Разное

Книжка українська мова 5 клас: Скачати підручник 5 клас Українська мова Заболотний 2018 рік

Содержание

Скачати підручник 5 клас Українська мова Заболотний 2018 рік

Дорогі п’ятикласники і п’ятикласниці! 3

ВСТУП

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України 4
§ 1. Мовлення і спілкування 7
§ 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів 10
§ 3. Читання мовчки 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 4. Текст. Речення. Слово 15
§ 5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення та план тексту 24
§ 6. Типи мовлення 27
§ 7. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета 28

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 8.
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова
32
§ 9. Пряме й переносне значення слова 35
§ 10. Синоніми 37
§ 11. Антоніми 41
§ 12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини 43
§ 13. Омоніми 44
§ 14. Пароніми 46
§ 15. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія» 49
§ 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета 52

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 17. Основа слова та закінчення. Змінні й незмінні слова 56
§ 18. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова 59
§ 19. Префікс і суфікс 62
§ 20. Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі 66
§ 21. Орфограми в значущих частинах слова 68
§ 22. Написання префіксів пре-, при-, прі- 70
§ 23. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія» 72
§ 24. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі 76

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні 80
§ 26. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі 82
§ 27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв 86
§ 28. Склад. Наголос 89
§ 29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок 92
§ 30. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі 96
§ 31. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів 96
§ 32. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних 100
§ 33. Спрощення в групах приголосних 104
§ 34. Чергування голосних звуків 107
§ 35. Чергування приголосних звуків 109
§ 36. Чергування у — в, і — й 111
§ 37. Есе 114
§ 38. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без 115
§ 39. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення 118
§ 40. Сполучення букв йо, ьо 121
§ 41. Уживання апострофа 123
§ 42. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 125
§ 43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних 126
§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних 129
§ 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 132
§ 46. Усний твір-роздум 135

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 47. Словосполучення 138
§ 48. Речення, його граматична основа 142
§ 49. Види речень за метою висловлення. Окличні речення 145
§ 50. Письмовий твір-роздум у художньому стилі 149
§ 51. Додаток 150
§ 52. Означення 152
§ 53. Обставина 155
§ 54. Речення з однорідними членами 158
§ 55. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення 162
§ 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 165
§ 57. Звертання 167
§ 58. Вставні слова 169
§ 59. Лист 172
§ 60. Складне речення 173
§ 61. Кома між частинами складного речення 176
§ 62. Адреса 178
§ 63. Речення з прямою мовою 179
§ 64. Діалог 182
§ 65. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації» 185

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 66. Лексикологія 191
§ 67. Будова слова й орфографія 193
§ 68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія 194
§ 69. Синтаксис і пунктуація 196

ДОДАТКИ

Орфоепічний словничок 199
Словничок наголосів 200
Словничок синонімів 201
Перевір себе.
Скорочені відповіді до вправ
203

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

§ 1. Мовлення і спілкування 7
§ 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів 10
§ 3. Читання мовчки 12
§ 5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення й план тексту 24
§ 7. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета 28
§ 12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини 43
§ 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета 52
§ 24. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі 76
§ 30. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі 96
§ 37. Есе 111
§ 46. Усний твір-роздум 135
§ 50. Письмовий твір-роздум 149
§ 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 165
§ 59. Лист 172
§ 62. Адреса 178

Номер 501 — Заболотний українська мова 5 клас ГДЗ

(підручник за програмою 2018)

Вправа 501

Умова:

Відповідь:


Правила до параграфу

«Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»»

Номер 501

 

Умова:

І. Прочитайте текст, правильно наголошуючи виділені слова. Чи можна стверджувати, що він належить до наукового стилю? Обґрунтуйте свою відповідь. Визначте тему висловлювання.
Історія книжки
Давно-давно на землі не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити.
«Сторінками» найдавніших книжок були камені, стіни печер, вояцькі щити. Писали на всьому. Бо було тоді ані паперу, ані олівців. Далі люди додумалися писати на глині, яку потім сушили й випалювали у вогні. Та хіба на глиняних сторінках-цеглинках багато напишеш? До того ж ці книжки були важкі. Коли, скажімо, якийсь учений збирався в дорогу і брав із собою дві-три такі «книги», йому потрібен був віз.
Із часом люди навчилися робити зручні й легкі книжки — з тонкої козячої або телячої шкіри. Першу таку книжку зробили в стародавньому місті Пергам, через те папір зі шкіри й назвали пергаментом.
Справжній папір, що на ньому пишуть зараз, люди навчилися робити дві тисячі років тому. Тоді й почали в багатьох країнах писати книжки на папері. Саме писати, бо книжки ж тоді були рукописні.
Тепер книжка всюди поруч із нами (О. Єфімов).
II. Дайте усні відповіді на запитання.
1. На чому писали люди, коли ще не було паперу?
2. Чи зручними були глиняні сторінки? Як про це сказано в тексті?
3. Що таке пергамент?
4. Коли люди навчилися робити справжній папір?
5. Як ви розумієте останнє речення тексту? Чи згодні ви з автором?
III. Складіть і запишіть план тексту.
VI. Прочитайте текст удруге і докладно перекажіть його за складеним планом г (усно). Якого стилю мовлення ви будете дотримуватися, виконуючи завдання?

 

ГДЗ відповідь:

План
1. Минуле без книжок.
2. Сторінки найдавніших книжок.
3. Книжки з пергаменту.
4. Винайдення паперу.
5. Книжка поруч із нами.

Підручники по предмету Українська мова 5 клас безкоштовно

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова
Українська мова навчання
Грамота
2018 рік

345

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .

pdf для 5 класу
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Українська мова навчання
Генеза
2018 рік

439

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
О.П. Глазова
Українська мова навчання
Освіта
2018 рік

320

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Російська мова навчання
Генеза
2018 рік

679

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов
Українська мова навчання
Підручники і посібники
2005 рік

291

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова
Українська мова навчання
Грамота

2005 рік

295

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі . pdf для 5 класу
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Українська мова навчання
Генеза
2013 рік

242

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк
Російська мова навчання
Освіта
2005 рік

305

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
Н.М. Тушніцка, М.Б. Пилип
Польська мова навчання
Світ
2013 рік

578

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова
Українська мова навчання
Грамота

2013 рік

361

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
А.А. Ворон, В.А. Солопенко
Російська мова навчання
Освіта
2013 рік

672

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі . pdf для 5 класу
О.П. Глазова
Українська мова навчання
Освіта
2013 рік

532

Онлайн-підручник з української мови для 5 класу
Підручник з української мови у форматі .pdf для 5 класу
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Російська мова навчання
Генеза
2013 рік

317

Гдз 5 клас українська мова заболотний вправа

8819

25-03-2022

гдз 7 клас за старою програмою алгебра. контрольна робота з історії життя людей за первісних часів 6 клас. лірична українська пісня скачать. украинська мова 6 клас гдз глазова. хімія 9 клас лашевська практична робота 4 гдз. гдз з української мови глазова кузнецов 10 клас. english алла несвіт 10 клас гдз. англійська мова 4 клас оксана карпюк аудіододаток 2015. година спілкування 5 клас. діалог між двома друзями 5 клас.

гдз 3 клас з математики м в богданович г п лишенко відповіді

річні контрольні роботи з української мови 6 клас. . 7 клас укр мова пентилюк 2007. . гдз 8 клас алгебра бевза. . виконане домашнє завдання з англійської мови 3 клас. . розповідь зимові розваги 4 клас вправа 102. . відповіді до зошита з світової літератури 9 клас. . 5 клас англійська мова алла несвіт 2013 переклади текстів. . гдз 8 клас українська мова о глазова ю кузнецов. . відкритий урок трудове навчання 4 клас. . відповіді до книги математика 5 клас істер. . лабораторні роботи з фізики 11 клас рівень стандарту божинова. . природа 2 клас онлайн. . укра мова 10 клас глазова кузнецов. . українська мова 4 класу 2004. . вправа 47 українська мова 6 клас. . відповіді до дпа українська література 9 клас 2014 скачать. . бланк відповідей дпа з математики 11 клас 2015 рік. . дпа 9 клас 2014 алгебра. . конспект уроку з англійської мови 4 клас професії. . українська хата з тином малюнки. .

українська русская мова, як здійснити перетворення хімія 8 клас, дпа укр літ 11 клас 2014 коваленко, пазакласнае мерапрыемства па беларускай мове 4 клас, конспект уроку 1 клас я і україна, англійська мова 7 клас оксана карпюк книга онлайн 2015, гдз основи здоровя 8 клас бойченко практична робота 4, гдз зошит з англійської мови 3 клас несвіт, написати лист до поліанни 5 клас світова література, алла несвіт 6 клас підручник 2006, перший клас звуки, англійська мова 4 клас оксана карпюк онлайн 2015 робочий зошит, гдз українська мова 7 клас горошкіна нікітіна попова, гдз історія 7 клас гісем,

скачать математику 4 клас 2015 українська мова 4 клас нова програма 2015 гдз вашуленко збірник наукових праць внау серія сільськогосподарські науки о. пушкін казка про царя салтана 4 клас презентація питер клас натюрморт с музыкальными инструментами гдз геометрія 9 клас мерзляк гдз онлайн геометрії 8 клас бурда текст опис про берізку 3 клас гдз геометрія 9 клас єршова 555 біологія 9 клас т.с котик о.в тагліна слова що відповідають на питання хто що 2 клас презентація мистецтво 5 клас масол конспекти уроків алгебра збірник задач і завдань для тематичного оцінювання 7 тести для тематичного оцінювання біологія 7 клас сучасна українська література рейтинг яку будову мають рослини презентація 1 клас скачать підручник 7 клас біологія остапченко за новою програмою 2015 рік

 • заболотний українська гдз клас вправа мова 5
 • заболотний українська гдз клас вправа мова 5
 • заболотний українська гдз клас вправа мова 5
 • заболотний українська гдз клас вправа мова 5

календарне планування 6 клас укр мова 2015-2016. 6 клас гдз зошити английский. фізика 10 клас баряхтар лабораторна робота. українська мова 4 клас вашуленко 2 частина вправа 27. відповіді з інформатики 6 клас й.я.ривкінд. переказ аромат львова 8 клас. 6 клас музичне мистецтво за новою програмою. гдз біологія 8 клас лабораторні та практичні роботи. модальні дієслова українська мова. 6 клас нова програма розробки уроків. українська вишивка 19. гдз німецька мова 5 клас сотникова білоусова нова програма. всесвітня історія 8 клас ліхтей і м. підручник 7 клас українська мова бондаренко. тексти для переказу 4 клас. м.с.вашуленко с.г.дубовик українська мова 4 клас перша частина. додаток урок 5 клас.

рівняння з двома змінними 9 клас. . гдз-9 класс украинська мова. . збірник задач і контрольних робіт з математики 6 клас мерзляк 2014 читать. . календарний план з інформатики 7 клас. . гдз англійська мова 4 класс зошит. . рідна мова пентилюк 7 клас. . заболотний українська гдз клас вправа мова 5. гдз 2 клас рідна мова вашуленко дубовик. .

контрольна робота з художньої культури 10 клас 2 семестр. 4 клас англійська мова робочий зошит оксана карпюк відповіді. тестові завдання з основ здоровя 5 клас. контрольний зріз з історії 10 клас. календарні плани 4 клас. програма 8 клас біологія. англійська мова 3 клас робочий зошит карпюк. підручник з німецької мови 7 клас нова програма онлайн. тести по дпа біологія 9 клас онлайн. гдз біологія робочий зошит 10 клас котик тагліна. задачі з органічної хімії 11 клас. алгебра 9 клас возняк відповіді. гдз російська мова 7 клас корсаков сакович. резюме студента ділова українська мова. збірник задач з алгебры 10 класс мерзляк. онлайн підручник карпюк 4 клас. лабораторна робота з астрономії 11 клас. математика 4 клас за старою програмою. тварини в природі 3 клас контрольна робота. всесвітня історія у визначеннях таблицях і схемах 10-11 клас. гдз з геометрії 8 клас. опорні схеми географія 10 клас скачать. скачати підручник всесвітня історія 7 клас нова програма. українська мова 6 клас кузнецов глазова. гдз правознавство 11 клас гавриш. гдз 2 клас інформатика коршунова зошит 2015. художня культура 10 клас зошит. гдз 6 клас географія практичні роботи кобернік. гдз англійська мова 3 клас зошит карпюк. гдз з укр мови 10 клас глазові і кузнецов. гдз 7 клас з геометрії о с істер. підручник укр мова захарійчук 2 клас. контрольні роботи англійська мова 2 клас карпюк. гдз 4 клас математика збірник будна. с.є коніщева історія україни 9 клас. книга для вчителя алгебра 7 клас. українська мова 2 клас за новою програмою захарійчук. конспект уроку з трудового навчання 2 клас робота з пластиліном. зно 2015 українська мова базовий рівень. іменник 6 клас конспект уроку. гдз 7 клас зарубіжна література півнюк чепурко гребницька. книга по математиці 6 клас. робота ман англ мова. репозитарій підручників 8 клас 2016.

 • приклади 4 клас з відповідями
 • розвязати задачу з фізики 7 клас
 • русский язык 1 клас 2012
 • тексти переказів з української мови 10 клас
 • решеба по алгебре 9 клас
 • сайт міністерства освіти і науки україни дпа 9 клас
 • природознавство 4 клас горизонт сторони горизонту
англ мова речення з if. . політичні інститути і процеси людина і світ 11 клас. . готові домашні завдання 6 клас о с істер. . дпа 2016 4 клас відповіді сапун. . гдз збірник задач і контрольних робіт з геометрії 7 клас мерзляк 2015. . дпа 2016 року 4 клас літературне читання. . контрольні з фізики 7 клас. . гдз з матем 6 клас тарасенкова нова програма. . кирик фізика 7 клас відповіді. . усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему конспект уроку 9 клас. .

домашня робота рідна мова 3 клас

книжка з української мови 6 клас 2014 нова програма. . супер гдз 7 клас. . сіті життя 10 клас. . урок фізкультури 2 клас гімнастика. . відповіді до підручника карпюк 10 клас стандарт. . урок математики 4 клас швидкість. . підручник з природознавства 2 клас фото. . робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк відповіді онлайн. заболотний українська гдз клас вправа мова 5. дпа 9 клас 2015 рік історія україни завдання та відповіді. .
скачати українська література 9 клас ткачук сулима смілянська сулима

тести з української мови 11 клас дпа. відповіді дпа географія 2014 11 клас. гдз по англійській мові 8 клас плахотник. клас 9 витрати діяльності. види документів укр мова. підсумкова контрольна робота з математики 8 клас відповіді. мистецтво твір англ мова. гдз з української мови 4 клас м с вашуленко с г дубовик о і мельничайко. українська мова збірник диктантів 1 4 класи. украинская читання 4 клас. зно 2011 українська мова та література дубчак. українська культура 19 століття коротко. геометрія 9 клас єршова гдз задачі для підготовки до контрольної 1. апошні дзень восені сачыненне 5 клас. довідник з алгебри 7 клас. гдз фізика 7 клас максимович зошит. історія всесвіту 6 клас. виховна година зустріч пернатих друзів 1 клас. розробки уроків навчання грамоти 1 клас скачати. гдз 7 клас рос мова 2015. заболотний українська гдз клас вправа мова 5. слушать песню мова єднання. державна мова австрії. алгебра 9 клас гдз збірник. файли заготовки до підручника ривкінд 6 клас. календарне планування інформатика 9 клас завадський. гдз з англійської мови 3 клас карпюк 2013. збірник з геометрії 7 клас мерзляк нова програма. гдз по английскому 8 клас афанасьева. ділова українська мова звертання. заболотний українська гдз клас вправа мова 5. гдз англійська мова 9 клас alla nesvit. коливальний рух фізика 7 клас задачі. біологія 7 клас соболь нова програма повна версія. контрольна робота з хімії 8 клас оксиди. календарне планування 4 клас читання 2 семестр савченко. гдз 9 клас геометрія апостолова перевір себе. збірник диктантів з української мови 9 клас авраменко чукіна. фонема українська мова. зошит з математики 2 клас богданович відповіді на завдання. робочий зошит з інформатики 5 клас морзе 2013 гдз. гдз 2 клас м.в.богданович г.п.лишенко. книжка для вчителя математика 5 клас істер. дпа 2012 11 клас хімія відповіді. історія всесвітня 10 клас моніторинг. контурні карти з історії україни 1900-1939 рр 10 клас. збірник задач з математики 5 клас мерзляк гдз 2014. гдз з геометрії збірник мерзляк 7 клас. літературна вікторина 11 клас. книга без якої я не уявляю свого життя зарубіжна література 11 клас. завдання з математики 2 клас приклади та задачі на українській мові. лабораторні та практичні роботи з біології 11 клас. монологічне мовлення українська мова. українська мова 3 клас м.с. вашуленко о.і. мельничайко. анг мова гдз 10 клас карпюк книга. 10 клас профільна інформатика. трольна робота з математики 4 клас. відповіді до підручника з геометрії 7 клас. чому виникла українська центральна рада. дпа 2016 математика 4 клас скачать. дыктант па беларускай мове 6 клас 4 чвэрць.

гдз інформатика 3 клас робочий зошит ривкінд відповіді. укр мова 3 клас захарійчук гдз онлайн. тести з теми усна народна творчість 9 клас. англ мова калініна 9. конспекти уроки позакласного читання 3 клас за новою програмою. гдз оксана карпюк 11 клас англійська мова. вучэбная праграма па беларускай літаратуры 9 клас. історія укр 8 клас підручник. українська література хіх ст.. математика 4 клас 2015 року онлайн. 5 клас гдз англійська мова карпюк. дпа 2016 читання 4 клас відповіді. німецька мова 5 клас сидоренко підручник. укр мова 4 класс захарійчук гдз. зразки прикладів з математики 1 клас. гдз 9 клас мерзляк гдз. технологія 10 клас малюнки. книжка українська мова 4 клас 2004 2 частина. конспект урока по основам здоровья 2 клас. фізика 8 клас відповіді до збірника задач. домашнє завдання з математики 4 клас м в богданович г п лишенко. збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас 2013 відповіді. гдз 9 клас основи здоровя практичні роботи воронцова. заселення людей на землі 4 клас. гдз з фізики 10 клас гончаренко онлайн. заболотний українська гдз клас вправа мова 5. математика 3-й клас. підготовка до олімпіад з математики 3 клас. українська мова 5 клас контрольні роботи. відповіді з фізики 9 клас божинова.

гдз англійська 9 клас карп юк, книга українська мова 7 клас глазова читать, решебнік по беларускай мове 8 клас скачать, міжвідомчий тематичний науковий збірник птахівництво, підручник нет біологія 6 клас, гдз 5 клас російська мова пашковская, абагульняючы ўрок па гісторыі беларусі 10 клас, програма 9 клас фізика, практична робота 8 з інформатики 10 клас, гдз по укр мове 8 клас пентилюк 210, українська пісня гапка, алла несвіт 7 клас гдз 2007,

Рекомендовані підручники і посібники для 5-х пілотних класів – дивіться перелік

Освітня галузь Модельна навчальна програма, автор(и) Навчальний посібник, автор(и) Видавництво

Мовнолітературна
(українська мова, українська та зарубіжна літератури)

“Українська мова. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Голуб Н.Б.,
Горошкіна О.М.)

навчальний посібник “Українська мова. 5 клас”, частина І (авт. Панчук Г.Д., Близнюк Б.Б., Приведа О.Б.) Редакція газети
“Підручники і посібники”
навчальний посібник “Українська мова. 5 клас”, частина І (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.) Видавничий дім “Освіта”
ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Українська мова. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний
О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)
навчальний посібник “Українська мова. 5 клас”, частина І (авт. Заболотний О.В., Заболотний
В.В., Попова Т.Д.)
ТОВ “Видавництво “Генеза”
“Українська література. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти
(авт. ЯценкоТ.О., КачакТ.Б. Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М.,
Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.)
підручник. Частина 1 “Українська література. 5 клас” (авт. Яценко Т., Пахаренко В., Спижук О.) Видавничий дім “Освіта”
“Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т.О., Тригуб І.А.) підручник. Частина 1 “Література (українська та зарубіжна). 5 клас” (авт. Яценко Т.,
Пахаренко В., Тригуб І., Спижук О.)
Видавничий дім “Освіта”
“Українська література. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.) підручник. Частина 1 “Українська література. 5 клас” (авт. Л. Коваленко, Н. Бернадська) Видавничий дім “Освіта”
“Зарубіжна література. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є. В.) навчальний посібник. Частина 1 “Зарубіжна література. 5 клас” (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М.) ТОВ “Видавництво “Генеза”
“Зарубіжна література. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О., Ісаєва О., Клименко Ж., Мацевко-Бекерська Л.,
Юлдашева Л., Рудніцька Н., Туряниця В,
Тіхоненко С., Вітко М., Джангобекова Т.)
посібник-зошит “Зарубіжна література. 5 клас” (авт. Міляновська Н.Р.) ТОВ “Астон”

Мовнолітературна
(іншомовна освіта)

“Друга іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В.Г.,
Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я.,
Коропецька І.Б., Якоб О.М., Самойлюкевич
І.В., Добра О.М., Кіор Т.М., Мацькович М.Р., Глинюк Л. М., Браун Є.Л.)

підручник “Французька мова (1-й рік
навчання)” (фрагмент підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом), частина І (авт. Чумак Н., Кривошеєва Т.)
ТОВ “Видавничий дім “Освіта”
підручник “Німецька мова (1-й рік навчання)”
(фрагмент НМК “Parallelen 5” для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з
аудіосупроводом), частина І (авт. Н. П. Басай)
Методика Паблішинг
“Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М.,
МойсюкВ.А., Тріфан М.С., Унгурян І. К., Яковчук М.В.)
підручник “Англійська мова (5-й рік
навчання)” (фрагмент підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з
аудіосупроводом)
Лінгвіст

“Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г.,
Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О.
Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич
І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.)

підручник “Англійська мова (5-й рік навчан-
ня)” (фрагмент підручника для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
Лінгвіст
підручник “Англійська мова (5-й рік навчання)” (фрагмент НМК “Bloggers” для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом), частина І (авт. Лаура Бродбент) Методика Паблішинг
навчальний посібник “Stories: посібник з
вивчення англійської мови для 5 класу закладів
загальної середньої освіти. Частина І” (автори Михайлова Ю. С., Коршунова А. С.)
Редакція газети
“Підручники і посібники”

Математична

“Математика. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурда М.І., Васильєва Д.В.) підручник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Г. Бевз, В. Бевз, Д. Васильєва, Н. Владімірова) ТОВ “Видавничий дім “Освіта”

“Математика. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Скворцова С.О.,
Тарасенкова Н.А.)

навчальний посібник “Самостійні та контрольні
роботи з математики. 5 клас: У 9-ти частинах”,
частина І (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І.
М., Коломієць О. М., Сердюк З. О., Рудніцька
Ю.В., за ред. Тарасенкової Н.А.)
ТОВ “УОВЦ
“Оріон”
навчальний посібник “Експрес-контроль з
математики для 5 класу: У 9-ти частинах”, частина І (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова
ТОВ “УОВЦ
“Оріон”

І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О., Рудніцька Ю. В., за ред. Тарасенкової Н. А.)

навчальний посібник “Математика. 5 клас: У 9ти частинах”, частина І (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О., Рудніцька Ю.В., за ред. Тарасенкової Н.А.) ТОВ “УОВЦ
“Оріон”
навчальний посібник “Перевірка предметних компетентностей” (авт. Тарасенкова Н. А.,
Богатирьова І. М., Коломієць О.М., Сердюк
З.О., за ред. Тарасенкової Н. А.)
ТОВ “УОВЦ
“Оріон”
навчальний посібник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Скворцова С.О.) ТОВ Видавництво “Ранок”
“Математика. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Істер О.С.) навчальний посібник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Істер О. С.) ТОВ “Видавництво Генеза”

“Математика. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А.Г.,
Номіровський Д.А., Пихтар М.П., Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.)

навчальний посібник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Кравчук В. Р., Янченко Г. М.) Редакція газети
“Підручники і посібники”
навчальний посібник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Осіпова І.Ю.) Видавництво “Світич”

“Математика. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Василишин М.С.,
МиляникА. І. , Працьовитий М.В., Простакова Ю.С., Школьний О.В.

підручник “Математика. 5 клас”, частина І (авт. Джон Ендрю Біос) ТОВ “Видавництво “Лінгвіст”
навчальний посібник “Математика. 5 клас.
Робочий зошит”, частина І (авт. Джон Ендрю Біос)
ТОВ “Видавництво “Лінгвіст”

Природнича

“Пізнаємо природу”. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.)
навчальний посібник “Пізнаємо природу”,
частина І (авт. Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.)
ТОВ “Видавництво “Генеза”
“Пізнаємо природу”. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т. В.) навчальний посібник “Пізнаємо природу”, частина І (авт. Янкавець О.О., Дубчак О.Д., Ільченко Г.В.) ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Білик Ж. І., Засєкіна Т. М., Лашевська
Г. А., Яценко В. С.)
навчальний посібник “Природничі науки”,
частина І (авт. Рудич М. В., Косик В.М., Ненашев І. Ю., Ворона З. М.)
ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Пізнаємо природу”. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., навчальний посібник “Пізнаємо природу. 5 клас”, частина І (авт. Шаламов Р.В., Ягенська
Г.В.)

Автори (Григорович О.В., Фіцайло С.С.)

Громадянська та історична освіта

“Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба
О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак
І.Я.)

навчальний посібник “Вступ до історії України
та громадянської освіти. 5 клас”, частина І (авт.
Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О., Посунько А.С.)
УОВЦ “Оріон”
підручник “Вступ до історії України та
громадянської освіти. 5 клас”, частина І (авт.
Власов В. С., Гирич І.Б., Данилевська О.М.)
ТОВ “Видавництво “Генеза”
“Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Желіба О.В., Мокрогуз О.П.) навчальний посібник “Вступ до історії України
та громадянської освіти. 5 клас”, частина І (авт.
Желіба О.В., Мокрогуз О.П.)
Видавництво “Академія”
“Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.О., Мартинюк О.О.) навчальний посібник “Вступ до історії України
та громадянської освіти. 5 клас”, частина І (авт.
Гісем О.О., Мартинюк О.О.)
ТОВ “Видавництво “Ранок”

“Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи
(інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Васильків І. Д., Димій
І. С., Шеремета Р. В.)

ТзОВ “Астон”
навчальний посібник “Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас (інтегрований курс)”,
робочий зошит, частина І (авт. Васильків І.Д.,
Басюк О.Я., Гінкул Г.С., Грисюк Л.А., Димій
І.С., Іртищева О. А., Костікова М.І., Паршин
І.Л., Шеремета Р.В.)
ТзОВ “Астон”

“Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 класи
(інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О. І., Ремех
Т. О., Малієнко Ю. Б., Мороз П. В.)

підручник’Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас (інтегрований курс)”, частина І (авт.
Пометун О.І., Ремех Т.О., Малієнко Ю.Б.)
Видавничий дім “Освіта”
Видавництво
“Педагогічна думка”
“Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Власова Н.С., Желіба О.В., Кронгауз В.О., Секиринський Д.О., Щупак І.Я.)
навчальний посібник “Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас
(інтегрований курс)”, частина І (авт. Власова Н.С., Кронгауз В.О., Секиринський Д.О., Павловська — Кравчук В.А., Щупак І.Я.)
УОВЦ “Оріон”
“Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Кафтан М.В., Козорог О.Г., Костюк І. А., Мудрий М. М., Селіваненко В. В.)
навчальний посібник “Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас
(інтегрований курс)”, частина І (авт. Кафтан
М.В., Козорог О.Г., Костюк І.А., Селіваненко
В.В., Цеунов І.А.)
Видавництво “Світич”

Соціальна та здоров’язбережна

“Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.)
посібник-практикум “Здоров’я, безпека та
добробут. 5 клас” (у 3-х частинах), частина І
(авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)
ТОВ “Алатон”
“Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Шиян О.І., Дяків В.Г., Волощенко О.В.,
Козак О.П., Овчарук О.В., Седоченко А.Б., Сорока І.З., Страшко С.В.)
навчальний посібник “Здоров’я, безпека та
добробут. 5 клас”, частина І (авт. Шиян О.І.,
Волощенко О.В., Дяків В.Г., Козак О.П., Седоченко А.Б.)
Видавництво “Світич”
“Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти
(авт. Хитра З. М., Романенко О. А.)
навчальний посібник “Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас”, частина І (авт. Хитра З. М., Романенко О. А.) УОВЦ “Оріон”
“Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи
(інтегрований курс)” для закладів загальної середньої освіти (авт. Гущина Н.І., Василашко І.П.)
навчальний посібник “Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас”, частина І (авт. Гущина Н.І., Василашко І.П.) Видавничий дім “Освіта”

“Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

підручник “Етика. 5 клас (частина І)” (авт.
Давидюк Л., Мельник А. (за ред. Пометун О.І.)
Видавничий дім “Освіта”
навчальний посібник “Етика. 5 клас” (авт. Мартинюк О.О., Гісем О.О.) ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Етика. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (авт. Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В.,
Желіба О.В., Козіна Л.Є., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)
навчальний посібник “Етика. 5 клас” (авт.
Ашортіа Є.Д., Бакка Т.В., Желіба О.В., Козіна
Л.Є., Мелещенко Т.В.)
УОВЦ “Оріон”
Курс морального спрямування “Вчимося жити разом. 5-6 класи” для закладів загальної
середньої освіти (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)
навчальний посібник “Вчимося жити разом.
Практикум з розвитку соціально-психологічних навичок учнів” (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.В.)
ТОВ “Алатон”
“Культура добросусідства. 5-6 класи” для “закладів загальної середньої освіти (авт. -укл.
Араджионі М.А., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Потапова В.І., Унгурян І.К.)”
навчальний посібник “Культура добросусідства” (авт. Араджионі М.М., Козорог О.Г., Лебідь Н.К., Унгурян І.К.) Інформаційно-дослідний центр
“Інтеграція та розвиток”

Технологічна

“Технології. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Ходзицька І.Ю, Горобець
О.В, Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С., Приходько
Ю.М.)
навчальний посібник “Технології. 5 клас” (авт. Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.) ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Технології. 5-6 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Терещук А.І., Абрамова
О.В., Гащак В.М., Павич Н.М.)
навчальний посібник “Технології. 5 клас”,
частина І (авт. Терещук А.І. Гащак В.М., Абрамова О.В. Павич Н.М.)
“Букрек”

Інформатична

“Інформатика. 5-6 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко
Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

навчальний посібник “Інформатика. 5клас”
частина І (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
ТОВ “Видавництво “Генеза”
навчальний посібник “Інформатика. 5клас”
частина І (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький
В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Інформатика. 5-6 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Морзе Н.В., Барна О.В.) навчальний посібник “Інформатика. 5 клас” частина І (авт. Морзе Н.В., Барна О.В.) УОВЦ “Оріон”

“Інформатика. 5-6 клас” для закладів загальної середньої освіти (авт. Пасічник О. В., Чернікова
Л. А.)

навчальний посібник “Інформатика. 5 клас” частина І (авт. Корнієнко М.М., Крамаровська
С.М., Зарецька І.Т.)
ТОВ “Видавництво “Ранок”
навчальний посібник “Інформатика. 5 клас” частина І (авт. Джон Ендрю Біос) ТОВ “Видавництво “Лінгвіст”

Мистецька

“Мистецтво. 5-6 класи” (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авт.Масол
Л.М., Просіна О.В.)

підручник. Частина 1 “Мистецтво. 5 клас” (авт. Л. Масол) Видавничий дім “Освіта”
навчальний посібник. Частина 1 “Мистецтво. 5
клас” (авт. Гайдамака О. В., Лємешева Н. А.)
Генеза
навчальний посібник (вересень) “Мистецтво. 5 клас” (авт. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Наземнова
Т.А., Щеглова Т.Л.)
ТОВ “Видавництво “Ранок”
“Мистецтво. 5-6 класи” (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (авт. Івасюк О.М., Комаровська О.А., Кізілова Г.О.,
Лємешева Н.А., Лобова О.В., Назар Л.Й., Чужинова І.Ю, Шулько О.А.)
навчальний посібник, альбом із шаблонами
“Мистецтво. 5 клас” (авт. Кізілова Г.О., Гринишина Л.М., Лупак Н.М.)
ТОВ “Астон”

Глазова О. П. Українська мова, 5кл. Підручник 2020, 5 клас НУШ, 978-617-656-851-3, Глазова О. П., | Українська мова

Код — 978-617-656-851-3 Освіта
ВНУТРЕННИЙ КОД — 978-617-656-851-3
Автор: Глазова О. П.
Видавництво: Освіта
ISBN: 978-617-656-851-3
Штрих-код: 9786176568513
Предмет: Українська мова
Мова: українська
Кількість сторінок: 240
Рік випуску: 2020
Формат: 70х100/16

Показати більшеКупить Глазова О. П. Українська мова, 5кл. Підручник (издательство — Освіта 2020) в Гала-Маркет по акционной цене с доставкой Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Кропивницкий, Бровары, Белая церковь, Ирпень, Черкассы, Житомир, Чернигов, Днепр, Николаев, Херсон, Сумы и другие города и села Украины. Отправка осуществляется Новой почтой, Укрпочтой, Интаймом, Деливери, Мист-Экспресс

➤ 281.25 грн — роздрібна ціна діє на замолення до 500-00 грн. в асортименті (сайт автоматично нараховує 25% на суму замовлення)

➤ 225.00 грн — оптова ціна — діє на замовлення від 500 грн. (в асортименті). Якщо знайдете десь дешевше — перерахуємо зі знижкою 110% від різниці.

➤ знижка 3-15% (майже на весь асортимент, окрім деяких позицій) — на перше замовлення для учасників