Разное

Робочий зошит з хімії 8 клас савчин гдз – ГДЗ / Відповіді РОБОЧИЙ ЗОШИТ «Хімія 8 клас” Савчин М М , нова програма 2016 року » Допомога учням

ГДЗ / Відповіді РОБОЧИЙ ЗОШИТ «Хімія 8 клас” Савчин М М , нова програма 2016 року » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. “Хімія 8 клас”

2018, 2017 і 2016 років видання

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

 

ЗМІСТ ПОСІБНИКІВ 2017 і 2018 РОКІВ ВИДАННЯ

2016 року видання дивись нижче 

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА.

БУДОВА АТОМА

Сторінка 8. Лужні елементи

Сторінка 10. Інертні елементи

Сторінка 13. Будова атома. Склад атомних ядер

Сторінка 16. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №1-20

Сторінка 21. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

Сторінка 25. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Сторінка 30. Періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи

Сторінка 34. Взаємозв’язок між місцем елементів у періодичній системі і властивостями елементів та їхніх сполук

Сторінка 37. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі і будовою атома

Сторінка 40  Узагальнення знань з теми 1

Сторінка 41 Домашня контрольна робота

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 46. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів елементів

Сторінка 47. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентні зв’язки

Сторінка 51. Йони. Йонний зв’язок, механізм його утворення

Сторінка 56. Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин з різними кристалічними ґратками,

Сторінка 56. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали

Сторінка 59. Узагальнення знань з теми 2

Сторінка 60. Домашня контрольна робота з теми 2

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Сторінка 62. Кількість речовини. Самостійна робота
Сторінка 64. Кількість речовини. Домашнє завдання

Сторінка 65. Обчислення кількості речовини за певним числом молекул Самостійна робота

Сторінка 67. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини

Сторінка 68. Обчислення кількості речовини за відомою масою

Сторінка 72. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини за нормальних умов

Сторінка 74. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів
Сторінка 76. Узагальнення знань з теми 3.

Сторінка 77. Домашня контрольна робота з теми 3

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 80. Оксиди, склад, номенклатура, класифікація оксидів

Сторінка 83. Кислоти, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 86. Основи, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 90. Солі, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 94. Фізичні та хімічні властивості оксидів

Сторінка 98. Поширення оксидів в природі. Способи добування оксидів

Сторінка 103. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількості речовини

Сторінка 107. Розрахунки за хімічними рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 108. Розрахунки за хімічними рівняннями. Домашнє завдання

Cторінка 110. Лабораторний дослід №2 Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 111. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 113. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну

Сторінка 115. Задачі для самостійного розв’язування

Сторінка 117. Лабораторний дослід №3 Взаємодія лугів з кислотами в розчині

Сторінка 118. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакції нейтралізації

Сторінка 121. Хімічні властивості основ: взаємодія лугів з солями

Сторінка 124. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Сторінка 128. Тренувальні вправи, домашнє завдання

Сторінка 131. Лабораторний дослід №4 Взаємодія солей з металами в розчині

Сторінка 132. Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Самостійна робота

Сторінка 132. Лабораторний дослід №5 Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Сторінка 133. Властивості солей. Домашнє завдання

Сторінка 135. Лабораторний дослід №6 Реакції обміну між солями в розчині

Сторінка 136. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями в розчині

Сторінка 139. Тренувальні вправи (способи добування солей)

Сторінка 141. Хімічні властивості солей. Домашнє завдання

Сторінка 142. Лабораторний дослід №7. Розв’язування експериментальних задач

Сторінка 144. Розв’язування експериментальних задач. Домашнє завдання
Сторінка 144. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Сторінка 147. Узагальнення знань і вмінь з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Сторінка 148. Узагальнення теоретичних знань “Хімічні властивості оксидів та кислот”

Сторінка 149. Узагальнення теоретичних знань “Хімічні властивості основ і солей”

Сторінка 150. Домашня контрольна робота з теми 4

——————————————————————————-

ЗМІСТ ПОСІБНИКА 2016 РОКУ ВИДАННЯ

2017 і 2018 років видання дивись вище

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА.

БУДОВА АТОМА

Сторінка 8. Лужні елементи

Сторінка 11. Інертні елементи

Сторінка 14. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Сторінка 17. Періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи

Сторінка 21. Будова атома. Склад атомних ядер

Сторінка 24. Ізотопи. Нуклід

Сторінка 27. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів

Сторінка 32. Залежність характеру елементів та властивостей їх сполук від електронної будови атомів

Сторінка 37. Взаємозв’язок між місцем елементів у періодичній системі і властивостями елементів та їхніх сполук

Сторінка 40. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі і будовою атома

Сторінка 43  Узагальнення знань з теми 1

Сторінка 44 Домашня контрольна робота

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 49. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів елементів

Сторінка 51. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентні зв’язки

Сторінка 54. Йони. Йонний зв’язок, механізм його утворення

Сторінка 58.

 Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин з різними кристалічними ґратками,

Сторінка 59. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали

Сторінка 62. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення

Сторінка 63. Складання формул бінарних сполук за відомими ступенями окиснення

Сторінка 65. Узагальнення знань з теми 2

Сторінка 66. Домашня контрольна робота з теми 2

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Сторінка 70. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро
Сторінка 71. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Сторінка 72. Обчислення кількості речовини за певним числом молекул (формульних одиниць)

Сторінка 74. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини

Сторінка 75 Обчислення кількості речовини за відомою масою

Сторінка 77. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини за нормальних умов

Сторінка 81. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів
Сторінка 83. Узагальнення знань з теми 3.

Сторінка 84. Домашня контрольна робота з теми 3

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 87. Оксиди, склад, номенклатура, класифікація оксидів

Сторінка 91. Кислоти, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 94. Основи, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 98.

 Солі, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 101. Фізичні та хімічні властивості оксидів

Сторінка 105. Поширення оксидів в природі. Способи добування оксидів

Сторінка 109. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількості речовини

Сторінка 114. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількості речовини

Сторінка 115. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму та кількості речовини

Сторінка 117. Лабораторний дослід №2 Дія розчинів кислот на індикатори

Cторінка 118. Лабораторний дослід №3 Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 119. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 121. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями. Реакції обміну

Сторінка 123. Задачі для самостійного розв’язування

Сторінка 125. Лабораторний дослід №4 Дія водних розчинів лугів на індикатори

Сторінка 126. Лабораторний дослід №5 Взаємодія розчинів лугів з кислотами

Сторінка 127. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакції нейтралізації

Сторінка 130. Хімічні властивості основ: взаємодія лугів з солями

Сторінка 133. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Сторінка 137. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

Сторінка 139. Фізичні та хімічні властивості солей

Сторінка 140. Лабораторний дослід №6 Взаємодія солей з металами в розчині

Сторінка 141. Лабораторний дослід №7 Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Сторінка 144. Лабораторний дослід №8 Реакції обміну між солями в розчині
Сторінка 145. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями в розчині

Сторінка 148. Способи добування солей. Самостійна робота.

Сторінка 150. Способи добування солей. Домашнє завдання

Сторінка 151. Розв’язування експериментальних задач
Сторінка 154. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Сторінка 156. Узагальнення знань і вмінь з теми “Основні класи неорганічних сполук”

Сторінка 157. Узагальнення теоретичних знань “Хімічні властивості оксидів та кислот”

Сторінка 158. Узагальнення теоретичних знань “Хімічні властивості основ і солей”

Сторінка 159. Домашня контрольна робота з теми 4

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

Відповіді до «Робочий зошит з хімії 8 клас” М. М. Савчин » Допомога учням

ГДЗ Відповіді до робочого зошита Савчин М.М. «ХІМІЯ 8 клас»

                                                       ЗМІСТ

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 РОКУ дивись тут…

                 ТЕМА 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ.

             РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ 

Сторінка 8. Самостійна робота. Кількість речовини. Моль
Сторінка 9. Домашнє завдання. Кількість речовини. Моль

Сторінка 10. Самостійна робота. Обчислення кількості речовини за числом молекул

Сторінка 11. Самостійна робота. Обчислення маси за кількістю речовини

Сторінка 12. Самостійна робота. Обчислення кількості речовини за масою

Сторінка 13. Домашнє завдання. Обчислення кількості речовини за масою

Сторінка 16. Самостійна робота. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро

Сторінка 17. Домашнє завдання. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро
Сторінка 19. Самостійна робота. Відносна густина газів

Сторінка 19. Домашнє завдання. Відносна густина газів

Сторінка 20. Узагальнення теоретичних знань з теми 1

Сторінка 21. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1

                ТЕМА 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 24. Самостійна робота. Оксиди. Склад, назви, класифікація

Сторінка 25. Домашнє завдання. Оксиди. Склад, назви, класифікація

Сторінка 27. Самостійна робота. Кислоти. Склад, назви, клавифікація

Сторінка 29. Домашнє завдання. Кислоти. Склад, назви, класифікація

Сторінка 31. Самостійна робота. Основи (гідроксиди) Склад, назви, класифікація
Сторінка 32. Домашнє завдання. Основи (гідроксиди). Склад, назви, класифікація

Сторінка 34. Самостійна робота. Солі. Їх склад і назви

Сторінка 35. Домашнє завдання. Солі. Їх склад і  назви.

Сторінка 38. Самостійна робота. Фізичні і хімічні властивості оксидів

Сторінка 39. Домашнє завдання. Фізичні і хімічні властивості оксидів

Сторінка 43. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 44. Домашнє завдання. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 47. Самостійна робота. Поширення оксидів, їх використання

Сторінка 48. Домашнє завдання. поширення оксидів, їх викристання

Сторінка 51. Лабораторні досліди 1. Дія розчинів кислот на індикатори

Сторінка 52. Самостійна робота. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 52. Лабораторні досліди 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 53. Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 55. Самостійна робота. Хімічні властивості кислот. Реакції обміну

Сторінка 57. Домашнє завдання.Хімічні властивості кислот. реакції обміну

Сторінка 60. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 62. Лабораторні досліди 3. Дія розчинів лугів на індикатори

Сторінка 63. Лабораторні досліди 4. Взаємодія розчинів лугів з кислотами

Сторінка 64. Самостійна робота. Властивості основ. Реакція нейтралізації

Сторінка 66. Домашнє завдання. Властивості основ. Реакція нейтралізації

Сторінка 68. Лабораторні досліди 5. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

Сторінка 69. Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ

Сторінка 69. Лабораторні досліди 6. Розкладання нерозчинних кислот під час нагрівання

Сторінка 70. Самостійна робота. Хімічні властивості основ

Сторінка 72. Домашнє завдання. Хімічні властивості основ

Сторінка 73. Тренувальні вправи. Хімічні властивості основ

Сторінка 74. Самостійна робота. Амфотерні гідроксиди й оксиди

Сторінка 75. Домашнє завдання. Амфотерні гідроксиди й оксиди

Сторінка 77. Лабораторні досліди 7. Взаємодія солей з металами

Сторінка 78. Самостійна робота (фронтальна). Хімічні властивості солей

Сторінка 78. Лабораторні досліди 8. Взаємодія солей з лугами в розчині

Сторінка 79. Домашнє завдання. Хімічні властивості солей

Сторінка 81. Лабораторні досліди 9. Реакція обміну між двома солями в розчині

Сторінка 82. Самостійна робота. Хімічні властивості солей. Реакція обміну

Сторінка 84. Домашнє завдання. Хімічні властивості солей. Реакція обміну

Сторінка 86. Лабораторні досліди 10. Розв’язування  експериментальних задач

Сторінка 87. Самостійна робота (фронтальна). Генетичні зв’язки між класами

Сторінка 87. Домашнє завдання. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Сторінка 88. Тренувальні вправи. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Сторінка 91. Самостійна робота (фронтальна). Загальні способи добування сполук

Сторінка 92. Домашнє завдання. Загальні способи добування неорганічних речовин

Сторінка 94. Самостійна робота. Обчислення за хімічними рівняннями

Сторінка 97. Узагальнення. Складні речовини, визначення, класифікація

Сторінка 98. Узагальнення. Складні речовини, хімічні властивості оксидів та кислот.

Сторінка 99. Узагальнення. Складні речовини, хімічні властивості основ і солей.

Сторінка 100. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 2

                ТЕМА 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА

             ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д,І,МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

Сторінка 103. Самостійна робота (фронтальна) Характеристика лужних металів

Сторінка 104. Самостійна робота (фронтальна) Характеристика галогенів

Сторінка 105. Домашнє завдання Характеристика галогенів

Сторінка 108. Самостійна робота (фронтальна) Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 109. Тестові завдання  Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 110. Домашнє завдання Періодичний закон Д.І.Менделєєва

Сторінка 112. Самостійна робота Поняття про періоди та групи

Сторінка 113. Домашнє завдання Поняття про періоди та групи

Сторінка 115. Самостійна робота (фронтальна) Будова атома

Сторінка 116. Домашнє завдання Будова атома

Сторінка 118. Самостійна робота Ізотопи

Сторінка 119. Самостійна робота Ізотопи

Сторінка 120. Домашнє завдання Ізотопи

Сторінка 123. Самостійна робота Рух електронів в атомах

Сторінка 124. Домашнє завдання Рух електронів в атомах 

Сторінка 127. Самостійна робота Залежність властивостей елементів

Сторінка 129. Домашнє завдання Залежність властивостей елементів

Сторінка 132. Самостійна робота (фронтальна)

Сторінка 133. Домашнє завдання Взаємозв’язок між розміщенням елементів

Сторінка 135. Самостійна робота Характеристика елементів

Сторінка 135. Домашнє завдання Характеристика елементів

Сторінка 137. Лабораторні досліди 11. Дослідження характеру гідратів оксидів.

Сторінка 139. Узагальнення. Періодичний закон Д.М.Менделєєва. Будова атома.

Сторінка 140. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 3

                  ТЕМА 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 145. Самостійна робота (фронтальна)

Сторінка 146. Самостійна робота

Сторінка 147. Домашнє завдання

Сторінка 149. Самостійна робота (групова)

Сторінка 150. Домашнє завдання

Сторінка 152. Самостійна робота

Сторінка 153. Домашнє завдання

Сторінка 155. Самостійна робота (групова)

Сторінка 156. Домашнє завдання

Сторінка 158. Узагальнення. Хімічний зв’язок і будова речовини

Сторінка 159. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 4

 

8next.com

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника “Хімія 8 клас” Савчин М.М. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ 

до підручника Савчин М.М. “Хімія 8 клас” 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення 4

§ 2. Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині 9

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині 11

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Повяття про лужні, інертні елементи, галогени 16

§ 5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 24

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів 28

§ 7. Будова атома. Склад атомних ядер 35

§ 8. Стан електронів в атомі 41

§ 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома 45

§ 10. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів 54

§ 11. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома 60

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 13. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів 73

§ 14. Ковалентий зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок 77

§ 15. Йонний зв’язок, його утворення 83

§ 16. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали 87

Лабораторний дослід №1

§ 17. Ступінь окиснення 93

Тема 3. Кількість речовими. Розрахунки за хімічними формулами

§ 18. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 19. Молярна маса

§ 20. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

§ 21. Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 22. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти

§ 23. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи

§ 24. Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 25. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вилив на довкілля

§ 26. Способи добування оксидів

§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 28. Фізичні та хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід №2

Лабораторний дослід ‘№3

§ 29. Хімічні властивості кислот. Взаємодія з основами та солями 

§ З0. Поширення кислот у природі. Способи добування кислот

§ 31. Використання кислот

§ 32. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації

Лабораторний дослід №4

Лабораторний дослід №5

Лабораторний дослід №6

§ 33. Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

§ 35. Фізичні та хімічні властивості солей

Лабораторний дослід №7

Лабораторний дослід №8

Лабораторний дослід №9

Лабораторний дослід №10 

§ 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання 198

§ 37. Способи добування солей 202

§ 38. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук 205

Практична робота 1

Практична робота 2

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

⭐ ГДЗ Хімія 8 клас М.М. Савчин 2016

ГДЗ з хімії до робочого зошита

Якщо Ви вивчаєте хімію в восьмому класі з підручника і робочого зошита, тоді слід навчитися працювати зі збірниками готових домашніх завдань, щоб перевіряти себе самостійно. Переглядай на сайті онлайн ГДЗ Хімія 8 клас М.М. Савчин Робочий зошит 2016 року.

Відповіді до підручника з хімії

У на сайті Ви знайдете не тільки відповіді до робочого зошита, а й до підручника: ГДЗ Хімія 8 клас Н.М. Буринська 2016 року, Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко 2016, Хімія 8 клас О.В. Григорович та інші.

Тести з хімії

Протягом року учні писатимуть контрольні та самостійні роботи з хімії, а також вирішуватимуть тести. Щоб підготуватися, пропонуємо Вам скористатися ГДЗ Хімія 8 клас О.А. Дубовик Зошит для практичних і контрольних робіт 2016 року, а також ГДЗ Хімія 8 клас Н.Є. Варавва, Н.Р. Парфеня, Н.І. Теслицька Тест-контроль 2011.

Нова програма

У нас на сайті ми публікуємо посібники, які відповідають новій навчальній програмі, але якщо вам потрібно. то у нас Ви знайдете ГДЗ попередніх років випусків, наприклад, Хімія 8 клас М.М. Савчин Робочий зошит 2013 року.

Зручна та швидка перевірка завдань

Для того, щоб швидко і просто перевірити будь-яке завдання з робочого зошита, тоді просто зайди зі свого мобільного гаджета прямо на сайт і перевір все завдання. Вже потім перепиши все в зошит і сміливо йди за своїм високим балом в школу!

Знайдемо всі ГДЗ онлайн

На цьому інтернет ресурсі зібрані готові домашні завдання з усіх шкільних предметів. А це означає, що перевірити свої знання можна як з хімії, так і з математики, української або англійської мови. Навчайся з нами і отримуй тільки 12 балів.

Хімія з мобільного

Користуватися ГДЗ відтепер можна з Ваших смартфонів і планшетів в будь-який час і будь-якому місці, адже всі збірники готових домашніх завдань доступні на наому сайті онлайн безплатно і без реєстрації.

У 8 класі учні вивчатимуть такі теми з хімії:

  • ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА: стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура Періодичної системи хімічних елементів. Будова атома. Склад атомного ядра. Протонне число. Нуклонне число. Хімічний елемент. Нукліди. Ізотопи. Відносна атомна маса. Став електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні. Будова електронних оболонок атомів. Періодична система елементів з позиції теорії будови атома. Властивості хімічних елементів та їх сполук залежно від розташування.
  • ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ: Ковалентний полярний і неполярний зв’ язок. Йонні зв’язки. Ступінь окиснення. Кристалічні гратки.
  • КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ: кількість речовин. Число Авогадро. Молярна маса. Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. Молярний об’єм. Відносна густина газів. Другий наслідок із закону Авогадро. Навчаємося розв’язувати задачі.
  • ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК: класифікація неорганічних сполук. Оксиди. Гідроксиди й безоксигенові кислоти. Солі. Фізичні й хімічні властивості. Одержання оксидів. Вивчаємо основи, їхні фізичні й хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди. Одержання основ. Вивчаємо кислоти. Одержання й застосування кислот. Одержання солей. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!

12baliv.com.ua

ВЗАЄМОДІЯ ЛУГІВ З СОЛЯМИ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Класифікуйте речовини, подані формулами: Н2СО3, SO3, NaОН, НNO3, Сu(ОН)2, Nа2СO3, NaСl, Н2O, Н2SO3, Р2O5, Са(ОН)2, МgSO4. Дані впишіть у таблицю.

Оксиди Кислоти Основи Солі

SO3

H2O

P2O5

H2SO3

HNO3

H2SO3

NaOH

Cu(OH)2

Ca(OH)2

 

Na2CO3

NaCl

MgSO4

Завдання 2. Допишіть праві частини рівнянь реакцій, поставте коефіцієнти:

І варіант

а) 2Аl(ОН)3 = Al2O3 + 3H2O

б) 2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O

в) Са(ОН)2 + 2НВг = CaBr2 + 2H2O

II варіант

а) 3Ва(ОН)2+ 2Н3РO4 = Ba3(PO4)2 + 6H2O

б) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

в) 2КОН+ H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

 

Завдання 3. Позначте схему реакції нейтралізації:

А. HCl+МgО—> Б. КОН+HNO3—> В. NaNO3—> Г. ZnCl2+NaO—>

Реакція між основою та кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

II рівень

Завдання 4. Установіть ВІДПОВІДНІСТЬ між лівою та правою частинами рівнянь:

А. Cu(OH)2 + 2HNO3 —>.

Б. CrCl3 + 3NaOH —>

1. CuNO3 + Н2O.

2. Cr(OH)3 + 3NaCl.

3. Cu(NO3)2 + 2Н2O.

Завдання 5. Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції Мg(ОН)2+HCl—>становить:

А. 4.  Б. 5. В. 7. Г. 6.

1Mg(OH)2 + 2HCl = 1MgCl2 + 2H2O.

Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції: 1+2+1+2=6

 

Завдання 6. Нейтралізували сульфатну кислоту кількістю речовини 1,2 моль калій гідроксидом. Обчисліть кількість речовини солі, що утворилася.

Відомо: v(H2SO4)=1,2 моль. Знайти: v(K2SO4)-?

Розв’язування:

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   1,2 моль              х моль

     H2SO4  +  2KOH= K2SO+ 2H2O   

   1 моль                1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

1,2 моль / 1 моль=х моль / 1 моль, звідси

х моль • 1 моль = 1,2 моль • 1 моль

х = 1,2 моль • 1 моль / 1 моль

х = 1,2 моль

Відповідь: v(К2SO4)=1,2 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1,2 моль сульфатної кислоти, то утвориться така ж кількість речовини калій сульфату, тому 

v(K2SO4)=v(H2SO4)=1,2 моль.

Відповідь: v(K2SO4)= 1,2 моль.

 

Завдання 7. Напишіть не менше ніж 10 рівнянь реакцій між речовинами, поданими формулами: Mg(OH)2, HCl, Li2O, SO2, BaO, AgNO3, H2O, H2SO4. Укажіть ті, що характеризують хімічні властивості основ.

1. Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

Основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

2. Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

Основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

3. 2HCl + Li2O =2LiCl + H2

4. 2HCl + BaO = BaCl2 + H2O

5. HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3

6. Li2O + SO2 = Li2SO3

7. Li2O + H2O = 2LiOH

8. Li2O + H2SO4 = Li2SO4 + H2O

9. SO2 + BaO = BaSO3

10. SO2 + H2O = H2SO3

11. BaO + H2O = Ba(OH)2

12. BaO + H2SO4 = BaSO4↓ + H2O

 

Завдання 8. Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину хром (ІІІ) нітрату долити розчину літій гідроксиду, а до утвореної речовини – розчину сульфатної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Cr(NO3)3 + 3LiOH = Cr(OH)3↓ + 3LiNO3

Спостерігаємо утворення драглистого осаду темно зеленого кольору.

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O

Спостерігаємо розчинення осаду і утворення прозорого розчину.

 

Завдання 9. Натрій гідроксид кількістю речовини 0,55 моль повністю прореагував з розчином хром (ІІІ) хлориду. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Відомо: v(NаOН)=0,55 моль. Знайти: m(Cr(OH)3)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,55 моль                        х г

     3NaOН  +  CrCl3= 3NaCl + Cr(OH)3↓ 

   3 моль                            103 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль хром (ІІІ) гідроксиду Cr(OH)3. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) хром (ІІІ) гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cr(OН)3)=Ar(Cr)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=52+3•16+3•1=103,

M(Cr(OH)3)=103 г/моль. Маса 1 моль=103 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

0,55 моль / 3 моль=х г / 103 г, звідси

х г • 3 моль = 0,55 моль • 103 г

х = 0,55 моль • 103 г / 3 моль

х =19 г

Відповідь: m(Cr(OН)3)=19 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 3NaOН+CrCl3=3NaCl+Cr(OH)3↓ 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль хром (ІІІ) гідроксиду Cr(OH)3, кількість речовини хром (ІІІ) гідроксиду у 3 рази менша за кількість речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,55 моль натрій гідроксиду, то утворюється хром (ІІІ) оксиду у 3 рази меншою кількістю речовини, тому  

v(Cr(OH)3)=v(NaOH):3=0,55 моль:3=0,18 моль.

Знаходимо масу хром (ІІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,18 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Cr(OН)3)=Ar(Cr)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=52+3•16+3•1=103,

M(Cr(OH)3)=103 г/моль

m(Cr(OH)3)=v(Cr(OH)3)•M(Cr(OH)3)=0,18 моль•103 г/моль=19 г

Відповідь: m(Cr(OH)3)=19 г. 

IV рівень

Завдання 10. Напишіть усі можливі рівняння реакцій між речовинами: хлоридна кислота, купрум (ІІ) оксид, натрій гідроксид, калій оксид, вода, карбон (ІV) оксид, плюмбум (II) гідроксид. Які з них характеризують властивості основ?

Відомо: HCl, CuO, NaOH, K2O, H2O, CO2, Pb(OH)2

1. HCl+NaOH=NaCl+H2O

Основи (луги) реагують з кислотами. 

2. 2HCl+K2O=2KCl+H2O

3. 2HCl+Pb(OH)2=PbCl2+2H2O

Основи реагують з кислотами.

4. 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Луги реагують з кислотними оксидами.

5. K2O+H2O=2KOH

6. K2O+CO2=K2CO3

7. H2O+CO2=H2CO3

 

Завдання 11. Барій гідроксид кількістю речовини 0,33 моль повністю прореагував з розчином натрій сульфату. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: v(Ba(OH)2)=0,33 моль. Знайти: v(BaSO4)-?, m(BaSO4)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  0,33 моль                   х г        

  Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaOH 

  1 моль                     233 г       

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВаSO4. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, 

M(ВаSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

0,33 моль / 1 моль = х г / 233 г, звідси

х г • 1 моль = 0,33 моль • 233 г

х = 0,33 моль • 233 г / 1 моль

х = 76,89 г.

Знаходимо кількість речовини барій сульфату масою 76,89 г за формулою v=m/M.

v(ВаSO4)=m(ВаSO4)/M(ВаSO4)=76,89 г:233 г/моль=0,33 моль

Відповідь: v(ВаSO4)=0,33 моль, m(ВаSO4)=76,89 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaOH

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВаSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,33 моль барій гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини барій сульфату, тому 

v(ВаSO4)=v(Ва(OН)2)=0,33 моль 

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,33 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(ВаSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, 

M(ВаSO4)=233 г/моль

m(ВаSO4)=v(ВаSO4)•M(ВаSO4)=0,33 моль•233 г/моль=76,89 г

Відповідь: v(ВаSO4)=0,33 моль, m(ВаSO4)=76,89 г.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою:

А. Заміщення. Б. Розкладу. В. Сполучення. Г. Нейтралізації.

Реація між основою та кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

 

Вправа 2. Укажіть, до якого типу реакцій можна віднести реакцію нейтралізації:

А. Заміщення. Б. Обміну. В. Сполучення. Г. Розкладу.

Реакція між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами, називаються реакціями обміну.

 

Вправа 3. На купрум (ІІ) гідроксид масою 9,8 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повного його розчинення. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.

Відомо: m(Cu(OH)2)=9,8 г. Знайти: m(CuSO4)-? 

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      9,8 г                      x г        

     Cu(OH)2 +H2SO4 = CuSO4 +  2H2

      98 г                      160 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

9,8 г / 98 г = х г / 160 г, звідси

х г • 9,8 г = 9,8 г • 160 г

х = 9,8 г • 160 г / 9,8 г

х = 16 г

Відповідь:  m(CuSO4)=16 г; купрум (ІІ) сульфат. 

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції: Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) гідроксиду масою 9,8 г за формулою v=m/M, де M=Мrг/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. 

v(Cu(OH)2)=9,8 г : 98 г/моль = 0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль купрум (ІІ) гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини купрум (ІІ) сульфату, тому

v(CuSO4)=v(Cu(OH)2)=0,1 моль.

Обчислюємо масу купрум (ІІ) сульфату кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=y•M, де М=Mrг/моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160, M(CuSO4)=160 г/моль.

m(Cu(OH)2)=0,1 моль • 160 г/моль=16 г.

Відповідь:  m(CuSO4)=16 г; купрум (ІІ) сульфат. 

III та IV рівні

Вправа 4. Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину ферум (ІІІ) сульфату долити розчин натрій гідроксиду, а до утвореної речовини – розчин нітратної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Fe2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Fe(OH)3↓ – утворюється осад бурого кольору.

Fe(OH)3↓+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O – осад розчиняється, розчин стає прозорим.

 

Вправа 5. Укажіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А. СаО + НВг ->

Б. NaОН + СгСl3 ->.

В. Аl(ОН)3 ->.

1. СаВг + Н2O.

2. Аl2O3 + Н2O.

3. СаВг2 + Н2O.

4. Сг(ОН)2 + Н2O.

5. Сг(ОН)3 + NaCl.

СаО + НВг -> CaBr2 + H2O

NaОН + СгСl3 -> Cr(OH)3 + NaCl

Аl(ОН)3 -> Al2O3 + H2O

 

Вправа б. Позначте суму усіх коефіцієнтів у рівняннях реакцій завдання 5.

А. 19. Б. 17. В. 20. Г. 18.

A. CaO+2HBr=CaBr2+H2O

   1+2+1+1=5

Б. 3NaOH+СгСl3=Cr(OH)3+3NaCl

   3+1+1+3=8

B. 2Аl(ОН)3=Аl2O3+3Н2O

   2+1+3=6

Разом: 5+8+6=19

 

Вправа 7. На барій гідроксид масою 5,13 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повної нейтралізації лугу. Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти, що витратилася, і масу та кількість речовини утвореного осаду.

Відомо: m(Ba(OH)2)=5,13 г. Знайти: v(H2SO4)-? m(BaSO4)-? v(BaSO4)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    5,13 г       x моль      у г

  Ba(OH)2 + H2SO4  = BaSO4↓ + 2H2

    171 г       1 моль      233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини сульфатної кислоти.

5,13 г / 171 г = x моль / 1 моль, звідси

х моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

х = 5,13 г • 1 моль / 171 г

х = 0,03 моль

Пропорція для обчислення маси барій сульфату.

5,13 г / 171 г = у г / 233 г, звідси

у г • 171 г = 5,13 г • 233 г

y = 5,13 г • 233 г / 171 г

y = 6,99 г

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 6,99 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4):M(ВaSO4)=6,99 г:233 г/моль=0,03 моль

Відповідь: v(H2SO4)=0,03 моль, m(ВaSO4)=6,99 г, v(ВaSO4)=0,03 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   5,13 г      x моль     y моль

 Ba(OH)2 + H2SO4  = BaSO4↓ + 2H2

   171 г       1 моль     1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини сульфатної кислоти.

5,13 г / 171 г = x моль / 1 моль , звідси

х моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

х = 5,13 г • 1 моль / 171 г

х = 0,03 моль

Пропорція для обчислення кількості речовини барій сульфату.

5,13 г / 171 г = у моль / 1 моль , звідси

у моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

у = 5,13 г • 1 моль / 171 г

у = 0,03 моль

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. 

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)•M(ВaSO4)=0,03 моль•233 г/моль=6,99 г

Відповідь: v(H2SO4)=0,03 моль, m(ВaSO4)=6,99 г, v(ВaSO4)=0,03 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 5,13 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г /моль

v(ВaOН)=m(ВaOН) : M(ВaOН)=5,13 г:171 г/моль=0,03 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,03 моль барій гідроксиду, тоді вступає сульфатна кислота і утворюється барій сульфат такої ж кількості речовини, тому

v(ВаSO4)=v(H2SO4)=v(Вa(OН)2)=0,03 моль. 

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)•M(ВaSO4)=0,03 моль•233 г/моль=6,99 г.

Відповідь: n(H2SO4)=0,03 моль, m(ВaSO4)=6,99 г, v(ВaSO4)=0,03 моль.

 

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі даної схеми. Які властивості основ можна пояснити цими рівняннями?

Ba(OH)2 + 2HI = BaI2 + 2H2O

Ba(OH)+ 2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O

Ba(OH)+ H2CO3 = BaCO3+2H2O

3Ba(OH)+ 2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O

Ba(OH)+ 2HBr=BaBr2+2H2O

Ba(OH)+ H2SO4=BaSO4+2H2O

Ba(OH)+ 2HCl=ВаCl2+2H2O

Ba(OH)+ H2SiO3=ВаSiO3+2H2O

Цими рівняннями можна пояснити хімічну властивість основ: основи взаємодіють з кислотами з утворенням солі і води (реакція нейтралізації).

 

Інші завдання дивись тут…

 

8next.com

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінки 75-76) Робочий зошит “Хімія 8 клас” Савчин М.М. 2016 рік ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ

Інші завдання дивись тут..

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та ІІ рівні

Завдання 1. Заповніть таблицю.

 №  Задано: Mr M  ν
 1.  m(Cu)=25,6 г  Mr(Cu)=64

 M(Cu)=64

г/моль

 ν(Cu)=0,4 моль
 2.  m(Al)=10,8 г
 Mr(Al)=27

 M(Al)=27

г/моль

 ν(Al)=0,4 моль
 3.  m(CaO)=112 г
 Mr(CaO)=56

 M(CaO)=56

г/моль

 ν(CaO)=2 моль
 4.  m(MgCl2)=19 г
 Mr(MgCl2)=95

 M(MgCl2)=95

г/моль

 ν(MgCl2)=0,2 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(Cu)=Ar(Cu)=64

2. Мг(Al)=Ar(Al)=27

3. Мг(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

4. Мг(MgCl2)=Ar(Mg)+2•Ar(Cl)=24+2•35,5=95

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

1. М(Cu)=64 г/моль 

2. М(Al)=27 г/моль  

3. М(CaO)=56 г/моль

4. М(MgCl2)=95 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν=m/M

1. ν(Cu)=25,6 г : 64 г/моль=0,4 моль

2. ν(Al)=10,8 г : 27 г/моль=0,4 моль

3. ν(CaO)=112 г : 56 г/моль=2 моль

4. ν(MgCl2)=19 г : 95 г/моль= 0,2 моль

ІІІ рівень

Завдання 2. Заповніть таблицю.

Задано: Формула m M ν
1.

Атом Силіцію та

2 атоми Оксигену

 SiO2 m= 12 г  60 г/моль  0,2 моль
2.

Атом Карбону та

2 атоми Оксигену
 CO2  m=17,6 г
 44 г/моль  0,4 моль
3.

Атом Карбону та

4 атоми Гідрогену
 CH4  m=128 г
 16 г/моль  8 моль
4.

Атом Купруму та

2 атоми Брому
 CuBr2  m=22,4 г
 224 г/моль  0,1 моль
5.

2 атоми Натрію та

1 атом Сульфуру
 Nа2S  m=390 г
 78 г/моль  5 моль

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

1. Мг(SiO2)=Ar(Si)+2•Ar(O)=28+2•16=60

2. Мг(CO2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44

3. Мг(CH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16

4. Мг(CuBr2)=Ar(Cu)+2•Ar(Br)=64+2•80=224

5. Мг(Na2S)=2•Ar(Na)+Ar(S)=2•23+32=78

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

1. М(SiO2)=60 г/моль 

2. М(CO2)=44 г/моль 

3. М(CH4)=16 г/моль

4. М(CuBr2)=224 г/моль

5. М(Na2S)=78 г/моль

Обчислюємо кількість речовини: ν=m/M

1. ν(SiO2)=12 г : 60 г/моль=0,2 моль

2. ν(CO2)=17,6 г : 44 г/моль=0,4 моль

3. ν(CH4)=128 г : 16 г/моль=8 моль

4. ν(CuBr2)=22,4 г : 224 г/моль=0,1 моль

5. ν(Na2S)=390 г : 78 г/моль=5 моль

ІV рівень

Завдання 3. Заповніть таблицю.

Задано:             
Формула m         
M ν         
1.

Атом Купруму,

атом Сульфуру та

4 атоми Оксигену

 CuSO4 m= 32 г

 160

г/моль

 0,2 моль
2.

Атом Кальцію,

атом Карбону та

3 атоми Оксигену

 CaCO3  m=500 г

 100

г/моль

 5 моль
3.

Атом Барію та

2 атоми Хлору

BaCl2  m=832 г

 208

г/моль

 4 моль
4.

Атом Аргентуму,

атом Нітрогену та

3 атоми Оксигену

 AgNO3  m=13,6 г

 170

г/моль

 0,08 моль
5.

3 атоми Натрію,

атом Фосфору та

4 атоми Оксигену

 Na3PO4  m=65,6 г

 164

г/моль

 0,4 моль

Розв’язуються аналогічно. Дивись попередні завдання.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Заповніть таблицю, вписавши відносні атомні маси, молярні маси, маси заданих кількостей речовини, кількості речовин за відомими масами та кількості речовин за заданим числом молекул.

Задано: Mr M

Mаса

заданої

порції (m)

1

ν(СaO)=

0,7 моль

Mr(CaO)=

56

M(CaO)=

56 г/моль

m(CaO)=

39,2 г

2

ν(CuCl2)=

2,5 моль

Mr(CuCl2)=

135

M(CuCl2)=

135 г/моль

m(CuCl2)=

337,5 г

3

ν(K2SO4)=

0,4 моль

Mr(K2SO4)=

174

M(K2SO4)=

174 г/моль

m(K2SO4)=

69,6 г

Задано: Mr M

Кількість

речовини (ν)

4

m(ВaO)=

168 г

Mr(BaO)=

153

M(BaO)=

153 г/моль

ν(BaO)=

1,1 моль

5

m(FeBr2)=

43,2 г

Mr(FeBr2)=

216

M(FeBr2)=

216 г/моль

ν(FeBr2)=

0,2 моль

6

m(Na2CO3)=

74,2 г

Mr(Na2CO3)=

106

M(Na2CO3)=

106 г/моль

ν(Na2CO3)=

0,7 моль

Задано: Mr M

Кількість

речови-

ни (ν)

7

0,602∙1023

молекул

СО2

Mr(CO2)=

44

M(CO2)=

44 г/моль

ν(CO2)=

0,1 моль

8

4,816∙1023

молекул

SO3

Mr(SO3)=

80

M(SO3)=

80 г/моль

ν(SO3)=

0,8 моль

9

24,08∙1023

молекул

N2O3

Mr(N2O3)=

76

M(N2O3)=

76 г/моль

ν(N2O3)=

4 моль

Розв’яжемо завдання №3. Завдання №1 і №2 розв’язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(K2SO4)=2•Ar(K)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•39+32+4•16=174

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(K2SO4)=174 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини: з формули ν=m/M знаходимо масу m=M•ν.

m(K2SO4)=174 г/моль • 0,4 моль =69,6 г

Розв’яжемо завдання №6. Завдання №4 і №5 розв’язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•23+12+3•16=106

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(Na2CO3)=106 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини:  ν=m/M

ν(Na2CO3)=74,2 г : 106 г/моль= 0,7 г

Розв’яжемо завдання №9. Завдання №7 і №8 розв’язуються аналогічно.

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(N2O3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(N2O3)=76 г/моль

Обчислюємо кількість речовини:  ν= N/NА, де NА – стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02∙1023моль-1

ν(N2O3)= 24,08∙1023 : 6,02∙1023моль-1 = 4 моль

 

Завдання 2. Відомо: ν(H2SO4)=3 моль. Знайти: m(H2SO4)-?

Розв’язання:

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(H2SO4)=2•Ar(Н)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98.

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(H2SO4)=98 г/моль

Обчислюємо масу заданої порції речовини: з формули ν=m/M знаходимо m=M•ν

m(H2SO4)=98 г/моль • 3 моль= 294 г

Відповідь: m(H2SO4)=294 г.

 

Завдання 3. Відомо: m(MgCO3)=34,4 г. Знайти: ν(MgCO3)-?

Розв’язання:

Обчислюємо відносну молекулярну масу Мr

Мг(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(С)+3•Ar(O)=24+12+3•16=84

Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль

М(MgCO3

8next.com

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінки 119-120) Робочий зошит “Хімія 8 клас” Савчин М.М. 2016 рік ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Напишіть рівняння реакції взаємодії кислот з металами та основними оксидами. Укажіть реакції заміщення.

І варіант

Рівняння реакції Тип реакції

1. Mg + 2HСl = MgCl2 + H2

2. MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

3. ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

4. 2Al + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2

6. BaO + 2HCl = BaCl2 + H2O

7. Cr + H2SO4 = CrSO4 + H2

 

1. заміщення

2. обміну

3. обміну

4. заміщення

6. обміну

7. заміщення

 

II варіант

Рівняння реакції Тип реакції

1. Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

2. Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

3. Ni + 2HCl = NiCl2 + H2

4. Na2O + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O

5. Zn + 2HI = ZNI2 + H2

6. BaO + 2HBr = BaBr2 + H2О

1. заміщення

2. обміну

3. заміщення

4. обміну

6. заміщення

7. обміну

Завдання 2. Калій оксид масою 37,6 г повністю прореагував з бромідною кислотою. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(К2O)=37,6 г. Знайти: m(KBr)-?, m(H2O)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     37,6 г                x г    y г

     К2O  +   2HBr = 2KBr + H2O

     94 г                238 г    18 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій броміду KBr і 1 моль води H2O. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій оксиду і води та 2 моль калій броміду.

Mr2O)=2•Ar(К)+Ar(O)=2•39+16=94,  

M(К2O)=94 г/моль. Маса 1 моль=94 г

Mr(КBr)=Ar(К)+Ar(Br)=39+80=119,  M(КBr)=119 г/моль.

Маса 1 моль = 119 г, а маса 2 моль = 238 г/моль.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.  

Маса 1 моль=18 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси калій броміду.

37,6 г / 94 г = x г / 238 г, звідси

х г • 94 г = 37,6 г • 238 г

х = 37,6 г • 238 г / 94 г

х = 95,2 г

Пропорція для обчислення маси води.

37,6 г / 94 г = у г / 18 г, звідси

у г • 94 г = 37,6 г • 18 г

у = 37,6 г • 18 г / 94 г

х = 7,2 г

Відповідь: m(KBr2)=95,2 г, m(Н2O)=7,2 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: К2O+2HBr=2KBr+H2O

Обчислюємо кількість речовини калій оксиду масою 37,6 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr2O)=2•Ar(К)+Ar(O)=2•39+16=94, M(К2O)=94 г/моль. 

v(К2O)=m(К2O) : M(К2O)=37,6 г : 94 г/моль=0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій оксиду K2O з утворенням 2 моль калій броміду KBr і 1 моль води H2O, кількість речовини калій броміду у 2 рази більша за кількість речовини калій оксиду, а кількості речовин води і калій оксиду однакові. Отже, якщо у реакцію вступає 0,4 моль калій оксиду, то утворюється калій бромід у 2 рази більшою кількістю речовини і вода такою ж кількістю речовини, тому 

v(KBr)=2•v(K2O)=2•0,4 моль=0,8 моль

v(H2O)=v(K2O)=0,4 моль.

Знаходимо масу 0,8 моль калій броміду і 0,4 моль води за формулою m=y•M, де М=Мг/моль.

Mr(КBr)=Ar(К)+Ar(Br)=39+80=119, M(КBr)=119 г/моль

m(KBr)=v(KBr)•M(KBr)=0,8 моль•119 г/моль=95,2 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(Н2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,4 моль•18 г/моль=7,2 г.

Відповідь: m(KBr)=95,2 г, m(Н2O)=27 г.

III та IV рівні

Завдання 3. У реакцію з хлоридною кислотою вступив цинк масою 13 г. Обчисліть масу солі й об’єм виділеного газу. Якій кількості речовини відповідає такий об’єм?

Відомо: m(Zn)=13 г. Знайти: m(ZnCl2)-? V(Н2)-? v(Н2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     13 г               x г       у л

     Zn  +  2HCl = ZnCl2 + H2

     65 г              136 г    22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об’єм 22,4 л). Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2•Ar(Cl)=65+2•35,5=136,  M(ZnCl2)=136 г/моль.  

Маса 1 моль=136 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо її.

Пропорція для обчислення маси солі.

13 г / 65 г = x г / 136 г, звідси

х г • 65 г = 13 г • 136 г

х = 13 г • 136 г / 65 г

х = 27,2 г

Пропорція для обчислення об’єму водню.

13 г / 65 г = у л / 22,4 л, звідси

у л • 65 г = 13 г • 22,4 л

х = 13 г • 22,4 л / 65 г

х = 4,48 л

Знаходимо кількість речовини водню об’ємом 4,48 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=V(Н2)/VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

Відповідь: m(ZnCl2)=27,2 г, V(Н2)=4,48 л, n(Н2)=0,2 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обчислюємо кількість речовини цинку масою 13 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. 

v(Zn)=m(Zn) : M(Zn)=13 г : 65 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль цинку, то утворюється така ж кількість речовини цинк хлориду і водню, тому  

v(ZnCl2)=v(Н2)=v(Zn)=0,2 моль.

Знаходимо масу цинк хлориду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M, де М=Мг/моль.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2•Ar(Cl)=65+2•35,5=136,  M(ZnCl2)=136 г/моль.

m(ZnCl2)=v(ZnCl2)•M(ZnCl2)=0,2 моль•136 г/моль=27,2 г.

Знаходимо об’єм водню кількістю речовини 0,2 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)•VM=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: m(ZnCl2)=27,2 г, V(Н2)=4,48 л, n(Н2)=0,2 моль.  

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1. Допишіть праві частини реакцій та перетворіть їх на рівняння:

а) BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O

в) K2O + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O

б) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

г) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Вправа 2. У реакцію з натрій оксидом кількістю речовини 0,1 моль вступила нітратна кислота. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: ν(Na2O)=0,1 моль. Знайти  m(NaNO3)-?  

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

 0,1 моль                х г

  Na2O +  2HNO3 = 2NaNO3 +H2O

 1 моль                  170 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3. Обчислюємо молярну масу натрій нітрату й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/моль.

Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

0,1 моль /1 моль = х г / 170 г, звідси

х г • 1 моль = 0,1 моль • 170 г

х = 0,1 моль • 170 г / 1 моль

х = 17 г

Відповідь: m(NaNO3)=17 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na2O+2HNO3=2NaNO3+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3, кількість речовини натрій нітрату у 2 рази більша, ніж кількість речовини калій оксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль натрій оксиду, то утворюється натрій нітрат у 2 рази більшою кількістю речовини, тому

v(NaNO3)=2•v(Na2O)=2•0,1 моль=0,2 моль.

Знаходимо масу натрій нітрату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3•Ar(O)=23+14+3•16=85, M(NaNO3)=85 г/моль

m(NaNO3)=v(NaNO3)•M(NaNO3)=0,2 моль•85 г/моль=17 г

Відповідь: m(NaNO3)=17 г.

III рівень

Вправа 3. Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти:

а) ZnO + 2HBr = ZnBr2 + H2O

в) BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

б) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

г) Ni + H2SO4 = NiSO4 + H2

Вправа 4. На алюміній оксид кількістю речовини 0,2 моль подіяли надлишком розчину сульфатної кислоти. Обчисліть маси й кількості речовин продуктів реакції.

Відомо: v(Al2O3)=0,2 моль.

Знайти: v(Al2(SO4)3)-?, m(Al2(SO4)3)-?, v(H2O)-?, m(H2O)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,2 моль                х моль       у моль

     Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

   1 моль                  1 моль       3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2О. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини алюміній сульфату.

0,2 моль / 1 моль=х моль / 1 моль, звідси

х моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль / 1моль

х = 0,2 моль.

Пропорція для обчислення кількості речовини води.

0,2 моль / 1 моль=у моль / 3 моль, звідси

у моль • 1 моль = 0,2 моль • 3 моль

х = 0,2 моль • 3 моль / 1 моль

х = 0,6 моль.

Знаходимо масу 0,2 моль алюміній сульфату і 0,6 моль води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль:

Mr(Al2(SO4)3)=2•Ar(Al)+Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+32+12•16=278, 

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль

m(Al2(SO4)3)=v(Al2(SO4)3)•M(Al2(SO4)3)=0,2 моль•278 г/моль=55,6 г

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18; M(H2O)=18 г/моль 

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,6 моль•18 г/моль=10,8 г

Відповідь: v(Al2(SO4)3)=0,2 моль, m(Al2(SO4)3)=55,6 г, v(H2O)=0,6 моль,

m(H2O)=10,8 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  0,2 моль                     х г         у г

  Al2O3  +  3H2SO4  =  Al2(SO4)3 + 3H2

   1 моль                      278 г       54 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль алюміній сульфату і 3 моль води.

Mr(Al2(SO4)3)=2•Ar(Al)+Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+32+12•16=278, 

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль. Маса 1 моль=278 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18; M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль=3•18 г=54 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх

Пропорція для обчислення маси алюміній сульфату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 278 г, звідси

х моль • 1 моль = 0,2 моль • 278 г

х = 0,2 моль • 278 г / 1 моль

х = 55,6 г.

Пропорція для обчислення маси води.

0,2 моль / 1 моль = у г / 54 г, звідси

у г • 1 моль = 0,2 моль • 54 г

х = 0,2 моль • 54 г / 1 моль

х = 10,8 г.

Знаходимо кількість речовини алюміній сульфату масою 55,6 г і води масою 10,8 г за формулою v=m/M.

v(Al2(SO4)3)=m(Al2(SO4)3):M(Al2(SO4)3)=55,6 г:278 г/моль=0,2 моль

v(Н2O)=m(Н2O):M(Н2O)=10,8 г:18 г/моль=0,6 моль

Відповідь: v(Al2(SO4)3)=0,2 моль, m(Al2(SO4)3)=55,6 г, v(H2O)=0,6 моль,

m(H2O)=10,8 г.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2О, кількості речовин алюміній сульфату і алюміній оксиду однакові, а кількість речовини води у 3 рази більша за кількість речовини алюміній оксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль алюміній оксиду, то утвориться така ж кількість речовини алюміній сульфату і вода у 3 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(Al2(SO4)3)=v(Al2O3)=0,2 моль і 

v(Н2O)=3•v(Al2O3)=3•0,2 моль=0,6 моль.

Знаходимо масу 0,2 моль алюміній сульфату і 0,6 моль води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль:

Mr(Al2(SO4)3)=2•Ar(Al)+Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+32+12•16=278, 

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль

m(Al2(SO4)3)=v(Al2(SO4)3)•M(Al2(SO4)3)=0,2 моль•278 г/моль=55,6 г

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль 

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,6 моль•18 г/моль=10,8 г

Відповідь: v(Al2(SO4)3)=0,2 моль, m(Al2(SO4)3)=55,6 г, v(H2O)=0,6 моль, m(H2O)=10,8 г.

IV рівень

Вправа 5. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) літій оксидом і ортофосфатною кислотою;

3Li2O + 2H3PO4 = 2Li3PO4 + 3H2O

б) хром (ІІІ) оксидом і хлоридною кислотою;

Cr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O

в) кальцій оксидом і нітратною кислотою.

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

Властивості яких речовин характеризують ці рівняння? Кислот.

 

Вправа 6. На магній оксид кількістю речовини 0,8 моль подіяли надлишком нітратної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції. Обчисліть число структурних частинок у даній порції речовини магній оксиду.

Відомо: v(MgO)=0,8 моль.

Знайти: v(Mg(NO3)2)-?, m(Mg(NO3)2)-?, v(H2O)-?, m(H2O)-?

Розв’язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  0,8 моль                     х г         у г

  MgO +  2HNO3   =  Mg(NO3)2 + H2O  

   1 моль                      134 г       18 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль магній оксиду MgО з утворенням 1 моль алюміній нітрату Mg(NO3)2 і 1 моль води H2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+Ar(N)+6•Ar(O)=24+14+6•16=134, M(Mg(NO3)2)=134 г/моль

Маса 1 моль=134 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18; M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв’язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси магній нітрату.

0,8 моль / 1 моль = х г / 134 г, звідси

х моль • 1 моль = 0,8 моль • 134 г

х = 0,8 моль • 134 г / 1 моль

х = 107,2 г.

Пропорція для обчислення маси води.

0,8 моль / 1 моль = у г / 18 г, звідси

у г • 1 моль = 0,8 моль • 18 г

х = 0,8 моль • 18 г / 1 моль

х = 14,4 г.

Знаходимо кількість речовини магній нітрату масою 107,2 г і води масою 14,4 г за формулою v=m/M.

v(Mg(NO3)2)=m(Mg(NO3)2):M(Mg(NO3)2)=107,2 г:134 г/моль=0,8 моль

v(Н2O)=m(Н2O):M(Н2O)=14,4 г:18 г/моль=0,8 моль

Відповідь: v(Mg(NO3)2)=0,8 моль; m(Mg(NO3)2)=107,2 г; v(H2O)=0,8 моль;

m(H2O)=14,4 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль магній оксиду MgО з утворенням 1 моль алюміній нітрату Mg(NO3)2 і 1 моль води H2О, кількості речовин однаковi. Отже, якщо в реакцію вступить 0,8 моль магній оксиду, тоді утворюється така ж кількість речовини магній нітрату і води, тобто, 

v(Mg(NO3)2)=v(H2O)=v(Mg2O3)=0,8 моль.

Знаходимо масу 0,8 моль магній нітрату і 0,8 моль води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль:

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+Ar(N)+6•Ar(O)=24+14+6•16=134, 

M(Mg(NO3)2)=134 г/моль

m(Mg(NO3)2)=v(Mg(NO3)2)•M(Mg(NO3)2)=0,8 моль • 134 г/моль=107,2 г

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль 

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,8 моль • 18 г/моль=14,4 г

Відповідь: v(Mg(NO3)2)=0,8 моль; m(Mg(NO3)2)=107,2 г; v(H2O)=0,8 моль; m(H2O)=14,4 г.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *