Разное

Гдз 6 клас українська мова ярмоленко – гдз українська мова Єрмоленко 6 клас

ГДЗ Українська мова 6 клас С.Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М.Г. Жук 2014

Навіщо потрібні ГДЗ з української мови

Вивчення української мови — це титанічна праця, причому не тільки для дитини, але й для всієї її родини. Найчастіше всі дорослі члени родини, включаючи батьків, бабусь і дідусів годинами розбираються в правилах орфографії. Особливості шостого класу в тому, що діти вже вміють працювати самостійно і можуть раціонально оцінити складність завдання. Однак, далеко не завжди вони можуть самостійно розібратися в дуже складному завданні. Саме для таких складних ситуацій і було створено ГДЗ з української мови за 6 клас В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014. Видання В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014 ГДЗ з української мови за 6 клас покликане навчити школярів мислити логічно, і не боятися самостійності.

Що в ГДЗ

ГДЗ за 6 клас з української мови В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014 складається з 9 частин:

 • Від авторів

 • Повторення, узагальнення та поглиблення пройденого

 • Лексикологія. Фразеологія

 • Словотвір. Орфографія

 • Іменник

 • Прикметник

 • Числівник

 • Займенник

 • Зв’язна мова

Навіщо в шостому класі ГДЗ

По суті, видання за 6 клас ГДЗ з української мови В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014 створювали більше для батьків, ніж для учнів. По-перше, далеко не у всіх батьків є час перевіряти уроки і прийшовши ввечері з роботи вони хочуть побачити готовий результат, а не витрачати весь вечір на пояснення якоїсь теми. По-друге, далеко не всі батьки спроможні пояснити дитині матеріал, який вона не зрозуміла під час уроку. І найголовніше — шкільні програми регулярно змінюються, отже, батьки без допомоги ГДЗ за 6 клас з української мови В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014 просто не зможуть допомогти дитині розібратися в складній темі саме так, як це зробив би вчитель у школі. У цій ситуації на допомогу прийде ГДЗ з української мови за 6 клас В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014 року, де можна знайти відповіді абсолютно до всіх завдань і розібратися в тому, чому дана вправа або завдання виконується так, а не інакше.

ГДЗ — чому це працює

Проблема шостого класу в тому, що діти стикаються з постійним збільшенням навантаження і ускладненням виконуваних завдань. Завдання, які з місяця в місяць стають більш складними, змушують дітей шукати допомогу на стороні. Але найголовніше — батьки, які за старими шкільними програмами, можуть зробити фатальну помилку, намагаючись пояснити дитині складну тему в розріз з поясненнями вчителя, чим остаточно заплутають школяра. Саме для того, щоб уникнути подібних ситуацій і необхідна книга ГДЗ з української мови за 6 клас В.Т.Сичова С.Я.Єрмоленко 2014.

www.obozrevatel.com

ГДЗ по украинскому языку для 6 класса Єрмоленко С.Я.

ГДЗ от Путина Найти
  • 1 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
  • 2 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык
   • Немецкий язык
   • Белорусский язык
   • Украинский язык
   • Информатика
   • Природоведение
   • Основы здоровья
   • Музыка
   • Литература
   • Окружающий мир
   • Человек и мир
   • Технология
  • 3 класс
   • Математика
   • Английский язык
   • Русский язык

gdzputina.ru

Ермоленко. ГДЗ 6 класс. Решебник по украинскому языку

Від авторів

 

§1. Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 

§2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

§3. Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

§4. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

§5. Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

§6. Текст. Структура тексту

§7. Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ

 

§8. Групи слів за походженням

§9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

§10. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми

§11. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова

§12. Діалектні слова

§13. Професійні слова і терміни. Просторічні слова

§14. Офіційно-ділова лексика

§15. Фразеологізми. Словник фразеологізмів

§16. Джерела українських фразеологізмів

§17. Прислів’я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

 

§18. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

§19. Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова

§20. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький.

§21. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

§22. Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах

§23. Правопис складних слів разом і через дефіс

§24. Написання слів з пів

§25. Творення і правопис складноскорочених слів

ІМЕННИК

 

§26. Загальна характеристика частин мови

§27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§28. Іменники — назви істот і неістот

§29. Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах

§30. Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників

§31. Число іменників

§32. Відмінки іменників

§33. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

§34. Відмінювання іменників І відміни

§35. Відмінювання іменників II відміни

§36. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

§37. Відмінювання іменників III та IV відміни

§38. Особливості написання іменників у кличному відмінку

§39. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

§40. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників

§41. Не з іменниками

§42. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

§43. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

ПРИКМЕТНИК

 

§44. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника

§45. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні

§46. Ступені порівняння якісних прикметників

§47. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи

§48. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

§49. Написання прикметникових суфіксів

§50. Написання не з прикметниками

§51. Написання –н і -нн у прикметниках

§52. Написання складних прикметників разом і через дефіс

§53. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

 

§54. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§55. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені

§56. Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників

§57. Відмінювання і правопис порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

 

§58. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§59. Розряди займенників за значенням

§60. Відмінювання займенників

§61. Правопис займенників

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

 

§62. Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

§63. Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації

§65. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§66. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§67. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

§68. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

§69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§70. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

§74. Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

§76. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

§78. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною

gdzavr.com

Решебник ГДЗ по РІДНА МОВА 6 класс Ермоленко, Сичова

В данном разделе Вы найдете ответы на задания учебника Украинский язык 6 класс Ермоленко, В.Т. Сичова


ОТВЕТЫ ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ВНИЗ

§ 1. Краса і багатство української мови

§ 2. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Прості речення

§ 3. Однорідні члени речення. Вставні слова у простому реченні. Звертання. Розділові знаки у простому реченні

§ 4. Складне речення

§ 5. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

§ 6. Групи слів за походженням

§ 7. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

§ 8. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми, неологізми)

§ 9. Групи слів за вживанням. Загальновживані і стилістично забарвлені слова

§10. Діалектні слова

§11. Професійні слова і терміни. Просторічні слова. Жаргонізми

§ 12. Офіційно-ділова лексика

§ 13. Основні способи словотворення в українській мові

§ 14. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -ЧН-, -шн-

§ 15. Зміни приголосних при творенні прикметників на -зьк(ий), -цьк(ий), -ськ(ий) та іменників на -зтв(о), -цтв(о), -ств(о)

§ 16. Сполучні о, е, є в складних словах

§ 17. Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом

§18. Написання складних слів разом і через дефіс

§ 19.Творення і правопис складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ

ІМЕННИК

ПРИКМЕТНИК

ЧИСЛІВНИК

ЗАЙМЕННИК

В этом вспомогательном учебном пособии представлены уже выполненные упражнения по украинскому языку, которые размещены в учебнике «Рідна мова. 6 клас», написанном авторами Єрмоленко С. Я. и Сичовой В. Т. Данным ГДЗ очень удобно, легко и просто пользоваться, так как его структура абсолютно соответствует структуре учебника. И для того, чтобы найти уже выполненное упражнение — достаточно открыть нужную тему: красота и богатство украинского языка, предложение и словосочетание, обращение, главные и однородные члены предложения, сложное предложение, вводные слова, прямая речь, пассивная и активная лексика, стилистически окрашенные, диалектные, профессиональные, просторечные и общеупотребительные слова, основные способы словообразования в украинском языке, написание сложных слов через дефис и слитно, общая характеристика частей речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение). Разумеется, шестиклассники не должны автоматически списывать уже готовые ответы из ГДЗ, так как никакого толку от этого не будет, ведь они не смогут освоить новые знания по украинскому языку и закрепить уже полученные. Поэтому этот решебник, как правило, используют не ученики, а их родители, чтобы проверить правильность выполненных домашних заданий.

gdz-na-5.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.