжособистісних стосунках – ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях. Компетентність – поняття, що логічно походить від ставлень до цінностей та від знань до умінь. Поняття компетентності відповідно до Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти визначається як спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить в собі знання, вміння та навички і ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності. С. Бондар подає таке визначення: «Компетенції – це здатність розв’язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів». С. Шишов визначає компетенцію як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. «Компетенція не зводиться ні до знань, ні до навичок, бути компетентним не означає бути ученим чи освіченим», наголошує він. В.В Краєвський розмежовує терміни «компетентність» і «компетенція», пояснюючи, що компетенція — у перекладі з латинської – це коло питань, щодо яких людина обізнана добре, пізнала їх і має досвід. Компетентність – це поєднання відповідних знань у визначеній галузі, здібностей, що дозволяють обґрунтовано судити про цю сферу й активно діяти в ній. А. Савенко під компетенцією розуміє інтегральну якість особистості, що виявляється в загальній здатності та готовності її до діяльності. Як зазначає О.І. Пометун під «компетентнісним підходом» слід мати на увазі спрямованість освітнього процесу на формування ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу, на думку автора, буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. Компетентнісний підхід, як зазначає А. Андреєв, на сучасному етапі переходить із стадії самовизначення в стадію самореалізації, коли заявлені ним загальні принципи і методологічні установи повинні підтвердити себе у різних прикладних розробках. За визначенням Ісака Фруміна, компетентнісний підхід – це спроба дати відповідь на запитання, чому і як навчати. В освіті компетентнісний підхід реалізується як ключові компетентності, загальні предметні вміння, прикладні предметні вміння; життєві навички. Н.М. Бібік аналізує компетентнісний підхід в освітньому процесі як переорієнтацію «з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі» і розгляд цього результату з погляду затребуваності в суспільстві, забезпечення спроможності випускника школи відповідати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я» в професії, в соціальній структурі. Отже, компетентність необхідно розглядати як інтегровану, комплексну характеристику, що поєднує знання, уміння та навички, здібності і риси особистості, показники загальної культури, вміння виконувати обов’язки.

Набуття учнями системи знань, умінь та навичок спрямовано на формування їх компетенції. Тому компетентність і шляхи її формування слід розглядати як результат навчання.

1.2 Структура компетентності

С. Шишов характеризує компетентність як можливість установлення зв’язку між знанням та ситуацією, як здатність знайти процедуру (знання та дії), що відповідає проблемі. Він пропонує сукупність ключових компетентностей, як перелік певних дій чи вмінь: вивчати, шукати, думати, співробітничати, братися за діло та адаптуватися.

Вивчати:

—    вміти вирішувати проблеми; —    вміти використовувати власний досвід; —    самостійно займатися власною освітою.

Шукати:

—    добувати інформацію; —    вміти працювати з документами та класифікувати їх; —    консультуватися у експерта; —    працювати з різними базами даних.

Думати:

—    критично мислити; —    мати власну позицію та формувати власну думку; —    оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, оточуючим середовищем; —    вміти оцінювати твори літератури та мистецтва.

Співробітничати:

—    вміти співробітничати та працювати в групі; —    приймати рішення; —    вміти домовлятися; —    улагоджувати суперечки та конфлікти.

Братися за діло та адаптуватися:

—    нести відповідальність; —    вміти організовувати свою роботу; —    вміти знаходити нові рішення; —    довести гнучкість реагування на зміни в житті; —    бути стійким перед труднощами.

Виходячи з цього переліку та концептуальних положень освітянських офіційних документів, можна дійти висновку, що компетентність дійсно є інтегрованим результатом навчання, який виходить за межі предметної складової навчання, який не вичерпується змістом певної дисципліни, засвоєнням знань та формуванням предметних умінь. Не випадково мова йдеться про життєві компетентності, адже названі вміння дійсно є життєвими, необхідними й у професійній діяльності, й у приватному житті без винятку будь-якій людині, не зважаючи на її вік, стать, освіту, фах, посаду, місце проживання, переконання та соціальний статус. Від сформованості цих умінь залежить, чи буде людина готовою до вимог життя, чи буде успішною, чи досягне тих вершин, які спроможна досягти, чи відбудеться як особистість.

Компетентний спеціаліст, компетентна людина — це дуже достойна перспектива. Запропоновано формулу компетентності. Основними складовими є по-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід власної діяльності. По-друге, вміння використовувати це знання у конкретній ситуації, розуміння, яким чином можна добути це знання, для якого знання який метод потрібний. По-третє, адекватне оцінювання — себе, світу, свого місця в світі, конкретного знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання. Ця формула логічно може бути вираженою таким чином: Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення Безсумнівно, людина, яка уособлює в собі такі достоїнства, буде вельми компетентним спеціалістом.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що певне просування у питаннях практичної реалізації положень щодо компетентності учнів може бути досягнуто за умови розуміння специфіки компетентності як загальної здатності, надпредметного утворення, системи життєвих вмінь та систематичної роботи вчителя, спрямованої на їх формування засобами навчального предмета через реалізацію діяльнісного підходу.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ 2.1. СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ Компетентнісно орієнтовані завдання (надалі КОЗ) покликані допомогти педагогам вияснити рівень сформованості тих або інших компетенцій. Вимоги до структури завдань: •         Чітке формулювання проблеми. •         Вказівка на форми і види діяльності по вирішенню проблеми. •         Посилання на джерела інформації. •         Вказівка на конкретний продукт діяльності. Вимоги до змісту завдань: •         Інтеграція, складність джерел (використання не менше 2-3- джерел, різна форма джерел:текст, таблиці, малюнки, фото, цитати і т. і.). •         Різний характер взаємовідношень джерел інформації, наданий формулюванням задачі (співпадання інформації, що міститься в одному джерелі, з інформацією, яка містить в другому джерелі, підкорення одної інформації іншій, перетинання одної та іншої інформації,протиріччя, протиставлення одної інформації іншою). •         Тип інформації (пряма/ дотична). Структура КОЗ •         стимул, •         задачне формулювання, •          джерело інформації, •          бланк для виконання завдання (якщо воно передбачає структуровану відповідь) •         інструмент перевірки. Стимул мотивує учня на виконання завдання, (включає в себе опис ситуації або інші умови задачі, які грають роль джерела інформації) Стимул в компетентністно-орієнтованому завданні  виконує декілька функцій: •         мотивує  учня  на виконання  завдання; •         моделює практичну, життєву  ситуацію; •         при необхідності може нести функцію джерела інформації. Стимул повинен: •          бути коротким; •         НЕ відволікати учня від  виконання завдання. Задачне формулювання розуміється однозначно, чітко співвідноситься з модельною відповіддю, відповідає віку учня, цікаве для нього. Ми не маємо права перевіряти те, чого не вимагали в задачному формулюванні. Ми зобов’язані перевіряти те, про що просили в задачному формулюванні. Джерело інформації містить інформацію, необхідну для успішної діяльності учня по виконанню завдання (Необхідна і достатня для виконання заданої діяльності, цікава. Відповідає віковим особливостям учнів). На одному джерелі (наборі джерел) може будуватися декілька завдань. Учень не повинен бути знайомим з джерелом для виконання завдання. Бланк задає структуру представлення учнями результату власної діяльності.  Інструмент перевірки визначає кількісь балів за кожен етап дільності і загальний підсумок в залежності від складності навчального матеріалу, додаткових видів діяльності. Інструментом перевірки може бути: ·        Ключ – використовується   для тестових завдань закритого типу. ·        Модельна  відповідь – звичай використовується для відкритих тестових задань з короткою відповіддю. ·        Аналітична  шкала – використовується  для  відкритих тестових завдань з розгорнутою відповіддю. ·        Бланк спостережень за груповою роботою-викоритсовується для оцінки вкладу  кожного учня в груповий продукт і ефективності діяльності групи в цілому.  Види  інформації  в компетентнісних завданнях 1. Текст – факти. 2. Рекламний текст. 3. Текст – стаття з газети, журнала. 4. Текст – інформація із енциклопедій. 5.  Текст – інформація вз Вікіпедії і інших комп’ютерних джерел. 6) візуальне зображення: фотографії, малюнки, схеми, моделі, анкети, інструкції, прейскуранти, каталоги, карти. 7) математичні  і економічні  візуальні зображення: таблиці, графіки, діаграмми, розклади  Види завдань 1. Асоціації, що відносяться або не відносяться за формальними ознаками, а не за смислом) до даної теми, об’єкту. Вибрати те, що відноситься до теми, об’єкта. 3. Застосовувати смисл простих і складних аналогій. Прості: будинок– людина, пташка – ?  Складні: даються  приклади– слова,  певним чином пов’язані між собою: 1.     стадо – вівця (ціле – частина) 2.     ворог – друг (протиилежності) 3.     S – м2 ( одиниця вимірювання) 4.  Використовувати моделі у різних видах. 5. Використовувати класифікацію, закономірності. 6.  Складання плану. 7. Постановка  запитань до  тексту і  пошуків відповідей на них. 8. Антиципация (передбачення– те, що  буде далі). 9. Згортання інформації до 2-3 фраз, до однієї фрази. 10. Використовувати прислів’я:  переплутані закінчення прислів’я, необхідно зібрати, об’єднати 1 і 2 частини прислів’я. Об’єднати близькі за смислом прислів’я. Якщо можливо, об’єднати зміст теми предмета з прислів’ям, що підходить по смислу,або  підбрати прислів’я до змісту тексту. 11. Провести оцінювання за такими критеріями: а) чи правильно зроблене обчислення; б) чи правильно поставлене запитання; в) чи правильно побудоване речення; г) чи правильно вибрані критерії. 12. Дати заголовок текстові або малюнку. 13.  Вибрати свою точку зору із запропонованих різних точок зору на один об’єкт, ситуацію. Загальні теми для створення компетентнісних завдань 2. Вибір  транспорту для екскурсій, для переїзду в інше місто. Критеріями можуть бути: — вид транспорту; 2. Населені пункти (географія): -кількість жильців в країні, будинку, під’їзді; — кількість дорослих, пенсіонерів, жінок,чоловіків, дітей; — характеристика населенного пункту – заводи, фабрики. 3. Висунення гіпотез з набору об’єктивних, суб’єктивних фактів. Визначити цей факт або думку. 4. Квитанції різного виду (комунальні платежі, чек з магазину, білети в театр, на транспорт і т.д.). 5 Об’єкти: марки автомобілей, музичні, технічні інструменти, журнали і т. д. 6. Ремонт будинку, квартири, розбивка саду, дизайн. 7.  Покупка, вибір товарів. 8. Дні народження, план, сценарій. 9. SMS, пошук  потрібної  теми в Googl. 10. Економіка витрат і доходів сім’ї. 11. Відносини між членами родини, дерево сім’ї. 12. Назва заводів, фабрик,  підприємств та їх продукції (Наприклад, видавництво-друкування книг). 13. Сезони року ї їх прояви. 14. Рослини,  тварини. Компетентнісно-орієнтовані завдання цікаві тим, що починаються зі стимулу, який мотивує учнів до активної діяльності, емоційно насичує урок. Опис, будь-яких життєвих (проблемних) ситуацій, стимулює дітей на активну роботу.  Задачне формулювання точно вказує на діяльність учнів, необхідну для виконання завдання. Воно ставить мету діяльності, формулює вимоги до відповіді. Тут головне для вчителя коректно сформулювати завдання, враховуючи рівень учнів. На даному етапі формую аспекти первинної обробки інформації, планування інформаційного пошуку.  Бланк для виконання завдання задає структуру пред’явлення учням результату своєї діяльності з виконання завдання. Форма для фіксації відповіді залежить від форми проведення контролю (письмовій або комп’ютерної). Місце, для фіксації відповіді, повинно бути чітко визначено.  Працюючи з компетентнісно-орієнтованим завданням, учні освоюють аспект публічного виступу, вчаться дотримуватися норм публічної промови і регламенту, готують план виступу, працюють з питаннями, поставленими на уточнення і розуміння. Формується продуктивна групова комунікація. Учні самостійно дотримуються  заданої процедури групового обговорення, роз’яснюють свою ідею або аргументують своє ставлення до ідей інших членів групи. Тим самим розвивається комунікативна компетентність. Після того як учні виконають компетентнісно-орієнтоване завдання, їм пропонується модельна відповідь. Це перелік ймовірних вірних і частково вірних відповідей для завдання відкритого типу з заданою структурою відповіді.     На цьому етапі у учнів формується аспект оцінки діяльності, коли діти виконують поточний контроль своєї діяльності за заданим алгоритмом. Або ж оцінка результату (продукту) діяльності, коли учень порівнює характеристики запланованого і отриманого продукту і робить висновок про відповідність продукту задуму. Відбувається оцінка власного просування (рефлексія), діти вказують на сильні і слабкі сторони своєї діяльності, називають мотиви своїх дій. Усе це формує компетентність вирішення проблем. Таким чином, організована робота над компетентнісно-орієнтованими завданнями дозволяє формувати основи компетенцій. Як навчити учнів виконувати компетентнісні завдання.  Перед виконанням   нового виду завдань слід провести тренінги із формування  вміння виконувати даний вид роботи. 1.Для тренування дати учням 4 завдання із різних предметів,щоб  вони відшукали  у їх структурі спільні складові. Вказати на знаки, що  позначають   структурні елементи завдань.

-задача

 -матеріали для виконання
  — таблиця для звітності
   -оцінювання

Запитання учителя: Із скількох частин складаються такі завдання? У якій із частин сформульовано задачу? Де можна відшукати матеріал для виконання задачі? Де записати результати виконання завдання? Де дізнатися про оцінювання завдання? 2. Тренування у заповненні таблиці Беремо будь-яке завдання, де результат слід записати у таблицю. Ставимо пастки на заповнення таблиці: запис зроблено не в ту колонку пропущено одну комірку у таблиці. Про що це говорить? Робимо висновки  про правила заповнення та  помилки у заповненні. 3.Оцінювання роботи. Пропонуємо  виконані роботи та  описане оцінювання даної роботи. Чи правильно оцінено роботу? 4.  Виконання однієї-двох типових компетентнісних задач фронтально із коментуванням.

2.2 ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ  КУРСУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ 
ЗАВДАННЯ 1


До тебе приїхали гості із закордону. Їх цікавлять назви українських зимових місяців і чому саме так вони називаються. Чи знаєш ти сам це? Перевір себе, виконавши наступні завдання. 1.Співвіднеси правильні відповіді із відповідною назвою місяця. 1.      Новий рік починає, половину зими відсікає. 2.      Землю грудить, а хату студить. 3.      Його прикмети – хурделиці та замети. 4.      Сонце повертає на бік весни. 5.      Січе та морозить. 6.      Крижані мости на річках зводить.
2.Добав власні прикмети, приказки про зимові місяці. 3.Придумай емблеми до кожного місяця.
Підказку знайдеш на сторінках 73 – 74 підручника «Природознавство» 2 клас І. Грущинська.

ЗАВДАННЯ 2

Ти познайомився в Інтернеті з однолітком, який живе у південній країні, де він ніколи не бачив зими. Йому цікаво, як тварини в нашій місцевості зимують. Чи можеш ти йому про це розповісти. Перевір себе. Заповни таблицю. Кабан, шпак, козуля, їжак, вовк, ведмідь, лось, ластівка, борсук, лисиця, соловей, снігур, лелека.
Залягають у сплячку Ведуть активний спосіб життя Відлітають у вирій
Склади розповідь про те, як ти допомагаєш взимку диким тваринам перенести холод і голод. Намалюй тварин, яких твій друг на півдні ніколи не зможе побачити. Підказку знайдеш на сторінках 82 -85 підручника «Природознавство» 2 клас І. Грущинська.

ЗАВДАННЯ 3

Уяви таку ситуацію: На вулиці випало багато снігу. Діти вийшли на подвір’я і весело забавляються. Поруч стоїть хлопчик, який закутаний з ніг до голови теплим одягом і спостерігає за іграми однолітків.  Що ти йому порадиш? А) посміятись над нерозумними дітьми, які бездумно валяються у снігу; Б) піти додому , змінити одяг і приєднатися до гурту; В) вилікуватись, зайнятись загартуванням. Правильно вибрана порада – 3 бали. Склади поради для правильного загартовування, які допоможуть менше хворіти взимку і вести активний спосіб життя у будь-яку пору року. За кожну  правильну пораду -3 бали.

ЗАВДАННЯ 4

Твоя улюблена вчителька захворіла і попросила тебе допомогти їй пояснити нову тему «Як працює наш організм». Перевір, чи готовий ти допомогти своїй вчительці. Підказка на сторінці 145 підручника «Природознавство» І. Грущинської. Запиши, які арабські цифри відповідають римським цифрам. Системи органів                               І  — Кровоносна II  —  Нервова III       — Дихальна IV      — Травна V —  Скелет і м’язи VI —  Органи чуття 1.     Надання міцності й форми тілу, здійснення рухів. 2.     Перетравлення їжі, забезпечення організму поживними речовинами. 3.     Сприймання змін у навколишньому середовищі. 4.     Газообмін між організмом і навколишнім середовищем. 5.     Постачає всім органам кисень та поживні речовини. 6.     Об’єднує організм в єдине ціле. Максимальна оцінка – 10 балів.

Минский протокол — не единственный вариант: Движение сопротивления капитуляции представляет украинскую доктрину безопасности и мира

4 ноября 2019 г. Движение Сопротивления капитуляции представило Украинскую доктрину безопасности и мира. Документ подготовлен членами стратегического совета Движения, в который входят специалисты в области международного права и дипломаты. О чем документ и как выражено видение, отличается от позиции президента Зеленского, который согласился с «формулой Штайнмайера» и ищет возможности провести встречу в нормандском формате – читайте далее.

Откуда взялась идея новой доктрины? Михаил Басараб, один из координаторов Движения сопротивления капитуляции, заявил, что в документе содержится план мирного урегулирования, отличный от того, который продвигают власти. «Идея доктрины возникла после того, как власти постоянно бросали обвинения в том, что несогласные с ее действиями просто собираются на собрания (више) против капитуляции, не предлагая взамен ничего существенного.В этом основополагающем документе описан план мирного урегулирования, который соответствует Конституции, законодательству Украины и международному праву», — сказал Михаил Бесараб.

Что в документе? Документ состоит из пяти частей. Первый  описывает фактические позиции сторон и обосновывает, почему Минские соглашения не являются юридически обязывающим документом.

Вторая часть  представляет украинское видение установления справедливого и честного мира.План предусматривает привлечение отдельных вооруженных миротворческих контингентов. Он предусматривает, что до проведения выборов на деоккупированной территории Украине необходимо восстановить контроль над государственной границей на востоке и принять специальный закон, отменяющий уголовное и административное преследование и ответственность лиц – участников событий в Донецкой и Луганской областях. за исключением лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений или преступлений против человечности.

В части третьей предусмотрены предложения по составлению сводного иска к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного агрессией. Четвертая часть содержит предложения по санкционной политике. В нем говорится, что одной из приоритетных задач, стоящих перед украинской дипломатией, является усиление сохранения и усиления санкций против России со стороны международного сообщества.

В пятой части перечислены ключевые стратегии во внутренней и внешней политике, которые должны гарантировать национальную безопасность Украины.

Перейдите по ссылке, чтобы получить доступ к полному тексту Доктрины на украинском языке.

Почему Минску есть альтернатива? Владимир Василенко, аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2009 годах, подробно обосновал, почему Минск не обязательно является единственным вариантом: «С точки зрения международного права Минские соглашения являются недействительным документом, поскольку его положения были навязаны силой.Этот вывод основан на статье 52 Венской конвенции, касающейся права международных договоров, в ней четко указывается, что любой договор, достигнутый путем угрозы силой или ее применения, является ничтожным. Минские соглашения были насильственно подписаны украинской стороной, чтобы остановить продвижение российской агрессии», — заявил Василенко во время презентации в Украинском кризисном медиа-центре.

«Можно было бы применить отдельные пункты безопасности, но ни в коем случае не соглашаться на особый статус Донбасса и выборы на оккупированной территории до восстановления контроля над ней.Во-первых, нет стандарта проведения таких выборов. Во-вторых, в истории не было случая, чтобы свободные демократические выборы проводились на оккупированной территории. Что касается вводимого особого статуса – Украина должна сама, а не под давлением извне, определиться, каковы ее конституционные формы правления», – продолжает эксперт.

В резолюции ООН Минские соглашения упоминаются как существующие соглашения о политическом урегулировании без оговорки, что они являются договором в соответствии с международным правом и не имеют обязательной силы.

«Украина выполняет свою часть договоренностей, а Россия отказывается. Это еще один повод для Украины считать Минские соглашения мертворожденным документом. (…) Необходимо найти новый алгоритм. Более того, условия Минских соглашений говорят о том, что они должны были быть выполнены до 15 декабря 2015 года. Не произошло, значит, их нет», — заключил Владимир Василенко.

Невозможный мир под давлением России. Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2008 годах заявил: «Мы забываем, что любой прочный мир возможен только на справедливом фундаменте.Мир, заключенный под давлением, станет лишь предпосылкой новой войны. Это то, чего мы хотим достичь? Мы не можем уравнять два состояния на весах. Есть государство-агрессор и государство, подвергающееся агрессии. Когда говорят, что обе стороны несут ответственность — это полная ерунда с точки зрения международного права и здравого смысла».     

«Срочно нужно, чтобы наши власти осознали, что с Москвой можно играть в игру на равных или сдаться.Чем быстрее они это поймут, тем легче будет дальше», — заключил Огрызко.

Не нужно спешить при выводе войск. Иосиф Зисельс, исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины: «Говоря такими масштабными категориями, как разведение войск и международные форматы, мы не должны забудьте о людях, которые непосредственно пострадают – о жителях прифронтовой зоны и о наших военных. Разные сведения показывают, что начало разведения войск.., выведенные войска выводятся на неподготовленные позиции – не подготовленные ни к зиме, ни к стратегической обороне. (…) В этом важном процессе недопустимо торопиться».

Необходимость поиска новых форматов: инициирование встречи участников Будапештского меморандума. Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году сказал: «Мы должны инициировать встречу в Киеве, где стороны, подписавшие Будапештский меморандум, но Россия, а также наши ближайшие западные соседи встретятся, чтобы обсудить общую защиту от агрессора, пути взаимодействия с Москвой и организации пространства общей безопасности.Ключевой посыл заключается в том, что независимая Украина является гарантией долгосрочного мира в Европе и сегодня Украина нуждается во всесторонней, грамотной и консолидированной поддержке со стороны международного сообщества».

Украинское Спрачклассе 4 вашуленко гдз. Reshebniks und vorgefertigte Hausaufgaben (GDZ): wie man sie benutzt

Інші завдання его статуен. .. РЕЧТ 216. Захлен 3. Скілки все фигігур має кожун Грэбер аус дем Шахи? Kozhen-Gräber im Schahi haben nur sechzehn Figuren. Был ли sind die Unterschiede in der Hautgravitation? In der kutanen Schwerkraft von Pishakiv.Был ли sind die Elefanten aus dem Hautgrab? Шляпа Das Hautgrab zwei Elefanten.

Інші задання staunen Sie hier… RECHTS 206. Zustand[і]Haftbefehl — groß[і] Haftbefehl, Frieden[a]bitte — Frieden[і]bitte, freundlich[i]zustrich — freundlich[і]aufmerksam, faltend[ a ] Aufgabe — Falten [і] Aufgaben, schließen [a] pardon — schließen [і] pardons, schöner Tag — schöne [і] Tage. 2. Verwendung

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання хьер стаунен … RECHTS 202. Именники зізъязанными прикметниками Прикметники женского Gattung Назівны відминок Давальный відминок Міцевий відминок Suvor Winter das Wetter ist gut Abendzeit ist blau weit weg. Suvoriy Winter gutes Wetter

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання wundert sich hier . .. RECHTS 192. Budova-Wörter (die in den Bögen enden, die Basis ist gewiegt). «Zeichen von m’yakshennya», enden mit

Категория: Великобритания мов 4 Класс Вашуленко 2015

Інші задання ставен Sie hier … RECHTS 187. Betrifft den Текст: Bericht über das Museumsreservat «Kozatski-Gräber». Die Hauptidee: die Freude des Zvityagi unserer glorreichen Vorgänger — der verkorksten Kosaken. 2. Прикметники с суфиксами -ск-, -цк-, -зк-, суфиксы видилили: Ровненской,

Категория: Великобритания мов 4 Класс Вашуленко 2015

Інші завдання staunen Sie hier … RECHTS 174. Persh[s] snig wechselt den Schnurrbart auf-Runde. Gekleidet в біл[и] erneuern Sie die Bäume und dakhi Boudinkів.Hängen am Podvir «Ich bin Radio [a] Kind. Aje mit persh [them] mit einem Traum kam zu ihrem neuen [i] rozvagi. 2. Das Ende des Tages, mehr aus der Sicht hinlegen. RECHTS 175.

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання hier staunen . .. RECHTS 162. Wissenschaftliche Beschreibung eines Spechts. Beim Specht hat der Mitsny Dziob einen gostry kip-cem, der die ganze Stunde gelöscht wird, dann der Aufbau. Der Schwarzspecht hat eine Form von Dzioba нагадує долонью.Die Zunge des Spechts ist rund, mit Zotten an der Spitze; Спехте

Категория: Великобритания мов 4 Класс Вашуленко 2015

Інші задання hier staunen … RECHTS 151. Прикметники, der eine Vermutung gab. Загадка Vidgadka Vzimku schwarz, hängend und ein Tropfen Grün und eine Erhebung. Lis Vzimku schwarz, hängend und ein Hauch von Grün und eine Erhebung. Камилла Rot steht auf dem Wasser, der Wein Darin ist weiß und gold.

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання ставен Sie hier … RECHTS 147. Das Thema des Textes ist eine Botschaft über die Rolle der Beauftragten. Як видомо, в украинище мов унд семе видминкив именни-кив. Der Gestank selbst kann durch die Vielzahl der zu vermittelnden Bedeutungen nicht zurückgehalten werden. І todі für zusätzliche Hilfe von minkam

Категория: Великобритания mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання ставен з е йер … ВРРАВА 141. Überschrift: «Щедрий дар вічизні», «Привитання рідного края».Sie mähten Weizen (eins, eins), eins (eins, eins) und Weizen (eins, Weizen) und ein Flüstern von einigen (множественное число) über Nichni-Trauben (множественное число), über rankovy Tau (множественное число),

Категория: Великобритания мов 4 Класс Вашуленко 2015

Інші завдання хьер ставен … РЕХТС 137. Der Title des Textes: «Дарунок», «Альтер Руф», «Наидорожчий Гещенк». 2. Было ли für eine Monstrosität ruft крутым? Zdavna іsnu prächtiger Ruf des Geschenks eines Geschenks. Yake ist das Zeichen von Geschenken? Verschmieren

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Інші завдання хьер стаунен … RECHTS 134. 2. Das Ende der Männer der Cholovich-Familie im Werkzeugkasten: Konstrukteur [Ом], Ingenieur [Ом], Kombinierer [Ом], Architekt [Ом], Betreiber [Ом], Programmierer [Ом], ein Leser [ист], ein Likar [ист], ein Perukar [ист], ein Coach [ист]. 3. Menniks der Cholovich-Gattung mit der Basis auf-r im Erz

Категория: Großbritannien mov 4 Klasse Vashulenko 2015

Die rasante Entwicklung der Gesellschaft hat zu einer erheblichen Komplikation der Schullehrpläne und der Reformen der allgemeinen Bildung geführt.Die Informationsbelastung eines modernen Schulkindes wächst ständig, und um alle notwendigen Materialien zu lernen, muss ein Kind heute 8 Stunden am Schreibtisch verbringen: einen ganzen Arbeitstag, und die Zeit, die es für Hausaufgaben vorbereiten. Eine solche Belastung führt zu Müdigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit und Motivationsverlust. GDZ — vorgefertigte Hausaufgaben — helfen, die zunehmende Informationsmenge zu bewältigen, logisches Analysieren und Denken zu lernen und die schulischen Leistungen zu verbessern.

GDZ oder «Reshebniks» и учебники, активные методы работы с программами обучения по русскому языку, математике (алгебре), химии, физике и другим важным вопросам. Derzeit gibt es viele Ressourcen, die geschaffen wurden, um Schulkindern und ihren Eltern zu helfen: Stavkur, Spishi. Ru, GDZ von Путина undere, aber wie können sie verwendet werden, um echtes Wissen zu erlangen?

«Решаки» для Элтерна

Die Lehrmittel, GDZ genannt, werden von erfahrenen Lehrkräften entwickelt, vor allem um Eltern zu helfen.Während des gesamten Schullebens streben viele Erwachsene nach Kontrolle Bildungsprozessüber die Erfolge und Misserfolge des Kindes auf dem Laufenden zu bleiben, IHM zu helfen, neues Wissen zu meistern. Dies ist jedoch nicht immer möglich.

Erstens aufgrund der Tatsache, dass das moderne Bildungsprogramm erhebliche Veränderungen erfahren hat — es ist leicht zu bemerken, wenn man eine Website wie Megabotan, Путинский ГДЗ, besucht. Zweitens werden nicht alle Eltern in der Lage sein, sich an das theoretische Wissen der Schule zu erinnern und somit die Richtigkeit der Hausaufgaben für ihr Kind zu kontrollieren.Drittens haben Erwachsene möglicherweise einfach nicht genug Zeit, um gemeinsam mit dem Kind die Hausaufgaben zu erledigen (insbesondere in große Familien). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Bildungsprozess seinen Lauf nehmen darf: Manchmal ist die elterliche Hilfe einfach notwendig, damit das Kind das Interesse am Thema nicht verliert, Wissen gewinnt und für ihn schwieriges Material versteht. Und dabei kann die GDZ voll und ganz helfen. Mit ihrer Hilfe:

 • Die Eltern werden schnell die Lösung für ein komplexes Problem finden und dem Kind erklären;
 • Erwachsene können die Richtigkeit der Hausaufgaben des Schülers überprüfen;
 • Ein Schüler der Mittel- und Oberstufe kann sich selbstständig überprüfen und, wenn Fehler gefunden werden, die Ursache ihres Auftretens analysieren, es ist besser, den Stoff zu beherrschen und Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Der Einsatz von Reshebniks zielt daher in erster Linie darauf ab, Schulkindern bei der Aufnahme komplexer Stoffe zu helfen.

Ergänzung zum Schulcurriculum

Wie Sie wissen, richtet sich der Lehrplan der Schule an den «Durchschnittsschüler», aber was ist mit denen, die aus irgendeinem Grund Hinter dem Programm zurückgeblieben sind (z. B. aufgrund einer langen Krankheit) oder sich im Gegenteil schneller entwickeln überwältigende Mehrheit seiner Mitschüler? In beiden Fällen werden «Reshaks» die universalle Antwort sein.

Ein rückständiger Schüler mit Hilfe der GDZ wird in der Lage sein, den nicht beherrschten Stoff zu verstehen und mit Rest der Klasse «aufzuholen», und für Schüler mit überdurchschnittlichem Niveau wird die GDZ zum «Zauberstab» mit dem er in wird, sich weiterzuentwickeln und Materialien aufzunehmen, die dem schulischen Lehrplan voraus sind. Darüber hinaus werden oft Ressourcen wie Megabotan und Otvet.Ru von Eltern genutzt, um ihren Kindern Wissen über den schulischen Lehrplan hinaus zu vermitteln, um den Horizont des Kindes zu erweitern.

Um dem Tutor zu helfen

GDZ ist auch ein einzigartiges Werkzeug für Tutoren und Lehrer. Es ist kein Geheimnis, dass die Kompliziertheit des schulischen Lehrplans dazu geführt hat, dass fast jeder Schüler Tutoren besucht, um sich auf Abschlussprüfungen und Tests vorzubereiten. Reshebniks werden von Lehrern aktiv eingesetzt, um ihren Schülern zu helfen, den gesamten Schulkurs zu meistern, das Wissen der Schüler zu testen und ihren Fortschritt zu überwachen.

Übrigens, da Ressourcen wie «Списание онлайн» или «Списание.Ru» von Lehrern studiert und verwendet werden, können Schüler nicht einfach abschreiben Hausaufgaben vom reschebnik — das merkt der Lehrer sofort. Daher kann GDZ nicht auf diese Weise verwendet werden.

Экспертиза

Trotzdem sind die Meinungen von Spezialisten zu vorgefertigten Hausaufgaben geteilt. Einige glauben, dass solche Vorteile eher schädlich als nützlich sind. Daher wurden zahlreiche Studien zum Einfluss von Reshaks auf den allgemeinen Bildungsprozess durchgeführt.Und die Schlussfolgerungen sind verblüffend: Die amerikanischen Wissenschaftler Stevens und Lyonson haben bewiesen, dass das Gehirn des Kindes bei der Verwendung von GDZ fast doppelt so aktiv arbeitet, um die untersuchten Informationen zu analysieren, was den Assimilationskoeffizienten des Materials 1,4 um-dasfache erhöht und dementsprechend die schulische Leistung des Schülers.

Die Positiven Auswirkungen der GDZ sind vor allem:

 • Entwicklung der analytischen Fähigkeiten des Kindes: Vorgefertigte Hausaufgaben dem Schüler bei, seine eigenen Hausaufgaben und die Antworten im Methodenhandbuch zu analysieren, nach Fehlern zusuchen und aus mehreren Optionen die optimale Lösung auszuwählen.
 • Entwicklung der Selbstständigkeit: Die GDZ trägt zur Entwicklung der Lernfähigkeit und der selbstständigen Informationssuche bei.
 • Ständig Neugierde wecken: Ist der Stoff zu komplex oder zu einfach, verliert das Kind schnell die Lernmotivation – das ist in der Regel der Grund, warum selbst ein erfolgreicher Schüler der Vergangenheit plötzlich in zwei «aufrollt». Nutzung von GDZ ermöglicht es dem Kind, das Interesse am Lernprozess aufrechtzuerhalten, schützt es vor Überarbeitung, erleichtert die Wahrnehmung von komplexem Material und lässt ihn nicht den Glauben an seine Stärke verlieren.

Aus diesen Gründen gibt es jedes Jahr mehr und mehr Reshaks, von denen die beliebtesten für Lehrer, Schüler und ihre Eltern auf dieser Ressource gesammelt werden.

Viele Lehrer der „alten Schule“ und ein erheblicher Teil der jungen Lehrer von Sekundarschulen, Gymnasien, Lyzeen sowie eine beeindruckende Armee von Schülereltern (besorgt um den Wissensstand und den Wissensstand ihrer Kinder) befürworten ausschließlich unabhängige Hausängige Hausschließngige

Aber es gibt eine andere Meinung, die sich auffalend von der klassischen, allgemein akzeptierten Meinung unterscheidet. Einige angesehene Lehrer und ein ebenso beeindruckender Teil der Eltern sind nicht gegen die regelmäßige Nutzung der sogenannten GDZ (Bücher mit vorgefertigten Hausaufgaben) Durch Kinder. Ihr wichtigstes Gegenargument ist die von Jahr zu Jahr stark wachsende Belastung der Schüler und als Folge die Überarbeitung der Kinder, der Mangel an ausreichender Zeit für hochwertige Hausaufgaben.Sie argumentsieren auch, dass die часто летающие, oberflächliche Weitergabe von Themen innerhalb der Schulmauern (aufgrund der begrenzten Stundenzahl für neues Material) nicht zur richtigen Aufnahme der Fächer durch die Schüler beiträgt.

Leider sind die Realitäten modernes Leben sind so beschaffen, dass sich nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche den Anforderungen eines dynamischen Lebens anpassen müssen, wie in einem Kaleidoskop von Alltag und Problemen, die sich gegenseitig ersetzen.Heute ist es selten, dass jemand jeden Tag stundenlang gelassen auf der Couch Liegt und Eifrig spannende Bücher Liest Oder Lange entspannt vor dem Fernseher verbringt.

Die meisten Eltern sind selbst beschäftigt, auch in den Abendstunden des Tages, angelblich für Ruhe, Freizeit, Familienkommunikation gesorgt. Kinder sind gezwungen, jeden Tag nicht weniger und manchmal sogar viel höhere Preise zu zahlen. Nach der Schule besuchen viele Schüler Zirkel, Sektionen und bekommen dort oft Hausaufgaben von ihren Mentoren.

Eine große Menge an mündlichem Material, das für die Assimilation notwendig ist, zahlreiche schriftliche, kreative Arbeiten nehmen den Schülern an Wochentagen und am Wochenende fast ihre gesamte Freizeit weg. Ein wachsender Körper erfordert jedoch regelmäßig sowohl eine gute Erholung als auch eine Abwechslung in den Aktivitäten. Und einfach jedes Kind möchte jeden Tag ein wenig Freizeit für seine liebsten außerschulischen Aktivitäten haben.

Wie kann man alles verwalten, kombinieren und nicht zusammenbrechen? Wie Sie nicht die Lust am Lernen verlieren, gute Noten für Ihr Wissen bekommen und gleichzeitig Hier und jetzt ein erfülltes Leben führen, alle Freuden und Vorteile der Kindheit erleben? Die GDZ oder, wie sie auch anders genannt werden, die Reshebniks können als Lebensretter dienen.

GDZ: Freund oder Feind des Studenten?

Niemand behauptet, dass man jeden Tag auf die Hilfe eines Bewohners zurückgreifen sollte und schreibt gedankenlos die vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten ab. Eltern, denen ihr Kind, sein Wissensstand und seine Qualität am Herzen liegen, sollten natürlich den Lernprozess kontrollieren, das Kind am oberflächlichen Lernen von Schulfächernhindern, irgendwo auffordern, Themen erklären, die ihm nicht ganz klar sind und natürlich vermittelnidern, und der Entwicklung neuer Materialien. ..

Leider können jedoch nicht alle Eltern aufgrund ihrer Berufstätigkeit oder bestehender Wissenslücken schwierige Situationen helfen Sie Ihrem Kind bei den Hausaufgaben. Aber gleichzeitig wollen die meisten von ihnen Verantwortung in ihren Kindern entwickeln, die Fähigkeit, jedes begonnene Geschäft zu Ende zu Bringen. GDZ sind nur in Extremfällen darauf ausgelegt, dem Studierenden zu helfen, aus einer schwierigen Situation herauszukommen, die Komplexität der vorgeschlagenen Aufgaben zu verstehen.Sie ermöglichen es, in wenigen Minuten abstruse mathematische Probleme, Beispiele zu lösen, Übungen auf Russisch zu zerlegen, Fremdsprache, geben die richtigen Antworten auf schwierige Fragen in mündlichen Fächern oder den exakten Wissenschaften.

Es mag einigen scheinen, dass fertige Hausaufgaben praktisch keine Mängel aufweisen. Schließlich helfen sie dir, deine Hausaufgaben richtig und schnell zu erledigen, helfen, das Gelernte zu verdeutlichen und zu festigen. Aber die GDZ hat auch ihre Schattenseiten.

Zu den wichtigsten gehören:

 • Unbewusst, mechanisch, mit Hilfe eines Umschreibers, der die Antworten umschreibt, erhält der Schüler minimalen Nutzen, Halbwissen… Während Sie im Klassenzimmer den Test machen, unabhährend den Mitschülern seinen Gedankengang nicht erklären können, er wird ein solches Problem nicht lösen können, die bestandene Rechtschreibung richtig anwenden.
 • Außerdem stimmt die Methode zur Lösung des Problems, die beispielsweise in der GDZ in der Mathematik vorgeschlagen wird, nicht immer mit der Methode überein, die im Unterricht unter Anleitung eines Lehrers analysiert wird.
 • Ein erfahrener Lehrer kann es leicht zerlegen, wenn es von einem Schüler abgeschrieben wurde Hausarbeit oder selbst gemacht. In der Regel haben viele Studierende zu Hause und nutzen die GDZ, das heißt sie geben mit Hilfe von Reshebniks absolut gleich, wie eine Blaupause, Antworten aus (умирает в позолоте для Fächer wie Literatur, Geschichte, Sozialkunde).

Sicherlich fertige Hausaufgaben für Mathematik, Russisch, Englisch, Physik und anderen Fächern ist es für Schüler nützlich, sie zur Hand zu haben.Reshebnik kann in Situationen helfen, in denen der Schüler aus objektiven Gründen keine Zeit hatte, sich auf den Unterricht vorzubereiten.

Sowohl Eltern als auch natürlich ihre Kinder sollten jedoch bedenken, dass die GDZ nur in Ausnahmefällen genutzt werden sollte. Dann schadet ein pfiffiges Hinweisbuch, das auf alle Fragen des Lehrplans die Antworten kennt, nicht, trägt nicht zu einem starken Rückgang der schulischen Leistungen bei, sondern dient nur gelegentlich als Lebensader, ein treuer Freund, auf den man sich verlassen .

✔️ GDZ Ukrainische MOV 4 KLASSE VASHULENKO DUBOVIK MELNYCHAIKO 2015
✔️
✔️Vision: Vidavnichy dim «Osvita»
✔️ Rіk 2015
✔️mova: Ukrainsch
✔️ Жанр: DPovіdІ Zum Schulkind
Nehmen Sie Die Notwendigen Teile:
 • Mova I Movlennya Рехтс №. 1 — 17
 • TEXT rechts Nr. 18 — 49
 • REFERENZ rechts Nr. 50 — 73
 • СУРОВ. DIE BEDEUTUNG DES WORTES. TEILE VON MOVI rechts Nr. 74 — 86
 • ІМЕННИК шапка die richtige Nr.87 — 150
 • ГЛАВНАЯ шляпа Recht Nr. 152 — 215
 • ЧИСЛИВНИК шапка die richtige Nr. 216 — 230
 • Kreditnehmer rechts Nr. 232 — 260
 • ДИЄСЛОВО РЕЧЦ Nr. 261 — 322
 • ПРИСЛИВНИК Рехтс №. 324 — 381
Einige der Folgenden:
GDZ-KLASSE 4 Ukeriischer Film Zakariychuk 2015
GDZ-KLASSE 4 украинский фильм VARZATSKA 2015

Lernen Sie Zu Den Gleichen Themen Von der Vierten Klasse der Ukriischen Sprache Vashulenko, Мельниченко, Дубовик

MIT EINER Ручные EINE Großen New -School-Felsens werden die Schüler der 4.Hinter dem neuen Stipendienprogramm stehen vivchati takі jene MOBA І MOVELENNYA, TEXT, SPECH, WORD. DIE BEDEUTUNG DES WORTES. ТЕЙЛЕ ФОН МОВИ, ІМЕННИК, ТЕЙЛЬНЕХМЕР, ЧИСЛО, ДЕЖУРНОЕ, ДИСЛОВО, ПОМОЩНИК. Und um der Virishenna aller überfalteten Speisen aus der ukrainischen Sprache für die vierte Klasse Vashulenko . zu helfen

gdz украинская мова 4 класс vashulenko online auf der extra gdz-Website

Welche Roboter, wenn es bei den Urotsi notwendig ist, das Recht unabhängig zu gewinnen? Es ist nichts Schlimmes daran, wenn Sie Hilfesuchen, bevor Sie auf der Сайт Экстра ГДЗ Украинский мов 4 класс Вашуленко, Дубовик сехен.Und gehen Sie einfach zu Ihrem Smartphone и sehen Sie sich die Ansichten manuell an. Moderne Mobiltelefone und ermöglichen es Ihnen, den Prozess für eine Stunde Unterricht abzuschließen und Wissen schnell zu überarbeiten.

Gibt es ein Programm vor Ihnen? Und GDZ Ukrainisch mov 4 Klasse Vashulenko altes Programm 2004 Рок?

Blick auf das Homeoffice aus der ukrainischen Sprache Vashulenko 2015 neues Programm

Услуги украинского перевода: с украинского на английский и с английского на украинский

Language Scientific’s Украинский перевод

Language Scientific предоставляет услуги украинского перевода премиум-класса, обеспечивая технический, медицинский и научный перевод, локализацию и устный перевод на украинский и с украинского языков. Мы являемся американской компанией, предоставляющей лингвистические услуги, и обслуживаем более 1500 глобальных корпораций. Наша специализация, целеустремленность, ведущие в отрасли стандарты управления качеством и клиентоориентированное отношение снискали нам доверие многих лучших мировых технологических, инженерных, биомедицинских и фармацевтических компаний.

В состав Language Scientific входят два подразделения: Отдел технической и инженерной локализации и переводческих услуг и Отдел медицинской и фармацевтической локализации и переводческих услуг.Обе группы предоставляют полный спектр украиноязычных услуг, в том числе:

 

Мы предлагаем уникальную глубину экспертных знаний в предметной области через нашу сеть передовых научных знаний (ASKnetwork™) и ноу-хау в области глобализации для компаний аэрокосмической и оборонной, химической , Клинические исследования, Энергетика, Здравоохранение, Промышленное производство, Медицинское оборудование, Фармацевтика, Технологии и смежные отрасли. В нашу сеть ASK™, насчитывающую более 6000 специалистов, входят многоязычные инженеры, врачи и ученые, работающие в более чем 75 странах на 5 континентах.

Уникальная программа аккредитации технических и медицинских переводчиков Language Scientific, а также строгая система управления качеством обеспечивают стандарты качества, от которых зависят наши клиенты. Компания Language Scientific сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015.

В Language Scientific мы руководствуемся миссией установить новый стандарт качества для технического перевода и локализации. Именно эта миссия определяет наш успех и выделяет нас как компанию.Когда вам нужна точная глобальная коммуникация, Language Scientific — это очевидный выбор.

Украинский язык Статистика/Факты

Украинский язык является официальным языком Украины, крупнейшей по территории страны Западной Европы. Около 30 миллионов человек говорят на украинском как на основном языке. Кроме того, украинский язык считается языком меньшинства в нескольких странах Западной Европы и Канаде. Его система письма основана на кириллице, которая стала третьей официальной письменностью в ЕС.Интересно отметить, что украинский язык очень похож на русский и белорусский по написанию. Что касается лексического аспекта, то наиболее относительными современными языками являются белорусский, польский и русский.

Украинский родственен славянским языкам, в частности восточнославянской подгруппе. Вместе с несколькими сотнями других языков и диалектов украинский входит в индоевропейскую семью. Некоторые историки считают, что история Украины насчитывает более 14 веков. Современная версия украинского языка превратилась в красивый мелодичный язык с богатым фольклорным наследием.

Диалекты Украины

Группа

Территория
Юго-Восточный Слобожан (смесь русских и украинских) Донецк, Луганск, Сумы, Харьков
Средний Дньеприн (ближайший к стандартному) Киев, Полтава, Черкассы
Степп (Запорожские казаки) Центральная часть Украины
юго-западный Podillian Винница, Khmelnytskyi
Волынских Волынских, Ровно
Буковинского Черновиц
гуцульских диалектные Карпатские горы, Закарпатская область
верхних Приднестровская (влияние польский и немецкий) Львов, Ив Ано-Франковск, Тернополь
Бойко (разговорный народ Boyko) к северу от Карпатских гор, Львов
Лемко (разговорный народ Лемко) границы с Польшей и Словакией
Полесский(делится на Западный, Центральный, Восточный) Волынский, Ровенский; Киев, Житомир; Чернигов, Сумы.

Каждый диалект развивался под определенным влиянием соседних стран. Следовательно, восточные диалекты имеют много общего с русским языком, северные — с белорусским, а западные — со словацким и польским.

стран, где украинский говорят

 • Аргентина
 • Croatia
 • Moldova
 • Польша
 • Босния и Герцеговина
 • Венгрия
 • Romania
 • Великобритания
 • Бразилия
 • Казахстан
 • Россия
 • США
 • США
 • Канада
 • Кыргызстан
 • Сербия
 • Узбекистан

Украинская страна Данные

Страна: Украина

Столица: Киев
Население: 44 033 874
Полупрезидентская республика: Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман
Валюта: украинских гривен (UAH)
90 199 Отрасли: Угольная, горнодобывающая, электроэнергетика, металлургия, машины и техническое оборудование, легкая промышленность (пищевая, текстильная), сельское хозяйство, химическая промышленность.

Страна: Россия

Страна: Россия

Capital: Москва
Население населения: 142257 519 99 142257 519
Полупредентская Федерация: Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Валюта: Русский Рубль
ВВП (ГЧП): 26 500 долларов США
Безработица: 5,3% Текстиль, обработанные продукты, и ремесленные изделия

Страна: Польша

Capital:

Capital:

Население

Население: 38 476 269
Парламентская республика: Президент Анджедж Дуда и премьер-министр Беата SzEdło
Валюта: Polish Zloty
ВВП ( ппс): 27 800 долларов
Безработица: 9.6%
Форма правления: Парламентская республика
Отрасли: Уголь, природный газ, медь и полезные ископаемые

История украинского языка

Существует несколько теоретических версий относительно происхождения и возраста развития украинского языка. Утверждается, что некоторые первоначальные вариации украинского языка можно датировать периодом между 14-16 веками. В это время носители древневосточнославянского языка стали свидетелями лингвистического перехода к русинскому языку, который позже, в 15 веке, превратился в украинский и белорусский.

В Средние века этот язык находился под сильным влиянием немецкого (особенно с точки зрения лексического исполнения) и польского языков. После падения Галицко-Волынского государства украинский язык поглотил много лексических единиц из-за польского правления и образования, что, в свою очередь, способствовало значительному притоку латинских слов в современный украинский разговорный язык. Важно также отметить, что благодаря близкому родству с татарским народом украинский язык пополнился большим количеством слов из их лексикона.

Позже, в Средневековье, когда Украина была разделена на две части и взята под контроль Российской империи и Польши, украинский язык столкнулся с многочисленными проблемами в процессе своего развития. Пережив насильственную русификацию и полонизацию (императивное требование общения и обучения на определенном языке), украинский превратился в один из самых красивых языков мира.

В Российской империи XIX века украинский назывался «малороссийским» и существовал вместе с двумя другими терминами, определяющими русский («великорусский») и белорусский («белорусский»).Ближе к современной эпохе следует подчеркнуть, что украинский язык подвергся волнообразному воздействию со стороны правительства Советского Союза в ХХ веке. Начиная с периода украинизации 1920-х гг., в 1930-1950-е гг. были сильные гонения на носителей украинского языка. Хрущевская оттепель показала некоторое улучшение в этом отношении, но снова последовала русификация в период перестройки.

Наконец, обретенная в начале 1990-х независимость привела к более спокойному отношению к языковой политике в Украине.Украинский язык был принят в качестве официального языка государства. Хотя Украина по-прежнему соседствует с Россией, украинцы гордятся своим родным языком, на котором свободно говорят на всей территории Украины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *