Разное

Контрольна робота 1 геометрія 8 клас – Контрольні роботи з геометрії, 8 клас.

Контрольні роботи з геометрії, 8 клас.

Контрольна робота №3 з теми «Подібність  трикутників» В – 1.

І частина ( по 1 балу)

1. Δ АВС ~Δ А1В1С1. ∠А = 63°. Знайдіть ∠А1.

А) 117°;   Б) 163°;         В) 27°;    Г) 63°.

2. Δ АВС ~Δ А1В1С1. АВ = 8см, ВС = 6см, В1С1 = 3см. Знайдіть А1В1.

А) 4 см;   Б) 16см;   В)  8см;   Г) 10см.

3. Чи правильне твердження: фігура подібна колу, є коло?

А) так;   Б) ні;   В) встановити не можна.

4.  У трикутників  АВС і DКР  ∠А = ∠D, ∠В = ∠К. Знайдіть КР, якщо АВ = 12см, ВС = 18см, DК = 16см.

А)  22см;   Б) 20см;   В) 24см;   Г) 13,5см.

5. Сторони трикутника дорівнюють 2,5см, 1,5см, 3см. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, якщо більша сторона дорівнює 9см.

А) 8см; 7см; 9см;     Б) 8,5см; 7,5см; 9см;      В) 6см; 3см; 9см; 

Г) 7,5см; 4,5см; 9см;  

ІІ частина ( по 2 бали )

6. Трикутники MKN і DEF подібні. МК = 18см, KN = 16см,

МN = 28см, МК: DE = 4:5. Знайдіть сторони трикутника DEF.

7.  У Δ АВС і Δ А1В1С1    ∠А = ∠А1, а сторони Δ АВС, що утворюють ∠А, в 4 рази більші сторін, що утворюють ∠А1. Знайдіть сторони ВС і В1С1, якщо їх сума дорівнює 20см.

ІІІ частина ( 3 бали)

8. Сторони трикутника дорівнюють 9, 12 і 15. Добуток сторін подібного йому трикутника дорівнює 60. Знайдіть сторони подібного трикутника.

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Подібність  трикутників» В – 2.

І частина ( по 1 балу)

1. Δ АВС ~Δ А1В1С1. ∠А = 27°. Знайдіть ∠А1.

А) 117°;   Б) 163°;         В) 27°;    Г) 63°.

2. Δ АВС ~Δ А1В1С1. АВ = 6см, ВС = 7см, А1В1 = 18см. Знайдіть В

1.

А) 19 см;   Б) 28см;   В)  15,75см;   Г) 21см.

3. Чи правильне твердження: два рівнобедрених трикутники подібні?

А) так;   Б) ні;   В) встановити не можна.

4.  У трикутників  АВС і MNР  ∠А = ∠М, ∠В = ∠N. Знайдіть MN, якщо АВ = 18см, ВС = 12см, NР  = 4см.

А)  16см;   Б) 10см;   В) 54см;   Г) 6см.

5. Сторони трикутника дорівнюють 3см, 5см, 7см. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 45см.

А) 10см; 10см; 25см;     Б) 15см; 15см; 15см;      В) 9см; 15см; 21см; 

Г) 10см; 15см; 20см; 

ІІ частина ( по 2 бали )

6. Сторони трикутника дорівнюють 15см, 25см і 35 см. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, у якому різниця найбільшої і найменшої сторін дорівнює 16см.

7.  У Δ АВС і Δ А1В1С1    ∠С = ∠С1, а сторони Δ АВС, що утворюють ∠С, в 3 рази більші сторін, що утворюють ∠С1. Знайдіть сторони АВ і А1В1, якщо їх різниця  дорівнює 8см.

ІІІ частина ( 3 бали)

8. Сторони трикутника дорівнюють 8, 24 і 22. Добуток сторін подібного йому трикутника дорівнює 66. Знайдіть сторони подібного трикутника.

 

 

 

 

 

 

naurok.com.ua

Підсумкова контрольна робота 8 клас геометрія

Підсумкова контрольна робота

з геометрії

8 клас

1 варіант      2 варіант

 

  1. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють:

 

2 см і 4 см      3 см і 6 см

 

А) 22– 42

 

Б)

 

В)

 

Г)

 

 

  1. Знайдіть площу прямокутника, ширина й довжина якого дорівнюють:

 

5 см і 10 см      4 см і 8 см

 

А) 50 см2

 

Б) 24 см2

 

В) 32 см2

 

Г) 30 см2

 

 

  1. Знайдіть суму кутів опуклого:

   

   семикутника     восьмикутника

 

А) 360°

 

Б) 180°

 

В) 1080°

 

Г) 900°

 

 

  1. Основи трапеції дорівнюють …. Яка довжина її середньої лінії?

   

   16 см і 26 см      24 см і 28 см

 

А) 48 см°

 

Б)42 см°

 

В) 20 см°

 

Г) 52 см°

 

 

  1. Скільки сторін має многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює ?

                               1980°                                                     1620°

 

А) 11

 

Б) 13

 

В) 9

 

Г) 7

 

 

 

  1. У прямокутній трапеції більша бічна сторона дорівнює 10 см. Знайдіть площу трапеції, якщо її основи дорівнюють:

 

5 см і 13 см      5 см і 11 см

 

А) 64 см2

 

Б) 90 см2

 

В) 128 см2

 

Б) 54 см2

 

  

Достатній рівень ( 3 бали)

 

  1.       1) Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо:

 

 1 варіант: гіпотенуза дорівнює 13 см, а один із його катетів – 5 см.

 2 варіант: один із його катетів дорівнює 2 см, а гострий кут – 45°.

 

А) 2 см2

Б) 60 см2

В) 30 см2

Г) 4 см2

2) 

Варіант 1- Висота ЕК трикутника DЕF ділить його сторону DF на відрізки DК і КF. Знайдіть сторону DЕ, якщо ЕF=15 см, КF=12 см, ∠D=60⁰

 

Варіант 2- Висота АD трикутника АВС ділить сторону ВС на відрізки ВD і СD так, що ВD=15 см, СD=5 см. Знайдіть сторону АС, якщо ∠В=30⁰

 

Високий рівень ( 3 бали)

 

  1. Різниця основ прямокутної трапеції дорівнює 18 см. Обчисліть площу трапеції, якщо:

 

1 варіант: менша діагональ трапеції дорівнює 26 см, а бічні сторони відносяться як 4 : 5.

2 варіант: більша діагональ трапеції дорівнює 40 см, а бічні сторони

відносяться як 5 : 4.

 

 

naurok.com.ua

Семестрова контрольна робота. Геометрія 8 клас

І – варіант

Iрівень

1. Знайти один з кутів паралелограма, якщо інший 50°.

А)50° Б)130° В)145° Г)180°

2. Знайти вписаний кут, якщо дуга на яку він спирається = 180°.

А)180° Б)45° В)90° Г)360°

3. Знайти сторону ромба, якщо периметр 32см.

А)6см Б)8см В)12см Г)4см

IIIII рівні

№4. Діагоналі прямокутника утворили кут 118°. Найти кути, які утворюють діагоналі зі сторонами прямокутника.

№5. Довжина меншої основи трапеції та середньої лінії дорівнюють 9 і 13 см відповідно. Найти другу основу.

№6. ΔАВС перетинає пряма, яка паралельна АС, перетинає сторону АВ в точці D, а сторону ВС – в точці К. Обчислити: РАВС, DВ= 6 см, AC=25см, DK=5 см, ВК = 9см.

IV рівень

№7. Поділити відрізок на 5 рівних частин.

№8. Доведіть, що довжина середньої лінії в чотири рази менша за периметр описаної навколо кола трапеції.

IІ – варіант

I – рівень

1. Знайти один з кутів паралелограма, якщо інший 45°.

А)45° Б)135° В)90° Г)180°

2. Знайти вписаний кут, якщо дуга на яку він спирається, = 150°.

А)150 Б)75 В)90 Г)180

3. Знайти сторону квадрата, якщо периметр 16см.

А)4см Б)6см В)2см Г)3см

IIIII рівні

№4. Діагоналі прямокутника утворили кут 32°. Найти кути, які утворюють діагоналі зі сторонами прямокутника.

№5. Довжина меншої основи трапеції та середньої лінії дорівнюють 8 і 16 см відповідно. Найти другу основу.

№6. ΔАВС перетинає пряма, яка паралельна ВС, перетинає сторону АВ в точці D, а сторону АС – в точці Н. Обчислити: РАВС, АD=17см, AН=15см, DН=8см, ВС=56см.

IV – рівень

№7. Поділити довільний відрізок на 6 рівних частин.

№8. Доведіть, що периметр описаної навколо кола трапеції в чотири рази більший за середню лінію цієї трапеції.

vseosvita.ua

Контрольні роботи геометрія 8 клас І семестр

 

Контрольна робота №1

Повторення за курс 7 класу

1 варіант

1.(0,5б) Визначте вид трикутника АВС, якщо  ے А = 32 ˚,  ےВ = 115 ˚,  ےС =33 ˚ .

    а) гострокутний;   б) тупокутний;   в) прямокутний;   г) не можна визначити.

2.   (0,5б) Скільки прямих можна провести через одну точку?

  а) Жодної;       б) тільки одну;       в) тільки дві ;       г) безліч.

3.   (0,5б) Які з наведених умов 1) – 6)  не є ознаками рівності двох трикутників?

     1) Рівність трьох кутів;  2) рівність трьох сторін;

     3) рівність двох сторін;  4) рівність двох сторін і кута, прилеглого до однієї із сторін;

     5) рівність двох сторін і кута між ними;   6) рівність сторони і двох прилеглих кутів.

   а) 1,2;          б) 1, 3,4;         в) 2,5,6;          г) 1 – 6.

4.   (0,5б)  Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

    а) Медіан трикутника;    б) висот трикутника;

    в) бісектрис трикутника;   г) серединних перпендикулярів до сторін трикутника.

5.   (4б)   Встановити відповідність:

1) Один із кутів, утворених у результаті перетину двох прямих, дорівнює 124°.

Знайдіть градусні міри решти кутів.

А. 48°, 60°, 72°

2) Один із суміжних кутів на 52° більший за другий. Знайдіть ці кути.

Б. 52°, 128°

3) Знайдіть кути трикутника, якщо їх градусні міри відносяться як 4:5:6

В. 64°, 116°

4) У рівнобедреному трикутнику кут при основі дорівнює 56°. Знайдіть кути цього трикутника.

Г. 56°, 56°, 124°

 

Д. 68°, 56°, 56°

 

6.   (2б)   У трикутнику АВС ∠С=90°, ∠А=30°, ВМ – бісектриса трикутника. Знайдіть довжину катета АС, якщо ВМ=6см.

7.   (2б)  Дано: ЕD=ВЕ, АО=СО (рис.) Довести: ⊿АОВ=⊿СОD. 

 

 

 

8.   (2б)  Коло, вписане в трикутник АВС, дотикається до сторін АВ, ВС, АС у точках D, Е, F відповідно. Відомо, що Р ⊿АВС=40см, ВЕ=6см. Знайдіть АС. 

 

 

Контрольна робота №1

Повторення за курс 7 класу

2 варіант

1.     (0,5б) Визначте вид трикутника АВС, якщо  ے А = 92 ˚,  ےВ = 45 ˚,  ےС =43 ˚ .

    а) гострокутний;   б) тупокутний;   в) прямокутний;   г) не можна визначити.

2.     (0,5б) Скільки прямих можна провести через дві точки? 

   а) Безліч;         б) тільки одну;       в) тільки дві;        г) жодної.

3.     (0,5б) Які з наведених умов 1) – 6) є ознаками рівності двох трикутників?

     1) Рівність трьох кутів;  2) рівність трьох сторін;

     3) рівність двох сторін;  4) рівність двох сторін і кута, прилеглого до однієї із сторін;

     5) рівність двох сторін і кута між ними;   6) рівність сторони і двох прилеглих кутів.

   а) 1,2;          б) 1, 5, 6;         в) 2,5,6;          г) 1 – 6.

4.     (0,5б)  Точка перетину бісектрис  є…

   а) Центром описаного кола;  б) центром вписаного кола;  

   в) вершиною трикутника;  г) не можна визначити.

5.     (4б)  Встановити відповідність:

1) Один із кутів, утворених у результаті перетину двох прямих, дорівнює 56°.

Знайдіть градусні міри решти кутів.

А. 36°, 54°, 90°

2) Один із суміжних кутів у 11 разів менший від другого. Знайдіть ці кути.

Б. 56°, 62°, 62°

3) Знайдіть кути трикутника, якщо їх градусні міри відносяться як 3:5:2

В. 55°, 125°

4) У рівнобедреному трикутнику кут при вершині дорівнює 56°. Знайдіть кути цього трикутника.

Г. 56°, 124°, 124°

 

Д. 15°, 165°

 

6.     (2б)   У трикутнику АВС ∠С=90°, ∠В=30°. На катеті ВС позначено точку D таку, що ∠АDС=60°. Знайдіть довжину катета ВС, якщо СD=5см.

 

 

7.     (2б)   Дано: АВ=АС, АD=АЕ. (рис.) Довести: ⊿ВFЕ=⊿СFD.  

 

 

8.     (2б)   Коло, вписане в трикутник АВС, дотикається до сторін АВ, ВС, АС у точках М, N, К відповідно. Відомо, що АМ=8 см, МВ=4 см, Р ⊿АВС=36см. Знайдіть АС, ВС. 

 

           

Многокутники

Варіант 1

Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.  

1.     Дано паралелограм АВСD, в якому АВ = 5 см, АD = =7 см, ∠𝐴=30°. Виберіть правильне твердження.

 

А

Б

В

Г

Д

DC= 7 см 

ВС = 7 см

∠C = 150°

∠D > ∠B

∠В = 30°

 

2.     Дано прямокутник АВСD, у якого діагональ АС = 10 см, точка О — точка перетину діагоналей. Виберіть правильне твердження.

 

А

Б

В

Г

Д

ОВ = 6 см

АО>ВО

∠BAD > ∠𝐴BC

ВD = 10 см

𝐴𝐷=АО

 

 А

Б

В

Г

Д

Трикутник

АВС не рівнобедрений

Периметр ромба

дорівнює 28 см

АВ може дорівнювати 6 см

ВС > СD

АВ=АС

3.     Дано ромб АВСD, у якого АВ = 7 см. Виберіть правильне твердження.

 

 

4.     Сума двох кутів паралелограма дорівнює 220°. Знайти менший кут паралелограма.

 

А

Б

В

Г

Д

110°

80°

70°

35°

75°

 

5.     У трикутнику АВС сторони дорівнюють 20 см, 30 см, 40 см. Знайдіть середню лінію трикутника, яка паралельна до його найбільшої сторони.

 

А

Б

В

Г

Д

10 см

15 см

20 см

25 см

30 см

 

6.     Висота рівнобічної трапеції ділить більшу основу на відрізки 10 см та 30 см. Чому дорівнює середня лінія трапеції?

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

10 см

15 см

20 см

30 см

Визначити неможливо

 

7.     Діагоналі АС і ВD ромба АВСD перетинаються в точці О. ВС = 1,6 см,          ВD = 2,8 см, ОВС30. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими  значеннями (А-Д):

1)

периметр  ВОС;

А)

3,8 см;

2)

периметр  АВС;

Б)

7 см;

3)

периметр многокутника АDСВО;

В)

6,4 см;

4)

периметр ромба АВСD.

Г)

4,8 см;

 

 

Д)

4 см.

8.     Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою тупого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки завдовжки 7 см та 11 см. Знайти периметр трапеції.            

9.     АВСD – ромб. Знайти кут, який утвориться при перетині бісектрис кутів ВАС і ВDС.

10.

 

 

Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.  1. Дано паралелограм АВСD, у якому О — точка перетину діагоналей, АО = 6 мм. Виберіть правильне твердження.

 

А

Б

В

Г

Д

ВО > ОD  

ВО < ОD

𝐴𝐵 ≠ 𝐷𝐶

АС = 12 мм

BD = 6 мм

 

 А

Б

В

Г

Д

𝐴𝐶 ≠ 𝐵𝐷

𝛽 = 65°

𝛼 + 𝛾 = 60°

ОВ < ОА

ОВ > ОА

2.                    Дано прямокутник ABCD, у якому О – точка перетину діагоналей,

𝛼 = 25°. Виберіть правильне твердження.

 

 

3.                    Дано ромб KLMN, у якому 𝛼 = 35°. Виберіть правильне твердження.

 

А

Б

В

Г

Д

𝛽 = 35°

𝐾𝑁 ≠ 𝑁𝑀

𝐾𝐿 < 𝑁𝑀

𝐾𝐿 > 𝑁𝑀

𝛽 ≠ 𝛼

 

4.                    Кути чотирикутника пропорційні числам 1,2,3,4. Знайдіть градусну міру найбільшого кута чотирикутника.

 

А

Б

В

Г

Д

36°

72°

108°

144°

Інша відповідь

 

5.                    Основи трапеції дорівнюють 20 см та 40 см. Знайти середню лінію трапеції.

 

А

Б

В

Г

Д

10 см

20 см

30 см

40 см

60 см

 

6.                    Діагоналі рівнобічної трапеції є бісектрисами її гострих кутів, а її менша основа дорівнює 6 см. Чому дорівнює бічна сторона трапеції?

 

А

Б

В

Г

Д

3 см

6 см

9 см

12 см

Визначити неможливо

 

 

 

 

 

 

 

7.                    Діагоналі АС і ВD квадрата АВСD перетинаються в точці О. АС = 8 см,         ВС = 5,6 см. Встановіть відповідність між периметрами названих фігур (1-4) та їх числовими  значеннями (А-Д):

 

1)

2)

3)

4)

 

периметр  DВС; периметр  ВОС; периметр многокутника АDСВО; периметр квадрата АВСD.

 

А)

Б)

В)

Г)

Д)

16,8 см;             

19,2 см;             

24,8 см;             

13,6 см;        22,4 см.         

8.                    Висоти паралелограма дорівнюють 8 см і 12 см, а кут між ними – 30°. Знайти периметр паралелограма.           

 

9.                    У прямокутнику АВСDВСА : DСА = 1 : 5. Відстань від точки С до діагоналі ВD дорівнює 5 см. Знайти меншу сторону прямокутника.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 3. Вписані та описані чотирикутники

1.       За даними на рисунку знайдіть градусну міру кута АВС.

А

Б

В

Г

Д

130°

120°

240°

110°

60°

 

 

2.       За даними на рисунку знайдіть градусну міру кута АВС.

А

Б

В

Г

Д

140°

60°

40°

70°

110°

 

3.       Точка О – центр кола, АМВ = 120°. Встановіть відповідність між кутами   (1-4) та їх градусними мірами (А-Д):

1)               АОВ;        А)      90°; 

2)               АВО;        Б)      30°;

3)               АСВ;        В)      120°; 4) ВКС      Г)      60°;

                                       Д)    180°.

4.     У чотирикутнику ABCD ∠𝐵𝐴𝐷 = 74°,∠𝐵𝐶𝐷 = 106°,∠𝐴𝐵𝐷 = 47°,

∠𝐶𝐵𝐷 = 58°. Знайдіть кут між діагоналями чотирикутника, який лежить проти сторони ВС.

5.     Знайдіть кути чотирикутника ABCD, вписаного в коло, якщо центр кола лежить на стороні AD і ∠𝐴𝐵𝐶 = 20°, а ∠𝐷𝐵𝐶 = 10°.

6.     Коло, вписане в рівнобічну трапецію, ділить точкою дотику бічну сторону на відрізки, менший з яких дорівнює 5 см. Знайдіть більшу основу трапеції, якщо її периметр дорівнює 56 см.

 

Контрольна робота № 3. Вписані та описані чотирикутники

 

1.        За даними на рисунку знайдіть градусну міру АОС.

А

Б

В

Г

Д

140°

40°

90°

60°

40°

                                                 

 

 

2.        АМС = 80°. Знайти градусну міру дуги АВМ.

А

Б

В

Г

Д

200°

240°

200°

160°

40°

                                     

 

 

3.        Точка О – центр кола, АВС = 30°. Встановіть відповідність між кутами    (1-4) та їх градусними мірами (А-Д):

 

1)               АКС;          А)      90°;

2)               АОС;         Б)      120°;

3)               АОВ;          В)      180°;

4)               ВКС Г)      30°;

                                                                                                                                                        Д)    60°.

 

4.        Чотирикутник ABCD вписано в коло. Діагональ АС цього чотирикутника є діаметром кола. Знайдіть кут між діагоналями чотирикутника, який лежить проти сторони AD, якщо  ∠𝐵𝐴𝐶 = 23°, ∠𝐷𝐴𝐶 = 52°.

5.        Трапецію вписано в коло, центр якого лежить на її більшій основі, кут між діагоналями дорівнює 70°. Знайдіть кути трапеції.

6.        Коло, вписане в рівнобічну трапецію, ділить точкою дотику бічну сторону на відрізки, довжина більшого з яких дорівнює 8 см. Знайдіть меншу основу трапеції, якщо її периметр дорівнює 60 см.

 

 

 

 

naurok.com.ua

Перевірна контрольна робота 8 клас геометрія І семестр

Перевірна контрольна робота з геометрії 8 клас за І семестр

І варіант

ІІ варіант

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 80 см, а одна сторона в 4 рази більша від іншої.

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 50 см, а одна сторона на 5 см більша від іншої.

2.Один з кутів ромба дорівнює 66⁰. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

2.Сторона ромба утворює з однією із діагоналей кут 34⁰ . Знайдіть кути ромба.

3.Основи трапеції відносяться як 2 : 7, а середня лінія трапеції 18 см. Знайдіть основи трапеції.

3.Основи трапеції відносяться як 3 : 4 , а середня лінія трапеції 14см. Знайдіть основи трапеції.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки

Е і F так, що AE= CF. Доведіть, що BE = DF.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки N і P так, що кут NBA= куту PDC. Доведіть, що ВN = DP.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію трапеції на три рівні відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 12 см, і в трапецію можна вписати коло.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію на три відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони по 18 см і в трапецію можна вписати коло.

Перевірна контрольна робота з геометрії 8 клас за І

І варіант

ІІ варіант

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 80 см, а одна сторона в 4 рази більша від іншої.

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 50 см, а одна сторона на 5 см більша від іншої.

2.Один з кутів ромба дорівнює 66⁰. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

2.Сторона ромба утворює з однією із діагоналей кут 34⁰ . Знайдіть кути ромба.

3.Основи трапеції відносяться як 2 : 7, а середня лінія трапеції 18 см. Знайдіть основи трапеції.

3.Основи трапеції відносяться як 3 : 4 , а середня лінія трапеції 14см. Знайдіть основи трапеції.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки

Е і F так, що AE= CF. Доведіть, що BE = DF.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки N і P так, що кут NBA= куту PDC. Доведіть, що ВN = DP.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію трапеції на три рівні відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 12 см, і в трапецію можна вписати коло.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію на три відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони по 18 см і в трапецію можна вписати коло.

Перевірна контрольна робота з геометрії 8 клас за І семестр

І варіант

ІІ варіант

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 80 см, а одна сторона в 4 рази більша від іншої.

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 50 см, а одна сторона на 5 см більша від іншої.

2.Один з кутів ромба дорівнює 66⁰. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

2.Сторона ромба утворює з однією із діагоналей кут 34⁰ . Знайдіть кути ромба.

3.Основи трапеції відносяться як 2 : 7, а середня лінія трапеції 18 см. Знайдіть основи трапеції.

3.Основи трапеції відносяться як 3 : 4 , а середня лінія трапеції 14см. Знайдіть основи трапеції.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки

Е і F так, що AE= CF. Доведіть, що BE = DF.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки N і P так, що кут NBA= куту PDC. Доведіть, що ВN = DP.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію трапеції на три рівні відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 12 см, і в трапецію можна вписати коло.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію на три відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони по 18 см і в трапецію можна вписати коло.

Перевірна контрольна робота з геометрії 8 клас за І семестр 2012-2013 н.р.

І варіант

ІІ варіант

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 80 см, а одна сторона в 4 рази більша від іншої.

1.Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює 50 см, а одна сторона на 5 см більша від іншої.

2.Один з кутів ромба дорівнює 66⁰. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

2.Сторона ромба утворює з однією із діагоналей кут 34⁰ . Знайдіть кути ромба.

3.Основи трапеції відносяться як 2 : 7, а середня лінія трапеції 18 см. Знайдіть основи трапеції.

3.Основи трапеції відносяться як 3 : 4 , а середня лінія трапеції 14см. Знайдіть основи трапеції.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки

Е і F так, що AE= CF. Доведіть, що BE = DF.

4.На діагоналі АС паралелограма ABCD позначили точки N і P так, що кут NBA= куту PDC. Доведіть, що ВN = DP.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію трапеції на три рівні відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 12 см, і в трапецію можна вписати коло.

5.Діагоналі рівнобічної трапеції ділять середню лінію на три відрізки. Знайдіть основи трапеції, якщо її бічні сторони по 18 см і в трапецію можна вписати коло.

vseosvita.ua

Контрольна робота №1 по темі “Чотирикутники та їх властивості” Геометрія . 8 клас

Контрольна робота №1. Чотирикутники. Геометрія 8 клас

Варіант 1

1(1б) Діагоналі квадрата АВСD перетинаються в точці О. АС = 10 см. Відрізок ВО дорівнює:

А

Б

В

Г

3 см

5 см

8 см

10 см

2(1б) Периметр прямокутника АВСD дорівнює 24см і АВ = 4 см. Тоді АD дорівнює:

А

Б

В

Г

4 см

8 см

12 см

16 см

3(1б) У ромбі АВСD міра кута А дорівнює 600. Тоді кут АВD дорівнює :

А

Б

В

Г

750

600

450

300

4(1б) У рівнобічній трапеції (ВСІІАD) градусна міра кута ВАD дорівнює 400. Тоді градусна міра кута ВСD дорівнює:

А

Б

В

Г

1000

1200

1400

1600

5(2б) Діагоналі прямокутника АВСD перетинаються в точці О,

АОD = 700. Знайдіть кут АСD.

6(2б) Одна з сторін паралелограма у 5 разів більша за другу, а його периметр дорівнює 36см. Знайдіть сторони паралелограма.

7(2б) Сторона ромба утворює з однією з його діагоналей кут 680. Знайдіть кути ромба.

8(2б) Основи рівнобічної трапеції відносяться як 2 : 3, а діагональ ділить тупий кут трапеції навпіл. Знайдіть сторони трапеції, якщо її периметр дорівнює 55 см.

Варіант 2

1(1б) Діагоналі паралелограма АВСD перетинаються в точці О. ОС = 5см, ОD = 3см. Діагональ АС дорівнює:

А

Б

В

Г

6 см

8 см

10 см

12 см

2(1б) Сторона АВ ромба АВС D дорівнює 3см. Тоді периметр ромба дорівнює:

А

Б

В

Г

4 см

6 см

8 см

12 см

3(1б) У прямокутнитку АВСD міра кута ВСА дорівнює 300. Тоді міра кута АСD дорівнює :

А

Б

В

Г

900

600

800

300

4(1б) У трапеції (ВСІІАD) градусна міра кута DАВ дорівнює 450. Тоді градусна міра кута АВС дорівнює:

А

Б

В

Г

1550

1350

1250

450

5(2б) Діагоналі прямокутника АВСD перетинаються в точці О, АОВ = 500. Знайдіть кут ВDА.

6(2б) Одна з сторін прямокутника на 6 см більша за другу, а його периметр дорівнює 48см. Знайдіть сторони прямокутника.

7(2б) Один з кутів ромба дорівнює 720. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями.

8(2б) У трапеції АВСD відомо, що АВ = СD, АD = 20 см. Діагональ трапеції ділить її гострий кут навпіл. Периметр трапеції 50 см. Знайти невідомі сторони трапеції.

multiurok.ru

Підсумкова контрольна робота з геометрії, 8 клас

8 клас, геометрія

Контрольна робота № 6 (підсумкова)

Варіант 1

 

1. Знайдіть А у ромбі АВСD.

а) 32°; б) 64°; в) 116°.

 

2. Точка О – центр кола. Знайдіть АОС.

а) 72°; б) 36°; в) 18°.

3. MN – середня лінія трапеції АВСD, АD = 22 см, ВС = 10 см. Знайдіть MN.

а)32см; б) 16см; в) 64см.

4. У АВС (С=90°) ВС = 3 см, АВ = 15 см, АС = 5 см. Знайдіть cosВ.

 

5. АС || KF; АВ = 7см; BF = 28см; ВС = 6см.

ВК – ?

6. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює см, а його основа = 18 см. Обчисліть площу даного трикутника.

7. DA – висота трикутника КDС, АК = 5 см, АС = см. Знайдіть DC.

     

8 клас, геометрія

Контрольна робота № 6 (підсумкова)

Варіант 2

 

1. Знайдіть B у ромбі АВСD.

а) 144°; б) 72°; в) 36°.

 

2. Точка О – центр кола. Знайдіть СDE.

а) 84°; б) 168°; в) 42°.

3. EF – середня лінія АВС, EF = 18 см. Знайдіть ВС.

а)36см; б) 18см; в) 9см.

4. У АВС (С=90°) ВС = 3 см, АВ = 15 см, АС = 5 см. Знайдіть cosA.

5. ВС || MN; АВ = 12см; АN = 12см; ВС = 24см. MN –?

6. Бічна сторона рівнобедреного трикутника = см, а висота, проведена до основи, = 4 см. Обчисліть площу даного трикутника.

7. ЕК – висота трикутника DЕF, DК =   см, EF = см. Знайдіть DE.

 

 

 

 

8 клас, геометрія

Контрольна робота № 6 (підсумкова)

Варіант 3

 

1. Знайдіть С у ромбі АВСD.

а) 36°; б) 18°; в) 144°.

 

2. Точка О – центр кола. Знайдіть АОС.

а) 48°; б) 24°; в) 96°.

3. MN – середня лінія трапеції АВСD, АD = 16 см, ВС = 12 см. Знайдіть MN.

а)14см; б) 28см; в) 56см.

4. У АВС (С=90°) ВС = 3 см, АВ = 15 см, АС = 5 см. Знайдіть sinВ.

 

5. DN || AB; CN = 9см; AC = 32см; DС = 8см.

ВC – ?

6. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює см, а його основа – 20 см. Обчисліть площу даного трикутника.

7. AF – висота трикутника ABС, FB = 16 см, FС = см. Знайдіть AB.

 

 

 

 

8 клас, геометрія

Контрольна робота № 6 (підсумкова)

Варіант 4

 

1. Знайдіть D у ромбі АВСD.

а) 70°; б) 110°; в) 55°.

2. Точка О – центр кола. Знайдіть АDB.

а) 49°; б) 196°; в) 98°.

3. EF – середня лінія АВС, EF = 16 см. Знайдіть ВС.

а)16см; б) 8см; в) 32см.

4. У АВС (С=90°) ВС = 3 см, АВ = 15 см, АС = 5 см. Знайдіть sinA.

5. DE || KM; DP = 40см; DE = 32см; MP = 25см. MК – ?

6. Бічна сторона рівнобедреного трикутника = см, а висота, проведена до основи, = 5 см. Обчисліть площу даного трикутника.

7. ND – висота трикутника MNK, MD = 6 см, DK = см. Знайдіть MN.

naurok.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *